Lodewijk Napoleon, de Vergeten Koning van Holland

Waarde Medelanders,

Lodewijk Napoleon, broer van de bekende Franse zelfgekroonde keizer, was 4 jaar Koning van Holland.

Hij nam in de korte tijd die hem was gegund, initiatieven die blijvend zouden zijn.

Ik krijg, samen met J.G, Kikkert ( auteur van de het boekje over Lodewijk Napoleon) sterk de indruk dat dit deel van de Nederlandse geschiedenis wat is weggemoffeld in het geschiedenisonderwijs en in het nationale bewustzijn, het canon van de Nederlandse geschiedenis, één en ander ten faveure van het Oranje koningshuis dat, na het gedwongen vertrek van Lodewijk Napoleon in een 'opgemaakt bedje " terug kwam uit Engeland. 

Het gehele, door Lodewijk zorgvuldig geselecteerde ambtenarenkorps van Nederlanders, waarmee Koning Lodewijk zich had omringd, werd vrijwel geheel door Willem I overgenomen !

In de wachtruimte bij de notaris in Nederland viel mijn oog op een klein boekje met als titel:"Van Franse komaf". In het boekje werd op een prettige wijze uitgelegd dat de instelling van het kadaster één van de initiatieven van Koning Lodewijk was. Hiermee werd eigendom van grond door landmeters goed vastgelegd en zou ook gaan dienen als belastinggrondslag.

Zo werd ik weer eens op het spoor gezet dit gedeelte van de Nederlandse geschiedenis eens onder de loep te nemen. Het zou hier te ver voeren om  de positieve effecten van de Franse tijd te bespreken. Leidraad voor verdere kennis over koning Lodewijk vormde voor mij het boekje van J.G. Kikkert, Koning Lodewijk.

Ofschoon ik het boekje geen 'Page turner' vond, weet Kikkert toch een beeld te scheppen van deze wat ziekelijke-,gehandicapte 'Vergeten Koning' die heeft bijgedragen aan de vorming van onze natiestaat en heeft geijverd voor , wat ik zou willen noemen ,een administratieve-, humanitaire- ,culturele- en maatschappelijke verheffing.

Ondanks alle moeite die de vorst getrooste om goed Nederlands te leren, versprak hij zich regelmatig. "Ick ben de konijn van Olland" ( ik ben de koning van Holland) zou zo'n verspreking zijn geweest, die tot veel hilariteit van omstanders leidde . Een verspreking die hem later zou blijven achtervolgen evenals de syfilis die hij van een adellijke Italiaanse dame opliep :(

Het Rijksmuseum zou wellicht zonder zijn initiatief nooit hebben bestaan.Toezicht op goed Onderwijs en Volksgezondheid voerde hij in, evenals afschaffing van zware lichamelijk straffen. Hij pleitte ook voor de afschaffing van de doodstraf. Dat lukte hem niet.

( Ach, arme van Oldenbarnevelt , die werd onder druk van een Oranje nog onthoofd, Hugo de Groot en zijn vrouw waren toen slimmer)

Hij baande de weg voor de Oranjes als erfelijke vorsten, zo meent Kikkert.

Toch misschien ook voor U een interessante periode waarin de Franse opvattingen over de inrichting van een staat( in ons land), vorm hebben gekregen en waarvan wij nog altijd profiteren.

Een volgend onderwerp zou kunnen zijn de invloed die de Franse tijd heeft gehad op ons taalgebruik.

"Kan ik voor U een glaasje Jus d'Orange inschenken  dan bespreken we daarna het huurwaardeforfait en het faillissement in de foyer, daar zijn overigens ook de toiletten" ;) 

Let op , u laat uw portefeuille vallen !

Je maintiendrai !!!       Doet U mee !   ;)

Load Previous Comments
 • El Burro Català

  Lodewijk Napoleon was Nederland niet eens zo slecht gezind.

  Jammer alleen dat hij het stadhuis van Amsterdam -halverwege de 17de eeuw ontworpen door Jacob van Campen-  tot zijn paleis maakte. Nu nog steeds Koninklijk Paleis en in bezit van de Oranje- familie... 

 • Theodora Besse


  Tja El Burro, koningen en koninginnen zijn niet meer van deze tijd. We zitten met een erfenis uit het verleden. Zo gaat het nu eenmaal in het leven. Ooit zal ook Nederland een republiek worden. Wat er dan met al die koninklijke eigendommen gebeurt, wanneer de Oranjes die zelf moeten onderhouden in plaats van hun onderdanen?

  Die worden opgekocht door figuren als Trump en consorten. Maar voor de NL gemeenschap zijn ze voor altijd verloren.

 • A.L. Longayroux

  Wederom dank voor alle reacties. Het is leuk te constateren dat mijn onderwerpen aanslaan.

  Ik ga mijn best weer doen :)

  P.S.Lodewijk pakte ook het waterbeheer aan, nadat er in de 18e eeuw vele overstromingen waren.

   De voorloper werd gevormd van ons Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

  Toch goed gezien van deze Fransman in Nederland.