www.nederlanders.fr

Hét netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk

Volgens artikel 1 van de Auteurswet ben ik eigenaar van alles wat ik in dit forum schrijf, zowel van mijn berichten, mijn artikelen als van mijn reacties. Het plaatsen ervan én de gelegenheid die de forumeigenaar mij daartoe biedt berust op wederzijdse stilzwijgende toestemming. Ik weet dat ik mij aan bepaalde spelregels (de huisregels) moet houden en dat de beheerder mijn teksten kan wijzigen, weigeren of verwijderen, wanneer ik dat niet doe. Dat ontneemt mij echter niet de eigendom van wat ik schrijf. Ook heb ik aan niemand anders dan de beheerder toestemming gegeven om mijn teksten te gebruiken of te verwijderen. Ik blijf de eigenaar van het geschrevene en niemand anders dan de beheerder heeft het recht om mijn berichten, artikelen en reacties te verwijderen.


1. Vorige week werd een heel bericht door de plaatser ervan plotseling verwijderd. Daar was geen enkele gegronde reden toe. Het was een neutraal bericht, waarin de schrijver tevreden aankondigde dat het hem was gelukt om z'n auto in Frankrijk in te voeren. Niets aan de hand. Maar in een van zijn reacties op zijn eigen bericht verkondigde hij trots dat hij een slimme manier had gevonden om de autoriteiten van Nederland en Frankrijk om de tuin te leiden en daarmee allerlei wettelijke bepalingen te omzeilen. Toen hij door anderen werd gewezen op het illegale van zijn handelen en zij schreven dat het niet zo slim was om dat onder je eigen naam in een openbaar forum breed uit te meten, haalde hij plotseling het hele bericht weg.

Dat kan een berichtplaatser doen door boven het bericht op Opties te klikken en dan te kiezen voor "Verwijder bericht". Hij heeft daartoe het recht, want het bericht is zijn intellectuele eigendom. Bovendien had hij een gerechtvaardigd belang bij het verwijderen. Maar... daarmee worden ook alle reacties van anderen, die hún intellectuele eigendom zijn, verwijderd. Sommige leden waren naar aanleiding van het geschrevene nog in een discussie verwikkeld, die geen enkel verband hield met het illegale handelen. Plotseling was alles verdwenen en konden ze hun leerzame discussie niet meer voortzetten!


In dit geval was het bovendien niet nodig geweest, omdat het bericht zelf geen enkel illegaal handelen bevatte. De plaatser had kunnen volstaan met zijn eigen reactie weg te halen plus de reacties van degenen die reageerden op zijn illegale handelwijze. Ook had hij zijn eigen naam in een alias kunnen veranderen. Dan was alles blijven staan, maar niet meer te achterhalen wie het betrof.

Artikel 8 van de huisregels zegt onder meer:
"Het verwijderen van reacties die niet in strijd zijn met de basisregels en wettelijke kaders dan wel het verwijderen van het gehele bericht is NIET toegestaan zonder voorafgaand overleg met de beheerder".

Daarop bestaat echter geen enkele controlemogelijkheid. Het gebeurt gelukkig maar zelden, maar iedere keer is het hoogst vervelend en gebeurt het zonder overleg met de beheerder. Dikwijls staan de reacties vol relevante informatie en zijn ze leerzaam voor iedereen. Laatst zocht ik bijvoorbeeld een reactie terug onder een bericht waarop heel veel mensen hadden gereageerd. Ik kon het bericht echter nergens meer vinden. De plaatser van het bericht liet mij in een persoonlijk bericht weten dat hij het hele bericht had weggehaald, omdat de laatste reacties van een bepaalde persoon hem niet bevielen.

2. Ook kan de plaatser van een bericht in dit forum zonder tussenkomst van de beheerder een of meer geplaatste reactie(s) verwijderen. Weliswaar worden daaraan in artikel 8 van de huisregels bepaalde voorwaarden gesteld, maar ook daarop is controle onmogelijk. Dus gebeurt het, ook zonder dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan.

3. In dit forum bestaat de mogelijkheid voor bericht- of artikelschrijvers om de reacties van andere forumleden op het bericht vóór plaatsing te schiften en een reactie niet te plaatsen ("modereren") zonder dit tevoren in het bericht mee te delen. Dan krijg je na verzending van je reactie plotseling een gele balk voor je neus met de tekst: "De plaatser van het bericht moet de reactie eerst goedkeuren." Hierover staat niets in de huisregels, zodat nieuwe leden er niet op kunnen zijn voorbereid. Persoonlijk erger ik me er iedere keer dood aan. De beheerder ziet het wanneer hij een bericht goedkeurt. Hij zou óf een standaard waarschuwing moeten plaatsen: "Reacties op dit bericht worden door de plaatser gemodereerd" of hij zou de plaatser moeten verzoeken zo'n waarschuwing alsnog in het bericht op te nemen.De volgende maatregelen zijn volgens mij dringend noodzakelijk om te voldoen aan het auteursrecht:

a. De optie "Verwijder bericht" boven een geplaatst bericht weghalen. In alle gevallen onmogelijk maken voor de berichtplaatser om reacties van andere leden te verwijderen, dat wil zeggen alle rode kruisjes bij de reacties van anderen weghalen.
b. Ook de rode kruisjes verwijderen bij de eigen reacties van leden, omdat het weghalen van reacties de discussie onder een bericht onbegrijpelijk kan maken. De beheerder heeft er belang bij dat forumdiscussies begrijpelijk blijven voor de leden. Hij heeft tevens de mogelijkheid om in plaats van de verwijderde reactie een opmerking te plaatsen: "Op verzoek van reageerder verwijderd."
c. Wie meent een gerechtvaardigd belang te hebben om een bericht, artikel of een reactie te verwijderen moet contact opnemen met de beheerder.
d. In de huisregels opnemen van de verplichting om moderatie van reacties in het bericht zelf aan te kondigen. Dan kan een reageerder (eigenaar van de reactie) zelf bepalen of hij aan de berichtplaatser (stilzwijgend) toestemming wil verlenen om de reactie eventueel niet te plaatsen. Wanneer de berichtplaatser vergeet moderatie te melden moet de beheerder een standaardwaarschuwing toevoegen. 
e. De huisregels aanpassen aan deze wijzigingen.

Ik heb geen idee of dit alles in dit NING-forum mogelijk is, maar het is, mede met het oog op de komende nieuwe europese auteurswet wel dringend gewenst.

Zo had in het bovenstaande voorbeeld de beheerder aan degene die onder zijn eigen naam zijn illegale handelingen in het forum verkondigde kunnen voorstellen om zijn naam te veranderen in een alias óf om de reacties te laten staan die niets met het illegale handelen te maken hadden. Het brengt extra werk mee voor de beheerder, maar dat behoort nu eenmaal tot zijn taak. En zó vaak komt het nu ook weer niet voor.


Weergaven: 2854

Tags: (Klik voor berichten in dezelfde rubriek) 20190217, Overheid, Telecommunicatie

Reactie van Rob van der Meulen op 17 Februari 2019 op 21.35

Eén detail opmerking bij de rode kruisjes: soms zijn die handig. Bij veel forums (die niet onder NING draaien) kun je nog een kwartier lang je gepubliceerde tekst verbeteren. Soms werkt een link niet, je hebt een typefout gemaakt of grammaticaal klopt er iets niet. Die correctie mogelijkheid ontbreekt op dit forum. Mijn work around is de tekst eerst met copy/paste over te nemen, mijn eigen bericht te verwijderen, in de html mode weer in te plakken en snel de puntjes op de i zetten en weer publiceren. 

Ik weet 't, eerst alles goed nalezen is geboden, maar over je eigen fouten heen lezen, je leest de tekst die je in je hoofd had, dat zal iedereen wel eens gebeuren. Soms schrijf ik hele lappen tekst foutloos, soms vis ik er om de regel een fout uit. Te haastig geweest, te weinig koffie gedronken, met twee dingen tegelijk bezig, te perfectionistisch? En dan is dat rode kruisje - in case of emergency break glass - wel handig.

Reactie van Theodora Besse op 17 Februari 2019 op 21.55


Ja Rob, dat klopt. Ook ik maak er regelmatig gebruik van om schrijffouten in m'n reacties te verbeteren, die je pas ziet wanneer het er definitief staat en je kijkt met de ogen van een ander.

Ik vind het systeem van het forum van InfoFrankrijk dan ook veel plezieriger. Je kunt niets verwijderen, niet van een ander en ook niet van jezelf, maar je kunt wel korte tijd na plaatsing van een reactie of bericht nog iets verbeteren of veranderen en aanvullen. Na verloop van korte tijd is dat niet meer mogelijk. Handig systeem, dat het auteursrecht niet schendt.

Reactie van Barbara Dumont op 18 Februari 2019 op 8.39

Ben het hier niet mee eens. Het is gewoon een forum, dus een "vluchtig" contact met een hoop dingen die dus leuk, interessant maar (wat mij betreft) niet van levensbelang zijn. Neem aan dat de mensen die iets schrijven en dit belangrijk vinden, dit opslaan op hun computer. Ik vind het vrijheid dat je wat je zelf schrijft weg mag halen. Het gebeurt maar weinig dat mensen dit doen en laat ze gewoon.

Het zou wel praktisch zijn om een soort "informatiebank" te maken met de onderwerpen die forumleden kunnen helpen. Er zit bijv. geen zoekmachine op dit forum waardoor je oude onderwerpen kunt terugvinden (auto invoeren, belasting, paspoort etc.).

Prettige dag aan allen, Barbara

Reactie van Herman op 18 Februari 2019 op 8.43

Inderdaad is het onhandig dat je een reactie, nadat het geplaatst is, niet op een fout kunt corrigeren. Ik haal dan het bericht weg en schrijf het opnieuw. Bij een langere tekst laat ik het maar zitten. Dus rode kruisje vervangen door een rode C.

Nu we toch over taalfouten zeuren, ik dacht dat het meervoud van forum, fora is. Maar ik kan het mis hebben. 

Reactie van Wim van Teeffelen op 18 Februari 2019 op 8.44
Je draagt een aantal nuttig verbeteringen aan, Theodora. Ik heb geen idee of die allemaal ondersteund worden of kunnen worden door de software van dit forum. Over twee van je suggesties wil ik een opmerking maken:

1. Behalve het recht op vrije meningsuiting (binnen de huisregels) hebben we tegenwoordig ook het recht om vergeten te worden. Puur uit principe vind ik dat iemand die hier een bericht plaatst het fundamentele recht heeft om het ook weer weg te halen, inclusief alle reacties. De reacties op een bericht van een ander zijn, zouden naar mijn mening niet moeten vallen onder het auteursrecht van de schrijver, maar onder de rechten van de oorspronkelijke plaatser. Hij zou ermee moeten mogen doen wat hij wil. Als je wil dat jouw schrijfsels onder het auteursrecht vallen moet je een oorspronkelijk bericht schrijven, niet reageren op een bericht van een ander. Door dit te plaatsen als reactie op jouw artikel, zou ik mijn auteursrecht opgeven op dit stukje tekst en wordt het jouw eigendom, waarmee je (binnen grenzen) mag doen wat je wil. Wat je mag doen is: het plaatsen, het negeren en erop reageren, wat je natuurlijk niet mag doen is er wat in veranderen. En dat kan mogelijk een ander probleem(pje) aanpakken: teveel onderwerpen onder één draadje wat het zoeken lastiger maakt.

2. Ik erger me, net als jij, aan de mogelijkheid dat de plaatser van een bericht ervoor kan kiezen eerst jouw reactie te willen lezen voor hij hem plaatst, zonder dat het tevoren duidelijk is dat hij voor die mogelijkheid heeft gekozen. Hij heeft het recht om de reactie niet te plaatsen (zie punt 1 hierboven), maar dat moet aangekondigd worden, zodat een eventuele reageerder kan besluiten om te reageren of niet. Of die waarschuwing nu door het systeem wordt gegeven, of afzonderlijk erbij wordt geplaatst door de moderator dat maakt dan niet zoveel uit, zolang je als reageerder weet of de kans bestaat of niet dat jouw reactie niet wordt geplaatst.

Wim
Reactie van Theodora Besse op 18 Februari 2019 op 9.04


Ten eerste Barbara, zit er wel degelijk een zoekmachine in dit forum. Zie de regel boven de berichten op de Startpagina. Ten tweede is de zustersite InfoFrankrijk.com (van dezelfde beheerder) een soort "bibliotheek" waarin je van alles en nog wat kunt terugvinden. Zie daar bovenaan: Wonen, Leven, Leren, Werken enzovoort. Met bovendien een prima zoekmachine.

Ook ik heb in het bovenstaande gesteld dat de eigenaar van van een bericht of reactie het volste recht heeft om zijn eigen schrijfsels weg te halen. Maar niet die van anderen. En dat zit in dit NING-forum gewoon ingebakken. Ik vraag me hierboven ook af of dat door de beheerder veranderd kan worden in dit NING-format. Ik vrees van niet.

Met het bericht heb ik vooral bedoeld om mensen te wijzen op het onwenselijke van het verwijderen van hele berichten, omdat in dit format daarmee ook alle reacties (met soms zeer nuttige informatie) van andere leden verdwijnen. Wie een bericht wil verwijderen, kan (en moet volgens de huisregels) contact opnemen met de beheerder, die dan na overleg een oplossing kan aandragen. Dat was mijn bedoeling van bovenstaand bericht.

Reactie van Theodora Besse op 18 Februari 2019 op 9.57


Wim, zoals ik al tegenover Barbara heb verklaard en ik ook in mijn bericht schrijf: Artikel 1 van de Auteurswet is duidelijk: Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.

De beheerder van dit forum is door het vrijwillige plaatsen (stilzwijgend) de rechtverkrijgende van geplaatste berichten. Niemand anders. Hetzelfde geldt voor reacties op een bericht. Maar nogmaals: in dit NING-format (dat ook garant staat voor een onderscheidend en zeer herkenbaar uiterlijk van dit forum) zit het waarschijnlijk ingebakken. Niet voor niets staat er in de huisregels dat wie zijn bericht wil weghalen (en daarmee alle reacties van anderen) eerst contact moet opnemen met de beheerder. In de praktijk gebeurt dat echter nooit. 

Wat het vergeetrecht betreft: door het Europese Hof van Justitie wordt iedere uiting die zich openbaar tot een publiek richt, of die nu wordt gedaan door een professionele journalist of door een privépersoon, beschouwd als een "journalistieke activiteit". En daarvoor geldt het vergeetrecht niet. Ook anderen die over een uiting van die persoon schrijven kunnen dat rustig doen, zonder dat het vergeetrecht van toepassing is. Zie het Satamedia-arrest (EHvJ) en met name overweging 61:

".... kunnen worden aangemerkt als „journalistieke activiteiten”, indien zij de bekendmaking aan het publiek van informatie, meningen of ideeën tot doel hebben, ongeacht het overdrachtsmedium. Deze activiteiten zijn niet voorbehouden aan mediaondernemingen en kunnen een winstoogmerk hebben."

Zie ook Ius Mentis: "Geldt het vergeetrecht onder de AVG ook bij forumdiscussies?"
Conclusie: Nee. Zie ook de vragen onder het artikel en de antwoorden erop.

Reactie van Theodora Besse op 18 Februari 2019 op 10.05


Haha Herman, je hebt gelijk: het meervoud van forum is fora. Wim Bavelaar schreef een keer (in 2012), dat "de jongens en meisjes van de social media forums schrijven", maar dat het fora is. Hij was, net als ik, een taalfreak. Volgens mij kan het tegenwoordig allebei. Fora gebruik ik in zeer officiële zin, met forums duid ik internetfora aan.

Reactie van Hans van den Bos op 18 Februari 2019 op 10.11
Ik ben van mening dat een discussie moet kunnen worden weggehaald als de discussieleider zulks nodig acht. Dit moet natuurlijk wel duidelijk in het reglement worden aangegeven. Het auteursrecht behelst volgens mij niet het bewaren van teksten, maar het gebruiken van teksten zonder toestemming van de auteur. De schrijver zelf is verantwoordelijk voor het bewaren van zijn of haar teksten. Een forumbeheerder kan naar mijn mening niet gedwongen worden alle teksten te bewaren.
Reactie van Jako op 18 Februari 2019 op 10.20
Ik heb mij ook al vaker beklaagd bij de moderator over het verwijderen van berichten door de Topic Starter. Ik ervaar het namelijk als bijzonder frustrerend wanneer je inhoudelijk diep op het onderwerp ingaat met links en andere aanvullende informatie waar je wellicht een uur mee bezig bent geweest om die te verzamelen teneinde de vraag zo volledig mogelijk te beantwoorden waarna de TS het hele onderwerp gewoon verwijdert omdat het niet het gewenste antwoord was. De software is kennelijk niet in staat tot een betere oplossing, dus ik besteed domweg niet meer zo veel tijd aan een diepgaande reactie, maar laat het bij een enkele opmerking. Het komt de kwaliteit niet ten goede.

Hieronder is plaats voor een reactie. Blijf bij het onderwerp. Wees constructief en vriendelijk. Uw kennis en ervaring worden op prijs gesteld.

Bent u de plaatser van dit bericht? Reageer dan ajb op de gegeven reacties en adviezen. Het kan geen kwaad om mensen te bedanken voor hun welgemeende reacties. Onze huisregels ...

Je moet lid zijn van www.nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van www.nederlanders.fr

Google advertenties

© 2019   Gemaakt door: Anton Noë (beheerder).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden