Inwisseling van een in Europa verkregen rijbewijs

BRON:

Deze informatie werd verkregen van de website:

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1758

 

DE GELDIGHEID VAN JE RIJBEWIJS

Je kunt in Frankrijk rijden met een Nederlandse of Belgische rijbewijs zolang dit geldig is.

De inwisseling van een nog geldig rijbewijs voor een Frans rijbewijs is verplicht in de volgende twee gevallen:

 1. Je vraagt een nieuwe categorie rijbewijs aan voor andere, zwaardere voertuigen, zoals bijvoorbeeld voor een vrachtwagen.
 2. Je pleegt een verkeersovertreding in Frankrijk, waarop verlies van punten of beperking, opschorting of annulering van je rijbewijs

Je doet er verstandig aan om ruim op tijd, een jaar voordat je oude Nederlandse of Belgische rijbewijs verloopt, te beginnen met de aanvraag van een Frans rijbewijs.

DE BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN

 1. Je moet officieel in Frankrijk
 2. Je moet 18 jaar of ouder
 3. Je dient de medische voorschriften die voor jou van toepassing zijn te volgen. Denk bijvoorbeeld aan het dragen van een bril, die op de rijbewijsfoto staat.
 4. Indien nodig, heb je je laten keuren (plus keuringsbewijs).
 5. Er zijn door het land van afgifte van het originele rijbewijs (Nederland of België) geen schorsingen of beperkingen betreffende jou recht om te rijden opgelegd.

 

AANVRAAG

Sinds 3 maart 2020 wordt de aanvraag voor het inwisselen van rijbewijzen online gedaan op de website van ANTS:  https://permisdeconduire.ants.gouv.fr. (Deze internetservice is toegankelijk met FranceConnect of met uw ANTS-identificatie).

Benodigde documenten:

 1. Een geschikte foto, zie HIER waar je deze kunt laten
 2. Een kleurenfoto van beide kanten van het originele rijbewijs
 3. Indien van toepassing, een bewijs van huwelijkse staat met je geboortenaam
 4. Een identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort).
 5. Recent bewijs van verblijf (minder dan 6 maanden oud).
 6. Digitale foto-ondertekening , zie HIER hoe dat werkt
 7. Bewijs van gewone verblijfplaats in Frankrijk op de datum van de aanvraag. Bijvoorbeeld: kopieën van een aanslag  inkomstenbelasting, een arbeidsovereenkomst,
 8. Als je een zogenaamd “groot rijbewijs” (bus, vrachtwagen enzovoort) bezit, moet je een medisch rapport over de geschiktheid voor het besturen van zware categorieën of een verklaring van afstand van zware categorieën
 9. Indien je rijbewijs is geannuleerd of geschorst: een kopie van het besluit tot annulering of schorsing plus een kopie van de brief van de prefectuur waarin je op de hoogte wordt gesteld van de inwisselingsverplichting plus een medisch
 10. Als je rijbewijs verloren of gestolen is, doe daarvan dan direct aangifte bij de politie.

 

KOSTEN

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het omwisselen van een rijbewijs.

In geval van diefstal of verlies van het rijbewijs wordt je aan het einde van het online proces naar een pagina geleid om de kosten van het nieuwe rijbewijs te betalen; €25.

 

LEVERING VAN HET RIJBEWIJS EN HET VERVOLGPROCES

 • Na beoordeling van je aanvraag wordt je gevraagd om de geldigheid van je buitenlandse rijbewijs te bevestigen (behalve in het geval van schorsing of annulering).
 • Er wordt contact met je opgenomen via SMS en e-mail.
 • In de e-mail staat hoe je je rijbewijs kunt aanvragen.
 • In ruil voor je rijbewijs ontvang je een beveiligd vervangend rijbewijs (ADS) van je buitenlandse rijbewijs.
 • Met dit certificaat kunt je rijden in afwachting van de ontvangst van je Franse rijbewijs, binnen de grenzen van de geldigheidstermijn van je buitenlandse rijbewijs.

Let op, het is onduidelijk of dit recht om te rijden alleen voor Frankrijk van toepassing is.

Neem contact op met je verzekeraar om hen schriftelijk te laten bevestigen dat je verzekering geldig is en aan te geven in welk gebied (alleen Frankrijk of ruimer) je tijdelijke rijbewijs geldig is.

 • Afhankelijk van de complexiteit van het dossier kan de verwerkingstijd verscheidene maanden in beslag nemen. De verificatie geschiedt namelijk ook via het rijbewijsnetwerk "RESPER" van de Europese Unie.
 • Het rijbewijs wordt per "Lettre Expert” Dat is een beveiligde zending, waarmee belangrijke documenten worden verzonden; je moet persoonlijk tekenen voor ontvangst.
 • Het adres dat je tijdens de online procedure opgeeft, moet zo volledig mogelijk zijn (gebouwnummer, appartementnummer, verdieping, gang, trap enzovoort).
 • Een postbusnummer is ook mogelijk. De postbus moet daartoe wel de voornaam en de achternaam van de ontvanger van de post vermelden.
 • Als je afwezig bent wanneer de postbode langskomt (of je niet naast de bovengenoemde postbus staat ;/) moet je je binnen 15 dagen naar het postkantoor begeven, met het nummer van de Lettre Expert. Na verloop van deze periode wordt je rijbewijs teruggestuurd naar de ANTS.

Om het proces te volgen, kun je de teleservice (https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire) gebruiken om de productie en verzending van het rijbewijs te controleren.

ADRESSEN / CONTACTGEGEVENS

Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) - Permis de conduire en ligne

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/

Algemene vragen:

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/Contacter-l-ANTS

Per telefoon: 34 00

Load Previous Comments
 • Leonard Rh

  @Anita BNS:
  Jammer dat je niet vermeldt op welke site je deze tekst hebt gevonden, maar ik vermoed deze. Maar deze site gaat over omwisselen van niet-Europese rijbewijzen.
  Kijk op deze site, voor het omwisselen van Europese rijbewijzen en je leest daar (voor Europeanen) niets over "Attestation des droits à conduire".

 • Anita BNS

  Beste Leonard, helemaal gelijk dat ik de link/bron erbij had moeten zetten. Wat goed dat jij beter hebt gekeken! Ik had geklikt op de link die naar bovenkomt op de ANTS site als je begint je dossier in te vullen. Dan kom je bij "...service-publics.... vosdroits/F1460 terecht en daar kun vervolgens klikken op "vous êtes européen". Daar komt dus de verwarring vandaan. Wat een gedoe, je hebt gelijk: je moet onder .... vosdroits/F1758 kijken als je én je rijbewijs in EU hebt gekregen én je Européaan bent. F1460 is voor degenen die wel Européaan zijn maar hun rijbewijs niet verkregen in Europa. Tjongejongejonge!!! Hebben  Gerard (en zijn vrouw) die gereageerd heeft, een buiten-europa-verkregen-rijbewijs? Ik ben benieuwd wat het antwoord is :-)

 • Gerard Albus

  @ Anita BNS, nee hoor gewoon binnen de EU. Je moet ook in de aanvraag 1 van de 2 selecteren en geven duidelijk aan binnen of buiten the EU. We hebben wel degelijk de juiste keuze gemaakt en ingevuld.