NEDERLANDERS.FR

Hét netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk

De micro-entreprise: ene voorbeeld van hoe het niet moet

Een klant van me stuurde me het volgende verhaal: https://docs.google.com/document/d/1D3NGNx7c96TAm6HBnlvRgc7H8Tt2xay...

Onderaan het verhaal lees ik de volgende zin:"En laat ons ongelooflijk verdrietige verhaal alsjeblieft viraal gaan. Als waarschuwing. Voor dromers, durvers, doeners. Bezint eer ge begint!" Op basis van deze zin veroorloof ik het mij om de link hier te plaatsen en er commentaar op te leveren. Inderdaad ook t.b.v. de dromers, durvers en doeners.

Het is inderdaad een in-triestverhaal, mijn medeleven gaat uit naar deze Nederlanders in Frankrijk, die dit allemaal hebben meegemaakt, vooral voor mevrouw wiens gezondheid er zo ernstig onder lijdt. Dit wens ik niemand toe...maar....het is wel grotendeels hun eigen schuld. Mag ik iedereen die dit leest verzoeken om eerst het hele verhaal in de link te lezen en dan pas hier verder te lezen.

Begin 2016 zijn de nieuwe regels voor de micro-entreprise van kracht geworden, in 2018 was daar nog een kleine aanpassing op. Er is niets onduidelijks, vaags of tegenstrijdig aan de regels van de micro-entreprise. Die zijn echt kraakhelder en ik heb ze op deze site in 2016 ook al eens uitgelegd. Dat het genoemde administratiekantoor in de Morvan de regels niet kent is schandalig, dat deze mensen ze niet hebben kunnen vinden op het internet, kan vele oorzaken hebben. Ongetwijfeld zijn deze mensen het slachtoffer geworden van een collega-ondernemer, buurman of klant die aangifte tegen ze heeft gedaan, anders was de belastingdienst er niet zo hard ingekomen. Overigens vind ik dat het geen pas geeft om een belastingambtenaar die gewoon zijn werk doet op basis van volstrekt heldere belastingregels te betichten van vooringenomenheid!

Laat ik die regels van de micro-entreprise nog even samenvatten:

1. Kies je voor de micro-entreprise, dan kies je voor een bedrijfsvorm die vergelijkbaar is met een Nederlandse eenmanszaak, zonder echter de administratieve verplichtingen daarvan: geen boekhouding vereist, geen jaaraangiftes belastingen, geen deponeren jaarstukken, dus ook geen boekhouder nodig. Dat maakt deze bedrijfsvorm heel erg aantrekkelijk voor hele kleine ondernemers.

2. Het micro-régime kent twee omzetcategorieën: 'commerce' (in het Franse ambtenarenjargon: vente de marchandises) en 'service' (incl alles wat valt onder de vrije beroepen). Onder 'commerce' vallen: alle handelsactiviteiten, verhuur chambres d'hôtes, omzet van restaurants en table d'hôtes, en gîteverhuur, maar UITSLUITEND als de gîtes zijn geclassificeerd (zie de site van AtoutFrance). Onder 'service' valt alle ander omzet, dus: alle vormen van dienstverlening, campings (waar onder mini-campings) en niet-geclassificeerde gîtes. Klaarblijkelijk kenden deze mensen deze regel wel, anders hadden ze hun gîte niet laten classificeren... Dit punt is wat ondergesneeuwd in hun eigen verhaal. Ook hun opmerkingen over tenten (in allerlei vormen, inclusief ingerichte safairitenten) is opmerkelijk: er is ruimschoots jurisprudentie in Frankrijk die aangeeft dat die allemaal onder 'service' vallen.

3. Het micro-régime kent maximale omzetten per jaar: daarboven kom je in het régime réel en dat lijkt sterk op de Nederlandse administratieve eisen voor een eenmanszaak. Je mag éénmalig maximaal 15% boven die maximale omzet uitkomen om toch nog in het micro-régime te blijven. Voor de tweede keer er bovenuit, of met meer dan 15% erboven, dan is het afgelopen met de pret.
Maximale omzet voor 'commerce': € 170.000/jaar
Maximale omzet voor 'service': € 70.000/jaar

