NEDERLANDERS.FR

Hét netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - Zegt het voort !

De Gilets Jaunes verklaren dat het huidige staats-systeem failliet is. Er zou een periode van 6 maanden moeten komen zónder regering hoorde ik gisteren op BFM van een fanatieke G.J.-er. Helemaal zonder? vroeg de interviewer verbijsterd. Helemaal zonder! vond de jonge G.J.-er zonder aarzelen. Om de zaak weer eens opnieuw op de rails te zetten. Met échte democratie, gewoon.., door het Volk!

De rillingen liepen me over de rug. Kon ik in eerste instantie nog wel aanvoelen dat het niet bepaald meevalt om het einde van de maand te halen met een SMIC-je en dat er best gepoogd zou mogen worden om die bijna onderste regionen -de onderste regionen zijn natuurlijk de LDF's met de punten van de Pics d'or in hun rug- wat minder bijna onderst te maken, al snel merkte ik dat de G.J. vooral het eigen volk op de korrel namen met blokkades van rotondes zodat mensen niet naar hun werk konden, of naar het ziekenhuis, de complete verstoring van het broodnodige winkelgedrag, vernielingen van zaken die uiteindelijk allemaal door de belastingbetaler (lees het Volk) betaald moeten worden en wat dies meer zij. Nooit hoorde ik iets van de blokkade van alle prefecturen in Frankrijk bijvoorbeeld, of het afbranden van het vakantiehuis van president Macron.

Ik kreeg een echte afkeer van die Gilets Jaunes, al zal er vast wel anderhalve tussenlopen met wie ik het eens kan zijn. Niet echt een groep waarin ik vertrouwen heb dus. Hun gedrag leek even autoritair als de Staat waar ze zich tegen verzetten. Dus die macht-kopieerders zouden mij moeten gaan regeren..? Zou dat vooruitgang betekenen?

Mij lijkt regeren geen peuleschil. Er spelen -vrees ik- krachten in de economie, die maken dat als je het ene doet, er aan de andere kant ongewenste gevolgen veroorzaakt kunnen worden. Vindt daar maar eens het evenwicht in. Dat lijkt me iets waar je voor gestudeerd moet hebben. Maar het Volk vindt dat niet. 

Cameron vond dat ook niet (ja die is Engels, ik dwaal wat af maar toch ook weer niet). Hij vond dat de uiterst gecompliceerde vraag of Brittany uit de E.U. moest stappen best door het Volk beantwoord kon worden. Dat was ook wel zo handig want intern kwamen ze er niet echt uit, ondanks het feit dat ze allemaal gestudeerd hadden. In Nederland heb je ook zo van die partijtjes die alle macht aan het Volk willen geven. Een handleiding voor een ramp lijkt mij. In Nederland, in Engeland, in Frankrijk.., in Venezuela, ja waar eigenlijk niet?

Weergaven: 2185

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20190216, Overheid

Reactie van Theodora Besse op 16 Februari 2019 op 17.05


Al die gilets jaunes komen me mijlen de strot uit.

Het boek "Gratis geld voor iedereen" van Rutger Bregman begint als volgt:

"Laat ik beginnen met de belangrijkste les van de geschiedenis.
Vroeger was alles slechter.
Gedurende zo ongeveer 99 procent van de wereldgeschiedenis was 99 procent van de mensheid arm, hongerig, bang, vies, dom, ziek en lelijk. ......
In de afgelopen tweehonderd jaar is die toestand op zijn kop gezet. In slechts één promille van de tijd die wij als soort hebben doorgebracht op deze planeet zijn miljarden van ons rijk, doorvoed, veilig, schoon, slim, gezond en soms zelfs mooi geworden. In 1820 leefde 84 procent van de wereldbevolking in extreme armoede. In 1980 was dat afgenomen naar 52 procent en nu, slechts een paar decennia later, zitten we onder de 10 procent.
Als het zo doorgaat is de extreme armoede - de toestand waarin bijna iedereen bijna altijd heeft geleefd - binnen dertig jaar uitgeroeid. De armen die dan nog overblijven, zullen tot de rijksten uit de wereldgeschiedenis behoren."

