De jacht in Frankrijk

Beste Forumleden,

Ofschoon ik geen jachtvergunning heb, noch een jachtgeweer, heb ik wel altijd een jachthond gehad, een Duitse Staande korthaar. Het is een leuke natuurlijke hond die graag buiten een wandeling maakt. Bij jagers is de hond gezocht omdat hij het wild aanwijst en op enige afstand met een opgetrokken voorpoot blijft wachten op verdere bevelen van de jager. Als huishond heb ik veel plezier aan deze hond gehad, met weemoed denk ik terug aan onze avonturen, toen ze nog leefde.

Regelmatig zien wij op ons terrein, dat aan de rivier de Cere grenst reeën lopen . Je kan de mannetjes, bokken of Brocards snel herkennen aan hun gewei. De Chevillar is de naam een wat groter, ouder kalf.

 Het echte jonkie met de vlekjes wordt Paon genoemd. Mij hart draait in mijn lijft om als ik eerst 's morgens de reeën heb waargenomen en dan later op de dag een schot hoor vallen. Het zal toch niet....

 Zowel in mijn Franse- als Nederlandse kennissenkring heb ik fervente jagers. Over het nut van de weidelijke jacht zal ik hier het zwijgen doen. Ik zie liever dat men een foto schiet van wild.

Het moge bekend zijn dat de jacht op het platte land een sociaal gebeuren is. In het weekend trekken leden van de plaatselijke jachtvereniging er op uit soms met mee meute. De hondengroep is al van enige afstand hoorbaar en mijn hond werd altijd zenuwachtig  van het gehuil en geblaf van zijn soortgenoten. Luie jagers bedienen zich tegenwoordig ook van gillende Quads om wild te bemachtigen.

In ons dorp wordt voor de bejaarden , door de jachtvereniging een maaltijd geserveerd met op het menu wild .

In de boekhandel zijn veel verschillende bladen en DVD's te koop die het jagen verheerlijken en aanprijzen. Ook kleine dorpjes bezitten wel een winkel voor Peche et Chasse.

Vistuig, hengels, munitie  kleding , geweren, messen etc. kan men er kopen.

Van een Franse vriend kreeg ik de catalogus van Ducatillon. Deze onderneming handelt in alles wat met jagen, vissen en opfokken van kleinvee te maken heeft.

Bij het doorbladeren gaat er een wereld voor je open. Het is een wonder dat er nog wild leeft als je ziet hoe geavanceerd de wapens zijn. Vraagtekens kan je zetten bij de imitatie pistolen en revolvers die worden aangeboden. Ook voor kinderen zijn er speelgoedwapens en camouflagekleding die de onschuldigen qua uitmonstering in een soort kindsoldaten doen veranderen.

's Lands wijs, 's Lands eer 

De jachtlobby kan in Frankrijk een vuist maken in de vorm van een politiek partij en druk op politici om jacht op elders in Europa beschermde vogels toe te laten.

Onlangs voerde de Nederlandse Vogelbescherming nog een actie om de jacht op Wulpen ( een bedreigde vogelsoort) in Frankrijk te verbieden.

De Franse tegenhanger, de LPO, voerde onlangs een actie om vangst van vogels met lijmstokken te verbieden.

Kan kleiduiven schieten een oplossing zijn om de zomertortel en de houtduif en ander wild te sparen ?

Ik hoop dat ik nog lang naar 'onze' reeën kan blijven kijken. Ook ik zie de vogels liever zingen en vliegen. U ook ?

Load Previous Comments
 • A.L. Longayroux

  Beste reeën-liefhebbers.

  Ik kan U het volgende Franse boekje aanbevelen.

  Le Chevreuil, Philippe Carruette en anderen,    Guide Delachaux

  Leuke, volledige en interessante gids met vele afbeeldingen.

  Een aanrader voor de natuurliefhebber  Prijs €19.90

 • Machteld

  De wilde zwijnen wachten zeker niet op de jagers maar misschien op een lekker weekeindhapje !

  L’email a bien été copié
 • Henk Rientjes

  dan heb ik liever een marcassin aan het spit