Maison secundair en box 3

Er is wel het een en ander over geschreven, maar kon het niet vinden. Hoe zit het nu met box 3. Ik geef bij bezittingen buitenland 2e huis aan. Vroeger werd het afgetrokken wegens voorkomen van dubbele belasting. Je betaat iimmers taxe fonciere en habitation ( die overigens bijna de belasting van box 3 omvat....) Hoe wordt dit gesaldeerd/ afgetrokken, of is dat niet meer? En schrijf je de marktwaarde neer of de aankoopprijs? 

Load Previous Comments
 • Ron Brouwer

  Het verbaast mij een beetje wanneer ik forumleden, wiens kennis en kunde ik zeer waardeer, de Box III heffing vermogensbelasting hoor noemen en deze zelfs met de Franse vermogensbelasting vergelijken. Box III heffing is vermogensrendementsheffing (VRH) en beoogt het rendement op vermogen te belasten. Het is dus geen vermogensbelasting maar inkomstenbelasting. Ook FR belast het rendement op vermogen, maar in tegenstelling tot NL niet forfaitair, maar op basis van de werkelijke opbrengsten minus de daarop betrekking hebbende kosten. Over huuropbrengsten minus kosten van een tweede huis heft FR ook inkomstenbelasting. Tot slot de methode van terugrekenen indien een persoon woonachtig in NL ook een tweede huis heeft in een ander land. Deze methode is echt niet zo ingewikkeld en lijkt sterk op de taux effectif die FR in de inkomstenbelasting toepast. Een voorbeeld: iemand woonachtig in FR heeft € 15000 AOW (FR heffingsgerechtigd) en € 20000 ABP pensioen op grond van zijn verleden als ambtenaar (NL heffingsgerechtigd). FR berekent nu het belastingpercentage bij een inkomen van € 35000 en past dit percentage toe op het AOW inkomen van € 15000. Vanwege de progressie in de belastingtabellen zal deze persoon dus meer belasting in FR betalen over zijn AOW deel, dan dezelfde persoon die alleen AOW heeft en geen ABP pensioen. Tot slot: de what-if analyse van Rob vind ik schitterend, zeer creatief ! 

 • Wim van Teeffelen

  Beste Ron, bedankt voor je fiscale fijnslijperij. Zeer verhelderend. Toch was het in de praktijk anders, dan in jouw theorie.

  Box 3 zou een vermogensrendementsheffing zijn als het daadwerkelijke rendement op het vermogen zou worden belast (vergelijkbaar met de Franse taxe sur la plus-value, waarbij de daadwerkelijke winst bij verkoop wordt belast, dus geen winst = geen belasting). Maar dat was niet zo in box 3, die belastte een fictief rendement, met als gevolg dat het gewoon vermogensbelasting is: Onder de voormalige simpele regels betaalde je voor elke € 1000 aan vermogen na aftrek van schuld en boven de vrijstelling  €12 aan belasting. Dus het effect was wel degelijk keiharde vermogensbelasting. De oude Box 3 was dus zeker geen inkomstenbelasting; zelfs bij een negatief rendement (dus geen enkel inkomen, zelfs een negatief inkomen), wat veel belastingbetalers met wat spaargeld hebben gerealiseerd de laatste jaren, moest die € 12 per € 1000 spaargeld wel degelijk worden afgetikt met de vrienden van de belastingdienst.

  Ik weet dat onder de nieuwe regels van box 3 er meer gekeken gaat  worden naar daadwerkelijk rendement en dat zou, in de nieuwe opzet, box 3 minder een vermogensbelasting maken en meer een vermogensrendementsbelasting.

  Wim

 • Petero

  Mee eens. Want waar is de belastbare “plus value” in de WOZ waarde van mijn huis in NL (ik ben fiscaal resident in Frankrijk)

  Als box drie zou heffen over overwaarde van het huis indien verkocht ( in Amerika de windfall tax) dan zou ik dat kunnen begrijpen. Nu heft box drie ordinair over bezit, dus wel degelijk een vorm van vermogens belasting. En nog wel op een arbritiare basis, een ambenaar googled een beetje en bepaald zo de waarde van mijn bezit, en ook nog eens een jaar later…..