Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

Volgens mij is er binnen de groep Raad en Daad een geschil, machtsstrijd en of ordinaire ruzie bezig.
Het schijnt (naar mijn mening) te gaan tussen het beheer van nu en Paul Suberlack, waarvan de laatste nota bene in 2013 een van de oprichter was (zie tekst van Raad en Daad-de www site- hier beneden)
Voor de Nederlanders in Frankrijk met (juridische) problemen is maar 1 ding belangrijk: Welke van de Raad en Daad groep(en) (site of div. FB groepen) geeft betrouwbare informatie die werkelijk een steun biedt voor Nederlanders met een hulpvraag?
Het gaat mij er niet om wie gelijk heeft of waar een eventuele ruzie door ontstaan is maar puur om het feit *waar kunnen we betrouwbare info krijgen bij (juridische) vragen/ problemen.*
Is dat bij beide? WWW site en Facebook account? Of maar 1 van beide? Een geschil binnen het beheer wil zeggen dat personen niet meer door één deur kunnen maar zegt niets over kennis/ ervaring. Met modder naar elkaar gooien doet aan BEIDE groepen afbreuk en hierin zullen alleen verliezers zijn. WIE MOET JE GELOVEN? WIE KAN DAADWERKELIJK GOEIE INFO VERSCHAFFEN?  Klachten over foute info, helpt Raad en Daad mensen alleen maar verder in de problemen? Het vertrouwen is weg. Openheid van zaken kan helpen.
Een gezamenlijk Communiqué van beide groepen zal weer vertrouwen geven!
Met vriendelijk groet (naar iedereen!)
Esmee
 
Hier onder de diverse mededelingen over Raad en Daad en de diverse Facebook accounts + www. site.

 

In de NIEUWJAARSWENS van 1 jan. 2020

Het Stuurteam van Raad&Daad en haar vrijwilligers, hier op de site Nederlanders.FR

Gezien de opmerkingen en klachten die wij blijven ontvangen over de Facebookgroep Raad&Daad Frankrijk, waar met regelmaat de indruk wordt gewekt dat zij een verlengstuk van onze organisatie Raad&Daad zijn, blijven wij genoodzaakt om te herhalen dat wij NIET met hen in relatie staan en dragen daardoor ook GEEN verantwoordelijkheid voor de communicatie. Het Stuurteam & Ondersteunend team  Ada Neijzing, Carla Roksnoer en William Emsbroek. Esther Hoveling, Frans Guldemont en Lenny Margueritat.
 
 
In een ander topic  op deze site (Nederlanders.FR) kregen wij leden het volgende bericht.
-----------------------------------------------------------------------

INTERVENTIE MOD.:

Dames en Heren,

Na telefonisch overleg met de plaatser van deze reactie, Willem Drenth, deel ik u het volgende mee:

Raad en Daad op Facebook gebruikt op een schandelijke manier de naam en daarmee de reputatie van het echte Raad en Daad. Ze doen dit tegen de wil en zonder instemming van het Raad en Daad dat inmiddels al vele jaren en met een groot aantal vrijwilligers hulp, advies en ondersteuning bieden aan Nederlanders die op de een of andere manier in de problemen zijn gekomen in Frankrijk.

Zie dit bericht van Raad en Daad:

https://www.nederlanders.fr/profiles/blogs/raadendaad2020

Ook hieruit blijkt dat het echte Raad en Daad veel last ondervindt van de het zogenaamde Raad en Daad op Facebook. 

Ik citeer:

"OPMERKING

Gezien de opmerkingen en klachten die wij blijven ontvangen over de Facebookgroep Raad&Daad Frankrijk, waar met regelmaat de indruk wordt gewekt dat zij een verlengstuk van onze organisatie Raad&Daad zijn, blijven wij genoodzaakt om te herhalen dat wij NIET met hen in relatie staan en dragen daardoor ook GEEN verantwoordelijkheid voor de communicatie."

Deze informatie was ook voor Willem Drenth nieuw en hij heeft me verzocht om deze interventie te doen.  

-----------------------------------------------------------------------------------
 
Op de WWW.stie van RaadenDaad is de link met Paul Subelack duidelijk.

"Op vragen en discussies in het forum op de site van Wonen en Leven in Frankrijk is, medio oktober 2013, op initiatief van Peter Dek met ondersteuning van Theodora Besse en Paul Subelack een team van vrijwilligers ontstaan dat Nederlanders en Vlamingen wil ondersteunen bij de praktische problemen waarmee iedere buitenlander bij vestiging in Frankrijk te maken kan krijgen. De gedachte achter Raad&Daad is dat het handig en tijdbesparend werkt, wanneer niet iedereen opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Ook kan het plezierig zijn om in geval van nood in de eigen taal met een meer ervaren persoon te kunnen overleggen.
Wim Bavelaar, oprichter van de site Wonen en Leven in Frankrijk, heeft in de totstandkoming van Raad&Daad een zeer belangrijke rol gespeeld."

---------------------------------------------------------------------------
Facebook Raad&Daad Frankrijk van account Paul Subelack
Facebook account Raad&Daad verbonden met de site WWW.RaadenDaad.Fr
Facebook account Raad&Daad
Waarin deze opmerking van Ada Raad (Ada Raad komt niet voor in namenlijst beheer maar zou Ada Neijzing kunnen zijn. Geeft alleen maar meer verwarring)
Beste Mensen, Deze pagina bestaat eigenlijk niet meer. wij zijn bezig met Facebook om dit te verwijderen. Maar dat is een langzaam proces.
Mocht u vragen hebben voor Raad&Daad; Wij zijn alleen te bereken via onze website www.raadendaad.fr . Wij wijzen u er op dat de Facebook groep Raad&Daad Frankrijk een initiatief is van een ex-vrijwilliger en als zodanig met Raad&Daad niets te maken heeft! 
Met vriendelijke groet,
Stuurteam Raad&Daad

Weergaven: 4487

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20200114, Clubs, Verenigingen en Bijéénkomsten

Reactie van Joan Leest op 14 Januari 2020 op 19.41

Wat een verhaal , jammer hoor dat het zo moet , krijg je niet echt vertrouwen in !

Reactie van Anton Noë, beheerder en gastheer op 14 Januari 2020 op 20.28

Ik wil Esmee hartelijk danken voor het stellen van deze vraag. De achtergronden zijn begrijpelijk en het is belangrijk dat er duidelijkheid ontstaat over dit onderwerp.

Als beheerder van deze site en eveneens van de website Infofrankrijk.com hecht ik er waarde aan dat het initiatief Raad en Daad, zoals dat in oktober 2013 van start is gegaan sterk blijft en niet beschadigd wordt door een onduidelijke uitstraling naar buiten toe.

Inmiddels zijn er zo'n 160  vrijwilligers die samen aan een groot aantal hulpvragers ondersteuning en belangrijke oplossingen hebben geboden. Deze gecommitteerde vrijwilligers en de bevlogen leden van het Stuurteam en Ondersteuningsteam verdienen het om met één enkel gezicht naar buiten te treden. Ik roep de beheerder van de groep op Facebook, Paul Subelack, op om hier zijn medewerking aan te verlenen en het beheer van de betreffende groep te delen en geleidelijk aan over te dragen aan het Stuurteam van Raad en Daad (https://www.raadendaad.fr/).

Als eindverantwoordelijk beheerder van dit forum en van Infofrankrijk.com, zal ik niet toestaan dat via deze media nog meer twijfel wordt gezaaid. Ik beschouw dat als "Identity theft" en daar is dit forum niet voor bedoeld

Reacties die strijdig zijn met dat standpunt of die niet "on topic" zijn zullen door mij worden verwijderd. 

________________________________

OPMERKING:

Ook wil ik benadrukken dat het bericht van Esmee integraal en ongewijzigd is geplaatst. Inclusief de onderstreepte en vetgedrukte teksten. In dit bericht is niets door mij als Beheerder of Mod. veranderd of toegevoegd. 

Reactie van RaadenDaad op 14 Januari 2020 op 20.39

Beste Esmee,

Als Raad&Daad kunnen wij ons voorstellen dat het uitermate verwarrend is dat het idee bestaat alsof er twee Raad&Daad organisaties bestaan.
Wij hebben dit al eerder uitgelegd en we leggen dit nu graag nog eens uit aan u hoe het in elkaar zit want wat ons betreft moet dit probleem ook zo snel mogelijk de wereld uit.

Raad&Daad is sinds de oprichting in 2013 een vrijwilligersorganisatie met nu zo’n 160 vrijwilligers. Jaarlijks behandelen wij een groot aantal hulpaanvragen en deze worden behandeld door één of soms meerdere van onze vrijwilligers.
Net zoals onze naam aangeeft gaat het niet alleen om een advies maar, onze vrijwilligers gaan bijvoorbeeld ook mee naar gesprekken met instanties.

Een van de stuurteamleden heeft, als vrijwilliger, door medische omstandigheden afscheid moeten nemen van onze organisatie. Een van zijn taken was voorlichter en als zodanig beheerde hij ook een facebookpagina met dezelfde naam als onze organisatie. Helaas stond dit op het account Raad&Daad geregistreerd en dit mag niet van Facebook want het is geen eigen naam, en Facebook sloot het account. Maar de pagina “drijft” helaas nog steeds rond op Facebook. Wij hebben meerdere malen aan facebook verzocht om deze pagina te verwijderen, tot op heden en helaas zonder resultaat.

Er is daarna door dit ex stuurteamlid/vrijwilliger een groep aangemaakt, maar nu vanuit zijn privé account. Na zijn vertrek uit Raad&Daad is dit onacceptabel gebleken voor Raad&Daad. Ook een naamswijziging waardoor duidelijk zou worden dat er geen binding met onze organisatie bestaat was niet bespreekbaar, jammer want het zou een hoop oplossen.
Doordat deze facebookgroep in de praktijk geleid heeft tot vragen, opmerkingen en klachten bij onze organisatie hebben wij nadrukkelijk afstand genomen van deze facebookgroep.
Door de naam, opmaak en gebruikte teksten wordt de indruk gewekt dat deze facebookgroep iets met onze organisatie te maken heeft.

Feit blijft dat dit ex stuurteamlid/vrijwilliger in het verleden veel goed werk voor onze organisatie gedaan heeft, maar dat er nu dingen doet die een verkeerde indruk wekken. Gelukkig blijkt uit het aantal hulpvragen dat de mensen die hulp zoeken (en daar gaat het ons uiteindelijk om) blijkbaar de weg naar ons wel weten te vinden.
Wij zijn genoodzaakt om te herhalen dat wij GEEN verantwoordelijkheid dragen voor deze facebook groep en ook niet NIET met hen in relatie staan.

Als Raad&Daad willen wij er geen enkele onduidelijkheid over laten bestaan dat fora en facebook groepen heel belangrijk kunnen zijn. Wij ontvangen bijvoorbeeld ook aanvragen die beter op een forum, zoals Nederlanders.fr, gesteld kunnen worden. In die situaties verwijzen wij dan ook naar dit forum.
Maar bijna alle aanvragen direct aan ons, betreffen hulpvragen waarbij een persoonlijk contact gewenst is. Dat kan per mail, telefonisch of gewoon aan tafel.

Contact met Raad&Daad
Voor hulpvragen, aanmelden als vrijwilliger of een algemene vraag aan onze organisatie:
www.raadendaad.fr

Namens het stuurteam van Raad&Daad
Lenny Margueritat (voorlichting)

Reactie van Theodora Besse op 15 Januari 2020 op 8.03


Als een van degenen die aan de wieg heeft gestaan van Raad en Daad schrik ik hier erg van. Ik herinner mij goed dat de initiatiefnemer van Raad en Daad, Peter Dek, al in het eerste stadium onenigheid kreeg met Paul Subelack. Hij vertrok daarom. We hebben toen William Emsbroek aangezocht als opvolger, die deze functie van coördinator nog steeds vervult.

Ook ik ben al in een zeer vroeg stadium (december 2013) vertrokken na onenigheid met Paul Subelack. Peter Dek, met wie ik nog steeds contact had, vroeg mij waarom. In het antwoord dat ik hem gaf staat onder meer: "Sinds jouw vertrek voelde hij zich de directeur, hij was dag en nacht met R&D bezig. Hij leeft voor R&D en hij ís R&D." (Ik bewaar al mijn emails.)

Kennelijk is dat in latere jaren zo verder gegaan, zelfs nadat hij door een ernstige ziekte werd gedwongen om afscheid te nemen van Raad en Daad. En zelfs nu hij inmiddels in Ierland woont! Aangezien hij het beheer over de Facebookpagina voerde heeft hij zich deze kennelijk na zijn vertrek helemaal toegeëigend, inclusief de naam, die ik destijds heb bedacht!

Het is eigenlijk te zielig voor woorden, want kennelijk wil de man zó verschrikkelijk graag een rol van betekenis spelen en daartoe gaf Raad en Daad hem de gelegenheid. Het zou allemaal nog niet zo erg zijn en je zou kunnen denken "Laat hem zijn speeltje maar", ware het niet dat mensen erdoor in verwarring raken en dat degenen die zich via de Facebookpagina tot Paul Subelack richten van zijn adviezen schade ondervinden. Kennelijk wenden zij zich dan vervolgens met klachten tot het echte Raad en Daad.

De naam Raad en Daad dekt volledig de inhoud van wat wij ooit in 2013 startten: er wordt advies gegeven, maar zonodig bieden de inmiddels 160 vrijwilligers over heel Frankrijk ook daadwerkelijke hulp! Ze gaan mee naar belangrijke gesprekken met autoriteiten en begeleiden mensen persoonlijk. Hulpvragen worden door het stuurteam beoordeeld en vervolgens doorgespeeld naar de meest geschikte van de 160 vrijwilligers.

De Facebook-pagina van Paul Subelack daarentegen kan wel Raad geven, maar niet de Daad bij het woord voegen. Het bestaat namelijk slechts uit één persoon, die vanwege ziekte afscheid heeft moeten nemen van Raad en Daad en bovendien vorig jaar naar Ierland is vertrokken. De naam van de Facebook-pagina dekt dus allang de inhoud niet meer.

Er bestaat maar één Raad en Daad en dat is die van de website Raad en Daad. Ik wens de leden van het stuurteam van Raad en Daad veel sterkte. Zij zetten zich dagelijks in om met raad en daad Nederlandstaligen in Frankrijk bij te staan. 

Reactie van Sequoia op 15 Januari 2020 op 8.46

@ Theodora, de facebook pagina bestaat niet uit slechts Paul Subelack. Als je op de betreffende pagina kijkt zul je zien dat de verantwoordelijken zijn [naam verwijderd door Mod.] en Paul Subelack. Veruit de meeste bijdrages zijn van [naam verwijderd door Mod.], dus je zou kunnen zeggen een nieuw "het projekt".

Onbegrijpelijk dat er mensen zijn die onder het mom van een fantastische vrijwilligers organisatie een platform creëren om toch vooral hun dagelijkse beslommeringen in tekst en vooral beeld te kunnen blijven delen!  Schandalig!!

Reactie van Theodora Besse op 15 Januari 2020 op 9.16


Dankjewel Sequoia, ik kom nooit op Facebook, al heb ik er wel een account om af en toe iets te kunnen lezen. Olievat heeft, na van dit forum verwijderd te zijn, dus een nieuwe bestemming gevonden om zijn schrijfsels kwijt te raken, onder het mom van "hulpverlening", maar onder een valse (gestolen) naam.

Inderdaad een grote schande, maar dit soort mensen schuwt niets om zich maar te kunnen manifesteren. Zielig.

Reactie van Hans van den Bos op 15 Januari 2020 op 9.55

Ik kijk hier vreemd van op. En, eerlijk gezegd, had ik dit niet van Paul Subelack verwacht. Ik ben jarenlang vrijwilliger voor Raad en Daad geweest en eigenlijk nooit problemen ondervonden. Ik heb zowel eerst met Subelack en daarna met van Eemsbroek altijd goed contact gehad.

Jammer dat op deze wijze vrijwillige hulpverleners in de wielen worden gereden. Of je van [naam verwijderd door Mod.] veel hulp mag verwachten, betwijfel ik.

Reactie van Sequoia op 15 Januari 2020 op 9.56

@ Theodora, als je op die openbare facebook groep kijkt, dan zie je verhaaltjes als "Gerard hakt hout" "Gerard heeft diarree" "Gerard komt bij de garage" en meer van dat soort peuterboeken verhalen. Dit alles gespekt met vooral veel foto's van Gerard en/of partner... Het heeft allemaal niks met raad of daad te maken!

Reactie van Theodora Besse op 15 Januari 2020 op 10.11


Dus eigenlijk misbruikt [naam verwijderd door Mod.] de FB site voor zijn eigen doeleinden: zich manifesteren. En dat niet onder één valse (gestolen) naam, maar onder twee valse namen, namelijk ook nog onder de naam van zijn vrouw [naam verwijderd door Mod.], zoals hij in dit forum ook af en toe deed.

Ik voel totaal geen behoefte om er te gaan kijken. Geef mijn portie maar aan Fikkie. Wel vraag ik me af in hoeverre Paul Subelack nog daadwerkelijk bij de FB-pagina is betrokken en of hij er nog wel zeggenschap over heeft. Of dat [naam verwijderd door Mod.] inmiddels aan alle touwtjes trekt... 

Reactie van Hans van den Bos op 15 Januari 2020 op 10.23

[naam verwijderd door Mod.] kennende zou dat wel eens zo kunnen zijn. Ik kan niet geloven dat Paul echt kwaad in de zin heeft. Zo ken ik hem ten minste niet. Maar vervelend blijft het wel.

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

SNELMENU

SPONSOR | ENTREPRISE

© 2021   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden