NEDERLANDERS.FR

Hét netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk

De micro-entreprise: ene voorbeeld van hoe het niet moet

Een klant van me stuurde me het volgende verhaal: https://docs.google.com/document/d/1D3NGNx7c96TAm6HBnlvRgc7H8Tt2xay...

Onderaan het verhaal lees ik de volgende zin:"En laat ons ongelooflijk verdrietige verhaal alsjeblieft viraal gaan. Als waarschuwing. Voor dromers, durvers, doeners. Bezint eer ge begint!" Op basis van deze zin veroorloof ik het mij om de link hier te plaatsen en er commentaar op te leveren. Inderdaad ook t.b.v. de dromers, durvers en doeners.

Het is inderdaad een in-triestverhaal, mijn medeleven gaat uit naar deze Nederlanders in Frankrijk, die dit allemaal hebben meegemaakt, vooral voor mevrouw wiens gezondheid er zo ernstig onder lijdt. Dit wens ik niemand toe...maar....het is wel grotendeels hun eigen schuld. Mag ik iedereen die dit leest verzoeken om eerst het hele verhaal in de link te lezen en dan pas hier verder te lezen.

Begin 2016 zijn de nieuwe regels voor de micro-entreprise van kracht geworden, in 2018 was daar nog een kleine aanpassing op. Er is niets onduidelijks, vaags of tegenstrijdig aan de regels van de micro-entreprise. Die zijn echt kraakhelder en ik heb ze op deze site in 2016 ook al eens uitgelegd. Dat het genoemde administratiekantoor in de Morvan de regels niet kent is schandalig, dat deze mensen ze niet hebben kunnen vinden op het internet, kan vele oorzaken hebben. Ongetwijfeld zijn deze mensen het slachtoffer geworden van een collega-ondernemer, buurman of klant die aangifte tegen ze heeft gedaan, anders was de belastingdienst er niet zo hard ingekomen. Overigens vind ik dat het geen pas geeft om een belastingambtenaar die gewoon zijn werk doet op basis van volstrekt heldere belastingregels te betichten van vooringenomenheid!

Laat ik die regels van de micro-entreprise nog even samenvatten:

1. Kies je voor de micro-entreprise, dan kies je voor een bedrijfsvorm die vergelijkbaar is met een Nederlandse eenmanszaak, zonder echter de administratieve verplichtingen daarvan: geen boekhouding vereist, geen jaaraangiftes belastingen, geen deponeren jaarstukken, dus ook geen boekhouder nodig. Dat maakt deze bedrijfsvorm heel erg aantrekkelijk voor hele kleine ondernemers.

2. Het micro-régime kent twee omzetcategorieën: 'commerce' (in het Franse ambtenarenjargon: vente de marchandises) en 'service' (incl alles wat valt onder de vrije beroepen). Onder 'commerce' vallen: alle handelsactiviteiten, verhuur chambres d'hôtes, omzet van restaurants en table d'hôtes, en gîteverhuur, maar UITSLUITEND als de gîtes zijn geclassificeerd (zie de site van AtoutFrance). Onder 'service' valt alle ander omzet, dus: alle vormen van dienstverlening, campings (waar onder mini-campings) en niet-geclassificeerde gîtes. Klaarblijkelijk kenden deze mensen deze regel wel, anders hadden ze hun gîte niet laten classificeren... Dit punt is wat ondergesneeuwd in hun eigen verhaal. Ook hun opmerkingen over tenten (in allerlei vormen, inclusief ingerichte safairitenten) is opmerkelijk: er is ruimschoots jurisprudentie in Frankrijk die aangeeft dat die allemaal onder 'service' vallen.

3. Het micro-régime kent maximale omzetten per jaar: daarboven kom je in het régime réel en dat lijkt sterk op de Nederlandse administratieve eisen voor een eenmanszaak. Je mag éénmalig maximaal 15% boven die maximale omzet uitkomen om toch nog in het micro-régime te blijven. Voor de tweede keer er bovenuit, of met meer dan 15% erboven, dan is het afgelopen met de pret.
Maximale omzet voor 'commerce': € 170.000/jaar
Maximale omzet voor 'service': € 70.000/jaar

4. Er is nog een andere drempel van belang: € 33.200/jaar voor 'service' en € 82.800/jaar voor 'commerce.': Indien je omzet permanent onder die drempel blijft ben je vrijgesteld van TVA: geen TVA op je facturen, geen TVA-kwartaalaangiftes, maar ook geen TVA terugvorderen op je inkoop. Ligt te omzet tussen € 33.200 en € 70.000 per jaar voor 'service' of tussen € 82.800 en € 170.000 per jaar voor 'commerce' dan ben je verplicht om een TVA-nummer aan te vragen, TVA toe te voegen aan je facturen (al zijn kale overnachtingen daarvan uitgesloten) en kwartaalaangiftes te doen, maar je mag ook betaalde TVA op je inkomen aftrekken. Verder blijven alle voordelen van de het micro-régime in stand. Eenmaal in het TVA-régime valt AL je omzet in de toekomst ook onder de TVA-regels.

5. Als je een 'gemengd bedrijf' hebt, dat zowel omzet maakt in 'commerce' als in 'service' dan moet je de omzet in de juiste categorie aangeven. Aan de hand van een rekenvoorbeeld (eerder gebruikt op deze site) zal ik uitleggen hoe dat werkt: veronderstel dat 40% van je omzet valt onder 'commerce' en 60% van je omzet dus onder 'service' dan is de maximale toegelaten omzet om onder de TVA-drempel te blijven: 60% van € 33.200 (= € 19.920/jaar) of 40% van € 82.800 (= € 33.120/jaar). Kom je er in één categorie boven, dan moet je een TVA-nummer aanvragen en valt AL je omzet voortaan onder de TVA-regels. Dezelfde berekening is toepasbaar op de maximale omzet: in service mag je dan maximaal 0,6% van € 70.000 (= € 42.000/jaar) omzetten in een jaar en in commerce maximaal 40% van € 170.000 (= € 68.000/jaar).

6. Over alle omzet die je maakt in 'commerce' betaal je ongeveer 13% aan belasting en sociale lasten en voor 'service' is dat ongeveer 23%. Er zitten nog bepaalde berekeningen achter die percentages, vandaar dat ik schrijf 'ongeveer', maar daar wil ik hier nu niet op ingaan. En nog even een misverstand in het verhaal van de link: deze percentages zijn grotendeels sociale lasten met slechts ongeveer 1% van de omzet belasting, anders dat wat die mensen suggereren.

Meer regels zijn het niet, dus laat u alstublieft niet afschrikken door dit bijgaande verhaal om iets in Frankrijk te gaan ondernemen! Maar pas wel gewoon de regels toe zoals ze al sinds 1-1-2018 bestaan.

Wim

Weergaven: 11805

Rubrieken,klik voor meer berichten in dezelfde rubriek

20191026, Geldzaken, Midden- en Kleinbedrijf, Overheid

Reactie van Theodora Besse op 28 Oktober 2019 op 20.32


Ik zie nu in het veel te lange verhaal dat mevrouw inderdaad heeft geprobeerd om de kosten vergoed te krijgen, maar... bij het College voor Zorgverzekeringen (nu CAK). Dat is uiteraard niet de juiste instantie.

Al met al blijf ik uitgaan van de goede trouw en de naïveteit van deze mensen, totdat het tegendeel onomstotelijk vaststaat.

Reactie van Lodewijk Lievendag op 28 Oktober 2019 op 22.21

@Theodora...  Je kunt altijd blijven uitgaan van de goede trouw. Als je op de website van deze mevrouw kijkt hoef je geen boekhouder te zijn om te weten dat dit niet kan als entreprise individuelle in de meest uitgeklede vorm. Je kunt ook niet afgaan op een welwillend knikje van de burgemeester die het allemaal wel goed vindt. Als je een bedrijf opzet en of laat groeien tot deze omgang en het gaat niet dagen dat je het misschien wel anders moet regelen dan hoe je het hebt onthouden van de cursus... kom op. Natuurlijk, het is voor mevrouw heel vervelend maar je wordt wel geacht de wet te kennen, wat zoveel betekent dat je je moet verdiepen in de omstandigheden van de bedrijfsvoering. Doe je dat niet dan loop je risico's die je zelf moet dragen.

Natuurlijk zijn de gevolgen van haar werkwijze heel erg vervelend maar schuld is niet overdraagbaar: was ik beter voorgelicht, ik kan de boekhouder toch vertrouwen, waarom is de fiscus zo gemeen... het zijn krokodillentranen, begrijpelijk maar niet helemaal terecht. Het stuk dat ze hebben geschreven is ook wel erg doorspekt met het lijden dat men vreest.

Ze hebben wel iets goed gedaan. De mensen die er zijn geweest zijn lijkt het zonder uitzondering erg positief en ze hebben zelfs een collecte gestart. De stand is nu € 2.075,00. Ik ben bang dat ze de ton niet gaan halen en heb sterk de indruk dat dit ook helemaal niet nodig is. 

Al die details verhullen een beetje de boodschap: als je wilt ondernemen gedraag je dan als ondernemer. Als je dat niet was leer het dan:  bepaal waar je sterktes liggen en doe dat zelf, bepaal waar je zwaktes liggen en besteedt die uit. Niets is gemakkelijker dan een sheetje maken waarin je jezelf rijk rekent. Dat doen bijna alle mensen die vertrekken nog steeds, ondanks alle cursussen. 

Reactie van Mevr. van Stein op 28 Oktober 2019 op 23.12

Is het geen tijd om een einde te makrn over deze discusie???Er zij al 10 pagina's volgeschreven. Het komt erop neer dat dit een "jammerlijke"zaak/investering is geweest. Ik vond het "zilig", dacht daarna aan "arnaques'" wegens de vraag van "Bijdragen".

Wij Nederlanders - en Belgen - reageren massaal op rechten etc.

Plichten zijn er ook en bekend. Wij kunnen"meevoelen"maar niet oplossen: dit is een geval tussen de Frans belastingdienst et betreffend BEDRIJF.

Zaken inzake CAK/CPAM zijn een andere, welke net van doen hebben met de belastingdienst.

Ik volg deze discussie reeds lang en ben van mening: bezint eer gij begint.

Heb zelf mijn onkundigheid betaald. Voel wel mee, maar vraag mij nogsteds af:Als je meer dan E 600.000.-- hebt geinvesteerd, is het dan noodzakelijk een "fundraising"te doen???(arnaques).

Neem je verlies en ga door met leven, zolang er leven is.

Reactie van Wim van Teeffelen op 29 Oktober 2019 op 21.01

Ik ben vandaag gebeld door het stel wat al deze ellende is overkomen. Het is fair dat ik op basis daarvan een nawoord schrijf.

Om te beginnen blijkt meneer in 2013 een cursus te hebben bijgewoond, betaald door de regio Auvergne, waarvan ons bedrijf de uitvoerder was. Vandaar dat ik de naam van mevrouw, die in verschillende FB-discussies wel is geïdentificeerd, niet herkende.

Mijn allergrootste discussiepunt was de mini-camping. Daar heb ik heel veel van mijn mening over dit dossier aan opgehangen. Mevrouw gebruikte de term 'mini-camping' in één van de vele discussies op FB en daar triggerde ik op. Ik denk dan aan de camping déclaré, waarvoor al jaren hele duidelijke wetgeving geldt: maximaal 6 plekken, maximaal 2 maanden per jaar open en verplicht een déclaration préalable inleveren bij de gemeente. Dus een mini-camping met (naar nu blijkt) 17 plekken, die 11 weken per jaar open is, is een flagrante overtreding van een hele duidelijke wet, die alleen maar opzettelijk gepleegd kan zijn! Dit is een soort Pavlov-reactie van mij, het is een automatisme dat ik onmiddellijk denk in termen van wetgeving als ik 'mini-camping' lees. En als ik die aantallen plekken en openingstijden lees denk ik onmiddellijk aan misbruik van het systeem (omdat er honderden mini-camping aanbieders zijn die langer dan 2 maanden open zijn en er wat campingplekjes bij rommelen). Noem het tunnelvisie of beroepsdeformatie. Ik ben daar niet trots op, en beloof hier en nu dat ik voortaan beter op deze valkuil zal letten.

Wat blijkt nu: deze mensen hebben een campingvergunning (of hij in orde is heb ik niet gecontroleerd, maar dat is nu even hier de aanname), het is helemaal geen mini-camping! Toen het woord 'mini-camping' viel heb ik niet gedacht aan een kleine gezellige camping, waarbij 'mini' een aanduiding van formaat is, in plaats van een in de wet vastgelegd begrip.

Ze hebben dus een campingvergunning voor deze camping. Er is dus geen sprake van overtreding van de regels. Nog altijd klopt de aangifte van omzet onder microrégime/vente de marchandise ('commerce') niet, maar daarin, zeggen ze, zijn ze verkeerd voorgelicht door het administratiekantoor uit de Morvan die hier al vaak genoemd is. Ook is hiermee niet verklaard waarom ze geen aangepaste belastingaangifte hebben gedaan toen bleek dat hun (niet-geclassificeerde) gîte ook in 'commerce' was aangegeven en nadat ze de classificatie hebben laten uitvoeren. Maar de bodem is weggeslagen onder mijn mening van 'boze opzet' en ik denk nu toch aan naïviteit: ze waren als ondernemers bezig met de inrichting van hun bedrijf en met de ontvangst van gasten, niet met administratieve zaken. Dat praat ik niet goed, een goede ondernemer heeft zijn administratie op orde, maar in dit gebrek aan aandacht voor administratieve en fiscale zaken zijn ze bepaald niet de enige, een goede kok is nog geen goed ondernemer, een  goede gastheer is niet per definitie ook een goede administrateur en noem allemaal maar op. Dus: het is geen excuus om dit soort cruciale fouten te maken in belastingaangiftes, maar het is zeker niet ongebruikelijk onder kleine toeristische ondernemers in Frankrijk.

Nu alle primaire emotie een beetje was gezakt zagen ze ook wel in dat de belastingdienst een punt heeft, maar ook die lijkt nu overtuigd dat er geen kwade opzet is, dus dat zal een forse slok schelen aan boete. En hun opmerkingen over de Emigratiemaffiia laat ik ook maar voor wat het is, ze hebben mij immers gebeld.

Controles door de belastingdienst kan iedereen overkomen. En als je aan de beurt bent, zorg dan dat je zaak op orde is. Win advies in, lees Frans, leer de Franse regels in de bedrijfstak waar je werkzaam bent en vertrouw niet blindelings op adviseurs (ook niet op mij!). Uiteindelijk ben en blijf je zelf verantwoordelijk. Als je de Franse regels te moeilijk vindt, of niet interessant genoeg om helemaal te leren begrijpen, kun je beter geen ondernemer zijn in Frankrijk.

Tenslotte, wat ik nog altijd niet begrijp is dat een gerenommeerd adviesbureau als waar deze mensen op vertrouwd hebben, onvoldoende kennis lijkt te hebben van dit soort zaken. Dat is uitermate kwalijk. Nu zijn er elk jaar wel weel personen die zich vestigen in Frankrijk als 'bedrijfsadviseur' (soms al nadat ze er in geslaagd zijn 1 bedrijfje in te schrijven, namelijk dat van henzelf), maar na een jaar zijn die adviseurs meestal weer verdwenen. Maar dit administratiekantoor bestaat al jaren en dit is echt pas de eerste keer dat ik een klacht over hen hoor. Daar snep ik dus echt niets van. Als het prutsers zouden zijn, zou ik dat allang hebben gehoord, via dit forum, via klanten of via andere kanalen. Maar ik heb nooit zoiets gehoord. Het zou nu toch wel echt heel fijn zijn als dit bedrijf, Passpartout Morvan, hier eens een keer zou verschijnen, op dit forum.

Zo, dat wilde ik nog even zeggen.

Wim

Reactie van Theodora Besse op 29 Oktober 2019 op 21.35


Dankjewel Wim, voor dit verhaal. Heel goed, dat ze je hebben opgebeld! Toch heb ik nog enkele vragen, die jij misschien ook hebt gesteld, maar wellicht hebt vergeten te melden:

1. Hoe waren deze mensen er inmiddels aan toe? Nog steeds in zak en as?
2. Gaan ze het bedrijf opdoeken of gaan ze verder? Het lijkt een goedlopend bedrijf en een schitterende plek. Ik kan me voorstellen dat de eerste reactie is: stoppen. Nu nog steeds?
3. Deed Passepartout nu wel of niet hun belastingaangifte? Volgens het eerste verhaal van mevrouw deed boekhoudkantoor Pp de belastingaangifte.

In ieder geval heel plezierig dat je ons hier even van op de hoogte hebt gesteld! 

Reactie van Susan op 29 Oktober 2019 op 21.40

punt 3 van Theodora vind ik ook heel belangrijk.

Reactie van Wim van Teeffelen op 29 Oktober 2019 op 22.16

1. Ik ben maar een eenvoudige bedrijfsadviseur, geen psychiater. Maar ze klonken heel up-beat, strijdvaardig, maar zich ook zeer bewust van de problemen en hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Ze vertellen dat ze naast kritische opmerkingen zoals die van mijn ook heel veel steun hebben ontvangen en dat had ze goed gedaan.

2. Of ze gaan stoppen weet ik niet, ik denk dat ze eerst de boete/nabetaling afwachten voor ze daarin een definitieve beslissing nemen. Ik heb de vraag niet gesteld.

3. Ze meldden dat PassePartout hun jaaraangiftes IR verzorgde (ze waren niet TVA-plichtig, dus alleen IR). Ze deden zelf de kwartaalaangiftes micro-régime, wat ik al vermoedde, maar dan op basis van aanwijzingen van PassePartout, zo hebben ze het verwoord. Oftewel de aanwijzingen waren faliekant verkeerd, of ze hebben de aanwijzingen niet begrepen, in elk geval waren de aangiftes goed fout.

Erg interessant vond ik het volgende: Ze hebben jaren aangifte gedaan als micro-entreprise (in de verkeerde categorie, maar soit). De belastingdienst gaat er vanuit dat ze al minstens een aantal jaren ten onrechte in het micro zitten, maar dus thuis horen in het régime réel. Omdat ze heel veel investeringen hebben gedaan (goed te zien op de site hoe prachtig alles eruit ziet!) kon het nog wel eens zo zijn dat al die investeringen achteraf alsnog aftrekbaar zijn voor de belasting (plus nog eens het terugvorderen van TVA), waardoor ze over de jaren heen misschien wel meer dan 71% van de omzet aan kosten hebben gemaakt (dat is de drempelwaarde waarboven het régime réel aantrekkelijker is dan het micro-régime/commerce). Nog even los van boetes, nabetalingen, accountantskosten en alles, zouden ze hier misschien nog wel beter uit kunnen komen, in plaats van slechter...(puur financieel natuurlijk, emotioneel ligt dat totaal anders). Ze zeiden ook: als ze beter geïnformeerd waren geweest, hadden ze oftewel andere investeringsbeslissingen genomen oftewel vanaf het begin gekozen voor het régime réel. Ik benadruk nog maar eens: als startend ondernemer hoor je deze keuzemogelijkheden te begrijpen, VOORDAT je begint met ondernemen!

Wim

Reactie van Michael op 29 Oktober 2019 op 22.26

Bedankt voor je uitleg Wim. Ik meende ook al dat er niet echt kwade opzet was... ik hoop in ieder geval dat het aan het einde van de rit allemaal nog meevalt voor hen. Het is duidelijk dat zij er met hart en ziel inzitten, getuige van hoe het allemaal is opgezet. 

Groet, Michael

Reactie van Nigella op 29 Oktober 2019 op 22.35

Quote van Wim van Teeffelen: Vertrouw niet blindelings op adviseurs (ook niet op mij!). Uiteindelijk ben en blijf je zelf verantwoordelijk.

En daarmee kan iedere adviseur zich onttrekken aan iedere verantwoordelijkheid. Bravo!

Reactie van Leonard Rh op 29 Oktober 2019 op 22.36

De eigenaren van de camping hebben op hun blogwebsite een update van hun verhaal gepubliceerd en hun eerdere verhaal verwijderd. Zie hier.

Hieronder is plaats voor een reactie

  • Blijf bij het onderwerp.
  • Wees constructief en vriendelijk.
  • Uw kennis en ervaring worden op prijs gesteld.

Onze huisregels ...

Bent u de plaatser van dit bericht? Reageer dan ajb op de gegeven reacties en adviezen.


Je moet lid zijn van NEDERLANDERS.FR om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van NEDERLANDERS.FR

Uw bijdrage aan de instand- houding van het forum

Google

© 2019   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden

Anton Noë ... google.com, pub-1033432903517354, DIRECT, f08c47fec0942fa0