www.nederlanders.fr

Voor en door alle Nederlandstaligen in Frankrijk - Zegt het voort!

Meld je aan om de menu-onderdelen "Voeg toe...", "Leden" en " Thema's" te kunnen zien.

Het Nederlands Ondersteuningsfonds bestaat vijftig jaar!

                HET NEDERLANDS ONDERSTEUNINGSFONDS BESTAAT VIJFTIG JAAR

                 EN HEEFT HONDERDEN ‘ZUID-FRANSE NEDERLANDERS’ GEHOLPEN

 

Het Nederlands Ondersteuningsfonds, opgericht in 1967, fungeerde aanvankelijk als ‘filiaal’ van Aneas in Parijs, een stichting die zich eveneens op het bijstaan van in Frankrijk gevestigde Nederlanders richt. Sinds 1995 is het Ondersteuningsfonds (Oeuvres Néerlandaises) een zelfstandige door de Franse wet erkende liefdadigheidsinstelling, actief in de Provence, Alpes-Maritimes en Côte d’Azur, onder toezicht van de Préfecture des Alpes-Maritimes, Direction de la Réglementation des Affaires Associatives en de Direction des Services Fiscaux.

Het misverstand dat in Zuid-Frankrijk wonende Nederlanders hun schaapjes op het droge hebben en geen problemen kennen is hardnekkig. De bestuursleden van het Ondersteuningsfonds ervaren dat zich ook in het leven van in Zuid-Frankrijk woonachtige Nederlanders problemen kunnen voordoen. In de afgelopen vijftig jaar heeft het Ondersteuningsfonds dankzij de financiële bijdragen van vele trouwe donateurs de helpende hand kunnen reiken aan vele Nederlanders met financiële en/of sociale problemen, die voor het vinden van een oplossing geen of onvoldoende beroep konden doen op de Nederlandse of Franse overheid dan wel familie of vrienden.Het Ondersteuningsfonds verleent niet alleen financiële hulp, ook door de persoonlijke aandacht van de bestuursleden wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de leefomstandigheden van cliënten. De bestuursleden van het fonds, die zich allen geheel belangeloos inzetten en alle kosten zelf dragen, bieden een luisterend oor, gaan mee bij dokters- of ziekenhuisbezoek en helpen regelmatig bij het op orde brengen van de administratie.

Als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, kan een financiële tegemoetkoming worden verstrekt teneinde in de dagelijkse levensbehoeften te kunnen voorzien; soms worden niet door de verzekering gedekte medische kosten vergoed; voor meerdere cliënten wordt de mutuelle door het Ondersteuningsfonds betaald en onder strikte voorwaarden kunnen renteloze leningen worden verstrekt. Voorts zijn ten laste van het Kinderfonds bijvoorbeeld kosten voor schoolgaande kinderen van cliënten betaald zoals deelname aan een zomerkamp, lidmaatschap van een sportclub, kosten van de naschoolse opvang of de kantine.

Waar dat mogelijk is, is het streven er altijd op gericht cliënten zodanig te begeleiden dat zij weer op eigen benen kunnen staan.

Voorwaarde voor het verlenen van financiële steun is het geven van volledige openheid (inzage in bankafschriften en belastingaanslagen) en cliënten dienen een schuldbekentenis te ondertekenen, waarin is bepaald dat zij zich verplichten de ontvangen financiële steun aan het Ondersteuningsfonds terug te betalen als hun financiële omstandigheden zodanig wijzigen, dat zij daartoe in staat zijn.

Voor informatie over de werkwijze en contactgegevens van het fonds, voorbeelden van situaties waarin hulp is verleend en het meest recente jaarverslag zie: www.nederlandsondersteuningsfonds.fr.

 

Weergaven: 604

Tags: 20170516, Overige Diensten

Reactie van Raad&Daad op 17 Mei 2017 op 8.16


Beste Renée de Gans,

Van harte proficiat met het 50-jarig jubileum van het Nederlands ondersteuningsfonds.
Het mag wellicht paradoxaal klinken, maar ik hoop dat u uw goede werk nog lange tijd mag voorzetten. Hiermee wil ik natuurlijk niet zeggen dat ik wens dat Nederlanders in de problemen zullen geraken om instellingen zoals de uwe overeind te houden.
Maar als er Nederlanders in de (financiële) problemen komen, dan is het goed te weten waar ze voor hulp kunnen aankloppen.

Namens het stuurteam van Raad&Daad wens ik u veel succes voor de komende jaren.
Met vriendelijke groet
Paul Subelack

Reactie van Renée de Gans op 17 Mei 2017 op 8.25

Goedemorgen Paul,

Hartelijk dank voor de 'felicitatie', maar vooral voor je reactie. Het is belangrijk dat de mogelijkheid om een beroep op het Nederlands Ondersteuningsfonds te doen breed bekend is. Ik denk dat het zinvol is dat wij eens met elkaar overleggen. Wellicht kunnen wij af en toe samenwerken. Zou je mij je contactgegevens willen sturen op nlondersteuningsfonds@gmail.com?

Met vriendelijke groet,

Renée de Gans

Reactie van Theodora Besse op 17 Mei 2017 op 12.31

Renée, heel goed dat je nogmaals de aandacht vestigt op het Ondersteuningsfonds. Dat deed je al eerder naar aanleiding van mijn artikel "Vrijwilligerswerk in Frankrijk", waarin ik wel de hulporganisatie voor Nederlanders in Frankrijk Aneas (sinds 1885) noemde, maar niet jullie Ondersteuningsfonds. Je schreef in een reactie onder meer:

"Een kleine aanvulling: naast de vrijwilligers van Aneas (aneas.fr) zijn de vrijwilligers van het Nederlands Ondersteuningsfonds (nederlandsondersteuningsfonds.fr) in de regio PACA zeer actief bij het begeleiden van landgenoten die om welke reden dan ook hulp behoeven en geen beroep kunnen doen op de Franse of Nederlandse overheid."

Waarop ik antwoordde:

"...bedankt voor je nuttige aanvulling. Op de website van Aneas wordt naar het Ondersteuningsfonds verwezen, omdat het fonds specifiek landgenoten-in-nood in de regio Paca ondersteunt."

Ik waardeer het zeer dat je zo actief bent wat de publiciteit betreft en ik wens het Ondersteuningsfonds het beste voor de toekomst en veel actieve vrijwilligers toe.

Reactie van Lien op 17 Mei 2017 op 20.10
Maar alleen dus voor nederlanders in de genoemde regio's?
Reactie van Theodora Besse op 17 Mei 2017 op 20.26

Inderdaad Lien, maar voor de andere regio's is er dus de NL Vereniging voor Onderlinge Hulpverlening Aneas, die dezelfde doelstellingen heeft als het Ondersteuningsfonds.

Hieronder is plaats voor een reactie. Blijf bij het onderwerp. Wees constructief en vriendelijk. Uw kennis en ervaring worden op prijs gesteld.

Je moet lid zijn van www.nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van www.nederlanders.fr

Uw adresboekje in Frankrijk

-

Word sponsor en...

© 2017   Gemaakt door: Anton Noë.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden