www.nederlanders.fr

Hét netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk

Berekening en woonlandfactor 2019 aangepast (0.8316)

Beste mensen.

Na een WOB verzoek, diverse brieven aan CAK, parlement en de minister van Volksgezondheid, waarin ik om uitleg vroeg over de berekening van de woonlandfactor, in het licht van de verschuiving van onderdelen van de zorg naar de gemeenten, kreeg ik recent antwoord.
De wijze van berekening en daarmee de woonlandfactor worden aangepast. 't Is niet mijn verdienste maar misschien heb ik eraan bijgedragen, zo denk ik maar.

De rekenmethode is nu (iets) minder natte vingerwerk.

Staatscourant 30 oktober 2018

Weergaven: 1919

Tags: (Klik voor berichten in dezelfde rubriek) 20181108, Geldzaken, Overheid

Reactie van Theodora Besse op 9 November 2018 op 12.11

Heremetijd Max, weet je nu nog niet dat de woonlandfactor dient om te becijferen wat jouw medische zorg in Frankrijk kost aan de NL staat? Die moet immers het totaal van de zorgkosten van alle verdragsgerechtigden vergoeden aan de woonlanden? En daar betaal jij de verdragsbijdrage voor, niet om verhoudingsgewijs minder zorg te krijgen dan Fransen.

Integendeel, je betaalt de verdragsbijdrage om recht te hebben op dezelfde basiszorg als iedereen in Frankrijk. Het vervelende is natuurlijk wel dat de franse basiszorg veel minder vergoedt (70% van vastgestelde tarieven, die door specialisten meestal worden overschreden) dan de NL basiszorg (100%), waardoor je er hier bijna toe wordt gedwongen om een aanvullende verzekering te nemen. Die gaat in Frankrijk naar leeftijd en is dus voor de meeste verdragsgerechtigden bijzonder duur.

Daar komt bij dat een deel van de zorgkosten van de NL zogenaamde "spookemigranten" in Frankrijk en van NL vakantiegangers ook meetellen voor de hoogte van de gemiddelde zorgkosten in Frankrijk in een bepaald jaar. Daardoor wordt de woonlandfactor ook hoger. In feite betalen verdragsgerechtigden dus een deel van de zorgkosten van  spookemigranten en van vakantiegangers.

Reactie van Jeannette op 9 November 2018 op 12.53

Max; Lees artikel 1 van de link die Theodora heeft doorgestuurd in haar bericht hierover:

Artikel 6.3.1, eerste lid, van de Regeling zorgverzekering (Rzv) bepaalt dat de voor een persoon, bedoeld in artikel 69, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet (hierna te noemen: verdragsgerechtigde) verschuldigde bijdrage wordt berekend door de grondslag van de bijdrage te vermenigvuldigen met een verhoudingsgetal dat wordt berekend uit de verhouding tussen de gemiddelde uitgaven voor zorg voor een persoon ten laste van de sociale ziektekostenverzekering (hierna te noemen: zorgkosten) in het woonland van deze persoon en de gemiddelde uitgaven voor zorg voor een persoon uit hoofde van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) in Nederland. Dit is de woonlandfactor.

Maar er is hoop voor jou; Je kunt bezwaar maken, je bent niet de eerste of de enige, zie de reacties in dit draadje.......

Reactie van Max Boret op 9 November 2018 op 13.00

Ik lees ook dit op de site van het CAK

Bijdragen Zvw, woonlandfactoren en heffingskortingen 2018


Nominale bijdrage Zorgverzekeringswet
• per maand: € 109,33 (dit bedrag dient als basis voor de toepassing van de
woonlandfactor).

Is het bedrag van €109,33 niet gelijk aan wat je betaalt in Nederland voor de basisverzekering?

Reactie van Jeannette op 9 November 2018 op 13.17

Nee Max, de bijdrage van een verdragsgerechtigde bestaat uit een nominaal deel en een inkomensafhankelijk deel:

Wat moet ik aan verdragsbijdrage betalen?

U betaalt aan het CAK een verdragsbijdrage. Die bijdrage bestaat uit:

  1. De vaste bijdrage Zorgverzekeringswet. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt deze bijdrage jaarlijks vast.
  2. Inkomensafhankelijke bijdragen. De percentages hiervoor komen overeen met wat u in Nederland over uw inkomen zou moeten betalen. U betaalt over inkomen uit Nederland én uw eventuele inkomsten uit een ander land.

Uw berekende verdragsbijdrage wordt gecorrigeerd met de zogenoemde woonlandfactor, omdat de kosten van medische zorg per land verschillen. Wat u uiteindelijk betaalt, hangt dus af van het land waarin u woont.

Reactie van Theodora Besse op 9 November 2018 op 13.25

Rob, ik vraag me af hoe je bezwaar kunt aantekenen tegen de berekening van de woonlandfactor. Die wordt namelijk berekend door het CAK op basis van gegevens uit het woonland aan de EU (methode wordt per 2019 vervangen door WHO-cijfers). Vervolgens wordt de berekening als advies overgelegd aan de Minister van VWS, die de cijfers vastlegt in een ministeriële regeling. Zie de Toelichting op de ministeriële regeling voor 2018).

Bezwaar kun je m.i. alleen aantekenen tegen een individuele beslissing.

Reactie van jaap op 9 November 2018 op 14.29

Bezwaar kun je m.i. alleen aantekenen tegen een individuele beslissing.

Ik vermoed dat Rob dat ook gedaan heeft, gezien het vermeldde woord "jaarafrekening 2017"

Reactie van Max Boret op 9 November 2018 op 14.37

En volgens mij heb ik ooit eens in een brief van het CAK kunnen vernemen dat de vaste bijdrage zorgverzekeringswet geënt is op de gemiddelde bijdrage basisverzekering Nederland.

Want waar haalt de minister dan wel dat bedrag van €109,33 vandaan?

Reactie van Theodora Besse op 9 November 2018 op 14.37


Dat vermoed ik ook Jaap, maar dan nog wordt het bezwaar tegen de berekening van de woonlandfactor in de beslissing op het bezwaar niet meegenomen. Het is hooguit een extra signaal zoals Henk die ook op allerlei manieren heeft afgegeven. Tenzij Rob er een andere, mij onbekende bedoeling mee had. Die zou ik dan graag willen weten.

Reactie van jaap op 9 November 2018 op 14.40

en - zo las ik nèt (met bril)- ook tegen de berekening- van de woonlandfactor

Reactie van Theodora Besse op 9 November 2018 op 15.32

Max, je haalt alles door elkaar. De vaste bijdrage per persoon bedraagt (zoals Jeannette heeft uitgelegd) voor een inwoner van Nederland € 109,33 per maand. Dan komt er nog een inkomensafhankelijke bijdrage bij. En op het totaalbedrag wordt per EU-lidstaat de woonlandfactor losgelaten.

Voor de berekening van die woonlandfactor worden de gemiddelde zorgkosten pp. in NL vergeleken met de gemiddelde zorgkosten pp per woonland (althans met de gemiddelde zorgkosten die EU-lidstaten aan de EU moeten doorgeven). Dan wordt de woonlandfactor vermenigvuldigd met (109,33 + inkomensafhankelijke bijdrage), dus voor FR voor 2018 met 0,92. Een en ander hoeft voor jou, als ex-schoolmeester, toch niet zo moeilijk te begrijpen te zijn. Maar als je geen links opent, jezelf de tijd niet gunt om echt te lezen en je enkel maar iets roept dan blijft het natuurlijk allemaal abracadabra.

Volgend jaar is de berekening van de woonlandfactor anders. Er wordt niet meer uitgegaan van de opgave van de diverse EU-landen aan de EU, maar van de cijfers van de WHO, die volgens de ministeriële toelichting "stabieler, onafhankelijker, toegankelijker en betrouwbaarder" zijn dan de huidige opgaven van de woonlanden aan de EU (zie mijn artikel over het zelfde onderwerp). We weten natuurlijk ook niet waarop de cijfers van de WHO zijn gebaseerd, maar ja, voorlopig gaan heel veel woonlandfactoren omlaag.

Hieronder is plaats voor een reactie. Blijf bij het onderwerp. Wees constructief en vriendelijk. Uw kennis en ervaring worden op prijs gesteld.

Bent u de plaatser van dit bericht? Reageer dan ajb op de gegeven reacties en adviezen. Het kan geen kwaad om mensen te bedanken voor hun welgemeende reacties. Onze huisregels ...

Je moet lid zijn van www.nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van www.nederlanders.fr

-

Google advertenties

© 2019   Gemaakt door: Anton Noë (beheerder).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden