WebT@lk KennisC@fé

 
AANKONDIGING

VERGEET AJB NIET OM DE ENQUÊTE HIERBOVEN IN TE VULLEN.

HET KAN NOG EEN PAAR DAGEN EN IS BEDOELD OM EEN PROGRAMMA OP MAAT TE MAKEN VOOR BEZOEKERS EN LEDEN VN DIT FORUM

Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

De berichten van Lucas Roos (50)

Harari over Covid-19: niet demondialiseren maar samenwerken

De bekende historicus, filosoof en schrijver Yuval Noah Harari (o.m. bekend van zijn bestseller 'Sapiens') heeft een lezenswaardig artikel over Covid-19 geschreven in Time Magazine. Niet demondialiseren, maar samenwerken is zijn motto.

 

Het artikel is gisteren gepubliceerd in Le Monde, maar je kunt alleen de eerste alinea's gratis lezen. De rest zit achter de betaalmuur van het abonnement.…

Doorgaan

Toegevoegd door Lucas Roos op 6 April 2020 om 19.34 — 2 commentaren

Steunmaatregelen voor ondernemers

Op de homepage van de site van de Franse belastingdienst staat een bericht over de steunmaatregelen aan ondernemers: https://www.impots.gouv.fr/portail/

Het bericht is bestemd voor alle ondernemers ongeacht hun civiele of fiscale statuut: 'commerçants, artisans, professions libérales et autres agents économiques, quel que soit leur statut (société, entrepreneur individuel, association, etc.) et leur régime fiscal…

Doorgaan

Toegevoegd door Lucas Roos op 31 Maart 2020 om 14.00 — 17 commentaren

Arrest EU-Hof over Franse sociale premies over vermogensinkomsten (waaronder plus-value)

Op 25 januari jl. plaatste ik een bericht over de nieuwe regels sinds 2019 voor de Franse sociale premies voor CAK-betalers en 2de-huiseigenaren.

Zie https://www.nederlanders.fr/profiles/blogs/einde-sociale-heffingen-voor-cak-betalers-en-2de-huiseigenaren-fr

(NB Zwitserland is natuurlijk geen EU-lid, maar het valt voor dit onderwerp wel onder dezelfde…

Doorgaan

Toegevoegd door Lucas Roos op 19 Maart 2019 om 9.35 — 4 commentaren

Einde sociale heffingen voor CAK-betalers en 2de-huiseigenaren?

Verdragsgerechtigden en 2de-huisbezitters: omzetting Franse sociale premies in extra heffing van belasting, 7,5% op vermogensinkomsten

Bijna geruisloos is sinds 1 januari 2019 in Frankrijk een nieuw regime ingevoerd voor degenen die niet ten laste komen van het Franse sociale-zekerheidsstelsel maar die wel plus-value-inkomsten of andere vermogensinkomsten in Frankrijk genieten. Het gaat dan doorgaans om in Frankrijk…

Doorgaan

Toegevoegd door Lucas Roos op 25 Januari 2019 om 11.00 — 39 commentaren

Phishing mail Améli assurance maladie

Vanochtend heb ik een mail ontvangen van ‘Améli assurance maladie’ (serviceassurance@ameli.fr) met een belofte van een remboursement van € 87,95 na klikken op een link. Je kunt beter de link niet openen: dit is een phishing mail.

Toegevoegd door Lucas Roos op 7 November 2018 om 11.00 — 6 commentaren

Plus-value en vermogensinkomsten – Assemblée stemt voor afschaffing premieheffing van verzekerden in andere lidstaten

Na de akkoordverklaring van minister Darmanin (zie mijn bericht van 23 oktober op deze site) heeft nu ook de Assemblée zich in meerderheid via een amendement op het belasting- en premieplan voor 2019 (PLFSS 2019) uitgesproken vóór een vrijstelling van premieheffing CSG/CRDS over kapitaalinkomsten (renten, huren, lijfrenten, dividenden, plus-value etc.) van personen die onder een sociale-verzekeringsstelsel vallen van een andere lidstaat dan Frankrijk. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die…

Doorgaan

Toegevoegd door Lucas Roos op 1 November 2018 om 12.30 — Geen reacties

Geen premies CSG/CRDS meer voor personen die niet onder het Franse sociale verzekeringsstelsel vallen?

