Maandelijkse servicekosten in een copropriete (vereniging van eigenaren)

Sinds enkele maanden ben ik in het bezit van een appartement in een Franse VVe.

Het geheel bestaat uit vier appartementsrechten waarvan ik er één bezit.

Alle appartementsrechten verschillen van grootte.

In de splitsingsakte worden alle appartementsrechten omschreven met daar aan 

verbonden hun ‘breukdelen’ , dat is de verhouding tov. het geheel.

Tot zover niets nieuws, dat is ook in Nederland gebruikelijk.

Maar nu: Uit niets blijkt dat deze breukdelen ook de maatstaf zijn voor het berekenen 

de maandelijkse servicekosten.

De Franse notaris gevraagd hoe dit in Frankrijk is geregeld, of beter nog, 

in onderhavig geval.

De reactie is een welbekend gebaar met beide handen, richting hemel.

Dat heeft zijn charmes, het is een mooi beeld, maar geen antwoord.

Vraag moge duidelijk zijn; spelen breukdelen een rol bij kostenverdeling?

Dank alvast! Dennis Spier.

 • Jeannette

  Als het goed is staat dit in de statuten van VVE, dus de statuten van het syndicat des propriétaires.

  Die kun je opvragen bij de syndicus, de syndic, dat is de vertegenwoordiger van het syndicat of bij de voorzitter van het conseil général van het syndicat.

  Daar is vast iets opgenomen over de kosten én de verdeling, dat gaat niet met de natte vinder.

 • Hans 63

  Afhankelijk van de omvang van je bezit in een copropriete wordt bepaald hoe groot je inbreng is in de AG en ook in het meebepalen aan de kosten voor de gemeenschappelijke zaken.

  Klik hier voor meer uitleg...

 • Marjon

  In mijn copropriété wel! Bij de koop schrijft de wet voor dat u inzicht moet kunnen krijgen in de verslagen van de Assemblées Générales van de VVE tot 3 jaar terug. Maar dat is natuurlijk niet mogelijk als uw pand nieuw is. 

 • Jeannette

  En dus: lees de statuten (of reglementen hoe je die wilt noemen), als de statuten zijn aangepast door de AV, dan zijn die natuurlijk opgenomen in de laatste versie.

 • Dennis Spier

  Goedenavond,

  Mijn eerdere vraag is heel specifiek: spelen breukdelen een rol bij kostenverdeling?

  Mijn vraag is niet waar dat is terug te vinden, of aan wie ik dat kan vragen, maar de letterlijke vraag zoals hierboven vermeld is.

  Mijn volgende vraag is mag de vergadering in meerderheid beslissen indien het antwoord op mijn eerdere vraag ja is, hiervan af te wijken? 
  Kan een meerderheidsbesluit de splitsingsakte dan overrulen?

  De vraag is niet of een unaniem genomen besluit de splitsingsakte kan overrulen.

 • Jeannette

  Ja, mits het in de statuten staat het is geen in steen gebeitelde wet,

  ook dat is mogelijk maar ook de stemverhoudingen bij verschillende soorten resolutie die in stemming worden gebracht staat in de statuten.

  Soms is een meerderheid van stemmen voldoende soms moet een meerderheid of alle mede eigenwaan wazig zijn, soms is een 2/3 of 3/4 meerderheid nodig en soms unanimiteit dat ligt aan het soort resolutie en dit staat in de statuten.

  op je vragen kan niet in algemeenheid op geantwoord worden, al de antwoorden op je vragen staan in de statuten en alleen in de statuten.

  Zonder de statuten in te zien kan er geen definitief antwoord op je vragen gegeven worden.

 • Jeannette

  Maar het antwoord is wel degelijk in zijn algemeenheid gegeven door Hans 63, maar dan moet je wel zijn link openen en lezen.

 • Dennis Spier

  Heel erg bedankt Jeannette voor de doorverwijzing naar de link van Hans63.

  Het is mij nu duidelijk hoe het algemeen is geregeld en ga dit nu vergelijken met de splitsingsakte van betreffende notaris.

  Dank allen! 

 • Dennis Spier

  Goedemorgen,

  inmiddels reactie ontvangen van de Franse notaris, hij geeft inderdaad aan dat volgens de splitsinhgsakte de breukdelen representatief zijn voor de kostenverdeling. Daarna schrijft hij dat één en ander in de vergadering aangepast mag worden. Mijn vraag die ik hem heb voorgelegd en ook hier graag stel is de volgende:

  dient zo’n besluit dan unaniem te zijn genomen of is dan een meerderheid voldoende?

  Het is namelijk zo dat in de VVe waar het hier om gaat, drie eigenaren zijn met een groot appartementsrecht die een meerderheid vormen, tegenover éen eigenaar die een veel kleiner appartementsrecht heeft.

  Deze drie eigenaren vinden dat iedereen (in afwijking van de acte) hetzelfde percentage aan servicekosten dienen  te betalen.

  Hoor graag! 
  Dank alvast voor tijd en expertise.