Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

||  PLAATS BERICHT  ||  PLAATS ADVERTENTIE   || 

Informatie

Bijen in Frankrijk

Leden: 45
Meest recente activiteit: 9 Feb 2023

Over het voeden van suiker aan de bijen.

Het inwinteren van de honingbijen is begonnen en dat is een van de momenten in het jaar waarop de bijen extra voeding krijgen in de vorm van suiker.

Een goede beschrijving van hoe dit gedaan wordt is terug te vinden op de website Imkerpedia;

http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php/Suikerwater

Veel van de imkers gebruiken daarbij sacharose, wat we allemaal kennen als kristalsuiker of tafelsuiker. Het is dezelfde suiker die gebruikt wordt in de thee of koffie.

Ter vergelijking; in de natuurlijke voeding van de bijen, honing, zit nagenoeg geen sacharose.

De samenstelling van honing wil nog wel eens verschillen, maar ziet er over het algemeen als volgt uit;

38 % fructose (vruchtensuiker), 31 % glucose (druivensuiker), 15 - 20 % water, 5 - 15 % meervoudige suikers, 3 % overige stoffen (mineralen, vitaminen, enzymen, etc.).

Voor de imker zitten er meerdere voordelen aan om sacharose (kristalsuiker) te gebruiken, een van die voordelen is dat het kostenbesparend is. Een iets duurdere keuze is het gebruik van mengsels van glucose en fructose, dat in tegenstelling tot sacharose wel direct door de bijen kan worden opgenomen (en van nature in honing voorkomt).

Het toepassen van suiker als voeding voor bijen is eigenlijk sinds de introductie van suiker al een punt van discussie geweest. Wetenschappelijk onderzoek heeft aanvankelijk geleid tot de conclusie dat bijen geen enkele hinder ondervinden van suiker als extra voeding en er zelfs baat bij hebben.

Vooral ingegeven door de grote verliezen aan bijenvolken van de afgelopen jaren is deze discussie nieuw leven ingeblazen. Suiker is een eenzijdige voeding in vergelijk met honing. De mineralen, vitaminen, enzymen, etc blijken van essentieel belang voor de gezondheid van de bijen.

Zie voor de discussiepunten bijgaand artikel:

http://www.beebehavior.com/weak_state_bee_colonies.php 

Tom Verhoeven

Discussieforum

Droooooogte ondanks Bij-Voeren, geen levende have meer! 2 antwoorden 

Begonnen door David Meijer Du Jardin. Laatste reactie van David Meijer Du Jardin 9 Nov 2018.

Regelgeving bijenhouden in Frankrijk

Begonnen door Dicki smits 6 Mei 2018.

De behangersbij 6 antwoorden 

Begonnen door Victor. Laatste reactie van Ada 29 Jul 2014.

Bijendodende pesticiden min of meer verboden (voorlopig) ... 15 antwoorden 

Begonnen door Tom Verhoeven. Laatste reactie van Ada 20 Feb 2014.

Steeds minder Imkers in Frankrijk 7 antwoorden 

Begonnen door Tom Verhoeven. Laatste reactie van Ada 19 Okt 2013.

Wetenschapper hebben ontdekt waarom de bijen massal sterven 7 antwoorden 

Begonnen door Ada. Laatste reactie van Fre@ 30 Jul 2013.

Van geen bijenvolk te krijgen, opeens 2 kasten in mijn tuin 3 antwoorden 

Begonnen door Karin Maassen. Laatste reactie van Karin Maassen 9 Jul 2013.

Rovende Bijen 2 antwoorden 

Begonnen door Tom Verhoeven. Laatste reactie van Tom Verhoeven 27 Jun 2013.

Het begin van een nieuw bijen – seizoen 9 antwoorden 

Begonnen door Tom Verhoeven. Laatste reactie van Tom Verhoeven 13 Jun 2013.

EPA aangeklaagd voor het verdwijnen van bijen 11 antwoorden 

Begonnen door Tom Verhoeven. Laatste reactie van Tom Verhoeven 7 Mei 2013.

Petitie tegen het gebruik van pesticiden 18 antwoorden 

Begonnen door Tom Verhoeven. Laatste reactie van Tom Verhoeven 29 Apr 2013.

Hommels en Theepotten 14 antwoorden 

Begonnen door Tom Verhoeven. Laatste reactie van 0g66dv7nqwtql 17 Apr 2013.

Bayer wil via de rechter publicatie studies bijengif tegenhouden 8 antwoorden 

Begonnen door Ada. Laatste reactie van Fre@ 16 Apr 2013.

Lobby door Syngenta, Bayer en de tegenreacties van de consument. 2 antwoorden 

Begonnen door Tom Verhoeven. Laatste reactie van Fre@ 16 Apr 2013.

bayer 1 antwoord 

Begonnen door Ada. Laatste reactie van 0g66dv7nqwtql 3 Apr 2013.

Communicatie tussen bijen en bloemen 5 antwoorden 

Begonnen door Tom Verhoeven. Laatste reactie van Ada 3 Apr 2013.

Nosema 3 antwoorden 

Begonnen door Tom Verhoeven. Laatste reactie van Fre@ 24 Mrt 2013.

Over bijen, peren en de gevolgen op de maatschappij 2 antwoorden 

Begonnen door Tom Verhoeven. Laatste reactie van Tom Verhoeven 23 Mrt 2013.

Bijengif kan hiv-virus doden 34 antwoorden 

Begonnen door Tom Verhoeven. Laatste reactie van Tom Verhoeven 18 Mrt 2013.

De film “More then Honey” van Anton Imhoof. 3 antwoorden 

Begonnen door Tom Verhoeven. Laatste reactie van Fre@ 15 Mrt 2013.

Prikbord

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Bijen in Frankrijk om reacties te kunnen toevoegen!

Reactie van Tom Verhoeven op 1 Maart 2013 op 4.24

Hallo Joep,

De uitleg die ik gaf over het leven van de bijen was bedoeld om duidelijk te maken dat de werkelijkheid niet overeen komt met het zoetsappige beeld dat in de vrije mare beschreven wordt.

Er bestaat geen natuurwet die formuleert dat de sterkste overleefd.

Ook dat heb ik proberen aan te geven met mijn verwijzing naar het Darwinisme. In de natuur is geen voortdurende strijd gaande – maar eerder een continue dialoog.  Wat dat betreft kan de mens nog een hoop leren van de natuur.

Wat je bedoelt met een orde waarnaar bijen en mieren leven begrijp ik niet.  Bedoel je een gedragscode?  Of een hiërarchische orde?

Ik heb geprobeerd om heldere argumenten aan te voeren waarom de inhoud van het artikel onjuiste informatie bevatte. Aan de hand van die argumenten kun je er voor kiezen om zelf verder onderzoek te doen, gegevens op te zoeken in literatuur of op het internet,  etc.  Je kunt er ook voor kiezen om met heldere tegen-argumenten te komen die mijn argumenten mogelijk weerleggen.

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om alles ter zijde te leggen en vast te houden aan reeds bestaande opvattingen.

Dat laatste is wat minder interessant in een discussie, maar het is een geldige optie.

Vriendelijke groet,

Tom  

Reactie van Tom Verhoeven op 27 Februari 2013 op 17.02

Bij met radarsysteem.

Reactie van Tom Verhoeven op 27 Februari 2013 op 16.43

Hai Joep,  Het artikel in de vrije mare is een heel andere kwestie.  Het is geen voorbeeld van een literaire tekst.  Het is ook qua taalgebruik en leesbaarheid echt niet goed geschreven.  Het is ook geen wetenschappelijke tekst of een filosofische tekst.  Toch worden er dingen naar voren gebracht met de pretentie dat het om zinvolle informatie gaat, dat het om kennis gaat. En dat is misleidend. Dat de bewering gedaan worden vanuit het gevoel (of zoals jij het zelfs noemt “gezond gevoel”) is alleen maar des te kwalijker.

Er bestaan twee tegengestelde wereldbeelden waar ik me niet in kan vinden. In het ene wereldbeeld, gevoed door het darwinisme, bestaat de natuur uit een voortgaande strijd om te overleven waarin alleen de sterksten een kans maken (survival of the fittest). Biologisch onderzoek van met name de laatste decennia heeft weinig van dit wereldbeeld over gelaten. Het andere wereldbeeld ziet de natuur als een Disney-park met lieve knuffelbare diertjes spelend op altijd groen gras. Het is een populair beeld, maar het stemt niet overeen met  de werkelijkheid.

In het artikel wordt het beeld gegeven van een sentimentele bijenfamilie die troost bij elkaar zoekt als het even niet mee zit. De koningin paart met een (of hooguit een paar) van de mannetjes (uit dezelfde korf?). Kortom, een ouderwets huiselijk gezin.

De werkelijkheid is iets minder harmonieus. Voor de jonge koningin geldt; “the lady is a tramp” – tijdens de bruidsvlucht wordt ze door zo’n vijfentwintig darren bevrucht (en beslist nooit door een dar uit haar eigen volk – dat is immers haar broer!). De darren sterven na de bevruchting. Afgezien daarvan hebben de darren een makkelijk leven, ze zijn in elke bijenkast welkom en krijgen van alle vrouwen te eten. Tot het einde van het seizoen – dan worden ze massaal door hun zusjes om zeep gebracht (darrenslacht).  Een ouder wordende koningin die minder eitjes legt wacht hetzelfde lot, haar dochters smoren haar door zich in een bal om haar heen te wikkelen.  Of ze kweken een jonge koningin en laten haar de oude koningin vermoorden.  Om maar niet te spreken over de spanningen die soms  ontstaan  tussen de verschillende generaties half-zusjes.

In het artikel wordt beweerd dat een bij liever niet op een soort bloem vliegt en dit wordt ook nog eens in verband gebracht met biodiversiteit.  In werkelijkheid vliegt honingbij bij voorkeur op een bloemsoort – plant bijvoorbeeld enkele lavendelstruikjes in de tuin en je zult zien dat bijen er massaal op zwermen. Dat heeft verder niets te maken met biodiversiteit.

Het zijn slechts enkele voorbeelden van alle in het artikel genoemde feiten en details die niet kloppen. De beweringen die in het artikel gedaan worden vanuit een gevoel zijn dingen die onderzocht kunnen worden en bijna zonder uitzondering ook onderzocht zijn. We weten al in hoeverre de bij gevoelig is voor wind, welke soort geluiden de bij als onaangenaam ervaart, welke kleur haar voorkeur heeft, etc. Beweringen doen die daar tegenstrijdig mee zijn blijven onjuist, ook al heeft iemand er een aangenaam gevoel bij.  

Vriendelijke groet,

Tom

Reactie van Tom Verhoeven op 27 Februari 2013 op 16.23

Hai Joep,

  Er bestaat gerede twijfel of de uitspraak “als de bij uitsterft, sterft ook de mens binnen vier jaar uit” gedaan is door Albert Einstein.  Het is in geen van zijn geschriften terug te vinden.  Het zou natuurlijk kunnen zijn dat het gaat om iets dat hij opmerkte tijdens een gesprek of misschien tijdens een interview met een journalist.  Het is echter nergens vastgelegd.

Jos opperde reeds dat de uitspraak eigenlijk van Rudolf Steiner is. Mijn reactie is dan ook een antwoord op Jos’ opmerking. Hij kon wel eens gelijk hebben.

Los van de vraag door wie de uitspraak feitelijk gedaan is, is het belangrijk om te onderzoeken of de stelling juist is. Wereldwijd beginnen we ons meer en meer bewust te worden van het belang van de bij voor onze voedselvoorziening. Het verlies van de bijen zou werkelijk een ramp betekenen voor de mensheid – of de mens het dan nog vier jaar of een paar jaar langer volhoudt is dan eigenlijk niet relevant. De mens kan niet zonder bij !  In die zin beschouw ik de stelling als correct, ongeacht door wie ze naar voren gebracht is.

Tom

Reactie van Tom Verhoeven op 27 Februari 2013 op 3.15

De uitspraak "Als de bij uitsterft, sterft ook de mens binnen vier jaar" wordt toegekend aan Albert Einstein. De uitspraak is echter niet terug te vinden in zijn boeken of artikelen. Het is ook maar de vraag waarom hij als fysicus (geen bioloog of imker) zo'n uitspraak zou hebben gedaan.

Reactie van Tom Verhoeven op 27 Februari 2013 op 3.09

Heb me door de tekst van "de vrije mare" (zie hieronder voor de link) heen geworsteld - maar mijn hemel, wat wordt hier veel onzin te berde gebracht ! Het zijn dit soort teksten van mensen die zich niet in de materie verdiepen die alleen maar meer verwarring en meer misverstanden in de wereld brengen.

Vroeger kwam ik regelmatig in een boekwinkel die zijn collectie per onderwerp in boeken kasten etaleerde; Nederlandse literatuur, Engelse literatuur, filosofie, geschiedenis, e.d. Een kast had als opschrift "Onzin". Een tekst als die uit de vrije mare hoort thuis in de kast "complete nonsens".

Tom

Reactie van hans van baardewijk op 26 Februari 2013 op 9.44

Hallo Bram, kun je mij vertellen wat er precies aan die oude bijenkast van die franse leraar Imker schortte. Ik ben nl.zelf een bijenkast aan't knutselen en wil het goed doen. grt. Hans

Reactie van Tom Verhoeven op 25 Februari 2013 op 22.10

Jos, ongelooflijk goede foto's van bijen !  Dank voor de link!

Tom

Reactie van Tom Verhoeven op 25 Februari 2013 op 17.22

Bram,

Kritisch kijken naar hetgeen je aan het doen bent hoort bij elke vak. En dus ook bij het ambacht van de imker.

Toch duidde ik met “de huidige methode van imkeren” niet zozeer op een verschil van periodes.  Ook ik zou niet terug willen naar een periode waarin je als imker je bijenvolk moet vernietigen om aan de honing te kunnen komen.  Het gebruik van bijenkasten is in ieder denkbaar opzicht een hele verbetering opzichte van de bijenkorf of de nog oudere methodes van huisvesting voor de bijen.

Het gaat om een meer fundamentele vraag. Moet je als imker je bijenvolken beschikbaar stellen voor de bestuiving van voedselgewassen?  Wanneer een imker de hoeveelheid bijenvolken begint af te stemmen op bijvoorbeeld het aantal fruitbomen in zijn regio, dan zal hij daarna noodzakelijkerwijs andere voedselbronnen moeten zoeken voor al die volken. En dan komt hij al gauw terecht bij massaal aangeplante/gezaaide bloeiende gewassen (monocultuur) met alle problemen van dien. De imker werkt hierdoor onwillekeurig of bewust  mee aan het in stand houden van deze methode van landbouw. Door het verlies van zijn volken is hij een slachtoffer van deze methode, maar tegelijkertijd ondersteunt hij dezelfde landbouwmethode. Dat maakt hem ook deel van het probleem.    

In Japan heb ik ervaren dat de imkers aldaar hier niet aan mee doen. Zij stemmen het aantal volken af op de hoeveelheid voedsel die de bijen gedurende het seizoen in de bossen en velden kunnen vinden. De fruittelers die ik daar ken bestuiven hun fruitbomen bloem voor bloem met een veertje. Imkers daar hebben ook minder moeite met het zwermen van hun volken – ze laten er  veel van hun ziektes en parasieten door achter.  De oorsprong van deze houding van de imkers ligt in hun manier van denken,  in hun meer Taoistische kijk op de natuur.  

Wat ik zelf betreur is dat mensen over het algemeen weinig kennis van de natuur hebben, zelfs een afkeer hebben tegen de natuur,  en niet na denken over wat de plaats van de mens is in die natuur.  Tegelijkertijd zie ik om me heen weinig begrip over wat wetenschap is en wat het eigenlijke doel van wetenschap is.

We hebben wetenschap nodig om de stelling dat water kookt bij 100 graden Celsius te begrijpen. Net zoals we wetenschap nodig hebben om te achterhalen waarom het water bij mij niet kookt bij 100 graden C. maar bij 96 graden C.

Plagiaat is geen reden om wetenschap of zelfs wetenschappers in twijfel te trekken. Het over nemen van informatie is op zich nooit een probleem in de wetenschap. De ophef van de laatste jaren over een aantal wetenschappers die onderzoeken hebben gepubliceerd die niet oorspronkelijk van henzelf was is bezwaarlijker.  Maar er is reeds meermalen gewezen op de prestatiedwang van de overheid. De wetenschapper wordt gedwongen op als maar kortere termijnen met schriftelijke resultaten te komen en met een quotum van een minimum aantal publicaties per jaar terwijl zijn onderzoek vaak een langere termijn vergt. De prestatiedwang van het bedrijfsmanagement past niet bij wetenschap.

Imkers met verwaarloosde bijenkasten ben ik in Nederland ook tegen gekomen. Wel eens naar de bijenkasten in de VS gekeken?  En ongetwijfeld maken imkers fouten.

Maar we zullen toch een keer onder ogen moeten zien dat onze huidige landbouwmethodes met steeds meer problemen te kampen hebben en dat de oorzaak van die problemen in de methode zelf ligt.

Vriendelijke groet,

Tom    

Reactie van Bram Jansen op 25 Februari 2013 op 9.50

Tom,

Het kritisch kijken naar de methode van Imkeren is niet echt nodig. De huidige manier van Imkeren lijkt mij prima. Ik zou niet terug willen naar de tijd dat korven voor de winter massaal afgezwaveld werden.

Ik ben het met je eens als je zegt dat Imkers ook eens hand in eigen boezem moeten steken. Vorig jaar, vlak na het "uitwinteren" kwamen wij even bij de Franse vereniging om wat zaken aan te schaffen. Nou heb ik toch al niet zo'n hoge pet op van wat Fransen wel of niet weten,  en dat bleek ook daar maar weer juist te zijn.  Een "leraar Imkeren" van die Franse club, daar ter plekke met een oude lege bijen kast als show model (Ik zou de kast niet eens in de nabijheid van mijn bijen durven hebben) hij was na de winter, jawel... 19 volken kwijt, allemaal dood. Toen ik die kast zag begreep ik ook waarom.

En dan beweren dat dit allemaal komt door Bayer, en consorten,  kom nou toch.

In het blad l'Abeille de France zitten formulieren waarmee je sterfte kunt melden. De angst voor de spartaanse Franse overheid onder de Fransen is zeer groot. Boeren zullen het werkelijk uit hun hoofd laten troep die inmiddels verboden is nog uit te strooien. En er is in France reeds veel verboden. Het is, naar mijn idee, helemaal niet nodig boeren nog meer te verbieden om het ze vooral toch maar zo moeilijk mogelijk te maken. Mits ze zich aan de regels houden natuurlijk.

Ik schreef over de wetenschap, ( het belazaren) bedoelde dat er in wetenschap massaal plagiaat gepleegd wordt. Dus links om of rechts om, je kunt er niet van op aan. Dat water kookt bij 100 graden Celsius daar hebben we de wetenschap niet voor nodig. 

Wat ik al eerder schreef, Verantwoordelijkheid en mentaliteit.

Het Imkeren is een zeer complexe materie waarvan niet iedereen doordrongen is, dat is jammer. Op dat gebied zou nog veel verbeterd kunnen worden. En dat de Imker eens moeten leren verantwoord te Imkeren anno 2013 moge duidelijk zijn.  Het  "anders" of zo u wilt "groene" imkeren is een keuze maar volstrekt overbodig voor het doel de populaties te vergroten of te verbeteren. Bovendien zijn in de "anders" en "groenere" imker methodes,  parasieten en ziekte's lastiger te bestrijden als in de huidige "moderne" manier van Imkeren. Maar nogmaals het zijn keuzes.

 
 
 

GA DIRECT NAAR:

Laatste nieuws uit Frankrijk

© 2024   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden