Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

||  PLAATS BERICHT  ||  PLAATS ADVERTENTIE   || 

.

Bron: https://www.lardennais.fr/id325477/article/2021-12-24/vos-droits-le...

Vertaling door DeepL Translate: https://www.deepl.com/translator

Het recht om zich na een aankoop te beroepen op een verborgen gebrek, om een prijsvermindering te eisen of zelfs om de verkoop aan te vechten, kan tot 20 jaar duren, zo heeft het Hof van Cassatie geoordeeld.
De wet bepaalt dat een koper binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek een klacht moet indienen. Maar het Burgerlijk Wetboek bepaalt over het algemeen (op enkele uitzonderingen na, zoals voor de verwerving van onroerend goed) dat de verjaringstermijn voor de uitoefening van een recht niet langer dan twintig jaar mag duren.
Het voorbeeld

De zaak betrof de nieuwe eigenaar van een gebouw. Meer dan vijf jaar na de aankoop was hij naar de rechter gestapt nadat hij een ernstig structureel gebrek had ontdekt en hij vorderde schadevergoeding van de vorige eigenaar voor dit verborgen gebrek, dat reeds bestond op het tijdstip van de verkoop.

De vordering wegens een verborgen gebrek moet binnen twee jaar na de ontdekking ervan worden ingesteld, aldus de voormalige eigenaar, maar daarbij moet ook de algemene verjaringstermijn van vijf jaar in acht worden genomen. Volgens de vroegere eigenaar was de vordering derhalve niet-ontvankelijk omdat zij te laat was ingediend.

Het Hof van Cassatie heeft dit standpunt verworpen. Het verloop van een verjaringstermijn kan worden opgeschort of onderbroken, maar in elk geval kan de algemene termijn van twintig jaar niet worden overschreden in geval van een verborgen gebrek. De vordering van de eigenaar, die vijf à zes jaar na zijn aankoop is ingesteld, kon derhalve niet worden afgewezen en moest worden onderzocht.

In onroerendgoedzaken worden procedures wegens verborgen gebreken echter vaak uitgesloten door de standaardclausule die notarissen in koopakten opnemen. Deze clausule bepaalt dat de koper "verantwoordelijk is voor" alle verborgen gebreken die hij of zij ontdekt, zonder verhaal op de verkoper.
Wat de wet zegt

De tekst die voorziet in de garantie voor verborgen gebreken is artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek: "de verkoper is gebonden door de garantie voor verborgen gebreken van het verkochte die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben gegeven, als hij het had gekend.

Er is sprake van een verborgen gebrek wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan: de koper mag op het tijdstip van de verkoop niet van het bestaan van het gebrek op de hoogte zijn geweest, het gebrek moet niet zichtbaar zijn, het gebrek moet het gebrek ongeschikt maken of het gebruik ervan verminderen, het gebrek moet zich vóór de verkoop hebben voorgedaan.


Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Weergaven: 916

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20211225, Overheid

Reactie van Theodora Besse op 25 December 2021 op 16.08


Interesssant Jan! In feite zet de rechter hier dus de speciale wet aan de kant, terwijl hij die juist moet toepassen, en hij verleent de algemene wet voorrang.  Dit, terwijl in het algemeen juridisch de regel geldt: lex specialis derogat legi generali. Oftewel: als er een specifieke regel is, dan gaat deze boven de algemene regel. 

De bijzondere wet kan noodzakelijk zijn om één speciale situatie te regelen, die ook onder de algemene regelgeving valt. Maar met een lex specialis kan maatwerk geleverd worden.

Hier redeneert de rechter dus precies andersom. Merkwaardig.

Reactie van edith janzen op 25 December 2021 op 16.56

Tja, dat is Frankrijk, he. Alles omkeren en in het tegendeel uitleggen van de geest van een wet of regel.

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

ENTREPRISE | SPONSORS

Uw donatie is nodig

© 2023   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden