Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

||  PLAATS BERICHT  ||  PLAATS ADVERTENTIE   || 

Huisregels van www.nederlanders.fr

Huisregels voor het forum en deelname aan de functies van de site.

INLEIDING

In deze internetgemeenschap kunnen personen met dezelfde interesses op een open en dynamische manier met elkaar van gedachten wisselen.

De vele duizenden bijdragen en reacties van leden, opgebouwd over de jaren, vormen ons intellectuele kapitaal. Deskundige informatie en ervaringen uit de dagelijkse praktijk zijn een belangrijke bron van kennis voor Nederlandstaligen die in Frankrijk leven of dat wellicht in de toekomst zullen gaan doen.

Als gemeenschap hebben we samen de taak ervoor te zorgen dat leden en bezoekers zich hier welkom en thuis voelen en optimaal voordeel kunnen halen uit hun lidmaatschap van het forum en hun bezoeken aan de community.

De website Nederlanders.fr biedt aan Nederlandstaligen een interactief forum en diverse andere interactieve functies. Nadat men lid is geworden en is ingelogd kan hier onbeperkt gebruik van worden gemaakt en kan actief over allerlei onderwerpen worden gecommuniceerd. Een goede sfeer en een voor ieder veilige omgeving staan daarbij voorop.

Deze huisregels hebben als doel om deze veiligheid en goede sfeer te bevorderen.

DE BASIS

1.   "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet".

Nederlanders.fr gaat uit van respect voor de ander. Daartoe handhaaft de beheerder de vrijheid van meningsuiting en nodigt hij leden uit om gezamenlijk te werken aan een informatieve, constructieve en plezierige sfeer op dit platform. Positiviteit is aantrekkelijk en aanstekelijk. 

Wees aardig en beleefd. We moeten er met zijn allen een uitnodigende omgeving van maken. Behandel iedereen met respect. Gezonde discussies zijn toegestaan, maar alleen op een vriendelijke toon.

WETTELIJKE KADERS

2.   De beheerder/eigenaar kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor uitingen op Nederlanders.fr die discriminerend, smadelijk of lasterlijk zijn. Tenzij met de verstrekte informatie een algemeen belang wordt gediend zullen aangeboden berichten die dergelijke uitingen bevatten niet worden geplaatst en ook reacties die dergelijke uitingen bevatten kunnen worden verwijderd.

3.   De beheerder behoudt zich het recht voor om oproepen tot acties of advertenties niet te plaatsen, indien zij naar zijn oordeel in strijd zijn met in EU en/of Frankrijk en/of Nederland geldende wet- en regelgeving.  Eventueel kan hij besluiten dergelijke berichten te plaatsen onder uitdrukkelijke verwijzing naar de wettelijke voorschriften.

4.   Het ongevraagd en zonder toestemming bekendmaken van persoonsgegevens en foto's, van derden, hierbij inbegrepen andere leden, is niet toegestaan en kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de mogelijkheid om aan het forum deel te nemen.

5.   Alhoewel men onder een pseudoniem of alias kan deelnemen aan het forum is het niet toegestaan om de identiteit aan te nemen van een ander of een alias te gebruiken dat sterk op de naam van een ander lijkt. Het hanteren van de persoonsgegevens van een ander, hierbij inbegrepen een afbeelding, is in strijd met het privacybeleid van Nederlanders.fr en zal leiden tot onmiddellijke verwijdering uit het ledenbestand.  

6.  Tenzij een algemeen belang wordt gediend zijn berichten en reacties die kwetsend en beledigend zijn en daardoor mogelijk schade berokkenen aan de reputatie van leden, adverteerders, de beheerder of deze website niet toegestaan en kunnen worden verwijderd. 

FORUM:

7.   Nederlanders.fr staat ten dienste van Nederlandstaligen die in Frankrijk wonen, werken, leren, studeren of aldaar een tweede huis bezitten of zich hierin interesseren (de doelgroep). Bijdragen die hiermee direct of indirect verband houden bevorderen de herkenbaarheid, de aantrekkelijkheid en de doelstellingen van het forum.

Echter, het interessegebied van onze leden en bezoekers eindigt niet bij de geografische, culturele of politieke landsgrenzen van Frankrijk. Algemene beschouwingen, sociaal-maatschappelijke bijdragen en culturele blogs die niet een direct verband hebben met Frankrijk maar wel een duidelijke invloed hebben op het leven, wonen, ondernemen en leren vallen in goede aarde bij onze bezoekers en lezers. In ons forum bieden we graag onderdak aan deze bijdragen en de discussies die daar uit voort kunnen vloeien.

De beheerder heeft het recht om bijdragen en berichten die van generlei belang zijn voor de doelgroep te weigeren.

8.   De plaatser van een bericht wordt de mogelijkheid geboden om reacties op zijn/haar bericht te verwijderen. Deze optie is uitsluitend bedoeld voor reacties die in strijd zijn met de basisregels en wettelijke kaders (1 t/m 6) hierboven of reacties die aantoonbaar “off topic” zijn en dus in geen enkel verband staan met het geplaatste bericht. "Het verwijderen van reacties die niet in strijd zijn met de basisregels en wettelijke kaders dan wel het verwijderen van het gehele bericht is NIET toegestaan zonder voorafgaand overleg met de beheerder"

Het verwijderen van reacties omdat ze de plaatser van het bericht “niet welgevallig” zijn is ongewenst en in strijd met de vrijheid van meningsuiting.

9.   Houd uw reacties bij voorkeur kort en leesbaar. Reacties van meer dan 200 woorden worden in een forum in het algemeen niet (goed) gelezen. Plaats ook niet meerdere reacties direct na (onder) ekaar. Blijf bij het onderwerp (on topic). Reacties die niets met het oorspronkelijke bericht te maken hebben kunnen een ontregelende werking hebben op het bericht en daarmee de aantrekkelijkheid van het bericht verminderen.

De topicstarter heeft niet het recht om - zonder overleg met de beheerder - reacties te vewijderen. Hij/Zij heeft echter wel het recht om reagenten te verzoeken om bij het onderwerp te blijven en de husregels te respecteren. 

Deze richtlijn is niet bindend, immers, we willen deelnemers aan bijdragen en discussies niet altijd en in alle gevallen de mogelijkheid ontnemen om hun mening te geven en toe te lichten in meer dan 200 woorden indien het onderwerp daar om vraagt.

10.   Auteurs van blogs en berichten zijn verantwoordelijk voor hun eigen artikelen. Deelnemers aan discussies zijn verantwoordelijk voor hun eigen reacties.

11.  Bijdragen worden ten principale in het Nederlands geschreven. Bijdragen in de Franse taal zijn toegestaan als sprake is van een betaald bericht, bv. een vacature- of een bedrijfsbericht. Het citeren dan wel overnemen van tekstfragmenten in de Franse taal is eveneens toegestaan. 

12.  Het in deze site plaatsen of wijzigen van reacties die 'lijken' alsof ze afkomstig zijn van de Moderator, het hanteren van termen als [Mod.] of [Verwijderd door Mod.] dan wel het hanteren van termen en begrippen van die strekking is niet toegestaan.

13.  Het plaatsen van sluikreclame is niet toegestaan en kan strijdig zijn met de belangen van (betalende) adverteerders.

14. Verwijzingen naar groepen of pagina's in sociale mediakanalen zoals Instagram, LinkedIn, YouTube Snapchat, X, Facebook, TikTok enz. worden niet geplaatst en kunnen verwijderd worden als ze als reacties op berichten worden geplaatst. 

HANDHAVING:

14.  De moderator/beheerder heeft het recht om reacties die strijdig zijn met deze huisregels te verwijderen.

15.  De beheerder behoudt zich te allen tijde het recht voor om aangeboden berichten/blogs niet te plaatsen, indien ze geen verband houden met de kernthema’s van Nederlanders.fr of op gespanne voet staan met de wettelijke kaders zoals genoemd in huisregels 2 t/m 6. Hetzelfde geldt voor commerciële berichten waarvoor geen betaling is ontvangen en voor berichten waarvan de inhoud naar het oordeel van de beheerder strijdig is met deze huisregels.

16.  De beheerder zal in voorkomende gevallen een lid zo nodig wijzen op overtreding van een of meer van deze huisregels. Al naar gelang de omstandigheden zal hij dit doen in een persoonlijk bericht (alleen zichtbaar voor het betreffende lid) of publiekelijk.

17.  De beheerder behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om, Indien het gedrag van een forumlid daartoe aanleiding geeft, deze persoon tijdelijk te schorsen. Indien naar het oordeel van de beheerder sprake is van ernstige en/of herhaaldelijke overtreding van deze huisregels, met name van de regels 2 t/m 6 (“Wettelijke kaders”), volgt beëindiging van het betreffende lidmaatschap.

18. Suggesties, vragen en verzoeken die betrekking hebben op het modereren van deze site kunt u per e-mail richten aan info@nederlanders.fr. Het wordt niet op prijs gesteld om als reactie op een bericht om de inmenging dan wel een interventie van de moderator te verzoeken.

19. Voorbeelden van wat wij absoluut niet tolereren op Nederlanders.fr:

  • generaliserende en beledigende opvattingen over bevolkingsgroepen en mensen van een bepaalde nationaliteit (de Fransen / Nederlanders ...)
  • opmerkingen lijkend op "ga lekker terug naar Nederland als het je hier niet zint" (het is ongepast om dit soort "adviezen" te geven want u kent de volledige persoonlijke context van de geadresseerde niet)
  • het publiekelijk, voor alle deelnemers aan een discussie, verzoeken om moderatie. Deze  verzoeken kunnen per e-mail aan de Beheerder worden gericht.
  • het het ongevraagd en zonder toestemming bekendmaken van persoonsgegevens van andere leden
  • het aanpassen van een (eigen) bericht met de term: [Mod.] of een verwijzing daarnaar. Voorbeeld [Verwijderd door Mod.]

_________________

Deze huisregels gelden vanaf 19 mei 2016, de datum waarop deze nieuwe spelregels werden aangekondigd door middel van een pop-up banner en een bericht;

nederlanders.fr/profiles/blogs/huisregels-voor-het-forum.

De oude netiquette komen hiermee te vervallen. 

Een goede buur is beter

dan een verre vriend

Indien u vragen heeft of de beheerder opmerkzaam wil maken op reacties en bijdragen die volgens u in strijd zijn met de huisregels kunt u een bericht sturen naar info@nederlanders.fr

Het publiekelijk reageren op acties van de moderator of beheerder dan wel het kopiëren van privé correspondentie van de moderator of beheerder om dit in een discussie op het forum te plakken is eveneens tegen de regels. 

______________________________

Toevoeging 4 juni 2016; sluikreclame.

(zie ook punt 13)

Het door commerciële bedrijven - zonder afstemming met NLFR - plaatsen van sluikreclame op het forum staat op gespannen voet met de belangen van deze site.

Wij wijzen erop dat het lidmaatschap c.q. deelname aan het forum op deze site gratis is, ook voor ondernemers. Dat houdt echter niet in dat ondernemers – commerciële bedrijven - 'carte blanche' hebben om dit forum opportunistisch en alleen als het hen uitkomt te gebruiken om sluikreclame te plaatsen.

Wij willen het lidmaatschap gratis houden. Dat doen we onder meer door afspraken te hebben met marketing-partners; dat zijn bedrijven waarmee we provisie-afspraken hebben waarmee we een deel van de instandhoudingskosten recupereren. Ook hebben we afspraken met advertising-partners die ons een vergoeding betalen voor het plaatsen van advertenties, GOOGLE is daarvan een voorbeeld.

Mochten bedrijven interesse hebben om dit forum te gebruiken met het doel om omzet te verhogen, dan kunnen ze contact opnemen met info@nederlanders.fr.

Adverteren van bijna alles door particulieren is gratis. Alleen voor het plaatsen van vacatures en vastgoed-advertenties wordt om een bijdrage aan de instandhoudingskosten gevraagd.

Dat houdt dus ook in dat wanneer een particulier een product heeft waarmee de plaatser van dit bericht geholpen kan worden (bijv. een skelter, nieuw of tweedehands) helemaal past in de doelstellingen van NLFR. Dat is niet alleen toegestaan, het door ons zeer wordt toegejuicht!!

Wij verzoeken onze leden om terughoudend te zijn bij het plaatsen van reacties die niet ter zake doen onder commerciële berichten. Wij zijn voor de bekostiging van het forum afhankelijk van advertentie-inkomsten en willen - ook aan ondernemers - een veilige omgeving bieden. 

Verwijzingen of linkjes naar commerciële websites of pagina's en reacties op sociale media zijn niet toegestaan. 

Sociale media:

Berichten die worden geplaatst worden doorgeplaatst op Facebook en Twitter; lees meer...

GA DIRECT NAAR:

Laatste nieuws uit Frankrijk

© 2024   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden