Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

     

||  PLAATS BERICHT  ||  PLAATS ADVERTENTIE   ||  LIFTCENTRALE ||

De moord op de Franse leraar en de invloed van geloof op Franse scholen

Vanmorgen was mijn krant weer volop gevuld met artikelen naar aanleiding van de gruwelijke morod op de leraar Samuel Paty. Hij is verleden week onthoofd door een islamist, die waarschijnlijk in opdracht van een vader van een leerlinge heeft gehandeld. De leraar heeft een paar weken geleden in een geschiedenisles de bekende afbeeldingen van Mohamed uit Le Canard enchainé getoond en heeft dat als kapstok gebruikt om te discussiëren over de vrijheid van meningsuiting. Paty schijnt een goede leraar geweest te zijn en heeft voorafgaand aan het tonen van de afbeeldingen gemeld dat leerlingen die er zich aan zouden storen het lokaal konden verlaten.

Ik herhaal in een paar woorden wat hier op de Franse TV en in de kranten steeds weer aan de orde komt. In Nederland werd er volgens mij maar kort melding van gemaakt.
Vanavond wordt Samuel Paty herdacht op het binnenplein van de Sorbonne, een symbolische plek omdat hier het Frankrijk van de Verlichting werd « uitgevonden ».

Brigitte Macron, die voorheen lerares is geweest, schreef gisteren in Le Parisien een stuk gewijd aan de vermoorde leraar :

Leraar zijn... is het ontdekken van een vonkje dat je hebt kunnen overdragen in de ogen van leerlingen, maar ook opmerken wanneer ze afhaken en ze er weer bij zien te krijgen ; dat is gelukkig zijn als je ze hebt laten reageren op dat wat je ontroert of bezighoudt ; het is voor hen te werken en om ze deuren te openen want die van het verstand en de kennis zijn ontelbaar.
Dat alles, Samuel, kende je, en beter nog, belichaamde je. « 

Ik heb geen idee hoeveel van de lezers hier intensief het Franse nieuws volgen of iets merken van wat er speelt op de Franse scholen. Verleden week werd een bijdrage geplaatst met als kop : de Franse Scholen zijn een gevangenis. Hetgeen door velen werd beaamd.


Ik wil hieronder een stukje citeren uit Le Figaro van vandaag, waarin een beeld wordt geschetst hoe het onderwijs tegenwoordig wordt geplaagd – om geen andere woorden te gebruiken- door de invloed van het islamitische geloof.

« Zou er een vóór en een na 16 october 2020 zijn op school ? Terwijl vanavond hun collega Samuel Paty wordt herdacht op het binnenplein van de Sorbonne, zijn de leraren enerzijds diep verontwaardigd en unaniem gelaten. « Dit was onvermijdelijk, het zou veel eerder gebeurd kunnen zijn. » hoort men overal.

Het gebeurde al na 11 september toen de protesten reeds volop voorkwamen. Annie, een lerares geschiedenis, herinnert zich de minuut stilte die op haar college werd gehouden. Leerlingen begonnen luid te klappen en de rector had veel moeite om de meute weer stil te krijgen.
Ze herinnert zich ook de bekladde muren : Weldra bij ons ». Wij houden ons al lang koest. Misschien ben ik laf, maar ik zou nooit die tekeningen hebben laten zien, bang om sommige leerlingen te kwetsen. Ik denk dat ze niet in staat zijn om de caricatuur te begrijpen, gelet op de hersenspoeling die ze thuis en elders dagelijks ondergaan. Ze zijn geherstenspoeld.

Een andere lerares, die op een « moeilijke »school les geeft verteld : zodra je binnenkomt in een klas en een kleine Oussama (voornaam van de moordenaar) tegenkomt, dans weet je wat voor soort moslim je voor je hebt, volkomen geradicaliseerd. Sinds 10 jaar al vermijdt ze zaken aan te halen die de bijbel of de koran betreffen, zelfs als dat onderdeel van de lesstof is. « Ik heb geen enkele zin meer om ze een stuk uit een religieuze tekst te laten bestuderen uit litterair oogpunt. Een uitleg van 3 kwartier zal hun mening niet veranderen ».

Nog een voorbeeld over de moeilijkheden die de laïcité, de neutraliteit ten opzichte van religie, met zich meebrengt : Een lerares, die door een doorgedraaide vader van een leerling is aangevallen in de hal van de school, omdat ze de luie leerling een laag cijfer had gegeven. De vader »ik zie wat voor soort wijf u bent » liet zo merken dat hij vrouwen minacht en gewoon bedreigt.

Zelfs op de universiteit komen rare dingen tegen als jonge gesluierde meisjes, die de aangereikte stukken leerstof niet willen aanpakken omdat « u geen mohammedaanse bent, u gaat ons bevlekken ». Waarop de lerares antwoordde dat ze iedere morgen netjes onder de douche gaat. »

Men vraagt zich af of de vermoorde leraar voldoende gesteund werd door de leiding van de school. In veel gevallen laat men de leraar vallen om geen onrust op school te krijgen. Van klachten wordt weinig op schrift gesteld, alles wordt mondeling en dus zonder sporen afgewerkt.
Een laatste voorbeeld : In Marseille werd men geconfronteerd met een moeder uit een geradicaliseerd milieu, waar geen verjaardagen worden gevierd. In de school werden alle verjaardagen van die maand op één dag gevierd. De moeder hield de leerling op die dag thuis. Ik had dat eigenlijk moeten melden aan het hoofd, maar ik vond dat geen prioriteit. Het jaar erop wilde de moeder weten op welke dagen de verjaardagen werden gevierd, zodat ze rekening kon houden met de opvang van de jongen thuis. Ik heb haar geantwoord dat dat ongeoorloofd verzuim is en dat dat dus niet toegestaan is. De leerling is toen van school gehaald en naar een islamitische school gegaan.

Ik heb geen idee hoeveel van de lezers en schrijvers hier te maken hebben met het onderwijs. Ikzelf heb enkele leraren (m/v) in mijn vriendenkring en hoor dat « zelfs » hier in de Gers, hetgeen je toch het platteland en niet de banlieu van een grote stad kan beschouwen, dit soort affaires voorkomt.

Misschien wilt u op deze bijdrage reageren, u mag het ook als een stuk nieuwsgaring zien.

Weergaven: 3429

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20201021, Kinderen, Korte Verhalen, Kunst en Cultuur, Onderwijs, Overheid

Reactie van Theodora Besse op 22 Oktober 2020 op 22.07


Mariëlle, ik heb het niet "vooral over Turken in Nederland". In Nederland werden zowel mensen uit Turkije geworven als mensen uit Noord-Afrika. Natuurlijk waren het in Frankrijk voornamelijk Noordafrikanen. Maar ook Turken zijn meestal islamiet.

Als sociaal advocaat heb ik veel van deze turkse en noordafrikaanse islamieten leren kennen (in Nederland), deze mensonwaardige pensions bezocht en na jarenlange slechte huisvesting en zware en smerige arbeid hun ontslagen aangevochten. 

Nu nog wonen ze vaak (uitzonderingen daargelaten) in armoedige krotten in voorsteden, ze worden door de inheemse bevolking met de nek aangekeken en uitgescholden door volslagen onbekenden om misdaden die zij zelf niet hebben bedreven, maar enkele gestoorde radicalen, aangezet door andere gestoorden of door sommige imams. De twee islamitische vrouwen die neergestoken werden bij de Eiffeltoren, kregen tijdens de ruzie vóór de steekpartij ook te horen: "Jullie horen hier niet. Ga terug naar je eigen land."

In Nederland had ik eens tijdens een feest een discussie met een fabrieksdirecteur, die beweerde dat "ze" te lui zijn om te werken, dus óf hun hand ophouden bij de sociale dienst óf de criminaliteit ingaan. "Dan neem jij er toch een paar in dienst?" stelde ik voor. "Ik kijk wel uit!" riep hij. "Nou, dan zijn we er toch?" zei ik.

Hier in Frankrijk ken ik toevallig iemand uit Noord-Afrika, een keurige huisvader mét baan, getrouwd met een Française (niet de buurman die ik hierboven noemde). Maar in het algemeen komen ze niet aan de bak, want vooroordelen spelen hun parten.

Tegen Henri wil ik nog het volgende zeggen: nog maar enkele eeuwen geleden waren het protestantisme en her RK geloof ook levenswijzen. Nog steeds moeten RK's ieder jaar een paar maanden vasten en mogen ze op vrijdag geen vlees eten. Het blijkt ook uit mijn verhaal over het Château de Picomtal: zieltjes winnen voor de kerk, hetzelfde wat islamieten nu wordt verweten.

Reactie van Peter Jan op 23 Oktober 2020 op 13.33

Ik denk dat het overgrote merendeel van de mensen die zich moslim noemen gewoon opgaan in de maatschappij en een baan  hebben. Ik zie het niet zo zwart als hierboven door T geschetst. Volgens mij is het een klein clubje van mensen die zich willen manifesteren en Frankrijk willen veroveren zoals eerder hierboven geschetst. Die vergelijk ik dan - en heel klein beetje- met kleine groeperingen als " tegen het huwelijk voor iedereen" en  tegen de komende wetgeving over adoptie en kunstmatige inseminatie.  Die willen hun geloofsovertuiging ook laten doorklinken in wetgeving.  Natuurlijk zijn dit vreedzame protesten en men is zeker niet uit om tegenstanders of anders denkenden te vermoorden.

Maar om terug te komen op mijn eerste inbreng: je zult naar leraar zijn en voor een klas staan waar een deel van de jeugd van huis uit andere normen en waarden  krijgt te horen.  Ik las vanmorgen weer een stuk waarin werd gemeld met hoeveel extra energie de minister van onderwijs de leraar weer als leidend in het onderwijs van de jeugd wil krijgen. Met aangereikte programma's waarin het do en don't van de Franse republiek en de hier geldende normen en waarden nadrukkelijk worden onderwezen.  

Reactie van En Laurenc op 23 Oktober 2020 op 15.18

Ik ben het helemal eens met de schrijvers Alle en Henri Bik, maar Theodora met al uw levenservaring, waar wij allemaal regelmaitg iets aan hebben, ben ik het ditmaal niet helemaal met u eens.

U schrijft:  "Omdat ze zich maar naar onze waarden moeten richten? Waar staat dat? Laat die mensen met rust. Daarbij denk ik ook aan de moslima die door franse agenten op het strand werd gekoeioneerd en beledigd, omdat zij een boerkini droeg. Dat is pas haat zaaien!"

Die mensen, het zijn uw eigen woorden, hebben juist géén respekt voor onze samenleving, zij vinden ons varkens. Denk daarbij aan die topless dame op het strand die nadat moslims de politieagenten erop gewezen hadden dat het 'not done' was om met de blote borsten op het strand te liggen, hier werden de westerse dames gekoeioneerd en bevolen hun topje voor de borsten te doen! 

Theodora u heeft het over respekt: Is het respekt om na 3, of 4  generaties nog geen nederlands in Nederland te spreken? Toont het van respekt om nu terwijl iedereen toch weet wat er aan de hand is nog steeds met toeterende trouwstoeten en alle regels aan de laars lappend door Den Haag en Rotterdam te scheuren en af en toe een agent die er iets van zegt het ziekenhuis in te slaan? Toont het van respekt om in de banlieu's en buitenwijken auto's van hardwerkende Nederlanders, Fransen en medelanders voor de grap in de fik te steken. Toont het van respekt om op de islamitische weekend scholen onze cultuur waarin ze leven als ongodsdienstig, helemaal verkeerd en ons als varkens neer te zetten? Zo kan ik nog wel even doorgaan. 

Hoe zit het met Nederlanders die in de 60 en 70-tiger jaren naar Frankrijk  zijn gegaan om hier bijvoorbeeld een boerenbedrijf te beginnen óf een baan te zoeken? Spreken die ook nu nog steeds geen frans en mag je hun kinderen en kleinkinderen de hand boven het hoofd houden als dat misdadigers zijn geworden met als reden ach ja opa en oma hadden het toen zo moeilijk op hun boerderij zonder electriciteit en verwarming???? 

Volgens mijn bescheiden mening is het al veel te ver  de verkeerde kant op gegaan, het is al te laat om het tij nog te keren. Maak uw borst maar nat voor de toekomst. Het gaat nog veel erger worden.

Reactie van Ad van Herk op 23 Oktober 2020 op 15.41

Lang heb ik geaarzeld om nog iets toe te voegen aan deze discussie. Toch even dit: ik ben het volledig eens met Theodora Besse. Vraag me tegelijkertijd af of de mensen die negatief reageren ook werkelijk ervaring hebben met mensen die het Islamitische geloof aanhangen en of zij bereid en in staat zijn te aanvaarden dat ook in het Christendom er variaties zijn; denk maar aan Staphorst e.d.

Voor diegene die de schoen past: Ilja Pfeijffer schreef eerder deze week artikel in HP/De Tijd met de titel: "Het stuitende superioriteitsgevoel van Nederlanders."

Prettig weekeinde.

Reactie van Theodora Besse op 23 Oktober 2020 op 19.12


Ik reageer maar niet meer, want we komen toch niet nader tot elkaar. Ik heb mijn mening gezegd, maar tegen vooroordelen tegen en angst voor de ander valt weinig logica in te brengen. Misschien helpt het om je eigen gevoelens eens in te denken ten opzichte van de maatschappij van mensen door wie je dagelijks wordt gediscrimineerd en onaardig behandeld (Je hoort hier niet, ga naar je eigen land) en dat al generaties lang. Maar dat zal ook wel niet werken.

Blij ben ik met de reactie van Ad, zodat ik niet helemaal alleen sta in mijn mening.

Reactie van Jeannette op 24 Oktober 2020 op 9.19

Nee hoor Theodora, je staat zeker niet alleen maar ik reageer op dit forum niet op dit soort discussies, het leidt tot niets.

Over Ilja Pfeijffer gesproken; lees ook zijn boek Grand Hotel Europa

@Marlies, naast Ilja Pfeijffer misschien toch ook nog eens wat geschiedenisboeken lezen, u haalt wel heel veel zaken door elkaar... maar wees gerust, Sinterklaas mag echt (nog) wel hoor!

Reactie van Peter Jan op 24 Oktober 2020 op 9.24

Ik denk dat dit een goed moment is om dit onderwerp af te sluiten.  Dank voor de inbreng van deze en gene. 

Reactie van Natascha Terpstra op 24 Oktober 2020 op 12.15

Je staat zeker niet alleen Theodora. Ik ben t volledig met je eens. Ik heb niet gereageerd om dezelfde  reden dan Jeanette. Het leidt tot niets. Als je mensen als minderwaardig en uitschot behandeld gaan ze zich ook zo gedragen. 

Reactie van Theodora Besse op 24 Oktober 2020 op 12.36


Jeannette en Natascha, ik was eerst ook niet van plan te reageren, maar toen de tendens zó verschrikkelijk één kant opging en het alleen maar "zij" tegenover "wij" werd, vond ik dat ik ook iets móést zeggen. Ik ben nu, na jullie reacties en na die van Ad, heel erg blij dat ik dat ook heb gedaan. Ook al zal het mensen niet van hun vooroordelen en hun haat en angst afhelpen.

Jan Peter, wanneer je eenmaal een artikel hebt geplaatst, kun je niet zomaar verordonneren dat er nu een einde aan de discussie moet komen, omdat de tendens je niet langer bevalt. Dat kun je alleen doen door te zorgen dat er niemand meer kán reageren.

Reactie van Louise (68) op 24 Oktober 2020 op 20.18

De tekst van Jean Jaures uit 1988,geadresseerd aan het onderwijzend personeel, gelezen tijdens de begrafenisceremonie in de Sorbonne, een symbolische plek. Ontroerend en tegelijkertijd actueel.     

« Vous tenez en vos mains l’intelligence et l’âme des enfants ; vous êtes responsables de la patrie. Les enfants qui vous sont confiés n’auront pas seulement à écrire et à déchiffrer une lettre, à lire une enseigne au coin d’une rue, à faire une addition et une multiplication. Ils sont Français et ils doivent connaître la France, sa géographie et son histoire : son corps et son âme. Ils seront citoyens et ils doivent savoir ce qu’est une démocratie libre, quels droits leur confère, quels devoirs leur impose la souveraineté de la nation. Enfin ils seront hommes, et il faut qu’ils aient une idée de l’homme, il faut qu’ils sachent quelle est la racine de toutes nos misères : l’égoïsme aux formes multiples ; quel est le principe de notre grandeur : la fierté unie à la tendresse. Il faut qu’ils puissent se représenter à grands traits l’espèce humaine domptant peu à peu les brutalités de la nature et les brutalités de l’instinct, et qu’ils démêlent les éléments principaux de cette œuvre extraordinaire qui s’appelle la civilisation. Il faut leur montrer la grandeur de la pensée ; il faut leur enseigner le respect et le culte de l’âme en éveillant en eux le sentiment de l’infini qui est notre joie, et aussi notre force, car c’est par lui que nous triompherons du mal, de l’obscurité et de la mort.

"Jij  hebt de geesten en de zielen van de kinderen in je handen, jij bent verantwoordelijk voor het vaderland. De kinderen die aan jou zijn toevertrouwd zullen niet alleen een brief moeten schrijven en ontcijferen, een straatbord lezen, rekenen en vermenigvuldigen. Ze zijn Frans en ze moeten Frankrijk, zijn geografie en zijn geschiedenis kennen: zijn lichaam en zijn ziel. Ze zullen burgers zijn en ze moeten weten wat een vrije democratie is, welke rechten ze hebben, welke plichten de soevereiniteit van de natie hen oplegt. Tenslotte zullen het mensen zijn, en ze moeten een idee hebben van de mens, ze moeten weten wat de wortel is van al onze ellende: egoïsme in zijn vele vormen; wat is het principe van onze grootsheid: trots verenigd met tederheid. Ze moeten zich in grote lijnen kunnen voorstellen dat het menselijk ras beetje bij beetje de wreedheden van de natuur en de wreedheden van het instinct temmen, en ze moeten de belangrijkste elementen van dit buitengewone werk, dat beschaving wordt genoemd, ontrafelen. We moeten hen de grootsheid van het denken laten zien; we moeten hen respect leren, de cultuur van de ziel door in hen het gevoel van het oneindige aan te wakkeren, wat onze vreugde is, en ook onze kracht, want het is daardoor dat we zullen zegevieren over het kwaad, de duisternis en de dood.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator)

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

Uw donatie is nodig

ENTREPRISE | SPONSORS

© 2023   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden