NEDERLANDERS.FR

Hét netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - Zegt het voort !

Over het bewoonbaar maken van een zolder is al, en wordt nog steeds, veel geschreven. Promotelec als voorlichtingsorganisatie vraagt er met dit artikeltje nog eens de aandacht voor, accent op een geheel nieuwe verdieping waarbij ook de dragende constructie aan bod komt. Geen echte verschillen met het grondig renoveren van een grote zolderverdieping voor wat betreft het meteen meenemen van de isolatie en de aanleg van de elektra. Niets schokkends wat dat laatste betreft. Of het moest zijn dat ze iets van hun geloof zijn afgevallen en wat meer naar de praktijk luisteren, een keuring door de Consuel is niet meteen vereist: "Dans la mesure où le point de livraison n’a pas été modifié pour réaliser l’installation électrique du nouvel étage, l’intervention ne nécessite pas d’attestation Consuel."

Nog wat praktische opmerkingen: wanneer je alleen een paar extra groepen voor licht en stopcontacten moet aanleggen kan dat - mits er nog voldoende ruimte is - het makkelijkste vanuit de bestaande groepenkast of GTL. Wil je meer, nog een aparte chauffe-eau électrique voor een extra badkamer, wat elektrische verwarming, dan is het maar de vraag hoe je al die leidingen netjes omhoog krijgt en of het niet tijd wordt voor een verhoging van je puissance-souscrite. Want in dat geval is het vaak eenvoudiger om boven een tweede groepenkastje te plaatsen. Met in de primaire groepenkast een disjoncteur die meteen op de bornes is aangesloten waarop de disjoncteur de branchement (DB) zijn stroom aanlevert in die groepenkast. Met in het tweede groepenkastje en tête d'installation een aardlekschakelaar van 30 mA. Die dan meteen als dubbelfunctie heeft: coupure d'urgence. Met één snelle beweging alles zonder stroom zetten. Bij de wat grotere tweede groepenkast vervult een interrupteur sectionneur die rol. Zelfs een blad als SystèmeD gaat hier al tien jaar de fout mee in met de daar gepubliceerde schema's, terwijl al sinds 2010 (Amendement 3) zo'n tweede groepenkastje in de Franse elektranormen wordt beschouwd als een circuit specialisé en dus in de groepenkast tegen overbelasting of kortsluiting moet worden beschermd. Met enige hardnekkigheid plaatsen ze keer op keer een aparte aardlekschakelaar in de primaire groepenkast om zo'n tableau secondaire mee te voeden. Helpt tegen aardlekfouten, niet tegen overbelasting. In zo'n opstelling wordt de maximale stroom immers alleen begrensd door de disjoncteur de branchement. Zie ook dit Amendement 5 overzicht. Je wilt immers de bedrading vanaf die kant naar de (veel) verder gelegen tableau secondaire niet langzaam zien gaan smeulen of vlam vatten wanneer er onverhoopt iets stevig mis zou gaan. 

Niets is handiger dan een plaatje waarop je alles in één oogopslag kunt zien, korter dan dit is me nog niet gelukt. Aandachtspunt nog: de spanningsval, de chute de tension. Welke diameter draad te gebruiken om zo'n tweede groepenkastje van stroom mee te voorzien. In dat tabelletje is uitgegaan van een maximale spanningsval van 2%. Mede afhankelijk van de manier waarop vanuit het openbare net de stroom wordt aangeleverd, branchement long of de gewone korte, zal het soms nodig zijn wat dikker draad te gebruiken omdat je dan van een maximale spanningsval van 1% moet uitgaan. En dan moet je de maximale lengtes in die tabel door twee delen. Ook dat laat zich keurig comprimeren tot één plaatje. Hoe de spanningsval precies uitpakt hangt natuurlijk af van de ter plekke gemeten afstanden. De vier gepresenteerde modellen geven dus de globale richting aan, niet meer dan dat.

Weergaven: 640

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20200621, Bouw

Reactie van Theodora Besse op 22 Juni 2020 op 11.27


Rob, komisch: ik zeg altijd "het" electra (ik weet dat je het officieel met een k schrijft). En jij schrijft "de" elektra. Dus heb ik het opgezocht in de dikke Van Dale (N-F). Het blijkt allebei te kunnen. Elektra is óf een vrouwelijk óf een onzijdig woord.

Dit is waarschijnlijk niet de reactie waar je op had gehoopt, maar zoals je langzamerhand wel weet is techneutengedoe bepaald niet mijn hobby.

Reactie van Rob van der Meulen op 22 Juni 2020 op 13.01

Theodora, eerlijk gezegd had ik van jouw kant nog wel een vraag verwacht hoe het dan moet met nog grotere afstanden en de draad diameters die je daar dan voor nodig hebt, waar ik dan met enige gretigheid op zou hebben geantwoord: misschien heb je iets aan deze tabel voor een tableau électrique non-accolé au compteur. 

Nu die vraag is uitgebleven naar de taalkundige kant, niet minder interessant Grappig, ik had eigenlijk van jouw kant meer affiniteit verwacht tot de vrouwelijke vorm. Een Electra van wie wordt vermoed dat zij de stichtster van de stad Troje zou zijn geweest, of een andere Electra, waar ook het een en ander om te doen is geweest in de oudheid.

Misschien ook wel een vraag om voor te leggen aan de Vlaamse lezers en luisteraars, veelal beter op de hoogte van de Nederlandse taal dan wij Hollanders: zou ik aangespoord kunnen worden om nog eens iets te doen aan het / de elektriek in een huis? Als aanduiding van de elektrische installatie?

Reactie van Theodora Besse op 22 Juni 2020 op 14.32


Om m'n geheugen wat op te frissen heb ik maar even in de NL Wiki gezocht naar Electra. Er bestaan vele Electra's én vel Elektra's! Daar ga ik een keer voor zitten. Nu zal ik je onderwerp niet verder vervuilen.

Reactie van pinot op 22 Juni 2020 op 16.15

Voor de verkoop van het huis heb ik de electriek en de heleboel laten keuren. Op de bovenverdieping heb ik een 2e groepenkast geplaatst met een DJ 32mA aansluiting volgens jouw tekening "korter dan dit" . Ik dacht, voordat die keuringsmeneer begint te zeuren, laat ik hem de aansluiting volgens jouw tekening zien. Hij zei verder niks. Ze zeggen nooit niks. Pas in het keuringsrapport kan je lezen wat er allemaal niet goed is. Maar de aansluiting 2e groepenkast was goedgekeurd. Wel moest ik nog een coupure d'urgence laten plaatsen. Die had ik wel al gekocht , maar ik wist niet in welke groepenkast die moest. Die had ik in de 1e groepenkast willen plaatsen , maar als ik het goed zie, moet de interrupteur sectionneur vlgs jouw tekening dus in de 2e groepenkast worden geplaatst . Gaat ik doen .... met dank voor je artikelen.

Reactie van Rob van der Meulen op 22 Juni 2020 op 17.20

Pinot, de lieden die de keuring voor de diagnostic électrique doen: de kwalificatie eisen zijn een paar jaar geleden gelukkig wat omhoog geschroefd, maar het zijn niet allemaal echte electriciens. Volgend jaar verkopen ze dubbelglas, encyclopdieën, stofzuigers, zonnepanelen, waterzuiveraars etc. aan de deur. Zo'n diagnostic is weliswaar verplicht, maar dient in dit specifieke geval alleen om verkoper en koper duidelijk te maken hoe het er voor staat met de elektrische installatie. Openheid troef: geen verplichting voor de verkoper om de boel vóór de verkoop op orde te (laten) brengen, geen verplichting voor de koper om de boel binnen x-maanden na het passeren van de akte aan te passen. Geen gezeur achteraf: maar u heeft bouwkundige informatie achtergehouden, ook geruststellend.

Recapitulerend, in woorden, wat is de volgorde: (Disjoncteur de Branchement ----> borniers phase et neutre ----> disjoncteur (bijv. 32 ampère) --------> bedrading ---------------> (Aardlekschakelaar 40A / 30 mA -----> de diverse disjoncteurs in de tweede groepenkast).

In dit verhaal komt dus geen aparte interrupteur sectionneur voor: in de tweede groepenkast vervult de aardlekschakelaar die functie immers. Wanneer je een grote tweede groepenkast hebt met twee aardlekschakelaars dan verdient het aanbeveling om daar een aparte "hoofdschakelaar", een interrupteur sectionneur, aan vooraf te laten gaan. Niet in de primaire groepenkast, maar in le tableau secondaire. Aan te bevelen wanneer zo'n tableau divisionnaire zich in hetzelfde huis bevindt, verplicht wanneer die zich in een schuur of gîte buiten op het terrein bevindt, non- attenant à la maison.

Wanneer de bedrading nu conform dat standaard schema is aangelegd zou ik zeggen: niets doen, wacht dat rapportje maar af. Ik ben benieuwd wat de diagnosticeur te melden heeft. Soms komen er vaklui langs, soms controleurs die zelfs de essentie van de NF C-1500 elektranormen niet volledig kennen. Behalve dan vanuit een tweedaagse spoedcursus. En dan vinden ze het niet leuk wanneer ze door een klant niet worden bevestigd in hun pas verworven autoriteit wanneer die zomaar een schema te voorschijn tovert. Zo werkt dat niet in Frankrijk. En gaan ze wat norsig zwijgen om met die afstand weer iets aan gezag terug te winnen.

Reactie van pinot op 22 Juni 2020 op 17.51

Toen ik die keuringsmeneer, vriendje van de makelaar, jouw tekening liet zien , stond hij wat raar te kijken. Maar hij zei niet of het goed of fout was. In beide groepenkasten heb ik gescheiden ID 30mA voor prise en lumière. Aparte disjoncteurs voor boiler, wasmachine , droger, vaatwasser , oven, diepvriezer en ... en ... en toen was het kastje te klein. En toen 2e groepenkast aangelegd (nadat ik jou artikelen gelezen had). Dus de interrupteur sectionneur moet in de 2e groepenkast. Ik wil de electriek vlgs de normen in orde hebben al is het voor je eigen veiligheid en ook voor de verzekering. Als je huis in de hens vliegt door een brand in de schoorsteen die je zelf geveegd hebt betaalt de verzekering niks uit heb ik gehoord .... Als alles in orde is , laat ik de installatie keuren door een gecertifici blebleble ceerde elektriekmeneer, je weet maar nooit. Ik laat hem wel jouw schema's zien .... fijne dag ... en bedààànnnkkkk ...

Reactie van Rob van der Meulen op 23 Juni 2020 op 10.55

@ Pinot, ook al zou mijn "korter dan dit" schema voor de goede verstaander voldoende moeten zijn, toch nog een kleine aanvulling. Ook al klinkt mijn naam RobertArthur (RA) in diverse talen behoorlijk authentiek en is het deze keer een Franstalige croquis. Er staan immers zoveel schema's op internet, ze kunnen van alles beweren. 

We moesten maar geen letterlijke teksten (copyight) uit officiële bronnen gaan inplakken om de zegen van hogerhand te krijgen, dus dan maar via een kleine omweg. Die ons bij de voordeur van de gezaghebbende voorlichtingsorganisatie Promotelec brengt. Lees deze discussie er maar even op na en print 'm uit. Geen woord Chinees bij, allemaal Frans. Wat de circuits specialisés betreft is dit een overzicht op hun website. En dat betekent in dit geval: le tableau secondaire est protégé en amont, par un disjoncteur divisionnaire sur le tableau électrique principal.

En dat protégé betekent beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting. De veiligheid van personen tegen aardlekfouten wordt in dit geval op lokaal niveau geregeld met een aardlekschakelaar die bij een foutstroom van maximaal 30 mA de daarop aangesloten groepen uitschakelt. Een handige plek: je hoeft niet naar de hoofdgroepenkast toe voor het opsporen van wat er mis is gegaan. Bovendien is de kans dat er ooit iemand met z'n vingers aan de bedrading die keurig verpakt in een gaine naar de tweede groepenkast loopt bijna nul komma nul, er is geen enkele reden om zo'n aardlekschakelaar in de primaire groepenkast te plaatsen. En je hebt tegelijkertijd een coupure d'urgence voorhanden.

Lessons learned: ik maakte ooit een keer een opmerking over wat er volgens mij niet helemaal (of vice versa) deugde in une installation électrique. Het bleek niet in goede aarde te vallen, want het was door een oom aangelegd en die was bovendien directeur van een installatiebedrijf. In Frankrijk zijn er twee dingen waar je heel voorzichtig mee moet omspringen: familie en de hiërarchie. Ik had dus een dubbele zonde begaan.

En zelfs waneer je weet dat je voor 100% gelijk hebt, of meer, breng het vragend, laat de ander de conclusie trekken, jouw opmerking welwillend meenemend in zijn of haar overwegingen.

Reactie van pinot op 23 Juni 2020 op 11.12

Wijze woorden RA. Wat gisteren gold is morgen alweer achterhaald. Ik heb de meeste handleidingen gelezen en ook geyoutubed, daar de belangrijke dingen uit gepikt die ik snapte en toen verder gegaan met jouw schema's. Ik hoef alleen maar nog de coupure d'urgence   in kast 2 te plaatsen; dus niet in kast 1 vlgs Promotelec ?,, Bedààànnnkkkk ...

Reactie van Rob van der Meulen op 23 Juni 2020 op 11.27

Pinot, misschien moet ik maar wat korter van stof zijn. Wanneer je in die tweede groepenkast slechts één aardlekschakelaar hebt zitten heb je daar geen aparte interrupteur sectionneur nodig. Punt. Zet 'm maar op Marktplaats of Leboncoin. Want met dat hendeltje op de aardlekschakelaar heb je daar tegelijkertijd de functie die wordt aangeduid als: coupure d'urgence. Zou je daar twee aardlekschakelaars hebben dan is een aparte interrupteur sectionneur wel handig uit veiligheidsoverwegingen.

De andere plek waar je een aparte (sub)hoofdschakelaar tegenkomt bij huisinstallaties is bij de zogenaamde branchement long aansluiting op het openbare stroomnet. De disjoncteur de branchement zit dan immers in de coffret EDF, buiten, ergens aan de erfgrens. 

Reactie van pinot op 23 Juni 2020 op 14.28

Ja, ik had het al begrepen. Ik heb 2 groepenkasten met in elk 2 aardlekschakelaars, één voor de stopcontacten en één voor het licht. Ik was naar de Bricoman gegaan om een int. sectionneur te kopen. Zij hadden electriek in alle soorten en maten en alle merken, maar een int. sectionneur verkochten zij niet. Ik was de eerste die daarom vroeg. Toen maar op Amazon.fr gekeken, die hadden ze wel. Gelijk ook maar een paar NL boeken gekocht, gratis verzending met prime. Amazon heeft alles. Wat is het nut eigenlijk van een int. section. vraag ik jou af ???? Als er kortsluiting ontstaat in een apparaat , dan springt de stop (zeiden ze vroeger, stop gesprongen). En als je toch bij de groepenkast staat kan je toch de betreffende aardlekschakelaar off zetten ???? Als die al niet op off staat .... ????

Hieronder is plaats voor een reactie

  • Blijf bij het onderwerp.
  • Wees constructief en vriendelijk.
  • Uw kennis en ervaring worden op prijs gesteld.

Onze huisregels ...

Bent u de plaatser van dit bericht? Reageer dan ajb op de gegeven reacties en adviezen.

Je moet lid zijn van NEDERLANDERS.FR om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van NEDERLANDERS.FR

WELKOM BIJ ONS FORUM

  * = inloggen nodig

GESELECTEERD

© 2020   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden

Anton Noë ... google.com, pub-1033432903517354, DIRECT, f08c47fec0942fa0