Ik wil maar zeggen: waar hebben die gele hesjes eigenlijk over te klagen? Dat een ander het nóg beter heeft dan zij? Allemaal hebben ze internet en een smartphone, genoeg te eten en te drinken, een dak boven hun hoofd, een auto. Maar die vreselijke mensen die het land regeren en die alleen maar hun eigen zakken vullen, hebben het nog veel beter! Dat mag niet. Iedereen gelijk. De politiek van de jaloezie en de afgunst. Niet kijken wat je zelf hebt, maar wat anderen nog veel meer hebben.

Hebben ze kennis van de geschiedenis, van economie, van recht, van gezondheidszorg? Nee, ze schreeuwen alleen maar leuzen, belemmeren hun medemensen in hun vrijheid en vernielen. Al 14 weken op rij heb ik op zaterdag huisarrest en velen met mij. Wat hebben we in vredesnaam misdaan?

"Het volk" moet zogenaamd het roer overnemen van al die zakkenvullers? Ik kan niet in de toekomst kijken, maar dat wordt chaos en rechteloosheid.

We hoeven er echter niet bang voor te zijn. Momenteel is de sympathie voor de gele hesjes onder de Fransen al gedaald tot 44%. En toen de gilets jaunes besloten om "de politiek in te gaan" ontstond er meteen de grootst mogelijke onderlinge onenigheid, waarbij ze elkaar voor van alles en nog wat uitmaakten. Gewoon afwachten tot dit verschijnsel vanzelf ter ziele gaat.

Reactie van Jan Smits op 16 Februari 2019 op 21.14
L.S.
Een groot probleem is het wel of niet. Jalousie, maar de Fransen zijn vol van jalousie. U bent rijk en zij zijn arm. Met een mond vol met eten brullen ze van de honger. Het leven bestaat uit het juist besteden van wat er binnen komt. Sentiment is alleen goed voor de liefde, maar niet om de maag te vullen. Men moet toch zorgen voor een inkomen, om dit juist te besteden. Niet voor degenen die denken dat men het een andermans schuld is als je niet genoeg verdient. Als je baas je niet genoeg betaalt voor je werk, dan je toch ook een ander baas zoeken. De oplossing voor deze beweging heb ik heus niet. Wat een mens niet heeft kan hij niet gebruiken. Er komt best wel een einde aan deze beweging. Nog even doorgaan met adem halen. Ik heb in 1968 in de "revolutie "gezeten. En werkte als jonge verkoper voor een Nederlandse baas. Zeer ontevreden was hij over de verkopen. Maar in september verkocht ik toen het dubbele van de verkopen van 1967.
Doorgaan met ademhalen en over een poosje is het gewoon over. En voor mij is Frankrijk toch een mooi en fijn land.
Reactie van Michael op 16 Februari 2019 op 21.15
@Theodora. Daar sluit ik mij volkomen bij aan! Toch typisch... de eerste keer dat ik die vestjes zag staan op de plaatselijke rotonde wist ik nog niets van wat er gaande was. Ik was van mening, en ik ben oprecht, dat er een concert aanstaande was van de bewoners van een lokale 'instelling'. Geen concert dus, maar dat stelletje heb ik geen seconde serieus kunnen nemen... hoogstens bloed- en bloed irritant.
Groet, Michael
Reactie van wilsam op 16 Februari 2019 op 22.09

In Nederland, maar ook andere landen, komt een maandenlange regeer pauze regelmatig voor. Het kabinet is demissionair als het aftreedt of als de formatie van een nieuw kabinet na verkiezingen nog niet is afgerond. Alleen lopende zaken worden dan afgehandeld. Dat betekent niet dat het land stil ligt omdat veel van de dagelijkse gang van zaken door lokale overheden, instanties en ambtenaren wordt aangestuurd. De formatie van 2017 was met een lengte van 225 dagen een Nederlands record. Dat is nog niets vergeleken met het Belgische record van 541 dagen uit 2010. Totaal geen reden voor rillingen.

Democratie betekent volgens Wikipedia letterlijk “volksheerschappij”. Het lijkt mij geen verkeerde zaak om te onderzoeken of het politieke systeem nog steeds voldoet aan de definitie van democratie als daar aanleiding toe is. De onvrede, het gevoel niet gehoord te worden, is zo’n aanleiding.

Moeten ministers en staatssecretarissen nu wel of niet gestudeerd hebben? U vindt dat regeren geen peulenschilletje (met een n in het midden) is, maar U stelt ook dat ze bij Cameron allemaal gestudeerd hebben en dat het niet heeft uitgemaakt. Als een studie een voorwaarde moet zijn, geldt dat dan alleen voor leden van het kabinet? Of ook voor kamerleden? Leden eerste kamer, provinciale staten, wethouders, gemeenteraadsleden? Welke studie heeft U in gedachten? Economie voor iedereen, of moet bijvoorbeeld een minister van defensie een militaire academie hebben afgerond? Moet een kiezer ook een bul op zak hebben om ergens een kruisje te zetten?

Reactie van Sjoerd de Boer op 16 Februari 2019 op 23.25

Het neoliberalisme begint overal zijn vruchten af te werpen. De inkomensverschillen lopen uit de hand; zelfs in NL heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid een aantal jaren geleden gewaarschuwd dat dit (met zoveel woorden) tot maatschappelijke onrust zou kunnen leiden. Et voilà.

Reactie van Michael op 16 Februari 2019 op 23.51

Ik kan de woorden 'het volk' zo langzamerhand ook niet meer horen trouwens. Maar goed, de vraag van Wilsam is een belangwekkende... hoe willen we dat een volksvertegenwoordiging er eigenlijk uitziet? Voor mij zegt het woord het eigenlijk al... een vertegenwoordiging van het volk dus. Dat zijn geleerden, negerinnen, vluchtelingen, economen, kaaskoppen, homo's en wetenschappers... en een combinatie van dit alles. Een studie biedt zeker geen garantie voor wijsheid, zoals wijsheid ook geen garantie is voor kennis. Ofwel, en ik wil niet zweverig overkomen (maar heb toch een vliegbrevet;-), ik geloof in een zekere balans van verschillende krachten en invloeden. Het rationele heeft het emotionele net zo nodig als vice versa in mijn optiek.

Een volksvertegenwoordiger zou wel aan een aantal zaken moeten voldoen mijn inziens. Uiteraard geen strafblad, en ook een positieve uitslag van een IQ en/of een EQ-test... Als vertegenwoordiger mag je overal tegen of voor zijn, maar een onderbouwde motivatie is ab-so-luut verplicht!!! Geen holle pispraat dus... Dat gezegd hebbende, een land zou nooit en te nimmer een bindend referendum moeten houden over zaken die verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Roepen kunnen we allemaal, motiveren wordt al lastiger voor sommigen, en nog minder zijn bereidt om daadwerkelijk de gevolgen of verantwoordelijkheid te dragen van hetgeen door hen werd geroeptoetert en geschreeuwd.

Zo'n referendum is bij uitstek de gelegenheid voor de chronisch ontevredenen om de barricaden op te gaan, en je ziet wat er van komt... het is alleen erg sneu dat ze dat zèlf alleen niet echt door lijken te hebben. Emotie en wanhoop mag, nee, móet gehoord worden, maar kan geen leidraad zijn. Elke samenleving heeft een ambulancebroeder of chirurg nodig die de amputatie uitvoert, hoezeer de patiënt ook tegensputtert. Als laatste... het 'polderen' lijkt mij een ultieme oplossing. Elke regering zou verplicht moeten zijn er samen uit te komen... beter nu en dan een beetje pijn samen, dan meerdere van elkaar afdrijvende eilanden die al schreeuwend tijd, geld en doden kosten. Mooi, nietwaar? Ik ben erg geïnteresseerd in wat anderen zouden willen aandragen... dat zou voor eens een mooie discussie zijn hier.

Groet, Michael.

Reactie van Theodora Besse op 17 Februari 2019 op 7.29


Uiteraard staat gestudeerd hebben niet garant voor intelligentie, evenals niet gestudeerd hebben niet betekent dat je dom bent. Maar om een heel land te regeren, in deze steeds ingewikkelder wordende mondiale maatschappij, moet je wel weten wat er allemaal speelt, in ieder geval op het gebied dat aan jou is toebedeeld. En wat er, niet alleen in je eigen land, maar in de hele wereld speelt.  Dat weet je door gestudeerd te hebben. En door je kennis in de praktijk te hebben gebracht. Daarom is bijvoorbeeld de minister van Volksgezondheid liefst een arts, de minister van Economie een econoom, de minister van Justitie een jurist en de minister van Financiën een financieel specialist.

Natuurlijk is dat geen garantie voor "juiste" beslissingen, want mensen maken nu eenmaal fouten, maar zij hebben wel meer dan "het volk" (dus dan wij) een totaaloverzicht. Ze weten, samen met hun collega's en de juristen, historici, politici die hun van advies dienen wat welke beslissing teweeg kan brengen op andere gebieden. Dáárom kan niet jan en alleman een land en een volk regeren. Ook kan één persoon een land niet een land en een volk regeren. Het is een samenspel tussen mensen die wij met z'n allen voor een bepaalde tijd kiezen om alle facetten van ons leven en van de maatschappij te besturen en te beheren. Het systeem is niet volmaakt, net zoals alles in het leven, maar het is in de loop der geschiedenis voor onze maatschappijvorm en voor onze welvaart, ons welzijn en onze gezondheid het beste gebleken.

Reactie van Theodora Besse op 17 Februari 2019 op 7.51


En over inkomensverschillen gesproken (Sjoerd): als je het goed hebt of genoeg, waarom zou je dan kijken naar mensen die het nog beter hebben? Zijn die zoveel gelukkiger dan ik? Die zijn alleen maar bezig om te houden wat ze hebben en om er nog veel meer van te maken. Zie bijvoorbeeld de vraag hierboven onder de titel Onroerendgoed vastgoedfonds, waarin iemand die een buitengewoon goed inkomen heeft en meer dan genoeg bezittingen, zit te puzzelen om er nog meer van te maken en toch de fiscus te slim af te zijn. Ik vind dat zielig. 't Is heerlijk weer, ga naar buiten en geniet. Dat kost helemaal niets.

Zo ken ik ook iemand die de hele dag achter zijn computer zit om de koersen op de beurs te volgen. Van mij mogen ze. Ik ga lekker wandelen met m'n hond en ik geniet van alles wat ik heb. Ik heb met mijn kleine inkomen meer dan genoeg en veel meer dan miljoenen anderen op de wereld en dan bijvoorbeeld mijn grootmoeder. Waarom zou ik dan afgunstig zijn op rijkere mensen? Dat maakt alleen maar ontevreden en ongelukkig. Ik ben een tevreden mens. En gelukkig.

Reactie van Jan Denissen op 17 Februari 2019 op 8.42

Opruimen!!!! Er moet blijkbaar nogal wat opgeruimd worden. Zo te vernemen zijn veel mensen boos, mijne heren en dames Nederlanders.fr . Ja ik ben zo goed als gelukkig en wonend in Frankrijk. Laten we ons niet misleiden door diegene die met geweld veranderingen willen? Dit geld voor de politieke- elite, voor de agressieve gele hesjes, voor de multi-miljonair-miljardair die niet loyaal zijn en buitensporige leef gewoonten erop na houden. Zij zijn niet loyaal aan onze daklozen, onze medemensen die het zeer krap hebben. Zij sluizen geld weg om er zelf beter van te worden. Zij, die stinkende rijken, doen aan filantropie, wat overigens een goed middel is, als een soort middeleeuwse pauselijke aflaat om hun schuld gevoelens in de biechtstoel achter te laten. Betaal gewoon belasting én doe goed.Dat wil ik toch even gezegd hebben. Ik ben solidair met die kans armen en claxonneer naar de gele hesjes op de rotonde. IK ga komende week naar Nederland voor enkele dagen en haal dan 2 boeken op die ik deze komende zomer ga lezen. Boek 1; "Waarom zou je volwassen worden" van Susan Niemans en boek 2; "Gratis geld voor iedereen " van Rutger Bregman. Theodora noemde deze al eerder.

Ik wens iedereen een goede volwassenheid en veel wijsheid toe. Jan

Reactie van Hein van de Brande op 17 Februari 2019 op 8.43

Beste Wilsam,

ik heb het altijd een typisch slag mensen gevonden die er in slagen in een geschreven stuk van honderden woorden een spellingsfout te vinden en die dit dan met de nodige triomf naar voren te brengen als om hiermee aan te tonen dat ook de rest van het geschrevene wel niet veel voor zal stellen. Maar in mijn van Dale 11e druk 1984 staat peulEschil. Natuurlijk is het mogelijk dat herhaalde wijzingen ons nu verplichten om het mét N te schrijven, maar voor degenen die wel wat beters te doen hebben dan dat geminkukel op de komma te volgen en die door herhaalde wijzigingen van spellingsregels hebben afgehaakt is het niet als fout aan te rekenen. Wacht laat ik het even googelen... O jee.., Wiljam! Ik zie ook overal peulEschil staan op de computer anno 2019! Zelfs bij woordenboeken. Het wordt dus niet alleen door mij nog steeds gebruikt. Wel nu maar hopen dat je pietluttigheid niet ook illustratief is voor de rest van je reactie.

Maar helaas: dat blijkt wel zo te zijn. Als ik in een kort stuk spreek over 'gestudeerd' dan zal de slechte verstaander (lees Wilsam) daar over vallen en het doen voorkomen alsof ik bedoel dat je werkelijk in de universiteitsbanken moet hebben gezeten. Dat is natuurlijk niet het geval. Als iemand door grote ervaring in zijn leven en werkzaamheden tot een bepaald niveau is geklommen is hij/zij van harte welkom om deel te nemen aan een regering. Het omgekeerde is natuurlijk ook het geval en ik vrees dat we bij de Gilets Jaunes -toch als ik af mag gaan op hun woordvoerders en geïnterviewden- daarmee te maken hebben. De strekking van hun betoog is m.i. vooral: onze inkomsten moeten omhoog, maar de belastingen moeten omlaag. We willen betere ouderenzorg, gezondheidszorg, uitkeringen enz. enz. maar waar dat geld dan vandaan moet komen? Van de rijken! Alsof de 'rijken' in staat zouden zijn de enorme bedragen waar het hier om gaat op te hoesten nog afgezien van het feit dat deze vergaande egalisatie van het inkomen leidt tot een minder interessante wereld waar weinig uitschieters meer te bewonderen zijn en ook er komt een einde aan dat schijnbaar eindeloze geld van de rijken als je het telkens van ze afneemt.

Je vergelijking met het Nederlandse en Belgische staatssyteem met zijn 'pauzes' zou natuurlijk aan kracht winnen als je iemand zou kunnen vinden die deze soms langdurige periodes van stilstand als positief zou beschouwen. Het resultaat is uiteindelijk dat de bewindvoerders gewoon hun salaris doorbetaald krijgen maar niets kunnen/mogen uitvoeren. Zou dat echt zijn wat de G.J. voor ogen hebben? Of is dat misschien heel wat anders?

 

Hieronder is plaats voor een reactie

  • Blijf bij het onderwerp.
  • Wees constructief en vriendelijk.
  • Uw kennis en ervaring worden op prijs gesteld.

Onze huisregels ...

Bent u de plaatser van dit bericht? Reageer dan ajb op de gegeven reacties en adviezen.

Je moet lid zijn van NEDERLANDERS.FR om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van NEDERLANDERS.FR

WELKOM BIJ ONS FORUM

  * = inloggen nodig

GESELECTEERD

© 2020   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden

Anton Noë ... google.com, pub-1033432903517354, DIRECT, f08c47fec0942fa0