www.nederlanders.fr

Hét netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk


In de Nederlandse Staatscourant van 30 oktober zijn de woonlandfactoren voor 2019 bekendgemaakt. Zie staatcourant-woonlandfactoren-2019.pdf.


De Toelichting...


Voor Frankrijk gaat de woonlandfactor, die in 2018 fors steeg, in 2019 bijna terug naar het niveau van 2017. Dat zullen de verdragsgerechtigden in Frankrijk dus merken in het hogere nettobedrag dat zij aan AOW, pensioen of uitkering zullen ontvangen (en in een lager bedrag van een eventuele zorgtoeslag).

Uit de Toelichting blijkt dat er voor 2019 een nieuwe berekeningsmethode is gehanteerd. Vroeger werd uitgegaan van de door de lidstaten opgegeven gemiddelde zorgkosten (voor Frankrijk in het jaar 2014). De nieuwe berekeningsmethode is gebaseerd op de cijfers die de World Health Organization jaarlijks publiceert. De Toelichting zegt daarover: "Ten opzichte van de huidige bronnen zijn de gegevens van de WHO een stabiele, onafhankelijke, toegankelijke en betrouwbare bron van informatie over zorgkosten in vrijwel alle landen. Het gebruik van gegevens van de WHO heeft ook als voordeel dat de woonlandfactoren kunnen worden geactualiseerd naar de meest recente cijfers en dat voor alle landen hetzelfde referentiejaar geldt." Dat laatste is nu niet het geval. Zo werd tot nu toe voor Marokko uitgegaan van de zorgkosten in 2002 (!) en voor Tunesië in 2006. De woonlandfactor voor deze beide landen stijgt met de nieuwe berekeningsmethode daardoor respectievelijk 54% en 35%. Eind 2019 zal de methode met het oog op de toekomst worden geëvalueerd.

De VBNGB* (Vereniging Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland) heeft de woonlandfactoren voor Nederlanders in alle betreffende landen voor 2017, 2018 en 2019 op een rijtje gezet. Voor Frankrijk bedragen die: 0,8316 (2019), 0,9262 (2018) en 0,8245 (2017).

* De talrijke informatie voor Nederlanders in het buitenland op de VBNGB website (waaronder de column van EU-deskundige Jan de Voogd) is alleen toegankelijk voor leden. Lidmaatschap € 50 per jaar.


Weergaven: 2626

Tags: (Klik voor berichten in dezelfde rubriek) 20181104, Geldzaken, Overheid

Reactie van wilma peursum op 7 November 2018 op 17.40

Klopt Theodora, zoals ik al in mijn eerste bericht schreef, is het qua ABP helder, dat wordt in Nederland betaald.

Maar er wordt heffingskorting op de AOW toegepast én we betalen inkomstenbelasting over de AOW in Portugal.

Reactie van Jeannette op 7 November 2018 op 17.46

Tja, Wilma zoals je het stelt betaal je dubbel belasting en dat zou niet moeten.

zie europa.eu :

"Als u als gepensioneerde naar een ander EU-land verhuisd bent en daar meer dan 6 maanden in een jaar verblijft, kan dat land u als fiscaal inwoner beschouwen. In dat geval moet u in dat land misschien belasting betalen over uw totale wereldwijde inkomen, inclusief pensioenen die u ontvangt uit andere EU-landen.

Uitzondering: overheidspensioenen worden normaal alleen belast in het land waarvoor u gewerkt hebt."

Neem contact op met je Portugese belastingkantoor en het Nederlandse SVB.

Reactie van Theodora Besse op 7 November 2018 op 17.53


Wilma, kennelijk weet je niet wat het verschil is tussen heffing en heffingskorting en tussen sociale premies en belasting. Op jullie AOW vindt in Nederland waarschijnlijk een inhouding plaats, namelijk de verdragsbijdrage (= een soort ziektekostenpremie), omdat je echtgenoot op grond van het EU-verdrag verdragsgerechtigd is. Dat heeft met belasting niets te maken en dus ook niet met heffingskortingen. Door die verdragsbijdrage zijn jullie in je woonland én in Nederland basisverzekerd tegen ziektekosten.
 

Reactie van wilma peursum op 7 November 2018 op 19.13

Theodora, dat klopt, ik weet niet veel (meer) van het Nederlandse belastingsysteem omdat wij al sinds 1998 buiten Nederland wonen en tot de pensionering van mijn er ook niets meer mee te maken hadden. Daarom hebben we dit ook uitbesteed aan een boekhouder die beide systemen kent.

Op de AOW wordt loonheffing en de verdragsbijdrage ingehouden. Dat laatste hebben we zelf gekozen omdat dat bedrag lager is dan we hier zouden moeten betalen, met het voordeel dat je inderdaad in beide landen recht op zorg hebt. Maar die loonheffing snap ik inderdaad niet.

Reactie van Theodora Besse op 7 November 2018 op 19.47


Nee Wilma, die loonheffing begrijp ik ook niet. Er bestaat een belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Portugal. Ik heb maar eens even gekeken op de website Jongbloed-fiscaaljuristen.nl. Daar worden diverse pagina's gewijd aan Portugal (linkerkolom). Er staat o.a. 

"Uw AOW en particulier pensioen zullen meestal in Portugal worden belast met inkomstenbelasting (maximaal tarief 42%)." Plus deze jurisprudentie:

"De heer X is dierenarts en emigreert naar Portugal. De Nederlandse Belastingdienst wil (bron-)belasting heffen over de AOW-uitkering en het pensioen van de heer X. De Rechtbank in Arnhem (uitspraak 24 november 2005, rolnummer 05/691 en 05/692) is van mening dat Nederland niet mag heffen, dit conform het belastingverdrag tussen Nederland en Portugal. Nederland mocht niet heffen omdat de AOW een sociale verzekeringsuitkering is en geen fiscaal gefacilieerd pensioen."

Je moet voor vrijstelling van loonheffing trouwens wel eens in de zoveel jaar ontheffing aanvragen in Heerlen, ook al staat het in het belastingverdrag. Daar kwam ik achter toen bij mij plotseling ook loonheffing werd ingehouden op m'n AOW. Ik heb toen meteen contact opgenomen met (ik meen) Heerlen en die hebben me toen een formulier toegestuurd dat ik moest invullen. Toen werd alles rechtgezet en ik ben nu weer veilig tot 2021.

Reactie van wilma peursum op 7 November 2018 op 20.27

Bedankt Theodora, ik ga dit verder uitzoeken.

Reactie van Wilna Maijenburg op 8 November 2018 op 1.03

Susan het bestaat nog wel hoor 100% partnertoeslag, als je er voor 1 april 2015 recht op had blijf je het houden. Mijn man krijgt ook volledig toeslag. 

Reactie van Jan de Voogd op 8 November 2018 op 11.36
Voor werkenden in Portugal is het Portugese wettelijke ziektekostenstelsel verplicht, en dat heeft dan voorrang op het verdragsrecht krachtens art. 11 en 31 van Vo883/2004. Of een B&B houder als werkende wordt gezien in het kader van die ziektekostenverzekering is afhankelijk van die Portugese wetgeving. Of daar bovendien een keuzemogelijkheid om zich wel of niet als werkende te beschouwen, danwel af te zien van de verplichte Portugese ziektekostenverzekering, is mij niet bekend: hangt af van de wetgeving.
Reactie van Theodora Besse op 8 November 2018 op 12.32


Iedere werkende in Portugal is dus verplicht verzekerd in Portugal. Dat is dus eigenlijk hetzelfde als in Frankrijk, hoewel je daar "werk" in een bepaalde vorm moet gieten (loondienst of entreprise). Je mag in FR het zelfstandige werk dus niet simpelweg als bijverdienste verrichten, want dan word je niet verplicht basisverzekerd in Frankrijk en blijf je dus verplicht verdragsgerechtigd.

Wilma schrijft hierboven:

"Op de AOW wordt loonheffing en de verdragsbijdrage ingehouden. Dat laatste hebben we zelf gekozen omdat dat bedrag lager is dan we hier zouden moeten betalen, met het voordeel dat je inderdaad in beide landen recht op zorg hebt."

Daaruit maak ik op dat:

1. In Portugal kennelijk Wilma en haar man als werkenden worden beschouwd, want anders zouden zij ex EU-wetgeving verplicht verdragsgerechtigd zijn geweest.
2. Er in Portugal de mogelijkheid bestaat voor buitenlandse (werkende) EU-onderdanen om ondanks werk tóch te kiezen voor de status van verdragsgerechtigde.

Reactie van Jan de Voogd op 8 November 2018 op 13.23
Het is zeer de vraag of het mogelijk is om te kiezen voor verdragsgerechtigde-status.
Immers het arrest Van Delft stelt dat uit de objectieve omstandigheden volgt of je wel of niet verdragsgerechtigd bent. Wat m.i. wel mogelijk is, is:
1. je hebt met je B&B een rechtsvorm gekozen (bijv. bijverdiensten) waardoor je niet als werkende in de zin van de Portugese zk-verzekering wordt beschouwd. Dan blijf je als iemand met Nederlands wettelijk pensioen verdragsgerechtigd. Merk echter op dat in andere landen bijverdiensten juist wel tot verplichte zk-verzkering kan leiden (gaande boven verdragsrecht), zoals in Zweden.

2. je bent weliswaar werkende in de zin van de sociale zekerheidswetgeving van Portugal, maar gezien de toelatingsvoorwaarden wordt je niet toegelaten tot de verplichte verzekering (bijv. wegens te laag inkomen uit een B&B). Daarop zou je je B&B kunne richten als je de verdragsrecht status wilt behouden. zie bijvoorbeeld wat Duitsland bij mini-jobs doet


3. je hebt in de Portugese wetgeving de mogelijkheid van vrijmaking van een verplichte zk-verzekering onder bepaalde voorwaarden. In Duitsland heb je dat bijv. bij bepaalde vormen van zelfstandige beroepsuitoefening (maar dan juist veelal bij hogere inkomens).

Hoe dan ook: Wilma heeft niet duidelijk gemaakt hoe de "keuze voor verdragsrecht" tot stand is gekomen. Evenmin waarom en hoeveel de premie in Portugal te betalen (van man en vrouw bij elkaar) hoger zou zijn dan wat voor beiden aan zorgbijdrage aan CAK moet worden betaald.

Hieronder is plaats voor een reactie. Blijf bij het onderwerp. Wees constructief en vriendelijk. Uw kennis en ervaring worden op prijs gesteld.

Bent u de plaatser van dit bericht? Reageer dan ajb op de gegeven reacties en adviezen. Het kan geen kwaad om mensen te bedanken voor hun welgemeende reacties. Onze huisregels ...

Je moet lid zijn van www.nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van www.nederlanders.fr

Google advertenties

© 2019   Gemaakt door: Anton Noë (beheerder).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden