Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

De virtuele Brasserie is nu open ! KLIK HIER

Ik heb in het verleden regelmatig de berichten over de verdragsbijdragen gelezen voor Nederlanders die het buitenland wonen. 

Voor zover ik mij kan herinneren was een van de situaties waarin geen verdragssbijdrage verschuldigd was, het recht hebben op een zelfstandige ziektekostenverzekering in het woonland. 

Mijn vrouw heeft over enkele jaren recht op een in Nederland opgebouwd ABP pensioen. We wonen inmiddels 17 jaar in Frankrijk. Ik heb hier een eigen bedrijf, mijn vrouw was als rechthebbende (ayant droit) bij mij verzekerd. 

Ik neem aan dus dat ze dan de verdragsbijdrage verschuldigd is/was?. Onlangs kreeg ze van de CPAM bericht dat ze in het kader van de gelijkschakeling van mannen en vrouwen een zelfstandig recht heeft gekregen op een ziektekostenverzekering, met ook haar eigen SS nummer. 

Iemand enig idee of dit gevolgen heeft voor de verdragsbijdrage? 

Ik ben zelf nog niet op zoek geweest, maar wellicht iemand anders al wel.

Ik hoor het graag.

Weergaven: 1540

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20200914, Geldzaken, Overheid

Reactie van Jeannette op 15 September 2020 op 9.34

Het woord is verdragbijdrage.

Aangezien jouw vrouw nooit een eigen inkomen heeft gehad en dus ook geen pensioen heeft opgebouwd en haar rechten alleen verkregen zijn doordat zij jouw vrouw is, zal zij als zij in de toekomst uit Nederland haar AOW en Pensioen krijgt verdragsbijdrage moeten betalen.

Alleen als zij een pensioen heeft in Frankrijk kan hoeft zij die verdragsbijdrage niet te betalen en blijft zij rechtstreeks verzekerd in Frankrijk. 

Reactie van Jeannette op 15 September 2020 op 15.41

Nee, het feit dat je vrouw een zelfstandig sécu-nummer heeft verandert niets aan het feit dat zij verdragsgerechtigde gaat worden; dit was een zuiver administratieve losmaking maar verandert niets aan het feit dat zij haar rechten heeft via jou. Zij heeft nooit zelf afgedragen aan de CPAM of een ander basisziekenfonds omdat zij geen eigen inkomsten heeft. 

Op het moment dat zij AOW en pensioen zal gaan ontvangen krijgt zij wél eigen inkomsten en dan gaat de vraag spelen waar die inkomsten vandaan komen; niet uit Frankrijk en omdat zij dus de mogelijkheid heeft verdragsgerechtigde te worden via Nederland zal Frankrijk ook willen dat zij niet meer tot laste komt van de Franse sociale verzekeringskas maar financieel onder de hoede van Nederland zal gaan vallen, vervolgens al Nederland een basispremie en inkomstenafhankelijke premie van haar AOW en pensioen gaan innen. 

Zij komt daar niet onder uit. 

Reactie van roy blaverken op 15 September 2020 op 17.58

Wij zitten in dezelfde situatie ,zijn in frankrijk 30 jaar geleden aangekomen ,waar ik voor Franse bedrijven gewerkt heb, en mijn vrouw gedekt werd door de secu omdat ze gehuwd was, jaren terug kreeg ze een eigen dekking , incl.  webside ed.

Mijn vrouw heeft ook een ambtenaren pensioen uit Nedeland en aow voor het aantal jaren dat wij in Nederland verbleven.

U moet vrijstelling aanvragen als ze op de pensioenleeftijd is voor aow en het ambtenaren pensioen.

Zoals de regelgeving nu is zal de Nederlandse belastingdienst vrijstelling geven van inhoudingen op de AOW uitkering van uw vrouw en voor de ambtenaren uitkering  zullen ze vrijstelling weigeren en dit zal in Nederland belast worden.

In Frankrijk moet U dit aangeven op uw belasting aangifte en tevens aangeven dat  op het ambtenaren deel belasting is betaald.

Bij haar secu kaart zal niets veranderen 

Reactie van Jako op 15 September 2020 op 18.26

@roy blaverken: de vraag gaat over ziektekosten, uw antwoord gaat over inkomstenbelasting. Wordt bij uw vrouw premie ziektekosten ingehouden in Nederland op het Nederlandse inkomen?

Reactie van Jeannette op 15 September 2020 op 19.38

Ja, @Roy er komt een facet bij: de inkomstenbelasting; inderdaad krijg je daar vrijstelling voor voor wat betreft de AOW. Voor wat het ABP pensioen is het afhankelijk hoe dit is opgebouwd; als je een zuivere 'ambtenaar' bent geweest, blijft Nederland hierover belasting heffen, is het pensioen opgebouwd in een privaat-dienstverband (speciaal onderwijs of een zogenaamde semi-ambtenaar) dan kan het zijn dat daar ook vrijstelling voor wordt verleend. 

De hamvraag hier is of er premie en inkomensafhankelijke bijdrage wordt ingehouden van het inkomen vanuit Nederland. 

