NEDERLANDERS.FR

Hét netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk

De micro-entreprise: ene voorbeeld van hoe het niet moet

Een klant van me stuurde me het volgende verhaal: https://docs.google.com/document/d/1D3NGNx7c96TAm6HBnlvRgc7H8Tt2xay...

Onderaan het verhaal lees ik de volgende zin:"En laat ons ongelooflijk verdrietige verhaal alsjeblieft viraal gaan. Als waarschuwing. Voor dromers, durvers, doeners. Bezint eer ge begint!" Op basis van deze zin veroorloof ik het mij om de link hier te plaatsen en er commentaar op te leveren. Inderdaad ook t.b.v. de dromers, durvers en doeners.

Het is inderdaad een in-triestverhaal, mijn medeleven gaat uit naar deze Nederlanders in Frankrijk, die dit allemaal hebben meegemaakt, vooral voor mevrouw wiens gezondheid er zo ernstig onder lijdt. Dit wens ik niemand toe...maar....het is wel grotendeels hun eigen schuld. Mag ik iedereen die dit leest verzoeken om eerst het hele verhaal in de link te lezen en dan pas hier verder te lezen.

Begin 2016 zijn de nieuwe regels voor de micro-entreprise van kracht geworden, in 2018 was daar nog een kleine aanpassing op. Er is niets onduidelijks, vaags of tegenstrijdig aan de regels van de micro-entreprise. Die zijn echt kraakhelder en ik heb ze op deze site in 2016 ook al eens uitgelegd. Dat het genoemde administratiekantoor in de Morvan de regels niet kent is schandalig, dat deze mensen ze niet hebben kunnen vinden op het internet, kan vele oorzaken hebben. Ongetwijfeld zijn deze mensen het slachtoffer geworden van een collega-ondernemer, buurman of klant die aangifte tegen ze heeft gedaan, anders was de belastingdienst er niet zo hard ingekomen. Overigens vind ik dat het geen pas geeft om een belastingambtenaar die gewoon zijn werk doet op basis van volstrekt heldere belastingregels te betichten van vooringenomenheid!

Laat ik die regels van de micro-entreprise nog even samenvatten:

1. Kies je voor de micro-entreprise, dan kies je voor een bedrijfsvorm die vergelijkbaar is met een Nederlandse eenmanszaak, zonder echter de administratieve verplichtingen daarvan: geen boekhouding vereist, geen jaaraangiftes belastingen, geen deponeren jaarstukken, dus ook geen boekhouder nodig. Dat maakt deze bedrijfsvorm heel erg aantrekkelijk voor hele kleine ondernemers.

2. Het micro-régime kent twee omzetcategorieën: 'commerce' (in het Franse ambtenarenjargon: vente de marchandises) en 'service' (incl alles wat valt onder de vrije beroepen). Onder 'commerce' vallen: alle handelsactiviteiten, verhuur chambres d'hôtes, omzet van restaurants en table d'hôtes, en gîteverhuur, maar UITSLUITEND als de gîtes zijn geclassificeerd (zie de site van AtoutFrance). Onder 'service' valt alle ander omzet, dus: alle vormen van dienstverlening, campings (waar onder mini-campings) en niet-geclassificeerde gîtes. Klaarblijkelijk kenden deze mensen deze regel wel, anders hadden ze hun gîte niet laten classificeren... Dit punt is wat ondergesneeuwd in hun eigen verhaal. Ook hun opmerkingen over tenten (in allerlei vormen, inclusief ingerichte safairitenten) is opmerkelijk: er is ruimschoots jurisprudentie in Frankrijk die aangeeft dat die allemaal onder 'service' vallen.

3. Het micro-régime kent maximale omzetten per jaar: daarboven kom je in het régime réel en dat lijkt sterk op de Nederlandse administratieve eisen voor een eenmanszaak. Je mag éénmalig maximaal 15% boven die maximale omzet uitkomen om toch nog in het micro-régime te blijven. Voor de tweede keer er bovenuit, of met meer dan 15% erboven, dan is het afgelopen met de pret.
Maximale omzet voor 'commerce': € 170.000/jaar
Maximale omzet voor 'service': € 70.000/jaar

4. Er is nog een andere drempel van belang: € 33.200/jaar voor 'service' en € 82.800/jaar voor 'commerce.': Indien je omzet permanent onder die drempel blijft ben je vrijgesteld van TVA: geen TVA op je facturen, geen TVA-kwartaalaangiftes, maar ook geen TVA terugvorderen op je inkoop. Ligt te omzet tussen € 33.200 en € 70.000 per jaar voor 'service' of tussen € 82.800 en € 170.000 per jaar voor 'commerce' dan ben je verplicht om een TVA-nummer aan te vragen, TVA toe te voegen aan je facturen (al zijn kale overnachtingen daarvan uitgesloten) en kwartaalaangiftes te doen, maar je mag ook betaalde TVA op je inkomen aftrekken. Verder blijven alle voordelen van de het micro-régime in stand. Eenmaal in het TVA-régime valt AL je omzet in de toekomst ook onder de TVA-regels.

5. Als je een 'gemengd bedrijf' hebt, dat zowel omzet maakt in 'commerce' als in 'service' dan moet je de omzet in de juiste categorie aangeven. Aan de hand van een rekenvoorbeeld (eerder gebruikt op deze site) zal ik uitleggen hoe dat werkt: veronderstel dat 40% van je omzet valt onder 'commerce' en 60% van je omzet dus onder 'service' dan is de maximale toegelaten omzet om onder de TVA-drempel te blijven: 60% van € 33.200 (= € 19.920/jaar) of 40% van € 82.800 (= € 33.120/jaar). Kom je er in één categorie boven, dan moet je een TVA-nummer aanvragen en valt AL je omzet voortaan onder de TVA-regels. Dezelfde berekening is toepasbaar op de maximale omzet: in service mag je dan maximaal 0,6% van € 70.000 (= € 42.000/jaar) omzetten in een jaar en in commerce maximaal 40% van € 170.000 (= € 68.000/jaar).

6. Over alle omzet die je maakt in 'commerce' betaal je ongeveer 13% aan belasting en sociale lasten en voor 'service' is dat ongeveer 23%. Er zitten nog bepaalde berekeningen achter die percentages, vandaar dat ik schrijf 'ongeveer', maar daar wil ik hier nu niet op ingaan. En nog even een misverstand in het verhaal van de link: deze percentages zijn grotendeels sociale lasten met slechts ongeveer 1% van de omzet belasting, anders dat wat die mensen suggereren.

Meer regels zijn het niet, dus laat u alstublieft niet afschrikken door dit bijgaande verhaal om iets in Frankrijk te gaan ondernemen! Maar pas wel gewoon de regels toe zoals ze al sinds 1-1-2018 bestaan.

Wim

Weergaven: 11810

Rubrieken,klik voor meer berichten in dezelfde rubriek

20191026, Geldzaken, Midden- en Kleinbedrijf, Overheid

Reactie van Wilna Maijenburg op 27 Oktober 2019 op 15.03

Mevrouw heeft zelf het hele verhaal op Facebook uitgebreid verteld, wilde graag dat iedereen het las. Daar was al iemand die zich afvroeg of Wim van Teeffelen hier geen advies in kon geven. Maar deze mensen hadden met deze onderneming beter zich vooraf kunnen laten informeren, was er een hoop leed bespaard. Als het nu iemand is die 2 kamers verhuurd dan begrijp ik het nog wel, maar met een investering van 6 ton had een financieel adviseur niet onverstandig geweest. 

Reactie van Susan op 27 Oktober 2019 op 15.09

Nigella goed kijken wat er onderaan bij hun verhaal staat.

Reactie van Jeannette op 27 Oktober 2019 op 17.20

Ik dacht altijd dat Passepartout uit de Morvan een adviesbureau was en dat een expert-comptable of boekhoudkantoor een in Frankrijk beschermd beroep is waarvoor de vereiste diploma's nodig zijn.

Dat betekent namelijk dat Pp weliswaar de aangiftes had kunnen doen, maar niet anders dan dat jij en ik dat voor onze buurman doen, dus zonder enige verantwoordelijkheid en dat de personen die het betreft hun aangifte dus gewoon zelf deden, en weliswaar op aangeven van Pp, maar onder eigen verantwoordelijkheid. 

Zo help ik ook altijd anderen in Frankrijk met hun belastingaangifte, maar geef daarbij altijd aan dat ik dat ik daar geen enkele verantwoordelijkheid voor kan dragen. Dat is wel even anders als je een officieel kantoor in de arm neemt die je daar dan ook nog voor betaalt neem ik aan. 

Afijn, ook haar hele verhaal over anderhalf jaar 'vechten' voor een carte vitale en 'met een dubbele longembolie het ziekenhuis uit' omdat ze niet verzekerd was maar toch wel aan Nederland afdroeg, erg onbegrijpelijk allemaal. 

Het verhaal blinkt niet uit door helderheid en staat bol van de emotie, zeer begrijpelijk van de betrokkenen maar weinig zinvol om hier goede lering uit te kunnen trekken. 

Eerst moet een aantal vragen beantwoord worden, zoals Theodora die o.a. stelt. 

Reactie van Janny O. op 27 Oktober 2019 op 21.03

Na het relaas twee keer gelezen te hebben blijft er één vraag hangen. Wat heb je met het zorginstituut van doen als je geen WAO ontvangt of niet een, wat je vroeger AOW noemde, arbeidsongeschikheidsuitkering hebt. Misschien zijn er nog andere groepen, maar ik kan ze niet verzinnen. 

Daarnaast is het een verdrietig verhaal, maar volgens de schrijver heeft alleen "die ander" schuld aan de situatie. En om nu te stoppen met medicijnen innemen, terwijl er aangegeven wordt dat er nog een 17-18 jarige rondloopt, kan ik ook niet plaatsen.

Heel veel ellende waarbij ze toch ook wel naar hun eigen inbreng in het geheel zullen moeten leren kijken. Alleen maar roepen dat het zo niet verder gaat zal ze niet echt tot een oplossing brengen.

Reactie van Wilna Maijenburg op 27 Oktober 2019 op 21.31

Janny, ik vermoed ook dat zij een uitkering kreeg vanwege haar gezondheid en daardoor premie betaalde in Nederland. Dan kun je normaal gewoon een carte vitale aanvragen, behalve als je nog steeds ingeschreven staat in Nederland. Misschien slecht gedacht maar er zijn er meer, allemaal door de regels voor de AOW. 

Reactie van Mevr. van Stein op 27 Oktober 2019 op 22.17

Arnaques???

Reactie van Marcel op 27 Oktober 2019 op 22.19
Interessant verhaal en interessante reacties. Veel van te leren.
Mijn ervaring met eender welk bureau is dat je altijd zelf argwanend moet blijven, en nadat je je hebt laten voorlichten, gewoon zelf op internet de zaken na moet pluizen. Helemaal niet lastig, alles staat erop, echt alles.
Helaas is de werkelijkheid dat veel mensen niet in staat zijn, of geen zin hebben, zelf dingen uit te zoeken. Ik kom ze regelmatig overal tegen. Klok-klepel verhalen.
Een adviseur of adviesbureau de schuld geven van je ondergang is dan wel erg kort door de bocht. Tenslotte waren deze mensen zelf ondernemer, of wat daarvoor door moet gaan. Een echte ondernemer is nieuwsgierig en zoekt uit wat belangrijk is voor hem/haar. En spreekt en leest de taal van het land waarin hij/zij onderneemt. En neemt geen onverantwoorde risico's omdat hij/zij niet weet hoe het precies zit met zijn/haar onderneming.
Ik heb zelf met genoemd kantoor heel goede ervaringen. Maar ik blijf ook en vooral zelf nadenken, dat zal het verschil zijn. En dan merk ik dat ik voor het genoemde kantoor geen bedreiging maar een geïnteresseerde klant ben, en zij altijd bereid zijn mee te denken, en dat vind ik heel plezierig.
Wat deze mensen in dit verhaal doen vind ik niet netjes en ook erg onzakelijk, ondernemers noemden ze zich?? Ik sluit me aan bij de conclusies van Wim.
Reactie van Susan op 27 Oktober 2019 op 22.45

tja het riekt een beetje zo hier en daar.

Reactie van Wim van Teeffelen op 28 Oktober 2019 op 1.20

In enkele Facebook-groepen woedt deze discussie nog voort.

Ik lees de volgende aanvulling van mevrouw: "Die hele onduidelijkheid is dat de verhuurobjecten op de camping niet als camping worden gezien maar in een op zichzelfstaande categorie zitten. En dat betekent dat we idd gewoon een minicamping hebben, want maar 5 verhuurbare vrije plekken, dus dat is dan weer commerce. En de verhuurobjecten zijn dan wel gemeubileerd, maar vallen ons inziens in de categorie makkelijk verplaatsbaar. "

Dat kan ze toch niet menen: een mini-camping heeft maximaal 6 plekken zonder HLL's. Ingerichte tenten komen daar niet bovenop, maar zijn onderdeel van die 6! Als ze meer campingplekken hebben verhuurd dan 6 (en dat doen ze volgens hun website) hebben ze dus een commerciële camping en die exploiteren ze klaarblijkelijk ZONDER campingvergunning. Langzamerhand begint het lijstje met hun eigen interpretatie van de Franse regels (allemaal in hun eigen voordeel) wel erg lang te worden! Niet geclassificeerde gîtes onder 'commerce' aangeven , ingerichte tenten onder commerce aangeven en nu weer meer campingplaatsen aanbieden dan toegestaan onder de regels van een mini-camping...

Wim

Reactie van Theodora Besse op 28 Oktober 2019 op 7.34

 

HLL moest ik opzoeken. Ik vond:

"Définition d'une HLL
C'est une construction qui de par sa définition est soit démontable, soit transportable, donc sans fondation. Elle a pour vocation d'être utilisée de manière saisonnière et/ou temporaire dans le cadre du loisir."

HLL is een afkorting van "Habitation Légère de Loisirs".

Dat weten we dan ook weer.

Kennelijk is mevrouw niet echt op de hoogte van de franse regelgeving. Of ze geeft er een eigen interpretatie aan. Een en ander had haar en haar man door Pp Morvan kunnen worden uitgelegd. Wisten die van niets en hebben de uitbaters het daar niet nagevraagd? Merkwaardig, want Pp was hun adviseur.Hieronder is plaats voor een reactie

  • Blijf bij het onderwerp.
  • Wees constructief en vriendelijk.
  • Uw kennis en ervaring worden op prijs gesteld.

Onze huisregels ...

Bent u de plaatser van dit bericht? Reageer dan ajb op de gegeven reacties en adviezen.


Je moet lid zijn van NEDERLANDERS.FR om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van NEDERLANDERS.FR

Uw bijdrage aan de instand- houding van het forum

Google

© 2019   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden

Anton Noë ... google.com, pub-1033432903517354, DIRECT, f08c47fec0942fa0