4. Er is nog een andere drempel van belang: € 33.200/jaar voor 'service' en € 82.800/jaar voor 'commerce.': Indien je omzet permanent onder die drempel blijft ben je vrijgesteld van TVA: geen TVA op je facturen, geen TVA-kwartaalaangiftes, maar ook geen TVA terugvorderen op je inkoop. Ligt te omzet tussen € 33.200 en € 70.000 per jaar voor 'service' of tussen € 82.800 en € 170.000 per jaar voor 'commerce' dan ben je verplicht om een TVA-nummer aan te vragen, TVA toe te voegen aan je facturen (al zijn kale overnachtingen daarvan uitgesloten) en kwartaalaangiftes te doen, maar je mag ook betaalde TVA op je inkomen aftrekken. Verder blijven alle voordelen van de het micro-régime in stand. Eenmaal in het TVA-régime valt AL je omzet in de toekomst ook onder de TVA-regels.

5. Als je een 'gemengd bedrijf' hebt, dat zowel omzet maakt in 'commerce' als in 'service' dan moet je de omzet in de juiste categorie aangeven. Aan de hand van een rekenvoorbeeld (eerder gebruikt op deze site) zal ik uitleggen hoe dat werkt: veronderstel dat 40% van je omzet valt onder 'commerce' en 60% van je omzet dus onder 'service' dan is de maximale toegelaten omzet om onder de TVA-drempel te blijven: 60% van € 33.200 (= € 19.920/jaar) of 40% van € 82.800 (= € 33.120/jaar). Kom je er in één categorie boven, dan moet je een TVA-nummer aanvragen en valt AL je omzet voortaan onder de TVA-regels. Dezelfde berekening is toepasbaar op de maximale omzet: in service mag je dan maximaal 0,6% van € 70.000 (= € 42.000/jaar) omzetten in een jaar en in commerce maximaal 40% van € 170.000 (= € 68.000/jaar).

6. Over alle omzet die je maakt in 'commerce' betaal je ongeveer 13% aan belasting en sociale lasten en voor 'service' is dat ongeveer 23%. Er zitten nog bepaalde berekeningen achter die percentages, vandaar dat ik schrijf 'ongeveer', maar daar wil ik hier nu niet op ingaan. En nog even een misverstand in het verhaal van de link: deze percentages zijn grotendeels sociale lasten met slechts ongeveer 1% van de omzet belasting, anders dat wat die mensen suggereren.

Meer regels zijn het niet, dus laat u alstublieft niet afschrikken door dit bijgaande verhaal om iets in Frankrijk te gaan ondernemen! Maar pas wel gewoon de regels toe zoals ze al sinds 1-1-2018 bestaan.

Wim

Weergaven: 11805

Rubrieken,klik voor meer berichten in dezelfde rubriek

20191026, Geldzaken, Midden- en Kleinbedrijf, Overheid

Reactie van Sequoia op 26 Oktober 2019 op 21.45

@ Wim, wat een verhaal, je zal het allemaal maar meemaken naar jaren zo hard te hebben gewerkt. Ik vraag mij een paar dingen af na dit verhaal.. Ben jij als adviseur wel verzekerd mocht jij dezelfde fout maken? Waar is het volgens jou fout gegaan? En heb jij het verhaal aangepast, of is het aangepast bij jou binnen gekomen... op de eigen blogspot van Domaine la Charvière staat hetzelfde verhaal, maar dan wel met alle namen. Beetje raar dat ze daar vraagt om het viral te laten gaan, met namen van betrokken personen en bedrijven, en dat het hier aangepast verschijnt..

Reactie van Wilna Maijenburg op 26 Oktober 2019 op 23.22

Sequoia het verhaal staat ook op de facebook pagina van nederlanders en Frankrijk. Iemand heeft daar gezegd dat ze de namen beter weg kon halen omdat ze aangeklaagd kon worden voor smaad. Maar ze twijfelden zelf al of het allemaal wel klopte, jammer dat ze niet even gezocht hebben op internet. Aan de andere kant begrijp ik ook wel dat ze er van uitgaan dat een boekhoudkantoor wel op de hoogte zal zijn. Helaas ben je zelf altijd verantwoordelijk voor de aangifte. 

Reactie van nasa op 26 Oktober 2019 op 23.23
Beste meneer van Teeffelen, fijn dat u weer de moeite heeft genomen e.e.a. duidelijk uit te leggen, het zou zonde zijn wanneer anderen door hun naïviteit en foute advies, de dromen niet waar durven maken. Heel triest hoe deze mensen er aan toe zijn, dat wens je niemand toe, maar administratie is toch een eerste vereiste bij welk bedrijf je ook voert, lijkt me. Het is te hopen dat ze de boel weer op de rails krijgen en laat het een waarschuwing zijn voor anderen die hun geluk in Frankrijk willen beproeven.
Reactie van Sequoia op 26 Oktober 2019 op 23.50

@ Wilna, ik heb geen idee hoe het in Frankrijk geregeld is, maar in Nederland kan een boekhouder wel degelijk aansprakelijk zijn bij een foute aangifte. In dit specifieke geval met een veel voorkomende combinatie van cdh kamers, gites, en camping, mag je er toch vanuit gaan dat een gespecialiseerd bedrijf als het boekhoudkantoor uit bovenstaand verhaal op de hoogte is van het bijpassende belastingregime.

Het bedoelde kantoor uit het verhaal komt ook met grote regelmaat hier voorbij, nooit zelf, maar altijd aangeprezen door derden, want goedkoop enz enz. En zal dus al snel als "betrouwbaar" worden gezien.

Reactie van Wim van Teeffelen op 27 Oktober 2019 op 0.32

@sequoia. Dat zijn goede vragen:

1. Niemand is onfeilbaar, ook ik maak wel eens een beoordelingsfout of zie wat over het hoofd. Daarom heeft ons bedrijf een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bovenop onze algemene voorwaarden, die precies onze verantwoordelijkheid regelt. Als ik deze familie had verteld dat niet-geclassifieerde gîtes en campinginkomsten konden worden gedeclareerd onder 'commerce' dan hadden ze me aansprakelijk mogen stellen voor alle geleden schade en had mijn verzekering dat betaalt.

2. Wat is er fout gegaan? Ik kan maar twee scenario's bedenken:
a. deze mensen hebben (net als heel veel andere Nederlandse ondernemers in Frankrijk) gedacht dat ze slimmer waren dan het systeem: Wel belastingaangifte doen, maar op zo'n manier dat er  sprake is van gedeeltelijke belastingontduiking (vergelijk dit met de Nederlanders die in Frankrijk een 2de huis hebben en een auto op Frans kenteken laten zetten: ze liegen tegen de overheid om Nederlandse motorrijtuigenbelasting uit te sparen). Nu ze zijn betrapt ligt het allemaal aan een  ander. Het feit dat ze uiteindelijk wel hun gîte hebben laten classificeren, maar vervolgens niet een aangepaste belastingaangifte hebben gedaan over voorgaande jaren toen ze de gîteverhuur in de verkeerde categorie hadden aangegeven, is daar een indicatie van.
b. Deze mensen zijn naïeve dromers, helemaal niet geschikt als ondernemer, die maar wat aan rotzooiden (administratief dan, dit gaat niet over service aan klanten, o.i.d.). Een goede ondernemer kent zijn rechten en plichten t.a.v. belasting en sociale lasten, nog voordat hij zijn bedrijf opricht. Deze kennis is namelijk essentieel voor het kiezen van de juiste bedrijfsvorm. Kennelijk kenden deze mensen hun rechten en plichten niet en waren ze maar gewoon begonnen als micro-entreprise. Een teken hiervan is dat ze niet in staat zijn geweest om op het internet te vinden dat omzet met campings (ongeacht de aard van de camping, ongeacht de aard van de accommodaties daarop) altijd onder 'service' moet worden aangegeven. Die informatie is gewoon te vinden voor iedereen die een beetje Frans leest. Een ander teken is dat ze niet eens schijnen te weten wat die 14% afdracht is: grotendeels sociale lasten en niet grotendeels belasting. Als je het verschil niet eens kent tussen die twee dan is de vraag gerechtvaardigd of je wel een ondernemer bent.
Ze hebben twee grote fouten gemaakt in hun belastingaangiftes:  beiden ten nadele van de  belastingdienst. Bij 'eerlijke' fouten verwacht je meer evenwicht tussen fouten ten nadele van zichzelf en ten nadele van de belastingdienst.

3. Ik heb deze link zo ontvangen van een klant. ik heb er niets aan veranderd en heb ook niet de tekst gelezen met alle namen erin, ik ken ook de voorgeschiedenis van dit artikel niet en weet ook niet wie deze mensen zijn. Ik vermoed dat ik ze in het verleden heb gesproken, want de naam van ons bedrijf wordt genoemd in relatie tot een programma van de Region d'Auvergne (toen het nog een zelfstandige regio was), waarin ondernemers van buiten de regio werden aangetrokken om zich daar te vestigen. Een onderdeel van dit programma was specifieke gericht op Nederlanders en Vlamingen (wegens bewezen succes van ondernemers uit de lage landen in de Auvergne) en ons kantoor was daar bij betrokken. Uiteraard was het geen onderdeel van dat programma om mensen aan te sporen belasting te ontduiken.

4. Een micro-entreprise heeft geen boekhouder nodig. Een Franse boekhouder is ook geen adviseur, zoals dat in Nederland is, maar een uitvoerder van de Franse belastingwet. Ik kan me moeilijk voorstellen dat een boekhoudkantoor in Frankrijk de regels voor een micro-entreprise niet zou kennen, maar het zou kunnen. Ze doen immers geen aangiftes voor micro-entreprises. De mensen van dit verhaal schrijven enerzijds dat ze geen boekhouder hadden, maar dat ze wel een  boekhouder om advies gevraagd hebben, die vervolgens twijfel zaaide maar geen verantwoordelijkheid accepteerde. Ik vermoed dat deze mensen dan ook zelf hun aangiftes hebben gedaan (en dus grotendeels fout, met opzet of uit naïviteit) en dat het genoemde boekhoudkantoor is geraadpleegd als adviseur, niet als boekhouder. En uiteraard moet een  adviseur niet adviseren over een onderwerp waar hij onvoldoende kennis van heeft!!

Wim

Reactie van Michael op 27 Oktober 2019 op 1.02

Wat een nachtmerrie voor die mensen... er is natuurlijk geen wederhoor van dat boekhoudkantoor, maar toch... het klinkt als een zeer grove fout van hen. Zoals Wim het uiteen zet, hebben we het hier niet over erg ingewikkelde materie, ik hoop dus dat de belastingdienst dat kantoor ook eens stevig onder de loep neemt, hoewel het voor de betrokkenen toch niets meer uit zal maken. Intriest, werkelijk.

Groet, Michael

Reactie van Sequoia op 27 Oktober 2019 op 8.34

@ Wim, goedemorgen! Als eerste ontzettend bedankt voor je zeer duidelijke bijdrages, antwoorden en visies op het geheel... Echt top, daar leer ik nog eens wat van! Ik weet in ieder geval wel wie ik bel als de tijd aangebroken is om een bedrijfje te beginnen hier...

Uit het verhaal van mevrouw haal ik deze zin " want al hebben we te goeder trouw altijd alles keurig opgegeven en de aangiftes door de boekhouder laten doen" , als het Nederlandse boekhoudkantoor uit de morvan dan een uitvoerder van de Franse wet is, en gezien de jaren ervaring met allemaal dezelfde Nederlandse klanten die soortgelijke ondernemingen hebben, kun je ze dan dus nog steeds niet aansprakelijk stellen?? En hoe gaat dat dan met zo'n vordering hier in Frankrijk, is zoiets dan gelijk opeisbaar door de belastingdienst en bestaat er dus geen mogelijkheid tot een betalingsregeling?

En als klein antwoord nog voor de briefschrijfster.. Ik herken mij totaal niet in het geschetste beeld dat Nederlanders in Frankrijk het allemaal moeilijk hebben, sterker nog, geen van de Nederlanders om mij heen willen of moeten terug naar Nederland en doen het stuk voor stuk prima in Frankrijk. Wel lijkt mij de keuze van het departement van belang, de Morvan (bijvoorbeeld) heeft natuurlijk wel een heel kort seizoen. Ik kan mij dan ook best voorstellen dat het daar wel lastig is, maar dat geldt zeker niet voor heel Frankrijk!

Fijne dag..

Reactie van Theodora Besse op 27 Oktober 2019 op 8.43


Ik begrijp er niets van. Dat bureau Passe partout in de Morvan wordt hier toch zeer regelmatig aanbevolen door tevreden klanten? Onlangs heeft Wim zich er nog over beklaagd dat ze in dit forum nooit iets schreven, dat als voorlichting voor de lezers kon dienen, terwijl er wel reclame voor hen werd gemaakt.

En nu schrijft hij dat het zwaar getroffen gezin al deze verschrikkelijke ellende aan zichzelf heeft te wijten. Mag je dan helemaal niet meer op aanbevolen deskundigen vertrouwen en moet je alles zelf opzoeken op internet? Daar is geen beginnen aan, want die franse bedrijfswetgeving zit buitengewoon ingewikkeld in elkaar, zoals Wim zelf hier regelmatig heeft geschreven.

Ze hebben in 2013 een micro-entreprise gesticht. Hebben ze dat zelf gedaan via de Kamer van Koophandel of heeft Passe partout dat voor hen gedaan? Bij de KvK was destijds nog een cursus verplicht plus begeleiding en advies bij de oprichting daarna. Als Pp het voor hen heeft gedaan mochten ze er op vertrouwen dat deze deskundigen weten waarover ze het hebben. Als Pp tenminste heeft geweten, dat naast CdH ook gîtes en tenten werden verhuurd. Ook dat wordt niet duidelijk uit het verhaal.

Wim, je "vermoedt" dat deze mensen zelf de belastingaangifte hebben gedaan. Ik kreeg een heel andere indruk uit het verhaal, namelijk dat Pp zowel als belastingaangever als als adviseur diende. We weten het niet, dus om de oorzaak van de ellende nu helemaal bij deze mensen zelf te leggen vind ik, zolang we geen nadere informatie hebben, te ver gaan. Hetzelfde geldt voor een oordeel over boekhoudkantoor Passe partout in de Morvan.

Voor een juist oordeel moeten we dus eerst weten:

1. Via wie is de microentreprise gesticht?
2. Was deze organisatie op de hoogte van alle activiteiten van de microentreprise? Of was bijvoorbeeld het oorspronkelijke plan chambres d'hôtes en zijn de gîtes en de tenten er later min of meer vanzelf bij gekomen?
3. Speelde Pp zowel voor adviseur als voor belastingaangever voor de microentreprise?
4. Was Pp op de hoogte van het feit dat het om meer ging dan chambres d'hôtes en dat er (eventueel langzamerhand) ook gîtes en gemeubileerde tenten werden uitgebaat?

Reactie van Sher op 27 Oktober 2019 op 10.03

@ Wim,

Wat is het verschil tussen  een Micro-entreprise en een Auto-entrepreneur ?

Heb familileden die al jaren onder de Auto-entrepreneur condities opereren en die geen enkel risico willen lopen met de financien van hun operations.

Groet,  Sher

Reactie van Michael op 27 Oktober 2019 op 10.17

Nou Wim... ik heb zo'n vermoeden dat er na het lezen van dat rampverhaal veel mensen hun zaakjes eens goed onder de loep willen laten nemen. Ik zou hier een online betaald vragenloket openen als ik jou was;-)

Overigens ben ik (net als Theodora) niet zo overtuigd van de 'naïviteit' van deze mensen. Ik vind ook dat je je mag verlaten op de deskundigheid van mensen uit die branche... jij hebt er zelfs je beroep van gemaakt. Ik krijg uit het verhaal ook de indruk dat zij eigenlijk het meest essentiële overlieten aan die boekhouders, immers, zij geven hun eigen onkunde en taal barrière ook toe. Maar goed... zoals eerder gesteld, er zitten altijd meerdere kanten aan het verhaal... wel kun je er nog steeds boeken zag ik, in tegenstelling tot de verklaring dat de tent meteen dichtgegooid zou worden. Wellicht is een ton met afbetalingsregeling nog te overzien, zeker als je claimt dat de tent als een speer loopt en 2020 al helemaal volgeboekt had gezeten.

Groet, Michael

Hieronder is plaats voor een reactie

  • Blijf bij het onderwerp.
  • Wees constructief en vriendelijk.
  • Uw kennis en ervaring worden op prijs gesteld.

Onze huisregels ...

Bent u de plaatser van dit bericht? Reageer dan ajb op de gegeven reacties en adviezen.


Je moet lid zijn van NEDERLANDERS.FR om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van NEDERLANDERS.FR

Uw bijdrage aan de instand- houding van het forum

Google

© 2019   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden

Anton Noë ... google.com, pub-1033432903517354, DIRECT, f08c47fec0942fa0