Wet Langdurige Zorg

Beste medelanders, in mijn traject van emigratie naar Frankrijk, ben ik door het SVB geïnformeerd dat ik een aanvraag moet indienen ten aanzien van de (verplichte) Wlz. Ik heb hiervoor inmiddels een formulier naar het SVB opgestuurd met als doel om door hen goedkeuring te verkrijgen om niet langer verplicht verzekerd te hoeven blijven in NL. Dit traject neemt zo'n 8 weken in beslag. Pas na hun goedkeuring kan ik het noodzakelijke S1 formulier aanvragen, om daarmee vervolgens een sociaal identificatienummer in Frankrijk te kunnen aanvragen om mijzelf hier te kunnen verzekeren voor medische kostendekking. Mijn Franse partner en ik overwegen om te trouwen om dit traject te versimpelen. Heeft iemand wellicht advies over dit traject?
 • Jeannette

  Ik begrijp hier niets van. Wat voor formulier voor W(et) L (angdurige) Z(org) heb je ingevuld en opgestuurd?

  je ziet er niet uit alsof je al de AOW leeftijd hebt maar ik kan mij vergissen, is dat inderdaad niet het geval, op welke grond vraag je dan een S1 formulier aan? Inderdaad moet je in het algemeen een S1 formulier aanvragen 2 maanden voor je vertrek uit Nederland voor een naadloze overgang maar dat lijkt mij voor jou niet aan de orde.

  Of ontvang je misschien een uitkering uit Nederland die je meeneemt naar Frankrijk?

  ik zie niet hoe je dat proces kunt versnellen door met je Franse partner te trouwen, je krijgt na een huwelijk wel rechten via je huwelijkspartner in Frankrijk maar dat is dus een heel ander traject.

  Om niet langer in Nederland verzekerd te zijn volstaat het om je uit te schrijven uit je Nederlandse gemeente en aan te geven dat je naar Frankrijk vertrekt. Dan ben je niet meer verzekerd in Nederland maar kun je je ook niet zo maar in Frankrijk verzekeren en zeker niet met een S1 tenzij je rechten hebt in Nederland middels een pensioen of uitkering.

 • Gerda Hoogendam

  Hoi Jeannette, dank je wel voor je reactie. Bij de Franse CAF werd mij geadviseerd dat ik een S 1 formulier bij mijn Nederlandse zorgverzekeraar moet opvragen. Daar werd ik doorgestuurd naar het SVB. De klantenservice daar gaf vervolgens door dat ik een 'onderzoek Wlz' moest aanvragen via hun website. Dat heb ik nu dus gedaan, maar snap er idd niks van. Ik ben nog lang niet met pensioen en ontvang geen uitkering. Wil simpelweg in Frankrijk gaan wonen en werken en een ziekteverzekering afsluiten.
 • Jeannette

  Dan krijg je geen S1. Schrijf je uit bij je Nederlandse gemeente, neem ter overbrugging een particuliere verzekering bijvoorbeeld bij OOM, trouw met je Fransoos en dan kun je via hem verzekerd worden en de particuliere verzekering opzeggen.

  of je trouwt eerst met je Franse geliefde terwijl je nog in Nederland woont en daarna verhuis je naar Frankrijk en trekt bij hem in, waarbij je via hem verzekerd wordt als zijn wettelijke echtgenoot. 

  S1 is niet aan de orde, die krijg je ook niet en die wil je ook niet. Zodra je werk hebt wordt je zelfstandig verzekerd via je werkgever.