Maandag  20 maart 2023 valt de beslissing in de Assemblée over de pensioenhervormingswet

Première Ministre Elissabeth Borne gebruikt Artikel 49-3 in de grondwet om  de Assemblée Nationale te passeren en de pensioenhervormingswet erdoor te drukken. De Assemblée stemt maandag over een motie van wantrouwen tegen de regering. Als die aangenomen wordt is die pensioenhervormingswet van tafel en valt de regering.

De tegenstanders van die wet zullen dit weekend alles op alles zetten om hun bezwaren duidelijk te maken en de Assemblée te bewegen om die wet te torpederen: SPANNEND.! Ik hoop dat de meerderheid in de Assemblée inziet dat verhoging van de pensioenleeftijd onvermijdelijk is, en u.?

Load Previous Comments
 • Rob

  Politiek is het theater van de macht, en gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen.

 • Wim van Teeffelen

  .. en democratie is niet dat een kleine meerderheid zijn wil oplegt aan de meerderheid met blokkades,  vernielingen en rellen...

  Wim

 • Henri Bik

  Artikel 49.3 is helemaal niet ondemocratisch, het is een gestructureerde manier om aan te geven: deze wet vindt de regering zo essentieel dat wij ons lot eraan verbinden en het parlement de gelegenheid geven om via een 'motion de censure' ons naar huis te sturen. En bij de huidige enorme staatsschuld van Frankrijk is een verhoging van de pensioenleeftijd absoluut noodzakelijk.

 • Rob

  ..........en democratie is de dictatuur van de meerderheid.  Voorbeeld: 49.9 % voor en 50.1 % tegen............Erg klein verschil.  En de steun van de Fransen is nog steeds erg groot voor de acties en stakingen. Alleen jammer dat een heel kleine groep relschoppers zoveel media aandacht krijgt.  Het gros is vreedzaam. Dit laat direct zien hoe de media, door eenzijdige berichtgeving,en uitvergroting van gebeurtenissen, de realiteit vergiftigt.

 • Rob

  Henri,

  Staatsschuld......het gaat dus nog steeds over geld.

  Ach ja, zullen we dan maar gewoon elkaar mening respecteren?  De meningen en denkkaders liggen teveel uiteen om nog een zinnige discussie te voeren.

  Pretigge voortzetting allemaal.

 • Wim van Teeffelen

  Wat zou je dan willen, Rob? Dat de 49% het voor het zeggen heeft, een dictatuur van de minderheid? Zoals ik al schreef, democratie is een vreselijk systeem, maar we hebben niets beters. 

  Iedereen roept maar wat, maar niemand weet hoeveel Fransen achter de maatregelen staan en hoeveel niet. En omdat je dat nooit precies kunt bepalen, is ooit bedacht dat we volksvertegenwoordigers kiezen en een president, om de zoveel jaar. En deze democratisch gekozen volksvertegenwoordigers hebben voor de pensioenplannen (in elk geval niet tegen) gestemd. Ik begrijp dat het grote moeite kost om de democratie te blijven verdedigen als dat resultaten oplevert die je niet aanstaan. Dat geldt voor groepen relschoppers en klaarblijkelijk ook voor jou.

  Wim

 • Wim van Teeffelen

  ..en ja, natuurlijk gaat het over geld. Het gaat altijd over geld, maar jij bent de enige in deze discussie die dat klaarblijkelijk niet ziet. En zolang het geldsysteem niet is vervangen door iets beters, zullen we het daar gewoon mee moeten doen!

  Wim

 • Rob

  Wim, het is dan toch eindelijk tot iemand doorgedrongen dat dit over geld gaat. Alleen begrijp ik niet hoe je kunt zeggen dat ik dat niet zou zien. Het is notabene door mij geponeerd in mijn eerste post in dit topic. Toch wel vreemd dat je dit zo verkeerd kunt interpreteren.

  En met de in procenten uitgedrukte verschillen wil ik aangeven hoe klein die kunnen zijn in een democratie. Je hebt dus gelijk dat het een vreselijk systeem is, maar we zullen er mee moeten leven. Het zou een idee kunnen zijn om tijdens stemmingen over grote veranderingen een minmaal verschil van laten we zeggen 30% te hanteren. Dit zou natuurlijk onherroepelijk nog meer practische problemen  geven om wetten in te voeren, maar het zou wel eerlijker zijn. Meeste stemmen gelden , maar wel met een reëel verschil. Dan is er geen dictatuur van een te kleine meerderheid.

  En het percentge mensen dat achter de acties en stakingen staat is inderdaad moeilijk te achterhalen, maar ik zie wel dat een zeer kleine groep relschoppers exponentiëel veel aandacht in de media krijgen. Dit vertroebelt ons beeld van de realiteit.

  Maar het blijft een feit dat een niet te negeren percentage van het Franse volk niet achter de hervormingen staan en al helemaal niet hoe dit doorgedrukt wordt.

  Het gaat nog turbulent worden de komende tijd.

 • Jeannette

  Rob jij komt er op pagina 7 plotseling met gestrekt been in dit topic om ons even te vertellen dat wij  geen genuanceerde mening kunnen hebben omdat wij niet begrijpen wat geld is, en eigenlijk helemaal niet weten waar het in dit topic om draait.

  Rob, ik hoef mijn mening niet in het Assemblee te verdedigen en met mijn boerenverstand en een cursusje economie van 40 jaar geleden permitteer ik het mij toch echt om op dit forum een mening hier over te hebben zonder jouw uren durende video's te gaan kijken hoor. 

  En lees jij dat boekje nu eerst maar eens, dan praten we verder over de Franse vorm van democratie. 

  https://www.momox-shop.fr/guillaume-bernard-les-institutions-de-la-...

 • Wim van Teeffelen

  Maar laten we het dan eens over geld hebben, dat is een zero-sum game. De onzin van grote delen van sommige Franse stakers en relschoppers dat zij allerlei eisen ingewilligd willen hebben en dat de overheid het geld maar moet halen bij de rijken en de grote bedrijven, kennen we nu wel. Het geld dat daar in theorie wordt opgehaald, is door links Frankrijk al zes keer uitgegeven voor 'leuke dingen voor de mensen'.

  Dus: er is jaar op jaar steeds meer geld nodig voor pensioenen: er komen immers steeds meer gepensioneerden omdat ze langer leven en vanwege de vergrijzing van de bevolking (= een steeds groter percentage van de bevolking bestaat uit gepensioneerden), ook in Frankrijk gaat dat hard. En dan laat ik inflatiecorrecties of pensioenverhogingen maar even buiten beschouwing.

  Dat geld voor de pensioenen komt, in het Franse systeem van de werkenden, immers Frankrijk kent het omslagsysteem. Dus in theorie zou de Franse overheid de pensioenpremies voor werkenden steeds verder moeten verhogen, om de steeds grotere groep gepensioneerden te kunnen betalen. Het gaat dan om verhogingen van vele procenten per jaar om die snel groeiende groep gepensioneerden te kunnen blijven uitbetalen. Dat vindt de Franse overheid te gortig, dus worden de pensioenpremies maar mondjesmaat verhoogd, met als gevolg dat het tekort in het pensioenfonds jaar op jaar groter wordt. Dat gat wordt nu gedicht uit de algemene middelen.

  Dus om de eisen van sommige Fransen om de pensioenleeftijd niet ter verhogen in te willigen kan het niet anders dan dat hetzij de pensioenpremies voor werkenden omhoog gaan, hetzij de belasting omhoog gaat, hetzij geld wat naar andere goede doelen van de overheid gaat (noem maar op: infrastructuur, onderwijs, defensie, etc.) wordt omgeleid naar pensioenen. Of natuurlijk een combinatie van deze mogelijkheden. Dus de huidige werkende generatie betaalt voor deze riante pensioenvoorzieningen, linksom of rechtsom. 

  Wie kan mij uitleggen waarom gepensioneerden meer recht hebben op geld dan werkenden....?

  Wim

 • Rob

  Beste Jeannette,

  Ik kan me niet aan de indruk ontrekken dat jij je persoonlijk aangevallen voelt door mijn input in deze discussie. Dat is niet mijn bedoeling. Je interpreteert mijn bijdrage (of persoonlijke aanval zoals het blijkbaar bij jou binnenkomt) echt verkeerd. . Nogmaals, het is niet mijn bedoeling belerend te zijn. Mijn academische en universitaire achtergrond hebben mij al ver in het verleden doen inzien dat men altijd vragen moet stellen, zelf moet nadenken, en niet automatisch de algemene mening moet aanvaarden zonder dit te toetsen aan meerdere parameters. De waarheid wordt vaak verward met de mening van de meerderheid, en met z'n allen kun je niet voor gek lopen. Nu wil ik niet zeggen dat iedereen gek ik behalve ik, ik ben ook maar een mens met een mening (die trouwens vaak wordt bijgesteld) en ik heb niet de wijsheid in pacht. Ik ben gewoon benieuwd hoe er wordt gereageerd als iemand een andere zienswijze heeft dan wat er algemeen wordt verkondigd over een bepaald topic. En de uitkomst is wat verontrustend. Men voelt zich persoonlijk aangevallen i.p.v. de mogelijkheid te kunnen of willen zien dat er ook totaal andere zienswijzen of invalshoeken zijn. Soms moet je de boel gewoon omdraaien om inzicht te krijgen in ingewikkelde materie. Dus er met gestrekt been in gaan is volgens mij hier niet aan de orde, alleen als je het persoonlijk oppakt.

  Dingen staan nooit los van elkaar, en ik probeer de verbanden te zien. Vaak verliest men zich in de details en wordt het grotere plaatje over het hoofd gezien.

  En dat boek wat je me aanraadt, dat ga ik zeker bestellen en lezen. Jouw kennis van de Franse democratie stijgt ver boven de mijne uit. Kan ik weer wat leren, daar ben ik niet te oud voor.

  Maar ik blijf het vreemd vinden dat in een democratie van welke vorm dan ook een mogelijkheid bestaat die zonder pardon een democratisch gekozen parlement kan omzeilen. (artikel 49.3)

  En jouw mening vindt ik wel  genuanceerd, en ook alle andere meningen op dit forum. Alleen is het niet altijd mijn mening, dat mag toch in een democratie?

  Verder is het jammer voor je dat je  niet de moeite neemt de door mij gelinkte video's  te bekijken,  het zou misschien tot nieuwe inzichten kunnen leiden, of een aanvulling kunnen zijn op datgene wat je al weet. Ik veronderstel dat ook jij niet te oud bent om nieuwe informatie tot je te nemen.

 • Rob

  Beste Wim,

  Jouw kennis van hoe dat de geldstromen lopen hier in Franrijk ( en vele meerdere onderwerpen in Frankrijk) zijn indrukwekkend en daarmee help je veel mensen op dit forum, waaronder ikzelf pasgeleden nog (nog dank daarvoor)

  De pensioenen in Frankrijk worden een te grote last voor de werkenden. Minder mensen moeten voor meer mensen betalen. Er is dus een geld probleem. Toen in 2008 de banken omvielen werd er door regeringen wereldwijd ingegrepen en werden banken, die al jaren aantoonbaar wanbeleid voerden wereldwijd gered met belastinggeld, ons geld dus. Zelfs centrale banken voerden zeer onorthdoxe methoden uit in de vorm van Quantitive Easing"" ( in gewone mensentaal gewoon geld uit het niets drukken, tot wel 80 miljard euro per maand, en dit jarenlang). Waarom kan dit mechanisme dan niet worden aangewend wanneer er grote tekorten ontstaan inzake pensioenen? Dat dit niet gebeurt lijkt dus op onwil. Het kan wel maar men doet het niet. In plaats daarvan moet de burger gewoon langer werken.

  We hebben met z'n allen decennialang betaalt voor de pensioengerechtigden. Dat er een demografisch probleem (vergrijzing) zou komen om dit vol te houden was al heel erg lang duidelijk. De politiek heeft er jarenlang niets mee gedaan, zodat we nu met de gebakken peren zitten, omdat de politiek niet dezelfde gereedschappen gebruikt om dit probleem op te lossen zoals in 2008 met de kredietcrisis. Dit ruikt naar onwil, en niet naar onkunde. En dan moeten mensen nu langer werken omdat het geld er niet zou zijn?

  En gepensioneerden zijn vroeger de werkenden geweest, dus hebben ze evenveel recht op geld als de werkenden, om jouw vraag te beantwoorden.

 • Jeannette

  Nee Rob ik voel mij allerminst persoonlijk aangevallen ik neem nooit berichten op dit forum persoonlijk en natuurlijk mag je een andere mening hebben daar ben je niet de enige in dus die kou is uit de lucht. Maar lees je eigen bijdrage nog eens door zou ik zeggen; het kwam allemaal wat hautain over.

  Over 49,3 met dit artikel wordt het parlement niet omzeilt, dan heb je het niet goed begrepen. 
  Lees nog eens door hoe dit artikel bedoeld is zou ik zeggen, áls de Assemblée in meerderheid tégen dit voorstel was geweest, was minimaal één van de moties van wantrouwen aangenomen, dan was de regering gevallen en dan was de hele pensioenhervorming niet door gegaan. Je kunt dus zeggen dat de meerderheid van het Assemblée de wet over de pensioenhervorming heeft aangenomen, zij het morrend maar toch. 
  Hoe dan ook, je kunt niet stellen dat het Assemblée omzeilt is en dat zij zich hier niet over heeft kunnen uitspreken. 
  De regering heeft dat zij het doorgaan van deze wet zo belangrijk gevonden dat zij haar eigen lot hieraan verbonden heeft; er wordt dan niet alleen over de wet gestemd, het Assemblée kan simpelweg de hele regering naar huis sturen met de wet erbij!  Dat is hoe 49,3 werkt en bedoeld is.

 • Rob

  Geld, over wie het beheert, creëert, en distribueert, de gevolgen hiervan op de maatschappij, dus ook het probleem met de betaalbaar heid van de pensioenen hier in Frankrijk.

  In principe kan een land zijn eigen centrale bank oprchten, en zo zelf de geldstromen e.d. regelen zonder rente te hoeven betalen. Vorige eeuw is langzaam, bijna wereldwijd, dit recht door de politiek uit handen gegeven aan private ondernemingen die de rol van een centrale bank op zich namen (In Nederland is dit "De Nederlandse Bank N.V.( Naamloze Vennootschap).  En centrale banken wereldwijd zijn weer geliëerd aan de B.I.S (bank of international Settlements ) te Basel, hetgeen ook een privé instituut is en die het internationale geldverkeer beheert.  Dit betekent dat privé ondernemingen een enorme invloed hebben op het geld in ons dagelijkse bestaan. En dit met instemming van de wereldwijde politiek. De politiek die voor ons zou moeten werken, wij betalen immers hun salaris. Hoe dit tot stand is gekomen is, is een andere vraag, maar wel een realiteit.

  Dus als er een probleem is dat de betaalbaarheid van b.v. de pensioenen in het geding komt, dan zou een land dit eenvoudig kunnen oplossen door zelf weer de geldstromen te gaan beheren. Maar omdat de politiek de geldcreatie uit handen heeft gegeven, moet dit geld geleend worden en zal er rente moeten worden betaald, die moet worden opgehoest door de werkende en belasting betalende bevolking. Dit bedrag zou een stuk lager uitvallen als er geen rente betaald moet worden aan de geldcreator, het privé instituut de centrale bank van een land. Dit betekent dat er grote geldstromen betaald door de belastingbetaler niet naar het land, maar naar een privé instituut gaan en daar blijven.

  Ik vraag me af waarom de collectieve wereldwijde politiek (uitzonderingen daargelaten) deze vreemde keuze heeft gemaakt. In feite zou de politiek, als ze andere keuzes hadden gemaakt , vrij eenvoudig deze geldproblemen kunnen oplossen, maar dat gebeurt dus niet.

  Daarom kom ik met de opmerking dat dit hele pensioenverhaal over geld gaat, en dat door politieke keuzes de oplossing nog complexer wordt, terwijl de politiek ook anders kan beslissen, maar dit niet doet. Vreemd toch?

  En vervolgens krijgen we een prachtig politiek  theater met kreten  dat het niet meer betaalbaar zou zijn, we moeten langer werken, premies moeten omhoog enz nez, terwijl de oplossing voorhanden is, maar de politiek er niet aan wil.

  Belangenverstrengeling?

 • Frans Scheen

  Wow Rob, wat kan jij goed uit je nek kletsen !
  Tijdens de kredietcrisis grepen Centrale Banken naar het instrument van Geldverruiming om de gevaarlijk oplopende stress uit het financiële systeem te halen. Nu wil jij dit paardenmiddel gebruiken om tekorten in de Pensioenpot op te vangen (sic). Waarom dan ook maar niet in de Zorg en het Onderwijs ?
  In jouw totale gulheid hoeven er dus helemaal  geen tekorten meer over te blijven, als er maar voldoende geld wordt gedrukt. Waar veel van is slinkt de waarde: door de tomeloze inflatie zou het geld binnen de kortste keren niets meer waard zijn!

 • Jeannette

  Tja, dat dacht ik ook na de laatste post van Rob.
  Inmiddels heb ik de moeite genomen om de twee filmpjes te bekijken. 
  Na de bankencrisis is de herkomst van ons geld/bankensysteem ons allemaal wel bekend, althans mij wel. 3/4 van de filmpjes die beide 10 jaar oud zijn vertellen de geschiedenis van geld en banken, weinig schokkend dus.
  Filmpje 1 eindigt met wat vage complottheorieën en profetische uitspraken van vooral veel heel erg dode Amerikaanse presidenten.
  Filmpje 2 eindigt met ook wat wonderbaarlijke ideeën waar ik ook niet veel mee kan, c.q. niet veel van begrijp. Het beeld dat geschetst wordt van de mogelijke problemen is inderdaad bewaarheid door de bankencrisis, maar om nu maar te suggereren dat de oplossing ligt in het geld bij drukken door de overheid??

  En eenmalig een injectie doen in een bank (waarvan je toch hoopt dat er ooit nog iets terug komt), of bij een crisis als corona of de energiecrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne is toch echt van een andere orde dan jaar in jaar uit extra geld uitgeven aan (c.q. bijdrukken voor) de uitkering van pensioenen zonder dat daar iets tegenover staat. 

  Sorry Rob, ik viel niet van mijn stoel, het licht ging niet aan bij mij zal ik maar zeggen, maar dat ligt vast aan mij. 

 • En Laurenc

  We kunnen hier discuseuren wat we willen, maar de vraag is wanneer de wal het schip zal keren. @ Rob, ik geloof dat je een paar jaar geleden ook deze filmpjes al had aangeraden in een discussie op dit forum. Best interessant, momenteel wordt 'het geld' met de dag minder waard. Ik kan gewoon de gedachte niet uit mijn hoofd zetten dat dit een vooropgezet plan is waardoor de enorme schulden die alle landen de laatste jaren hebben gemaakt als sneeuw voor de zon gaan verdwijnen. Én wij met ons allen een grote armoedige periode tegemoet gaan. Want wát is nog een kapitaal van 1500 miljard € dat de Nederlandse pensioen fondsen beheren als straks over 5 jaar een brood 80 € gaat kosten?   

 • Petero

  Goed plan van Rob.

  Dan hoeven we ook geen belasting meer te betalen want de staat drukt gewoon alle benodigde fondsen erbij!  Algemene middelen zonder limiet, i like it!

 • Rob

  Waar denken jullie dat de zeer hoge inflatie van nu dan vandaan komt?  En in de (nabije) ttoekomst wel hyperinflatie. Dat is een gevolg van het beleid dat ik schets. Ik bedoelde het ook niet als oplossing, maar om te laten zien wat de mogelijkheden zijn van de politiek.

  Ik sta versteld van hoe weinig de gemiddelde forum bezoeker hier iets van weet.

  Slaap lekker allemaal, laat je maar lekker voor de gek houden. Ik ben klaar met deze discussie. Pfff, Wat een niveau.......

 • Rob

  En Laurenc,

  Je zit niet ver van wat ons te wachten staat. Ik hoop ongelijk te hebben, maar alles wijst die kant op.

 • Janny O.

  Rob, je bevestigt weer met je één na laatste zin. Wij kunnen totaal niet bij jouw niveau. Laat ik daar  blij mee zijn. Ik denk dat ik daardoor juist beter slaap. Geeft vooral minder stress.

 • Jeannette

  Wat dacht je van de corona en de oorlog in Oekraïne? Had je daar al van gehoord? 
  In ieder geval niet door een of ander complotachtig plan van een of andere superelite zoals En Laurenc ons schets.

  https://www.dnb.nl/de-euro-en-europa/inflatie/

 • Henri Bik

  @Rob, dit is de 2e of 3e keer dat je je afwent van deze discussie, ik hoop dat je het deze keer volhoudt omdat je geen relevante bijdragen levert..

 • John

  Voor de corona waren alle Europese landen aan het bezuinigen ,de mensen moesten de broeksriem aanhalen , ruimte voor opslag was er niet . Heel veel mensen moesten verder met de smic.

  Toen kwam corona , de miljarden vlogen in het rond. Farmaboeren werden-als ze het al niet waren-stinkend rijk.

  En toen kwam Oekraine, hier gingen de miljarden weer...

  Vertel mij niets over Europa of over geld.

  Als het voor de gewone man is is het altijd te veel ,als de grootverdieners rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen verder graaien kan alles. 

 • John

  En Macron is een hautain ,vervelend klein mannetje,die als zijn land in brand staat niet naar Spaanse schilderijen moet gaan kijken maar er moet zijn in zijn land en voor zijn landgenoten. 

 • Janny O.

  Ach John, ben jij "de gewone man". Ik denk het eigenlijk niet. Volgens mij worden in Frankrijk de minder bedeelden ook flink ondersteund.Die "grootverdieners" zorgen er toch ook voor dat er werk is?

 • Janny O.

  Toen kwam de tweede bijdrage. Ik zou hier niet eens willen wonen met zo'n "hautain klein mannetje" aan het hoofd.

 • Wim van Teeffelen

  Dat hautaine vervelende kleine mannetje is wel met meerderheid van stemmen gekozen door de Fransen. Elk volk krijgt de leider die het verdient...

  Wim

 • Judith

  Wikipedia: Democratie is een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening.

  Frankrijk 2022, 67388001 inwoners.

  https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Presidentiell...(path)/presidentielle-2022/FE.html

  Verkiezingsuitslag vorig jaar, 1e ronde:

  1. abstentions/blancs/nuls: 27.9% van de kiesgerechtigden, 20.2% van de inwoners.

  2. Macron 20.% en 14.52%

  3. Le Pen 16.7% en 12.07%

  3. Mélenchon 15.8% en 11.44%

  In de tweede ronde won Macron met 58.55% tegen Le Pen. Hij kreeg 18.7 miljoen stemmen wat 38.5% is van de kiesgerechtigden en 27.85% van de inwoners. Slechts 65.8% van de kiesgerechtigden hebben hun stem uitgebracht (dus 34.2% abstention/blancs/nuls).  En die 58.55% bestaat voor 'n heel groot deel uit kiezers die vooral niet Le Pen als president wilden, tegenstemmen dus. En dus uit de linkse hoek.

  Meerderheid? De winnaar van deze verkiezing waren de niet-stemmers.

  Hoe te regeren als je oorspronkelijk maar 20.1% van de kiezers achter je weet te scharen ? De enige mogelijkheid die de Franse wet biedt is "bij de gratie van" het artikel 49.3. Democratie in zijn meest uitgerekte vorm. Uiteindelijk was dus ook maar 20.1% van de kiezers voor zijn programma.

  Terug naar Wikipedia: democratie is een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening.

 • Janny O.

  En toch is het in het verleden democratisch bepaald dat het op deze manier uitgevoerd wordt. Hoe wil je het doen met de niet stemmers? Het is toch hun eigen verantwoordelijkheid dat ze hun stem niet gebruikt hebben?

 • Henri Bik

  @Judith, je kunt die 34,2 % niet-stemmers ook intepreteren als: het kan me niets schelen doe maar wat je wilt, ik vertrouw erop dat je het juiste doet.

 • Wim van Teeffelen

  @Judith: interessante cijfers. Wie vind jij dat dat op basis van precies deze cijfers President had moeten worden?

  Wim

 • Sequoia

  Dan is er een wet waarmee je elke democratische beslissing kunt omzeilen, en dan maak je er nog maar 64 jaar van, 66 of 67 was toch stukken verstandiger geweest...... Scheelt weer een nieuwe periode van maanden rellen en ongein, ze komen er toch niet onderuit, zoals elk westers land.

  Halfslachtig werken, daar zijn de Fransen pas goed in.

 • Judith

  Ik woon hier nu 'n kleine 30 jaar en heb dus wat regeringen voorbij zien komen.

  In vorige decennia had je links en rechts. Die 2 grote partijen (of blokken want rechts was UDF, ging over in UMP en nu is 't LR, SP is altijd SP gebleven). Ze wisselenden elkaar af (wat de één op poten gezet had werd netjes weer afgebroken als de volgende regering van de andere kleur was). Ik zal 't niet over rampzalige "cohabitation"-situaties hebben! De andere partijen waren te klein om die 2 grote van hun plek te verdrijven en ze bleven klein. Daar is 't 2-ronden kiesstelsel grotendeels debet aan. Men heeft 't er hier over bang te zijn dat z'n stem verloren gaat als hij op 'n partij stemt die toch nooit door kan gaan naar de 2e ronde (en bij minder dan 5% van de stemmen krijgen kleine partijen ook hun campagnegeld niet terug - afgelopen verkiezingrond was dat voor LR het geval, niet voor te stellen 20 jaar geleden!).

  Wat me in deze tijd opgevallen is is dat de Fransen veel minder vertrouwen hebben, zeker de laatste 10-15 jaar, in de politiek/hun politici.

  Als er in Nederland 'n impopulaire wet op tafel ligt, dan wordt dat uitgelegd. Het journaal (voor mensen die geen kranten lezen) behandelt dagelijks economische vraagstukken. Hier zie je dat vrijwel nooit.  Nederlanders hebben daarom denk ik 'n beter inzicht in het waarom (de grotere lijn, verder dan hun eigen portemonnaie) van impopulaire maatregelen. Voorts hebben Fransen de neiging te staken. Blijkbaar moet je hier op je achterste poten gaan staan om gehoord te worden. Bijna altijd is 't toch voor dovemansoren waardoor 't uiteindelijk altijd wel ergens in relschopperij uitmondt.

  Wat de laatste verkiezingsuitslag laat zien is in ieder geval een geheel verdeelde maatschappij. Het politiek midden is weggeslagen. Er is 'n groot gat, 'n hoop kiezers zijn extremer gaan stemmen. Ik zie als redenen dat mensen teleurgesteld zijn, vertrouwen de politiek niet meer, willen andere dingen, de naar voren geschoven kandidaten/programa's bevallen niet etc. Dat enorme percentage niet-stemmers komt volgens mij omdat de mensen niet meer weten op wie te stemmen. Ik heb persoonlijk niet het gevoel dat 't komt van onverschilligheid.

  In ieder geval is Macron nu tijdens zijn 2e termijn op de presidentsstoel gekomen door mensen die Le Pen daar niet wilden hebben. Die mensen waren niet liberaal en ook niet rechts, en maar die kwamen uit het linker deel van het politieke spectrum. En nu duwt een president die zij (uit "nood") mee geholpen hebben in het zadel te zetten een wet door die vooral bij die mensen hard aankomt (omdat zij gewoonlijk de fysiek zware en slecht betaalde banen hebben). Die zijn overal aan het staken. Plus de rest die het er ook niet mee eens is. Ik haalde expres het inwoneraantal erbij, want diegenen die dit 't meest gaat raken zijn diegenen die nog geen enkel trimester opgespaard hebben: de jeugd die nog niet stemgerechtigd is/was. Die is blijkbaar nu veel meer op straat te vinden dan voor de wet erdoor was.

  Maar wat verder speelt is denk ik ook dat 49.3 aangewend wordt voor zo'n belangrijk onderwerp. Er zijn mensen die wel vinden dat het pensioenstelsel veranderd dient te worden, maar zich niet kunnen vinden in déze wet. En er zijn er een hoop die het gebruik van 49.3 hiervoor teveel van het goede vinden. Het mag dan in de wet staan, het komt bij 'n hoop mensen als ondemocratisch over om bij zo'n belangrijk onderwerp de Assemblée opzij te schuiven.

  Tevens hoor je Bruno Le Maire het dan hebben over het financieringstekort en allerlei andere zaken waar geld tekort komt. Ik lees vandaag in de (NL online) krant over 400 miljard naar defensie (https://nos.nl/artikel/2468612-franse-wapenbedrijven-bloeien-op-doo...), en zelfs ik vraag me dan af: is het wel omdat de bottom line van excel file niet klopt of wordt er geld van de pensioenen gesluist naar andere posten? Er gaan ook hele grote sommen subsidie naar met name grote bedrijven. Hoor je nooit 't fijne van. Politiek is toch 'n kwestie van keuzen. In ieder geval werkte dat interview met Le Maire bij mij averechts, bij de Fransen dus zeker. Je zou meer inzicht willen.

  Bij zo'n verkiezensuitslag zou ík er niet aan beginnen Ben niet voor niks geen politica. Maar goed, ik zou zeggen probeer 'n coalitie te vormen, doe water bij de wijn (maar ik herinner me ook België, waar ze meer dan 500 dagen zonder regering gezeten hebben omdat er geen coalitie te vormen was). Zoek allianties voor delen van je programma. En naar het volk toe: vooral veel communiceren, uitleggen, pedagogie beoefenen, luisteren, sta open en wederom water bij de wijn, vanaf het begin van je regeerperiode. Je bent tenslotte maar door 20% van de kiezers écht gekozen. Macron is op dit punt uiterst zwak. Het is absoluut niet één van zijn kwaliteiten. Hij luistert niet naar wat er speelt. Je had daar 'n figuur als Chirac voor moeten hebben. Ik heb Macron echter niet gezien noch gehoord tijdens dit pensioenspektakel. Die schoof z'n premier ministre naar voren om alle klappen op te vangen (heb bewondering voor het incasseringsvermogen van Borne), als 'n "tête de Turc". Zij riskeerde haar baan, hij niet. Maar hij liet zich pas zien toen de moties van wantrouwen het niet gehaald hadden. Moedig om de pensioenen proberen te hervormen, maar uiteindelijk 'n salonheld.

  Afijn, het is niet zeker dat met coalities/allianties/pedagogie én luisteren naar de bevolking deze wet er ook gekomen was. Frankrijk is erg verdeeld, en dat nu de stakers in aantallen toenemen heeft te maken met het hoe, niet het wat. Misschien dat een andere wet (die misschien geen 30 maar 15 miljard in het laatje brengt -  want die cijfers zijn ook allemaal maar "prognose"), op een elegantere en beter verteerbare manier dan met een 49.3 beter geaccepteerd zou zijn. Want Frankrijk staat nog steeds op straat, de woede is niet geluwd.

  Een héél verhaal!

 • Augusta

  Ter aanvulling van Judith: Macron bevindt zich in een ongemakkelijke situatie. Hij heeft geen meerderheid in de Assemblée Nationale, zoals tijdens zijn verkiezing in 2017.
  Het Franse volk stemde niet op hem omdat het volk het eens was met de inhoud van zijn programma maar om Marine Le Pen de weg te versperren.
  Het volk vertikte het echter om hem een meerderheid in de Assemblée Nationale te geven.
  De plannen in zijn programma voor hervorming van het pensioenstelsel zal o.a. daarin zeker een rol gespeeld hebben.
  Zijn meerderheid in de Assemblée wordt dus “relatief” genoemd.
  In feite houdt dat in dat een wet alleen tot stand kan komen als een relatieve meerderheid op de stemmen van een oppositiepartij kan rekenen om zo toch tot een meerderheid van stemmen te komen.

  Voor alle zekerheid gebruikte Macron dus het artikel 49.3.
  De bepalingen van dat artikel hebben tot doel om niet dezelfde nadelen te ondergaan die de Vierde République onbestuurbaar maakte en om zo het land stabiliteit te bieden en de regering te beschermen tegen meerderheden die regeringen via allianties willen verslaan, terwijl ze geen alternatief kunnen bieden.

  Het vervelende is dat er wel degelijk alternatieven bestonden, berekend door de oppositiepartijen die de verhoging van de pensioensgerechtigde leeftijd met twee jaar, zonder financiële nadelen voor ondernemers of belastingbetalers, konden vermijden. Daar heeft Macron totaal geen rekening mee gehouden. Sinds zijn in verkiezing in 2017 heeft zijn partij geen enkel voorstel van welke oppositiepartij dan ook, aangenomen.

  Omdat hij bang was dat, gezien de onstabiele berekening van de rechtse Republikeinen die hij nodig had om de wet erdoor te krijgen, de meerderheid niet gehaald zou worden, verdraaide hij het desbetreffende artikel van het doel waar het van oorsprong voor bedoeld was.
  Hij omzeilde de Assemblée en joeg het volk in het harnas…

  Met de grondwet en zijn artikelen is het net als met de rode knop van de atoombom, men moet er uiterst voorzichtig mee om gaan…

  De reden: de Europese Raad heeft in 2019 Frankrijk aanbevolen om "het pensioenstelsel te hervormen om de regels van de verschillende pensioenregelingen geleidelijk te standaardiseren, met het oog op de versterking van de billijkheid en duurzaamheid van deze regelingen".
  De Raad heeft zich het vermogen toebedeeld om een land, via geld, aan te zetten om veranderingen aan te brengen in zijn sociale voorzieningen.

  Macron heeft toegezegd en deze toezegging is opgenomen in het Franse nationale herstel- plan dat in 2021 aan de Europese Commissie is voorgelegd.
  Hij beloofde dat “de investeringen die mogelijk worden gemaakt door het Europese herstelplan gepaard zullen gaan met hervormingen die bedoeld zijn om daar de impact van te vergroten en ook het groeipotentieel te ondersteunen. Zo zullen de doorgevoerde hervormingen onder meer de doeltreffendheid zijn omtrent het huisvestingsbeleid, de arbeidsmarkt en de werkloosheidsverzekeringen, wanneer de omstandigheden het toelaten, het pensioenstelsel verbeteren.”
  De verwezenlijking van deze doelstellingen is het onderwerp van gedetailleerde verslagen aan de Commissie voordat er een verzoek om uitbetaling van middelen wordt ingediend. Brussel kan dus in principe beoordelen of de inspanningen van de lidstaten voldoende zijn of niet alvorens hun kosten terug te betalen.

  Echter op geen enkel moment is door de Europese Commissiepensionering op 64-jarige leeftijd vereist om in Frankrijk te kunnen profiteren van Europese fondsen….
  De verhoging van de leeftijd is louter bedoeld om de Staatskas te vullen maar niets is minder zeker in de huidige omstandigheden...

 • En Laurenc

  Henry een beetje off-topic,  maar aan het einde kom ik wel weer terug op de Franse situatie.

  Vandaag ook weer alarmerende berichten over de Deutsche Bank die in moeilijk vaarwater is terecht gekomen, let wel Deutsche Bank is een systeembank. In de analyses lees ik ook dat het deposito garantie stelsel eigenlijk best een groot risico inhoud. Namelijk als 1 bank omvalt moeten de andere banken die depositio houders van de omvallende bank de bewuste maximale ton uitbetalen. Wat nu als er meerdere banken als domino houtjes omvallen?

  Nieuwbouwappartementen steeds moeilijker verkoopbaar:

  Ik hield al een tijdje zo'n juist in de verkoop gegane woontoren in Almere in de gaten (Porto bij Duin, Almere). De verkoop begon een maand of 2 geleden. In eerste instantie liepen de opties op koop (geel op het kaartje heel goed). Maar vandaag keek ik weer even en heel veel opties zijn terug getrokken en de kleur is weer groen geworden, dat betekent dus NIET verkocht.

  https://porto.duin.nl/apartments/sale/  

  Mede door dit soort berichten ben ik heel huiverig voor de toekomst en daarom erg bezorgt over de situatie op dit moment in Frankrijk. Gek genoeg merk ik in mijn omgeving dat zo ongeveer iedereen tegen Macron is, zelfs de rechtste boer en adviseur van Bruno Le Maire toen die Minister van landbouw was. Én als ik ze vraag wat dan?? Weet eigenlijk niemand het antwoord.

 • Janny O.

  Ja EnLaurenc, tegen om tegen te zijn. 

  En huizen die niet verkocht worden, iets van alle tijden. In onze vorige Nederlandse woonplaats hebben jaren  mooie huizen te koop gestaan. Uiteindelijk zijn ze echt allemaal verkocht. Tot nu toe is het na iedere bedenkelijke beweging weer goed gekomen.

 • Augusta

  Banken in moeilijkheden ?? Geen probleem, de belastingbetaler is er toch ?

 • Judith

  Dank voor je aanvulling Augusta.

 • Augusta

  @Judith, we zijn het globaal gezien eens ;)

 • Henri Bik

  @En Laurenc dat appartementen van meer dan een half miljoen euro in Almere niet snel verkocht worden lijkt mij totaal niet relevant voor de economische situatie en toekomst in Nederland.

  @Augusta, Macron kan geen derde presidentstermijn krijgen dus kan hij vrijuit onpopulaire noodzakelijke maatregelen nemen en ik ben blij dat hij dat ook doet. Het jammer dat hij niet met de vakbonden tot overeenstemming kan komen.

   

 • Augusta

  Geen overeenstemming met de vakbonden, niet met het volk, niet met de oppositiepartijen, niet met de journalisten, niet met de Medef maar gelukkig wel met Henri Bik...Top!

 • Janny O.

  Oh, met nog heel veel meer mensen hoor. Je vergeet de Fransen die niet op de barricaden staan. 

 • Henri Bik

  @Augusta:  BINGO..!

 • Arie S

  Beste allemaal, ik gooi de knuppel er ook in:

  Judith en Augusta (oa), bravo & dank voor jullie uiteenzettingen, zeer interessant.

  Ik woon en werk meer dan 30 jaar in F. In mijn dagelijks werk in de industriele prive-sector (staal), neem ik waar dat niemand staakt, en iedereen hard aan de slag is om deze ingewikkelde tijden (staal prijzen !) zo goed mogelijk door te komen. Van bankwerker tot direkteur via tekenaar, administratief medewerker en engineer. Zoals ook in mijn woonomgeving op het platteland zien verreweg de meeste mensen de hervormingen als noodzakelijk kwaad. Het "volk" bestaat uit meerdere groepen, ik heb zeer sterk het gevoel dat de oppositie de indruk wil geven dat "het volk" tegen de regering is. Het gaat echter om een deel (hoe groot heb geen idee). De vakbonden vertegenwoordigen slechts een klein deel van de werknemers. Het aantal demonstranten is matematisch gezien klein tov de totale bevolking.

  Judith heeft volgens mij een goed punt: de niet-krant-lezende burger wordt in F slecht geinformeerd via de TV-media. Geldt ook voor de ecologische problematiek.

  De methode is inderdaad brutaal (49.3), en wekt veel kwaadheid ondermeer omdat een duidelijke uitleg en communicatie mist.

  Anderzijds: Je kunt wel zeggen dat Macron slechts 20% van de stemmen heeft, en dat het huidige systeem in evenwicht is, maar dat blijven voor mij politieke slagzinnen. Niemand, behalve Macron die 65 in z'n programma had, is gekozen. Er zijn steeds minder werkenden die de pensioenen voor steeds meer gepensioeneerden betalen. Ik ben sterk voorstander van een pensioen leeftijd van 37 jaar, maar een kind begrijpt dat dit niet haalbaar is. Waar ligt de grens?

  En dan de stakende jongeren: ik zou liever bij willen dragen om een failliet te voorkomen. Een failliet kost meer ellende dan 2 jaar langer werken (dat zeggen m'n eigen kinderen). Of ga stemmen op iemand die de wet weer omdraait, tijd genoeg ! Het "hele" volk is het immers eens met Nupes....Dus geen verassingen voor 2027! .......geintje................................

  Iedereen nog een fijne week, en fijn dat zulke open diskussies bestaan, doei.

 • Henri Bik

  Op 14-04-2023 doet het constitutionele hof uitspraak over de rechtmatoigheid van de gevolgde procedure, dus pas daarna is het beslist.

 • Augusta

  Judith heeft volkomen gelijk te stellen dat de niet-krant-lezende burger slecht wordt geïnformeerd door de TV-media, op welke grote druk wordt uitgeoefend door de regerende macht.
  Dat betreft blijkbaar jammer genoeg ook Arie…
  Want Arie herhaalt braaf de leuze van de media “ Er zijn steeds minder werkenden die de pensioenen voor steeds meer gepensioeneerden betalen”.
  Deze leuze is in het leven geroepen om de pensioenleeftijd met twee jaar op te schroeven en werkt blijkbaar uitstekend.

  Verder geeft Arie als reden op dat de methode 49.3 veel kwaadheid opwekt “omdat het een duidelijke uitleg en communicatie mist”.
  Integendeel, de Franse burger weet juist heel goed dat het artikel 49.3 inhoudt dat het stemrecht van de afgevaardigden in de Assemblée Nationale wordt doodgeknepen en, zoals eerder beschreven, van zijn oorspronkelijke doel door Macron &Consort opzettelijk is afgewend.
  Dàt is de oorzaak van de kwaadheid.

  Heeft iemand zich wel eens afgevraagd waar de werkelijke oorzaken liggen dat er “steeds minder werkende” zijn?
  Alsof de schuld bij de burgers ligt…

  Het is een kwestie van een taalfoefje. Vervang het woord “werkende” door het woord“ premies” en zie, het wordt duidelijk.

  Het gaat niet om het aantal “werkende” maar om het aantal premies dat door de jaren steeds minder afgedragen wordt.
  Waarom deze veel minder afgedragen worden?
  - Bepaalde beroepen zijn vervangen door machines. Deze brengen geen cent in de pensioenkas.
  - Het jarenlang decentraliseren van de industrie heeft veel arbeiders werkeloos gemaakt. Zij dragen dus ook een stuk minder af aan aanvullende pensioenpremies.
  - Veel vrouwen hebben beroepsgewijs mannen vervangen waar uiteraard een lager salaris niet ontbreekt… Ook weer minder premie.
  - 2010 stijgt het aantal werkende die niet ver van een grens wonen in het buitenland. In 2015 werkten ruim 360.000 inwoners van Franse grensgebieden in een buurland, vlakbij de grens. Zij dragen ook niet af.
  - Verder hebben de arbeidswetten onder Holland of de Macron-verordeningen ertoe bijgedragen dat werkgelegenheid werd opgesplitst in klusjes. De bijkomstige onzekerheid wordt nog vergroot door de aanscherping van de regels voor de werkloosheidsverzekering. Werklozen stoppen met inschrijven bij Pole-emploi. Resultaat geen afdracht.

  Sinds 2019 zijn er in Frankrijk 900 000 banen gecreëerd. Door de massale steun van de staat aan de economie tijdens de gezondheidscrisis bleven deze creaties in leven en heeft de groei, vooral in 2021 gestimuleerd.
  Maar toch ligt de geproduceerde rijkdom eind 2022 amper 1,2% hoger dan het niveau dat drie jaar eerder werd bereikt, terwijl de werkgelegenheid met 4,5% is toegenomen.
  Dat wil zeggen dat de arbeidsproductiviteit daalt.
  Een blijvende vertraging hiervan staat gelijk aan een zwakkere groei, waardoor de belasting- en sociale zekerheidsinkomsten afnemen en gevolgen hebben voor het financiële evenwicht van pensioen- of gezondheidsstelsels, en dus voor hun houdbaarheid op middellange termijn.

  Om o.a. al deze redenen gingen de premies omlaag en doen, als tegengas, Macron&Consort de pensioenleeftijd gewoon met twee jaar omhoog. En klaar is Kees..

  Maar nu…. Het ministerie van Arbeid meldt zelf dat de werkzaamheidsgraad sterk daalt vanaf de leeftijd van 60 jaar.
  Tussen 50 en 56 jaar blijft het dicht bij 80% voordat het met 10 punten afneemt in de volgende drie jaar, tot 59 jaar oud. Op 60-jarige leeftijd zakt het onder de 60% om vanaf 64-jarige leeftijd onder de 20% te komen.
  Het lijkt dus volkomen krankzinnig om de pensioengerechtigde leeftijd met ingang van september 2023 te verhogen omdat deze “verhoging” helemaal geen premies of fiscaliteit op zal leveren als er vooraf niet serieus aan de percentages wordt gewerkt.
  De uitgerekende besparing is inmiddels ook niet meer wat het is gezien de invoer van alle aanpassingen die zijn getoverd uit het borstzakje van de Républicains.

  De leuzen voor leeftijdsverhoging dat mensen ouder en ouder worden staat ook op los zand.
  L’INSEE zegt hierover: het aantal geboorten daalde de afgelopen vijf jaar elk jaar, maar in de loop der jaren steeds minder snel en staat op 714.000, nog steeds hoger dan de geboortedip van 1994.
  Dus geheel geen reden om er twee arbeidsjaren bij te doen.

  Langer leven? Sinds het midden van de jaren 2010 lijkt de doorzet op langer leven, ook weer volgens het INSEE, minder snel te gaan dan de jaren ervoor.
  In 2022 ligt de levensverwachting voor zowel mannen als vrouwen op hetzelfde niveau als in 2014. De vlieger dat we in de toekomst langer zouden leven, mist ook wind om op te stijgen als excuus om de arbeidstermijn te verhogen.

  Dat er verandering in de 40 pensioenstelsels plaats zullen moeten vinden is duidelijk.
  Hetgeen gelijkheid voor iedereen inhoudt, sporadische uitzonderingen daargelaten. (Zou een danseres van de Staatsopera op 64-jarige leeftijd nog in staat zijn om een elegante entrechat te maken??)
  42 of 43 jaar premieafdracht voor iedereen (met aanpassing aan werkzaamheden en werkkring, opleiding) om vervolgens van een welverdiend pensioen te genieten. Indien iemand door wil gaan met werken, staat het hem ook vrij.

  De Conseil Constitutionnel zal zich uitspreken over het feit of de vereiste veranderingen, aangebracht in de begrotingswet, conform zijn aan de Grondwet.

  Augusta

 • Janny O.

  Ik denk zo maar dat Macron andere adviezen krijgt.

 • Augusta

  @Janny, dank voor het lezen en je reactie. Het is nogal een lange lap/hap.

 • Janny O.

  Augusta ik begrijp wel wat je schrijft. Ondanks de lengte, maar ik ben op veel plekken niet met je eens. Dat je de laatste tien jaar van je werkzame leven bijvoorbeeld zoveel minder productiviteit zou hebben. Dat kan bij zwaar werk best zo hier en daar zijn, maar zelfs in de supermarkt vakken vullen gaat echt niet zo snel achteruit. Daarnaast stoppen ze nu wel vroeger met werken maar gaan vaak nog bijklussen om rond te kunnen komen. Dat doen ze dan in een tempo waarvoor je ze eigenlijk niet meer wilt betalen?

  Zolang je niks ernstigs mankeert gaat je productiviteit echt heel geleidelijk achteruit. Zegt de snelheidsmeter van mijn fiets ook ;)