WebT@lk KennisC@fé
 
AANKONDIGING

Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!


Ik zou graag een advies willen, hoe een geschil met een metselbedrijf op te lossen.

we hebben onze garage laten vergroten. Daarvoor moest een dragende opening worden gemaakt in een binnenmuur tussen 2 ruimten.

we zijn het niet eens over een aantal punten, die met elkaar samenhangen:

1) een fout wordt niet erkend door het bedrijf

2) verschil van mening, wanneer het werk als beëindigd kan worden beschouwd

3) verschil van mening over het moment van voldoen van de volledige betaling na al een aanbetaling te hebben gedaan.

wie kan mij een goede suggestie aan de hand doen, hoe hiermee om te gaan?

Alvast veel dank 

 

Weergaven: 1301

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20200618, Bouw, Geldzaken

Reactie van Theodora Besse op 18 Juni 2020 op 8.10


Misschien kun je even iets duidelijker beschrijven wat de meningsverschillen over welke onderdelen er precies bestaan. Is er tevoren een devis opgemaakt met de omschreven werkzaamheden? Dat is wel belangrijk.

Reactie van Harry Burg Gulickx op 18 Juni 2020 op 10.02

Beste Theodora, Dank voor je reactie.

Er is inderdaad een devis opgemaakt. Daar staat in, dat er een dragende opening zou worden gemaakt in een binnenmuur tussen twee werkplaatsen ( garages ). Het doel van die opening staat niet in het devis, maar daar is wel heel duidelijk over gecommuniceerd vooraf en tijdens de werkzaamheden. Het doel was om ruimte te creëren, zodat de tractor met de aangekoppelde grasmaaier gemakkelijk geparkeerd zou kunnen worden. Vooraf aan het devis en de werkzaamheden heeft het bedrijf de hoogte, de breedte en de lengte opgemeten van de verschillende ruimten. Pas nadat de werkzaamheden al ver waren gevorderd werd geconstateerd dat de bodem van de eerste ruimte aanzienlijk lager lag dan de bodem van de tweede ruimte. Dat had behoorlijk wat problemen tot gevolg. Er moesten veranderingen worden aangebracht in de hoogten van de deuropeningen, er moest een soepele overgang worden gecreerd tussen de twee ruimten, er moest rekening gehouden worden met de loop van het water etc. Het bedrijf heeft samen met ons een tijdje meegedacht over een goede oplossing, maar telkens doken bij de gevonden oplossingen weer nieuwe problemen op. Toen moesten wij vertrekken naar Nederland, wij gaven de sleutel van de garage aan het bedrijf, zodat zij tijdens onze werkzaamheden door konden werken. We stonden juist op het punt om weer terug te gaan naar Frankrijk, toen Frankrijk de grenzen sloot en wij nu pas in de gelegenheid zijn om weer terug te gaan naar ons tweede huis.

Tijdens de coronacrisis is er email-contact geweest met het bedrijf. Het bedrijf beschouwt de werkzaamheden als afgerond, nml. het maken van een dragende opening in de binnenmuur. Ik heb aangegeven, dat de werkzaamheden pas afgerond zijn, als aan het doel van het maken van die opening is beantwoord en de tractor met de grasmaaier zonder problemen in de garage kan worden geparkeerd. Ik heb maanden geleden al een aanbetaling gedaan, maar het bedrijf wil, dat het volle bedrag wordt betaald. Bovendien beschouwt zij het plotseling niet als een fout van haar kant , dat zij vergeten zijn om vooraf aan de werkzaamheden ook de hoogten van de bodems te meten, terwijl zij dat eerder wel min of meer hebben toegegeven. ( als ik dat verschil in bodemhoogten tevoren had geweten, was ik niet aan die opening begonnen ) 

Enkele dagen geleden ontving ik een email van het bedrijf, waarin mij werd gesommeerd om het bedrag binnen acht dagen te voldoen. Zo niet, dan zou er een aangetekende brief volgen en zou ik ook opdraaien voor de rente en de boete. Dat terwijl ik nog niet het resultaat heb kunnen zien van de werkzaamheden van het bedrijf tijdens mijn afwezigheid. Ik heb een email teruggestuurd met de mededeling, dat ik aan het begin van de komende week hoop terug te zijn, dat ik dan het resultaat kan zien en dat ik graag mondeling wil overleggen. Dat mondeling overleg wordt afgewezen. Het bedrijf blijft erbij, dat het werk af is, wil niet meer terugkomen naar de werkplaats en eist, dat ik betaal.

Sorry voor dit wat lange verhaal. Bij voorbaat dank voor je reactie          

Reactie van Theodora Besse op 18 Juni 2020 op 13.50


In het algemeen geldt: wie iets beweert, moet het bewijzen. In het devis staat dat er een opening moet worden gemaakt. Die is gemaakt. Nergens staat zwart op wit dat de opening was bedoeld om de tractor naar binnen te rijden. Of geeft het bedrijf dat ergens toe in een van de emails? Dat is niet op te maken uit je verhaal.

Wanneer er tijdens het mondelinge overleg met de aannemer geen derde persoon aanwezig was, heb je geen getuigen. Natuurlijk had de aannemer de vloeren moeten opmeten! Maar bewijs het allemaal maar eens als het niet zwart op wit staat en er geen getuigen zijn. 

Ga met je verhaal naar een advocaat. Bij iedere rechtbank houden advocaten gratis spreekuur. Maar eerlijk gezegd: zelf zou ik gewoon betalen en m'n verlies nemen, tenzij je op de een of andere manier kunt bewijzen dat de aannemer wist dat de bedoeling van de opening was om de tractor plus grasmaaier naar binnen te rijden. Of dat je kunt bewijzen dat de aannemer met je heeft overlegd over het hoogteverschil en daarvoor mogelijke oplossingen heeft aangedragen. Een dure les voor de toekomst. En ik zou overal waar ik kom, mijn verhaal vertellen en de aannemer zo zwart mogelijk afschilderen.

Want wat schiet je helemaal op met een gerechtelijke procedure in Frankrijk, terwijl je in Nederland woont? De kosten wegen niet op tegen de kosten van de aannemer. Ook niet als je wint, wat met de gegevens die je nu hebt gegeven uiterst onwaarschijnlijk is. 

Je schrijft dat je er nooit aan begonnen zou zijn, als je het hoogteverschil had gekend. Wat had je dan met de tractor en de grasmaaier gedaan? Ik weet niet hoe groot het hoogteverschil is, maar kun je die niet op een andere manier overbruggen?

Ik wens je veel wijsheid toe.

Reactie van Harry Burg Gulickx op 18 Juni 2020 op 14.27

Dank voor je reactie.

Zoals ik schreef heeft de aannemer het probleem wel onderkend en heeft hij, ook per email, mogelijke oplossingen aangedragen. Helaas waren die niet uit te voeren, omdat die "oplossingen" andere problemen, die hij niet voorzag, met zich meebrachten.

Ik ga zeker geen advocaat inschakelen en wil natuurlijk ook betalen, maar ik vind dat het bedrijf mij zeker, zodra ik terug ben in Frankrijk, de gelegenheid moet geven om het resultaat van haar werk te zien.

Ook vind ik, dat zij een overleg moet toestaan. Eerder is al overleg met hem afgesproken, alleen is dat overleg lange tijd uitgesteld moeten worden vanwege de coronacrisis. 

Er zijn gemeenten, die bij een geschil een mediator adviseren. Weet jij, of die standaard in alle gemeenten beschikbaar zijn?

Alvast dank voor het antwoord

Reactie van Marianne Couvret op 18 Juni 2020 op 14.45

Heb je geen rechtsbijstand verzekering in je assurance d'habitation? Wij hebben via deze verzekering mediation bij een geschil.

Reactie van Theodora Besse op 18 Juni 2020 op 16.22


Nee, dat weet ik niet. Misschien iemand anders? Ik weet wel dat je je misschien beter kunt wenden tot een conciliateur de justice. Ik heb daarover al in september 2017 in dit forum een artikel geschreven: "Justitie van de 21e eeuw" (zie onder 2). Hij heeft meer bevoegdheden dan een médiateur. Bovendien is hij gratis, terwijl een médiateur door beide partijen moet worden ingeschakeld en ook door hen gezamenlijk wordt betaald. Een conciliateur de justice heeft trouwens wettelijke bevoegdheden. Hij/zij zoekt naar verzoening en een goede oplossing tussen partijen (wat jij ook wilt), en hij heeft ook de wettelijke middelen om zijn voorstellen  voor oplossingen tussen partijen af te dwingen. Zie hier.

Ik heb geen idee van het bedrag dat de aannemer van je eist, maar alvorens een procedure te starten is de eisende partij (de aannemer) verplicht om een conciliateur de justice in te schakelen wanneer het een bedrag betreft tot €5000 (in mijn artikel uit 2017 staat nog €4000, maar per 1-1-2020 is dat gewijzigd in €5000). Maar op verzoek van een van de partijen (jij) kan de conciliateur de justice een minnelijke schikking proberen te bereiken, ook wanneer het bedrag hoger is. Tijdens de zitting die door hem wordt bepaald, moet je alle papieren uiteraard meenemen (ook de email-correspondentie). In elke grote plaats zit een conciliateur de justice. Vraag bij de mairie.

Maar als het bedrag hoger is, dan moet je oppassen dat de aannemer niet alvast een deurwaarder inschakelt. Daarmee kunnen de kosten snel oplopen!

Ik geef je nog enkele links naar de médiateur civil en naar de conciliateur de justice. In de hoop dat je Frans spreekt.

Veel succes gewenst!

Reactie van Harry Burg Gulickx op 18 Juni 2020 op 16.25

Hartelijk dank voor uw reactie.

Ik heb het even nagekeken, maar de rechtsbijstand zit niet in mijn assurance d'habitation. Natuurlijk ga ik die onmiddellijk toevoegen, maar ik neem aan, dat dat voor een lopend geschil te laat is. Of toch niet? Weet je dat misschien?

Reactie van Theodora Besse op 18 Juni 2020 op 16.32


Inderdaad is dat te laat. Om maar een ander adagium, deze keer uit de verzekeringswereld te gebruiken: eeen brandend huis kun je niet verzekeren. Bovendien wil je geen advocaat en dus geen procedure. En gelijk heb je.

Reactie van Harry Burg Gulickx op 18 Juni 2020 op 16.55

Hartelijk dank voor uw reactie,

Hier ben ik erg mee geholpen. Kan ik zelf ook een conciliateur de justice inschakelen voordat de eisende partij dat doet? In dat geval zal ik op de mairie van ons kleine plaatsje informeren naar een conciliateur de justice in een nabijgelegen grote plaats.

Reactie van Theodora Besse op 18 Juni 2020 op 17.31


Volgens mij kun je altijd een conciliateur de justice inschakelen, maar zeker weet ik het niet. Ik heb er nooit mee van doen gehad. Een vriendin van me wel. Op een gegeven moment werd ze opgeroepen om te verschijnen en kon ze haar zaak bepleiten. De tegenpartij mocht ook zijn woordje doen. Hoe het is afgelopen weet ik niet, want het betrof een burenruzie en haar zoon heeft het weten uit te praten met de buurman.

Je hebt op je persoonlijke pagina je (woon)plaats niet vermeld, anders had ik hem misschien via internet kunnen vinden. Google eens op conciliateur de justice en dan de dichtstbijzijnde grote plaats of het departement. Zo heb ik die van ons gevonden.

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

WELKOM BIJ ONS FORUM

  * = inloggen nodig

✔️ PLAATS BERICHT

✔️ PLAATS ADVERTENTIE

✔️ BEKOSTIGING

✔️ DONEER

GESELECTEERD

Foto's

  • Foto's toevoegen
  • Alles weergeven

© 2021   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden

Anton Noë ...