Maandelijkse servicekosten in een copropriete (vereniging van eigenaren)

Sinds enkele maanden ben ik in het bezit van een appartement in een Franse VVe.

Het geheel bestaat uit vier appartementsrechten waarvan ik er één bezit.

Alle appartementsrechten verschillen van grootte.

In de splitsingsakte worden alle appartementsrechten omschreven met daar aan 

verbonden hun ‘breukdelen’ , dat is de verhouding tov. het geheel.

Tot zover niets nieuws, dat is ook in Nederland gebruikelijk.

Maar nu: Uit niets blijkt dat deze breukdelen ook de maatstaf zijn voor het berekenen 

de maandelijkse servicekosten.

De Franse notaris gevraagd hoe dit in Frankrijk is geregeld, of beter nog, 

in onderhavig geval.

De reactie is een welbekend gebaar met beide handen, richting hemel.

Dat heeft zijn charmes, het is een mooi beeld, maar geen antwoord.

Vraag moge duidelijk zijn; spelen breukdelen een rol bij kostenverdeling?

Dank alvast! Dennis Spier.

Load Previous Comments
 • Jeannette

  Dat besluit moet unaniem genomen worden, dus de kleinste eigenaar kan dit tegenhouden. 

  Zie deze link: klik hier.

 • Dennis Spier

  Dank Jeanette voor dit duidelijke antwoord.

  Indien zo’n unaniem besluit genomen is, iets dat afwijkt van de splitsingsakte, dient dan dienovereenkomstig de splitsingsakte te worden aangepast?

  Of een andere mogelijke oplossing dit unaniem genomen besluit als aanhangsel worden toegevoegd door de notaris bij de splitsingsakte? Zodat bij overdracht de rechten en plichten helder zijn?

  Groet Dennis.

 • Jeannette

  Ja, als de splitsingsakte veranderd wordt, moet de de notaris hier uiteraard een nieuwe akte van opmaken nadat de nieuwe kavels zijn opgemeten door een expert. Vervolgens laat de notaris deze akte ook opnemen in het register. 
  Zie hier

  Als alleen de verdeling van de lasten of de verdeelsleutel hiervan is aangepast, lijkt mij dat dit niet in de splitsingsakte staat opgenomen maar dat dit in de statuten/reglementen staat. En dus moeten dan de staturen/reglementen worden aangepast en staat de nieuwe verdeling in de laatste actuele versie van de statuten/reglement:

  [...]

  Le règlement de copropriété détermine l'organisation de la copropriété, par exemple :

  • Répartition des charges entre copropriétaires et méthode de calcul pour établir les quotes-parts: Fraction de la part des parties communes rattachée à un lot (appartement, local commercial, parking, cave...) selon, entre autres, la situation et la superficie de ce lot de chacun [...]

  Zie deze website van de overheid

  De hele geschiedenis van een copropriété is natuurlijk altijd te traceren aan de hand van alle algemene vergaderingen door de jaren heen, die worden altijd bewaard in het register van het copropriété en die moet je minimaal kunnen inzien, zie de reactie van Marjon.

  Maar ik ben geen notaris/jurist/syndicus en het is moeilijk om een goed antwoord te geven, je geeft niet aan wat nu precies je probleem is.

  Hoe dan ook, natuurlijk moet bij aankoop helder zijn wat de lastenverdeling is en waar je op moet kunnen rekenen voor wat betreft de servicekosten, daar moet je de notaris over kunnen ondervragen.