Maison secundair en box 3

Er is wel het een en ander over geschreven, maar kon het niet vinden. Hoe zit het nu met box 3. Ik geef bij bezittingen buitenland 2e huis aan. Vroeger werd het afgetrokken wegens voorkomen van dubbele belasting. Je betaat iimmers taxe fonciere en habitation ( die overigens bijna de belasting van box 3 omvat....) Hoe wordt dit gesaldeerd/ afgetrokken, of is dat niet meer? En schrijf je de marktwaarde neer of de aankoopprijs? 

 • Wim van Teeffelen

  Box 3 is vermogensbelasting; taxe foncière en taxe d'habitation zijn onroerend goed belastingen, die hebben niets met elkaar te maken. Onroerend goed belasting betaal je uitsluitend in het land waar het onroerend goed zich bevindt, Nederland heeft dus helemaal niets te maken met Franse onroerend goed belastingen.

  Vermogensbelasting betaal je in het land waar je formeel bent ingeschreven, voor Nederlandse ingezetenen dus in Nederland, behalve als het gaat om vermogen bestaande uit onroerend goed: In het Frans-Nederlandse belastingverdrag is afgesproken dat het heffen van vermogensbelasting over onroerend goed is toegewezen aan het land waar dat onroerend goed zich bevindt, niet aan het land waar de eigenaar woont. Dus moet er vermogensbelasting (IFI) in Frankrijk betaald worden over je tweede huis in Frankrijk. Gelukkig hanteert Frankrijk daarvoor een vrijstelling van € 1,3 miljoen, dus de meeste tweedehuis bezitters betalen noch in Nederland, noch in Frankrijk vermogensbelasting.

  Terug naar box 3: ook al heeft Nederland de simpele Box3 inmiddels zo gecompliceerd gemaakt dat je een hogere belastingopleiding moet hebben genoten om het nog precies te snappen, het principe is niet veranderd: De nederlandse belastingdienst wil alles van je weten als je Nederlands ingezetene bent, dus ook al je bezittingen in het buitenland, dus je moet de waarde (= de marktwaarde, niet de aankoopwaarde) van je Franse huis nog steeds opgeven en je kunt vervolgens nog altijd het vakje aankruisen ter voorkoming van dubbele belasting. Tot een paar jaar terug werd dan hetzelfde bedrag wat je had opgegeven als waarde van je Franse huis weer afgetrokken, maar dat was te simpel. Daar zit nu een hele berekening achter waardoor de aangifte van je Franse huis en de aftrek van je Franse huis in box 3 niet meer altijd op nul uitkomt.

  Wim

 • Van Hees, marie Anne

  Dank je wel voor dit duidelijke antwoord. Ik heb er een screenshot van gemaakt, zodat ik het nog eens kan nalezen.

 • Remco

  @Wim

  Maar hoe bepaal je de marktwaarde in Frankrijk als hier geen WOZ waarde is volgens mij ?

 • Wim van Teeffelen

  Er zijn verschillende manieren:

  - aan de hand van de gemiddelde prijs/m2 bewoonbaar oppervlak in die regio (er zijn grote onderzoeksbureaus die dat soort cijfers behoorlijk betrouwbaar melden op basis van recente verkoopdossiers, maar ook een site als www.pap.fr geedft dergelijke cijfers.

  - aan de hand van de aankoopprijs vermeerderd met de gemiddelde prijsstijging (eventueel -daling) van onroerend goed prijzen in de regio, zoals gerapporteerd door het INSEE, over de periode sinds de aankoop.

  - een huurwaardeberekening, waarvoor verschillende modellen te vinden zijn  op het internet. En van huurwaarde is het gemakkelijk terugrekenen naar de marktwaarde.

  - een informele schatting door een ervaren lokale makelaar of notaris.

  - een formele taxatie door een onafhankelijke (al dan niet door de rechtbank benoemde) taxateur.

  Met een combinatie van twee of drie van bovenstaande methoden, kom je uit op een marktwaarde die zeker door de fiscus zal worden geaccepteerd.

  Wim

 • Rob van der Meulen

  Toen de fiscus nog tevreden was met de simpele methodiek die rechtstreeks voortvloeide uit het belastingverdrag tussen Nederland en Frankrijk stak het allemaal niet zo nauw. Aangeven in BOX 3, optellen en daarna werd het bedrag er weer voor de volle 100% afgetrokken.

  Wel opende de fiscus ooit in 2003 de jacht op tweede huizenbezitters - in het buitenland gelegen - vermoedend dat velen onder hen het niet meenamen in hun belastingaangifte. Hier viel dus veel geld binnen te halen dachten sommigen, totdat een journalist van de NRC de verantwoordelijke ambtenaar bij het Ministerie van Financiën interviewend, als een volleerde inspecteur van politie de hamvraag tot het laatst bewaarde: " En hoe zit het dan precies met landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft afgesloten? "  Frankrijk - Nederland bijvoorbeeld? Toen kwam de aap uit de mouw (van een keurig colbertje uiteraard). Daarmee werd langzamerhand de heksenjacht die ontketend leek te zijn op deze "verdachte" groep van  huizenbezitters wat getemperd.

  Het was de uitbreiding van een bekend jachtterrein van de fiscus, zwart geld. Eigenlijk was het de Nederlandse belastingdienst meer te doen om de financieringsbronnen van dat in het buitenland gekochte onroerend goed. Dat de pers allerlei nuances wat uit het oog verloor was mooi meegenomen, totdat die NRC journalist z'n vinger opstak. De pers moest op zoek naar een ander pakkend thema.

  Valt nu het steeds verder oplopende begrotingstekort te dekken met het binnenhalen van hooguit wat tientjes of wat meer per betrokken belastingplichtige door een zo exact mogelijk berekende waarde van het buitenlands onroerend goed? Ik betwijfel of je daarmee de miljarden euro's diepe ravijnen ook voor maar een paar millimeter kunt vullen. Alle beetjes helpen uiteraard..

  Maar mijn verbazing blijft: een belastingdienst die gezien de staat van onderhoud, de complexiteit van de opgebouwde informatica lapjesdeken en het gebrek aan eigen informatiedeskundigen niet eens in staat is een BTW-nultarief  op groente en fruit in te voeren, waar liggen uw prioriteiten? Gaan we op stekelbaarsjes jagen of wat grotere vissoorten (overwinsten energiebedrijven). Wat eindejaars overpeinzingen, praktische waarde niet bijzonder groot.

  De rekenmethodieken die Wim van Teeffelen ons aanreikt zijn uitstekende instrumenten om tot een realistische waardebepaling te komen bij het ontbreken van een Franse WOZ waarde.

 • constantijn

  Bedankt voor deze antwoorden. Maar dan is dus niet te achterhalen hoeveel de belastingdienst toch nog in zijn zak steekt, als het gaat een pand van circa 150.000 wat de meeste stulpje secundair betreffen, gaat het dan om tientjes of toch nog honderden euro's? Ik betaal overigens met fonciere en habitation al bijna het bedrag van d vermoensrendementheffing, maar daar heeft nl geen boodschap aan dus? 

 • Petero

  Interessant. Maar hoe zit dan met de uitgeschreven nederlander die in Fr woont maar pensioen en AOW uit Nl ontvangt en onroerend goed in NL heeft. Hij betaald wel in Box drie voor WOZ waarde, vermogen dus. Uiterst oneerlijk daar dat vermogen niet rendeert (behalve misschien bij verkoop) en de WOZ waarde wordt vastgesteld door een ondoorzichtige procedure. Of zit het anders?
 • Wim van Teeffelen

  Indien je niet in Nederland bent ingeschreven, hoef je je Franse huis niet te melden in Box 3, dat geldt uitsluitend voor onroerend goed dat in Nederland ligt. En daarvoor betaal je inderdaad elk jaar opnieuw de box 3 vermogensbelasting over de WOZ-waarde van het pand minus schulden, minus vrijstelling van ruim € 50.000 per persoon. Of Box 3 een 'eerlijke' belasting is, daar zijn al vele fora over volgeschreven. Als je van mening bent dat dat niet het geval is, is de oplossing simpel: het onroerend goed in Nederland verkopen en elders herinvesteren, bijvoorbeeld in Frankrijk, dat een vrijstelling hanteert voor vermogensbelasting van € 1,3 miljoen.

  Wim
 • Wim van Teeffelen

  @Constantijn. Je hebt een doorgeleerde fiscalist nodig om uit te rekenen, onder de huidige Box 3 regels, of je mogelijk enkele tientjes of honderden euro's of helemaal niets aan Box 3 belasting gaat betalen over je Franse vakantiehuis van € 150.000. Ik kan dat niet.
  En v.w.b. je taxe foncière: zoals ik al eerder heb geschreven, die heeft helemaal NIETS van doen met de vermogensbelasting. Het is alsof je zegt dat het oneerlijk is dat je belasting betaalt voor je auto, omdat je ook al belasting betaalt op je sigaretten...

  Wim
 • Rob van der Meulen

  @ Constantijn, de vele pagina's tekst die de gekozen nieuwe methodiek proberen uit te leggen gaan mij boven de pet. In de black box van wederom een byzantijnse uitbouw van de software van de Nederlandse fiscus moesten we helemaal maar niet kijken. Voorbehouden aan externe programmeurs die hopelijk hun ingrepen begrijpelijk hebben gedocumenteerd mochten anderen daar een keer mee aan de slag moeten gaan.  Hoe heette dat principe ook al weer, voor communicatie technieken van de NAVO?  Keep it simple and stupid, KISS.

  Toch zijn er heel wat rekenvoorbeelden te vinden die een gooi wagen naar wat de verschillen tussen oud en nieuw zouden kunnen zijn. Zoals Wim van Teeffelen al opmerkt: een vorm van hogere wiskunde die uiteindelijk kan resulteren in een paar tientjes of soms een paar honderd euro verschil, geheel afhankelijk van de persoonlijke vermogensopbouw. Maatwerk dus

  Eén van de voorbeelden.

 • Rob van der Meulen

  @ Constantijn, er is vanaf het voorjaar van 2018 door diverse deskundigen al zeer veel geschreven over de techniek en mogelijke (on)rechtvaardigheid van die nieuwe Box 3 aanpak, allemaal terug te vinden op dit forum. Indachtig het KISS principe kun je zelf voordat je de belastingaangifte definitief ondertekent en verzendt al een precies antwoord krijgen op het verschil tussen de nieuwe en oude methodiek.

  Zodra in 2023 de digitale deur van de Nederlandse fiscus weer opengaat voor het nieuwe belastingseizoen gewoon een simpele "what-if " analyse er op loslaten. Eerst vul je in Box 3 al je gegevens in zonder het onroerend goed in Frankrijk te vermelden, je kijkt aan het slot wat de te verwachten belastingaanslag gaat worden en corrigeert daarna je gegevens door het Franse tweede huis wél op te voeren. Et voilà.