NEDERLANDERS.FR

Hét netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk

De paarden hebben, geoefend, gegaloppeerd op het Scheveningse strand.
De hoedjes, voor en door de niet geëmancipeerde dames, zijn al vele maanden geleden gekocht.
Protserig gedoe in Den Haag.

Arme man. Dit jaar getooid met baard, jij mag weer een epistel voorlezen waar jij je niet helemaal in kan vinden. Althans, dat zegt jouw vrouw.
Wat in het epistel staat?
Nou dat is ondertussen wel bekend.
Geregistreerd lekken uit de flutstukken.

Duidelijk is dat er weer een jaarlijkse rondedans plaatsvindt. Vakbonden eisen, de huidige regering doet haar best om de groep waar zij het meest afhankelijk van is, de middenklasse, tevreden te stellen.
En noem alle inmiddels bekendgemaakte eisen maar op.
Was vorig jaar ook al niet toegezegd naar het 'volk' te luisteren?

Maar de groep die ondertussen het meest te lijden heeft onder dit beleid de, misplaatst veronderstelde rijke, gepensioneerden worden nog verder in de verdomhoek gedreven.
Zie de alarmerende berichten over de inmiddels wel vaststaande kortingen bij een aantal pensioenfondsen.
Noodzakelijk geworden door het beleid van een Italiaanse regisseur die over 'zijn graf' regeert en alleen maar aan het 'eigen' Italiaanse belang denkt. Maar ook door de krankzinnige opgestelde regels hoe om te gaan met de zgn. rekenrente.
Met verve verdedigd en verantwoord door een van de laatste socialisten, de heer D..

Het is geen mopje om de dag mee te beginnen, maar ik vind DEZE wel passend.
Kent u ook een Gerritje?

Weergaven: 1109

Rubrieken,klik voor meer berichten in dezelfde rubriek

20190917, Overheid

Reactie van Dick Dijs op 17 September 2019 op 20.27

@Piet van Wilpen - Gôh, wat een zuur stukje! 'k Zou best willen dat ik zo zuur kan schrijven. En het heeft ook nog helemaal niks (0,0) met Frankrijk te maken. Men zou zich kunnen afvragen waarom het toch op deze site verschijnt. De enige publieke uitlaatklep misschien?

Reactie van Tessa48 op 18 September 2019 op 8.39

Welnu heer Dijs, wellicht heeft het niets met Frankrijk an sich te maken, maar wel met de mensen, woonachtig in Frankrijk, die afhankelijk zijn van AOW en pensioen(tje). Ik kan mij de zorgen omtrent de (verwachte) kortingen dus wel indenken. Laat ons hopen, dat voor die mensen iets aan de (absurde) rekenrente wordt gedaan.

En ook kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat dhr. Draghi, in zijn laatste kunststukje, meer rekening heeft gehouden met de zuidelijke (lees Italiaanse) belangen, dan de Europese.

Reactie van Inge VRDJ op 18 September 2019 op 10.27

Een ding moet ik Draghi wel nageven: hij doet veel voor zijn eigen volk. Dat is helaas iets dat in NL en voor de Nederlandse pensionado's in den vreemde niet gebeurt. Er is veel mis met het verlagen van de pensioenen. Een uitgebreide uitleg van @RiaCaspers op Twitter verklaart veel!

Volg @RiaCaspers op Twitter: 
"Het pensioenvermogen is van €700 miljard in 2008 gestegen naar €1549 eind 2018. In 10 jaar tijd een groei van 120%. Hoe kan het dat de pensioenaanspraken met méér dan 120% gestegen zouden zijn om daarmee een korting te rechtvaardigen.."
Reactie van Hans van den Bos op 18 September 2019 op 11.42

Ik wacht nog even af. Ik denk niet dat de regering het kan maken dat de gepensioneerden als eersten uit de boot vallen. Men kan wel zeggen dat de pensioenfondsen zelfstandig zijn, maar de spelregels worden door de overheid bepaald. Bovendien heeft diezelfde overheid begin jaren negentig 33 miljard aan premies niet betaald. Dat betekent een regelrechte diefstal uit de kas van de gepensioneerden. Als die alsnog wordt uitbetaald zijn er al geen zorgen meer. Maar de rekenrente is geen rechtvaardig alternatief omdat die enkel geldt voor staatsobligaties die slechts 20% van de investeringen betreffen.

Reactie van Piet van Wilpen op 18 September 2019 op 13.32

@Heer Dijs, als ik kijk naar het 'zure' smoelwerk dat u toont voorafgaand aan uw inhoudelijke reactie, dan kan ik me uw 'wens' dat u zo zuur zou kunnen willen schrijven niet voorstellen.
Wat mede blijkt uit uw recente 'schitterende' bijdragen over de Gendarmerie?
 
Gelukkig blijkt uit de overige reacties dat ik me niet alleen zorgen maak over de mogelijk te verwachten kortingen maar gelukkig ook de signalering dat het protectionisme hoogtij viert.
Zie de recente benoemingen in het Europees gebeuren. Keer op keer slaagt Nederland er niet in om op een belangrijke positie een Nederlandse afgevaardigde benoemd te krijgen.
Het waarom niet ligt er bovenop. 
Het gegraai door de zuidelijke lidstaten in de (spreekwoordelijke) koektrommel zal voortduren zolang zij door onderling gekonkel de benoemingen naar eigen voorkeur weten te beïnvloeden.
En dat zij likkebaardend gluren naar de zeer goedgevulde trommel waarin de pensioencenten worden bewaard? De tijd zal het leren.
Ach misschien zegt er tijdens de komende algemene beschouwingen wel een minister: "Gaat u maar rustig slapen!"


Reactie van Hans van den Bos op 18 September 2019 op 16.17

Er is geen enkele manier waarop een staat aan buitenlandse privaatrechtelijke maatschappijen geld zou kunnen onttrekken. De pensioenfondsen zijn immers onafhankelijke bedrijven. Daar ben ik dus niet bang voor. Nederland heeft met Timmermans best een zeer belangrijke functie; de tweede man in de EU.
Dat de voortdurende rentedalingen meer in het voordeel van de zuidelijke EU landen zijn spreekt voor zich. Anderzijds heeft Nederland er ook geen belang bij deze staten in de afgrond te kieperen. Het zijn belangrijke afnemers van onze producten en diensten en dragen zo bij aan onze welvaart. Het is ook niet goed dat Nederland heel grote overschotten op de handelsbalans heeft. De handel is gebaat bij evenwicht en die is hier zoek. Maar of rentedalingen de juiste methodes zijn waag ik op de lange duur te betwijfelen. He geld lenen door bedrijven wordt goedkoper, maar je jaagt de binnenlandse bestedingen niet aan met een negatieve spaarrente.
De rente is overigens niet alleen laag door de maatregelen van de ECB. Wereldwijd is er een overvloed aan spaargeld en dat drukt de rente. Waar een overschot aan is wordt minder waard! Dat geldt ook voor geld.
Door de laatste recessie zijn mensen, organisaties en regeringen steeds zuiniger geworden. Mensen met weinig vertrouwen sparen. Deze vicieuze cirkel doorbreken is niet eenvoudig.

Reactie van El Burro Català op 18 September 2019 op 18.02

Begrijp ik dat Nederlandse gepensioneerden die in Frankrijk wonen zich zorgen om hun financiën maken?

Reactie van Jan Linnemann op 18 September 2019 op 18.09

@ Piet van Wilpen . Mooi onderwerp. Het is inderdaad weer zover. Veel wapengekletter. Weinig verandering van de aangekondigde plannen. De mooie plannen waardoor het "koopkrachtplaatje" met 2 % zou gaan stijgen? Daar geloof is niets van . Dat is natte vinger werk. Maar dat de pensioenfondsen in het nauw zitten komt niet alleen door de rekenrente maar ook dat men verplicht is om de buffers te verhogen. O.a. Commissie Dijsselbloem , volgens mij.En ja, er is veel commentaar op de maatregelen van mijnheer Draghi. Zelfs klaas Knot van DNB en een aantal andere deskundigen hebben in het openbaar geprotesteerd naar mijnh.  Draghi.Maar houdt u vast, zijn opvolgster heeft al aangekondigd de lijn van Draghi voort te zetten. Tja. Christine Lagarde komt ook uit Frankrijk hè? Ik ben ook afhankelijk van mijn AOW en mijn bedrijfspensioen. Mag ik mijn daar zorgen over maken? Ja, toch? Nog even over dat "natte vingerwerk". Vanochtend op TV een klein interview met Willem Vermeend gezien en dus gehoord. Koopkrachtcijfers? Dat moet je met niet te letterlijk nemen. Er kan nog zoveel gebeuren waardoor dat plaatje verandert. Kijk maar naar de huidige aanval op de olie-installaties in het M-O maar. De prijs van o.a. benzine schiet omhoog. Dat klopt, gisteren in NL bij onbemand en altijd concurrerend tankstation 4 cent omhoog. Het is, zoals Hans van den Bos al zei/schreef: Ik wacht op de dingen die gaan gebeuren. Ik anticipeer er ook maar op.

Tenslotte: Geachte heer Dijs. Als u niets meer kunt dan een sarcastische reactie aan de heer Piet van Wilpen , waar u blijkbaar een aversie tegen heeft ,te doen, gaat het onderwerp wel degelijk ook de Nederlanders, al of niet permanent wonend in Frankrijk, aan. Hoe kunt u dit schrijven! Donder alstublieft  op!

Reactie van Piet van Wilpen op 18 September 2019 op 18.53

@Hans,
Jouw reacties geven, als altijd, blijk van beschouwing en reflectie.
Maar, is jouw veronderstelling niet in contrast met de feiten van Eurostat:
De gemiddelde staatsschuld van de landen in de Eurozone in 2018: 85,1%.
In 2017 lag de schuld nog op 87,1 %.
De hoogste schuld komt voor rekening van Griekenland meer dan 181%.
Italië 132%.
Voor Nederland was dit 52,4%.
Daar is een dreiging aanwezig.

De Europese begrotingsregels schrijven een schuld van maximaal 60 procent van het bbp voor en een overheidstekort van maximaal 3 procent. Het begrotingstekort van de eurolanden lag vorig jaar gemiddeld op 0,5 procent van hun economie, tegen 1 procent een jaar eerder.
Voor Nederland was dit een plus van 1,5 procent!

@El Burro, zou je je wellicht kunnen voorstellen dat er (veel) Nederlandse gepensioneerden een (toe)vlucht hebben gekozen naar Frankrijk.
Omdat de optelsom van plussen en minnen, lees: in Nederland te blijven en verder te worden gemangeld en 'uitgekleed' een uitstel betekent van komende armoede?
Het zijn niet alleen de gepensioneerden die met een welgevulde beurs naar Frankrijk vertrekken.

@Jan, je slaat de spijker op 'haar' kop! Christine Lagarde.
We zullen de komende tijd nog veel van haar horen! En voelen.
Dank voor de ondersteunende correctie op de bijdrage van de heer Dijs.

N.B. Ik behoor ook tot de categorie die (toe)vlucht hebben gekozen naar Frankrijk.
Desondanks, heb ik vandaag weer de eerste dag van de algemene politie beschouwingen gevolgd.
Wat een gereutel! 
De zichzelf benoemde kroonprins van Rutte, de heer Klaver doet een biecht waar zelfs de heer Dijs deemoedig van zou worden.
Draaien, draaien en we zijn al bezig met de verkiezingen die over twee jaar zullen plaatsvinden.
Inhoudelijk reageren op de vaststaande feiten omtrent 'de staat van de financiële mogelijkheden van de pensioenfondsen'? Ik heb ze niet gehoord.
Maar ja, dat is nog ver van hun 'eigen' pensioen-bed.

Reactie van Hans van den Bos op 18 September 2019 op 19.53

@ Piet

Ik begrijp je reactie niet helemaal. Je hebt het over heel andere zaken dan ik heb genoemd. Nederland heeft een behoorlijk overschot op de begroting en behoort tot de landen met het hoogste overschot op de handelsbalans ter wereld. Ook doet onze economie het beter dan in al onze buurlanden. Als de rente laag is, is het ook voor landen met hoge schulden goedkoper om geld te lenen. De verleiding is groot om met dat geleende geld de economie te stimuleren. Maar eens moet het terugbetaald worden.

De onzekerheid in de wereldeconomie noopt de burgers tot sparen. Ondanks de lage rente op spaartegoeden neemt het totaal spaartegoed nog steeds op (https://statistiek.dnb.nl/dashboards/spaargeld/) wat rentedaling in de hand werkt. Er is meer geld op de markt dan er behoefte is aan geld.

Ik heb zeker geen toevlucht gezocht in Frankrijk. Ik wilde een opknaphuis met grote tuin en dat was in Nederland niet betaalbaar. Ware het wel zo geweest dan was ik nooit uit Nederland vertrokken. Ik betaal, als ex militair, nog steeds belasting in Nederland. Bovendien heb ik het in Nederland ook altijd bijzonder naar mijn zin gehad. Of je nu hier of in Nederland uitgekleed wordt, is om het even!

Christine Lagarde heeft al haar zorgen uitgesproken over de dalende rente. Zij is geen uitgesproken voorstander. Bovendien moet een renteverlaging dienen om de economie te stimuleren in tijden van malaise. Die zijn nog steeds niet aangebroken. Is dat straks wel nodig dan werkt het niet meer. Een grote negatieve rente ontwricht de economie op den duur.

Ik ben een bewonderaar van de Nederlandse politiek, die het mijns inziens een stuk beter doet dan de Franse, Engelse, Duitse, Belgische of Italiaanse. Er wordt niet geschreeuwd maar naar compromissen gezocht. Dat is altijd beter dan continue ruzies.
Er is al heel lang gereageerd door de regering op de stand van de pensioenen. Sterker nog, er is een nieuwe pensioenherziening overeengekomen, die helaas is ingehaald door de steeds verdere rentedaling. De Nederlandse bank is nog steeds voorstander van de rekenrente. En die is toezichthouder op de pensioenfondsen. Een regering kan niet zo maar aan dat standpunt voorbij lopen, hoe vervelend dat voor ons ook mag uitpakken. Ook de EU is het niet eens met het Nederlandse standpunt over de rekenrente. Zeker nu aandelen al 80% van de beleggingen uitmaken. Wat de staatsobligaties betreft heeft de regering boter op het hoofd. Zij profiteren van de negatieve rente.

Je vergeet een belangrijke zaak! Als de pensioenen dalen, dalen ook de pensioenverwachtingen van de jongeren. Klaver als de kroonprins is van Rutte betitelen vind ik lachwekkend. Hun standpunten liggen ver uit elkaar. Bovendien geeft de Nederlandse burger nog steeds de voorkeur aan Rutte en de rest volgt op gepaste afstand. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ongenaakbaar-begint-de...

Maar zeker maak ik me zorgen om de pensioenen. Daarom heb ik maatregelen genomen om de vaste lasten in de toekomst laag te houden. Ik heb al zo'n € 40.000 geïnvesteerd in warmtepompen en zonnepanelen. Of ik die terugverdien is niet zo belangrijk. Wel belangrijk is dat mijn vaste lasten aan energie behoorlijk zijn gedaald. Daarnaast verander ik regelmatig van verzekeraar. Ook daar op valt veel te besparen.

Hieronder is plaats voor een reactie

  • Blijf bij het onderwerp.
  • Wees constructief en vriendelijk.
  • Uw kennis en ervaring worden op prijs gesteld.

Onze huisregels ...

Bent u de plaatser van dit bericht? Reageer dan ajb op de gegeven reacties en adviezen.


Je moet lid zijn van NEDERLANDERS.FR om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van NEDERLANDERS.FR

-

Google advertenties

© 2019   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden

Anton Noë ... google.com, pub-1033432903517354, DIRECT, f08c47fec0942fa0