Reactie van Jeannette op 15 September 2020 op 19.56

Hierbij een antwoord van Theodora Besse uit 2018 over dit onderwerp:

" Na lang zoeken in  Verordening 883/2004 artikel 25 gevonden. Daar staat:

Artikel 25

Pensioenen krachtens de wetgeving van een of meer andere lidstaten dan de lidstaat van de
woonplaats in gevallen waarin er een recht op verstrekkingen
in de lidstaat van de woonplaats

Ingeval degene die een pensioen ontvangt krachtens de wetgeving van een of meer lidstaten, woont in een lidstaat waarvan de wetgeving voor het recht op verstrekkingen geen voorwaarden stelt inzake verzekering of inzake het al dan niet in loondienst verrichten van werkzaamheden, en
waarvan de betrokkene geen enkel pensioen ontvangt, komen de kosten voor verstrekkingen voor
de betrokkene en zijn gezinsleden voor rekening van het krachtens de regels van artikel 24, lid 2,
aangewezen orgaan van een van de lidstaten die bevoegd zijn voor zijn pensioenen, voorzover
genoemde pensioengerechtigde en zijn gezinsleden recht zouden hebben op deze verstrekkingen
indien zij zouden wonen in die lidstaat.

Oftewel: Je woont in een lidstaat die geen bijzondere eisen stelt aan het recht op basisverzekering (zoals Frankrijk met de PUMa) en je ontvangt een pensioen uit een andere lidstaat, maar niet van de lidstaat waar je woont. In dat geval komen je ziektekosten voor rekening van de lidstaat die je pensioen verstrekt, alsof je daar woont."

Gevonden op dit forum

Dus zal de vrouw van Johan verdragsgerechtigde worden en verdragsbijdrage moeten betalen zodra zij AOW en of pensioen uit Nederland ontvangt. 

Reactie van roy blaverken op 15 September 2020 op 21.01

even voor de duidelijkheid bij mijn vrouw wordt in nederland van haar inkomen uit ambtenaren pensioen ongeveer 6 percent afgehouden (niet gespecificeerd wat dit is en  haar aow wordt zonder enige aftrek uitgekeerd , alle secu kosten worden in Frankrijk van het inkomen afgetrokken via het belastingbiljet

Reactie van Theodora Besse op 16 September 2020 op 17.23


Ik had op deze vraag al een antwoord geschreven, maar ik kon het niet plaatsen, omdat het bericht plotseling bleek te zijn verwijderd. Gelukkig had ik het antwoord opgeslagen (voor een eventuele volgende keer). Ik schreef:

Johan, uiteraard heeft dit geen gevolgen voor de vereveningsbijdrage, noch voor de verdragsbijdrage. Je vrouw blijft gewoon ten laste van Nederland zorgverzekerd in Frankrijk. Het principe van een zelfstandige verzekering geldt alleen wanneer je in Frankrijk volgens franse wetgeving verplicht verzekerd raakt, bijvoorbeeld wanneer je als gepensioneerde in loondienst gaat of een eigen bedrijf begint (of uit een van beide een FR pensioen(tje) hebt opgebouwd). In het EU-recht is geregeld dat wanneer je in je woonland verplicht bent verzekerd, je niet (meer) verdragsgerechtigd bent en dus niet ten laste van Nederland komt én geen verdragsbijdrage betaalt.

Waar jij op doelt is gewoon een franse administratieve maatregel, die in de wet PUMa is vastgelegd: afhankelijke verzekerden bestaan niet meer; iedereen is zelfstandig verzekerd. Zoals bekend gaat het EU-recht vóór het nationale recht.

Je vrouw blijft dus gewoon de verdragsbijdrage betalen, waaruit ook het NL vereveningsfonds wordt gespekt:

"Door middel van risicoverevening worden zorgverzekeraars die meer verzekerden hebben met hoge zorgkosten, hiervoor financieel gecompenseerd. Dat gebeurt via de zogeheten vereveningsbijdrage die het Zorginstituut aan verzekeraars uitkeert via het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) voor de basisverzekering."

Aan het Zvf betalen Nederlanders in Nederland én NL gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden in de EU/EER mee. Daarentegen hoeft je vrouw ook niet de hoge kosten van de 8,3% van het bruto inkomen aan CSG plus andere sociale lasten te betalen, die vrijwel alle Fransen én Nederlanders met een eigen bedrijf (dus ook jij) in Frankrijk jaarlijks moeten afdragen aan de impôts. Want je vrouw valt door het EU verdragsrecht onder het sociale systeem van Nederland. En, zoals bekend, kun je in de EU slechts behoren tot het sociale systeem van één lidstaat.

Reactie van Theodora Besse op 16 September 2020 op 17.41


Roy, in het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Frankrijk (1973) is geregeld dat ambtenarenpensioenen worden belast in het land waaruit ze afkomstig zijn (artikel 19).

Dat is dus iets geheel anders dan wat Johan hier aan de orde stelt: hij heeft een vraag gesteld over de sociale verzekering, terwijl het bij jouw vrouw zeer waarschijnlijk over de belasting gaat, die Nederland volgens het verdrag op ambtenarenpensioenen mag inhouden. Wel vreemd dat dit niet is gespecificeerd.

Reactie van Jeannette op 16 September 2020 op 17.47

Maar Roy beweert dus dat zijn vrouw weliswaar belasting afdraagt over haar ambtenarenpensioen (ABP) maar ook dat zij geen premie en inkomensafhankelijk bijdrage voor de ziektekosten betaalt over haar AOW maar dat zij dat afdraagt doet aan Frankrijk.

Dat is vreemd.

Misschien is zij, omdat ze al 30 jaar in Frankrijk woont door de mazen van het net gevallen?

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

ENTREPRISE | SPONSORS

© 2022   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden