Residence secondaire en FR auto rijden met een geleaste auto?

Beste leden,

onlangs laaide de discussie weer op over Nederlanders die onterecht van mening zijn dat ze als residence secondaire-eigenaren wel een FR auto op hun naam kunnen krijgen, al dan niet frauduleus verkregen: is het misschien een optie om een auto in FR te leasen? Immers, je bent alleen gebruiker van zo’n auto en geen eigenaar! En vervolgens komt de vraag natuurlijk: kan je daarmee onbeperkt (en ongestraft) ook in NL rijden dan?

graag uw reakties!

Load Previous Comments
 • Wim van Teeffelen

  @Theodora. Het spijt me dat ik niet eerder reageerde. Soms moet ik tussen het beantwoorden van vragen op deze site ook nog wat werken...

  @Jaap. Het Frans-Nederlandse belastingverdrag uit 1973 (nog altijd geldig!) regelt dat je maar in één land je hoofdverblijf kunt hebben: je woonland. En als NL je woonland is verhindert dat helemaal niet dat je in Frankrijk commerciële activiteiten ontplooit of een bijbaantje neemt. Er zijn honderden Nederlanders die gewoon in NL wonen, maar in de zomer een klein toeristisch bedrijf uitbaten in hun tweede huis. Over dat Franse inkomen moet dan gewoon Franse inkomstenbelasting worden betaald, maar dat maakt je nog geen Franse ingezetene. Je bent, volgens het belastingverdrag, ingezeten van het land waar je sociale en maatschappelijke leven zich grotendeels afspeelt en in dat land moet je ook aangifte inkomstenbelasting doen voor je wereldinkomen (en in een ander land verdiend inkomen moet je wel aangeven, maar mag je aftrekken wegens het voorkomen van dubbele belasting). En volgens de Franse wet mag je je voertuig alleen registreren op je woonadres, dus niet op het adres van je tweede huis. En wat voor Fransen in Frankrijk geldt, geldt ook voor Nederlanders in Frankrijk.

  Wim

  PS ik heb geen verstand van brommers, scooters, mopeds of andere gemotoriseerde tweewielers, ik heb ook geen idee over de regels daarvoor.

 • Max Boret

  Dag Wim, volgens mij ligt de inkomstenbelasting wel wat ingewikkelder. Ik woon bijvoorbeeld in Frankrijk, en dat land is mijn sociale middelpunt. Iedereen erkent ook dat ik in Frankrijk woon. Toch vindt de Nederlandse belastingdienst dat ik over een deel van mijn inkomen inkomstenbelasting moet betalen in Nederland. Ook mag ik over dat Nederlandse gedeelte geen aftrekposten opvoeren, de zgn. 90% regeling.

  Op instigatie van Jan de Voogd heb ik over beide zaken, op 14 november a.s., in Nederland twee rechtszaken lopen. ben benieuwd en zal de uitspraak delen op dit forum!

 • Theodora Besse


  Max, Wim bedoelt dat natuurlijk in het algemeen. Maar de bijzondere bepalingen in het belastingverdrag tussen Nederland en Frankrijk gaan vóór. Volgens het adagium: Lex specialis gaat vóór lex generalis.

  In het belastingverdrag is als lex specialis (dus als uitzondering op de algemene regel) o.a. bepaald dat de inkomsten van mensen die een pensioen of een uitkering ontvangen via het ABP (dus uit overheidsdienst) in het bronland worden belast. Jij hebt gedeeltelijk in het openbaar onderwijs (overheidsdienst) en gedeeltelijk in het bijzonder onderwijs gewerkt. Dus is het logisch dat je inkomen uit overheidsdienst in Nederland wordt belast en dat uit bijzonder onderwijs in Frankrijk.

  Van de 90% regeling en aftrekposten heb ik totaal geen verstand en ik begrijp er ook niets van. Maar daar gaat het in dit onderwerp ook helemaal niet over, noch over jouw persoonlijke situatie of je procedures. Dit onderwerp gaat 1. over auto's op FR of NL kenteken bij tweede huizen van 2. Nederlanders die in Nederland wonen.