NEDERLANDERS.FR

Hét netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - Zegt het voort !

Bijverdienste en verdragsgerechtigd in Frankrijk

Ik ben bezig met het invullen van het M-belastingbiljet. In 2017 ben ik naar Frankrijk verhuisd en ik heb mij laten uitschrijven uit Nederland.

Nu heb ik wat vermogen, een redelijk klein pensioen tot de tijd dat ik 65 ben (dan komen andere pensioenregelingen tot uitkering) en wat bijverdienste als examinator bij een opleidingsinstituut.

Dat laatste gaf een inkomen van € 1.100, € 1.000 over de periode die ik in Nederland was en € 100 over de periode dat ik in Frankrijk ben.

Met de belastingdienst heb ik het M-formulier doorgelopen en tijdens dat gesprek werd de opmerking door de dienstdoende medewerker gemaakt dat ik beter niet kon invullen dat ik € 100 aan bijverdienste in Frankrijk had, omdat ik dan niet meer verdragsgerechtigd zou zijn. (Curieus, maar ook wel weer meedenkend van de belastingdienst dat zij dit aan de telefoon meedeelt).

Nu ben ik al een paar dagen aan het zoeken op internet of dit waar kan zijn.

Ik vind (maar helaas zonder linkje) dat je € 790 per jaar zou mogen bijverdienen (de casus ging over verhuur van gites, dus of dat voor mij werkt weet ik niet) voordat je sociale premies zou gaan betalen.

En als je sociale premies in Frankrijk betaalt (maar gaat dat dan vanaf € 1) zou je niet meer verdragsgerechtigd zijn.

Dus mijn vraag is : Mag je en zo ja tot welk niveau een bijverdienste hebben en toch verdragsgerechtigd blijven ?

Weergaven: 936

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20180316, Geldzaken, Overheid

Reactie van Paul Lanfermeijer op 16 Maart 2018 op 12.02

Even googlen op Rob van Schijndel. 

Reactie van Hans Haamke op 16 Maart 2018 op 13.16

Beste Piet, die kreeg ik toegestuurd, maar het biljet zit vol met fouten. Daar heb ik over gebeld met de belastingdienst waarvan de reactie in eerste instantie was dat het wel meeviel, maar toen wij er door heen gingen moesten ze bekennen dat het niet goed zat. Op één vraag kwam bijvoorbeeld het Wereldinkomen altijd op 0 uit, wat je ook invulde. Ik heb later van hen begrepen dat in plaats van de definitieve versie er een proefversie gedrukt was, met alle fouten er in. Dus ik denk dat de belastingdienst ze nu even niet uitstuurt, maar eerst zorgt dat de versie volledig en foutloos is... Leuker kunnen we het niet maken !

Reactie van Matty Willigenburg op 16 Maart 2018 op 15.40

Wat is de reden dat je zo graag gedragsgerechtigd wilt blijven? Ik doe juist alles om dat te voorkomen....

Reactie van Hans Haamke op 16 Maart 2018 op 16.25

Hoi Matty, ik heb geen zin om een Franse particuliere verzekering te nemen en ik wil ook niet een administratie (hoe simpel ook) gaan bijhouden. Een particuliere verzekering is kostbaar en je moet dan ook weer gekeurd worden etc.

Reactie van Peter A. Schrage op 16 Maart 2018 op 16.52

wat is het voordeel om gedragsgerechtigde te zijn resp. te blijven?

Medische keuring voor een mutuelle (de Franse aanvullende verzekering) vindt voorzover uit eigen ervaring (meer dan 10 jaar al verschillende gehad) niet plaats. De Franse basis voorziening (vergoed grosso modo 70% van de ziektekosten en is aanmerkelijk goedkoper dan de NL zorgverzekering en daarbij kun je altijd zelf nog kiezen of je een mutuelle erbij nodig vindt. Er zijn nogal wat opties die de mutuelles bieden en deze varieren in prijs; het hangt er maar vanaf wat je wilt als aanvulling op de basis

Administratie bijhouden ...welke administratie... hoeveel je omzet? Dat is sowieso nodig om te weten wat je moet aangeven toch bij het maken van de aangiften in beide landen. Omdat je hier woont ben je verplicht om aangifte te doen ook al is het hier in La France misschien niet belast.

Als je hier werkt en daarvoor een beloning ontvangt is er een afdracht plicht (die zal blijken uit de aangifte); tegelijkertijd wordt je ook automatisch opgenomen in het sociale verzekerings systeem en dus ben je verzekerd voor o.a. ziektekosten. Je moet je wel melden bij b.v. de cpam om de kosten vergoed te krijgen. Heb nog niet gehoord dat er een minimum bedrag dat "vrij" verdient mag worden. Voor het vaststellen van belasting ongetwijfeld maar voor de sociale verzekeringen denk ik niet (gelet op de laatste verhoging van de de premie CSG die nu ook op heel kleine bedragen nu van toepassing is).

Om aan de erg dure NL zorgverzekering (met zijn beperkingen) te ontsnappen is het "leuk"om in Frankrijk iets bij te verdienen. Scheelt een paar Euri.

Reactie van Hans Haamke op 16 Maart 2018 op 18.42
Dank Peter en anderen, maar ik dacht (als ik het fout heb hoor ik graag) dat de CSG over het wereldinkomen gaat, over 4 jaar krijg ik van een aantal pensioenfondsen een pensioen uitgekeerd en als daar 17% aan CSG verschuldigd is ben ik verder van huis.
Ik ga terug naar de tekentafel, maar mijn vraag blijft nog wel staan...
Reactie van Theodora Besse op 17 Maart 2018 op 9.35

Er wordt hier weer van alles en nog wat verkondigd dat in de rubriek Klok en Klepel thuishoort.

Om te beginnen is het "verdragsgerechtigd". Je hebt namelijk bepaalde rechten via het EU-verdrag. Verder word je niet zomaar verdragsgerechtigde-af, alleen omdat je in Frankrijk geld verdient. Ook is de administratie wanneer je verdragsgerechtigd bent véél ingewikkelder dan wanneer je in Frankrijk bent verzekerd. Je hebt dan namelijk zowel met de NL administratie te maken als met de franse. En tenslotte bedraagt de CSG niet 17% maar met ingang van dit jaar maximaal 8,3% (over 2017 dus nog 6,6%).

Wanneer je verdragsgerechtigd wilt blijven, kun je rustig in Frankrijk als particulier iets bijverdienen. Je geeft dat gewoon als bijverdienste op aan de franse fiscus. Om van de verdragsgerechtigdheid af te komen moet je in Frankrijk basisverzekerd zijn. Dat word je niet zomaar. Daarvoor moet je óf in loondienst werken óf je moet een eigen bedrijfje starten. Hans zou dat laatste kunnen doen door bijvoorbeeld een microentreprise te beginnen. 

De inkomsten op zich maken dus niet dat je basisverzekerd wordt in Frankrijk en veranderen dus niets aan je status van verdragsgerechtigde. Verder is het een kwestie van vergelijken. Qua inkomsten zou ik dat voorleggen aan een belastingdeskundige, bijvoorbeeld aan Rob van Schijndel (even googelen). Wat de verdragsgerechtigdheid betreft spelen uiteraard ook de inkomsten een rol. Rob van Schijndel of een andere belastingdeskundige NL-FR kan dat ook voor je uitrekenen.

Daarnaast moet je de voordelen van verdragsgerechtigdheid afzetten tegen de nadelen. Wanneer je verdragsgerechtigd bent heb je naar keuze recht op basiszorg in Frankrijk of in Nederland. Voor de NL basiszorg moet je wel naar Nederland en je moet je NL EHIC-kaart meenemen. In alle overige landen van de EU heb je op vertoon van de EHIC-kaart recht op urgente basiszorg naar de maatstaven van het betreffende land. Je betaalt ongeveer 0,92% aan NL van de premie die Nederlanders in Nederland betalen. Bovendien berekent Nederland geen eigen bijdrage aan verdragsgerechtigden. De NL basiszorg vergoedt veel meer dan de FR basiszorg. Desondanks vind ik het vanaf een bepaalde leeftijd beter om in Frankrijk een aanvullende verzekering te nemen, want niet in alle ziektegevallen kun je even naar Nederland reizen. Mutuelles rekenen echter premie naar leeftijd en zijn dus voor ouderen duur. Deze mutuelles vergoeden geen behandelingen in bijvoorbeeld Nederland, tenzij je (bijvoorbeeld bij APRIL Expats) een nóg veel duurdere verzekering afsluit.

Wanneer je niet verdragsgerechtigd bent en dus alleen basisverzekerd in Frankrijk, ontvang je een franse CEAM-kaart voor urgente zorg in alle EU-landen, dus ook Nederland. Je kunt dus niet meer kiezen om bijvoorbeeld een operatie in Nederland te laten plaatsvinden. Alleen wanneer je in Nederland bent en er overkomt je iets, word je volgens de normen van de NL basiszorg behandeld, net als in andere EU-landen.

Ik hoop dat dit enigszins duidelijk is en dat je op basis hiervan je beslissingen kunt nemen. Succes.

Reactie van Hans Haamke op 17 Maart 2018 op 9.42

Dank Theodora !

Reactie van Hans Haamke op 28 Maart 2018 op 13.57

Nog even hoe dit verhaal verder verlopen is.

Ik heb contact gezocht met het CAK, met de vraag of ik verdragsgerechtigd zou blijven als ik een bijverdienste had. Via de mail kwam de volgende reactie :

Geachte heer Haamke,

Wij raden u aan contact op te nemen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB onderzoekt namelijk op uw verzoek of u Wlz-verzekerd bent. U kunt een onderzoek aanvragen via de website (www.svb.nl/wlz) of u kunt bellen met het hoofdkantoor in Amstelveen (020-6564848).
Als blijkt dat u Wlz-verzekerd bent, moet u uw zorgverzekering in Nederland afsluiten. Bent u niet Wlz-verzekerd dan is het formulier 121 nog op u van toepassing.

Met vriendelijke groet,

Blijkbaar wordt er dus een link met de Wlz gelegd.

Vervolgens heb ik de SVB gebeld met de vraag wat zij hierop als antwoord hebben. De SVB gaf als antwoord dat als er in Nederland voor soortgelijke verdiensten sociale premies betaald zouden moeten worden, deze verdiensten gezien worden als inkomen waarvoor sociale premies verschuldigd zijn, ongeacht waar dat inkomen gerealiseerd is, en dat dan de consequentie is dat je niet meer verdragsgerechtigd zou zijn.

Op mijn concrete vraag dat ik dus niet meer verdragsgerechtigd zou zijn als ik al slechts 1 euro in Frankrijk als bijverdienste zou ontvangen, was het antwoord bevestigend.

Dil lijkt niet in lijn te zijn met hetgeen Theodora (die ik in deze zaken hoogacht) beschrijft, vandaar dat ik dit toch nog maar even meld hier.

Reactie van Theodora Besse op 28 Maart 2018 op 15.42

Sorry Hans, je conclusie is onjuist. 

Ik heb hierboven iets heel anders proberen uit te leggen, mede gebaseerd op mijn eigen ervaring. Het gaat niet om de bijverdienste, maar om onder welk stelsel van sociaal verzekeringsrecht je valt. Dat kan namelijk (op een enkele niet terzake doende uitzondering na) volgens EU-recht slechts één stelsel zijn. Voor verdragsgerechtigden is dat het NL sociaal-verzekeringsstelsel. Je komt pas onder het franse sociale verzekeringsstelsel te vallen (waardoor je verdragsgerechtigde-af wordt) wanneer je in Frankrijk in loondienst gaat werken of wanneer je je eigen officieel ingeschreven bedrijfje begint. 

Maar wanneer je als verdragsgerechtigde gewoon een paar losse centen bijverdient, door bijvoorbeeld af en toe een artikel te schrijven of een advies te geven, word je niet zorgverzekerd in Frankrijk en blijf je gewoon verplicht verdragsgerechtigd.

Voorbeeld:
Zelf was ik tot 1 juni 2012 verdragsgerechtigd. Per die datum ben ik mijn eigen micro-entreprise gestart, een chambre d'hôte d'étape voor lange-afstandwandelaars. Het kostte veel moeite om in de franse basisverzekering te komen, want volgens frans recht mag je als gepensioneerde ook in je oude regime (voor mij verdragsgerechtigde) blijven. En ze zien oudjes natuurlijk liever gaan dan komen. Maar dat wilde ik nu juist niet. Op een gegeven moment had ik het in oktober 2012 dan toch met heel veel moeite voor elkaar dat ik per 1 juni 2012 basisverzekerd werd in Frankrijk. Pas toen heeft de CPAM het verplichte formulier E 106 gestuurd naar (toen nog) CVZ of ZIN en werd ik verdragsgerechtigde-af, hoewel ik al lang enkele klanten en bijverdiensten had. 

De hoogte van je inkomen heeft niets met verdragsgerechtigdheid te maken. Je betaalt over je inkomen geen sociale premies in Frankrijk, dus ook niet over je bijverdiensten. Dus blijf je gewoon onder het NL verzekeringsstelsel vallen, als verplicht verdragsgerechtigde. Je geeft je totale inkomen op en daarover betaal je de verdragsbijdrage.

Tenzij je pensioen ontvangt van het ABP betaal je belasting in Frankrijk. Daarbij geef je je bijverdiensten op, maar je bent er alleen belasting over verschuldigd, géén sociale premies, anders dan ik. Hopelijk is het nu duidelijk.

Hieronder is plaats voor een reactie

  • Blijf bij het onderwerp.
  • Wees constructief en vriendelijk.
  • Uw kennis en ervaring worden op prijs gesteld.

Onze huisregels ...

Bent u de plaatser van dit bericht? Reageer dan ajb op de gegeven reacties en adviezen.

Je moet lid zijn van NEDERLANDERS.FR om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van NEDERLANDERS.FR

WELKOM BIJ ONS FORUM

  * = inloggen nodig

GESELECTEERD

--

© 2020   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden

Anton Noë ... google.com, pub-1033432903517354, DIRECT, f08c47fec0942fa0