Er is een nieuwe stap gezet in het al jarenlang slepende miljardendossier over de verschuldigdheid van premies CSG/CRDS door personen die niet onder het Franse sociale verzekeringsstelsel vallen (lees voor het gemak: die onder het stelsel vallen van een andere lidstaat). Minister van Comptes Publics Darmanin heeft zich op 16 oktober jl. in de Assemblée nationale bereid verklaard vrijstelling van premieheffing CSG/CRDS te verlenen over kapitaalinkomsten (renten, huren, lijfrenten, dividenden,…

Doorgaan

Toegevoegd door Lucas Roos op 23 Oktober 2018 om 17.00 — Geen reacties

Vrijstelling belasting plus-value Franse eigen woning uitgebreid in geval van (r)emigratie vóór de verkoop

Bij verkoop van de (voormalige) eigen woning in Frankrijk na 1 januari 2019 wordt de vrijstelling voor inmiddels naar het buitenland ge(r)emigreerde verkopers verruimd. De voor dit forum waarschijnlijk belangrijkste verruiming is gelegen in de termijn voor de verkoop. Als die plaats heeft gevonden uiterlijk op 31 december van het jaar volgend op het jaar van (r)emigratie wordt geen belasting geheven over de plus-value. Voorwaarde: de woning mag niet in de tussentijd ter beschikking hebben…

Doorgaan

Toegevoegd door Lucas Roos op 22 Oktober 2018 om 15.30 — Geen reacties

Vaste flitsers in Frankrijk

Onlangs heeft het ministerie van binnenlandse zaken de nieuwe kaart gepubliceerd met alle vaste flitsers in Frankrijk, inclusief de apparaten voor trajectcontrole.

https://radars.securite-routiere.gouv.fr/#/

Toegevoegd door Lucas Roos op 15 Juli 2018 om 15.00 — Geen reacties

Plus-value tweede huis: verkorting van termijn in zicht?

Enige Franse parlementariërs hebben volgens www.fiscalonline.fr voorgesteld om de belastbare termijn voor de belasting op de verkoopwinst van het tweede huis te verkorten van 22 tot 10 jaar, met een jaarlijkse afslag van 10%. Het gaat hier om een amendement bij de loi ELAN, een wet die de regels rond onroerend goed, inrichting en digitale zaken moet moderniseren. Het is nog niet bekend of de regering en de overige parlementariërs het amendement zullen…

Doorgaan

Toegevoegd door Lucas Roos op 30 Mei 2018 om 11.30 — 1 commentaar

Supermarktwijnen van onder de € 5

Het gezaghebbende wijntijdschrift La Revue du Vin de France heeft zich in de aflevering van mei 2018 verwaardigd om een selectie van 59 supermarktwijnen van onder de € 5 te testen. Men heeft wijnen doorproefd van de volgende grandes surfaces: Monoprix, E.Leclerc, Intermarché, Casino, Carrefour, Lidl en Auchan. De test betrof rode en witte wijnen, geen rosé.

De resultaten (samenvatting):

1. De top

Vijf ‘canons’ van tussen de € 4,40 en € 4,89 hebben de…

Doorgaan

Toegevoegd door Lucas Roos op 19 Mei 2018 om 11.14 — 32 commentaren

Plus-value bij verkoop tweede huis: 7 jaren hardleerse fiscus

De Franse fiscus negeert sinds 2011 een reeks van inmiddels vier rechterlijke uitspraken over de kosten van verbouwing, renovatie, vergroting of verbetering die een belastingplichtige maakt voor zijn – niet als résidence principale bewoonde – huis, zeg maar: het tweede huis. Deze rechterlijke uitspraken houden in dat de plus-value mag worden verlaagd met de bedragen die een belastingplichtige rechtstreeks heeft betaald aan de bouwmarkt, op voorwaarde dat hij bewijst dat de voor die…

Doorgaan

Toegevoegd door Lucas Roos op 17 Mei 2018 om 18.30 — 56 commentaren

IR 2017: gratis invulhulp

Tussen 17 en 25 mei 2018 kun je je aangifte over 2017 (laten) invullen met de gratis hulp van een Franse accountant. Zie …

Doorgaan

Toegevoegd door Lucas Roos op 13 April 2018 om 17.00 — 3 commentaren

Aangiftecampagne IR 2017

Gisteren is de aangiftecampagne van de Franse belastingdienst (www.impots.gouv.fr) van start gegaan. Zie voor de uiterste data van indiening en andere informatie:

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12532?xtor=EPR-100

Belangrijk: Als je in 2016 een revenu fiscal de référence (RFR) had van meer dan 15.000 € moet je uit…

Doorgaan

Toegevoegd door Lucas Roos op 13 April 2018 om 8.16 — 9 commentaren

160 voorbeeldbrieven van het INC

Het INC (Institut National de la Consommation) heeft onlangs op zijn site 160 voorbeeldbrieven gezet voor mededelingen, klachten, verzoeken etc. aan allerlei publieke en private instanties in geval van een geschil. Denk aan leveranciers, dienstverleners, banken, verzekeraars, overheidsorganisaties enz. enz. Het lijkt me handig om deze site onder je favorieten te zetten voor het geval dat…

Hier is de link:…

Doorgaan

Toegevoegd door Lucas Roos op 13 Maart 2018 om 11.30 — 13 commentaren

Lijfrente- of pensioenuitkering bij NL-verzekeringsmaatschappij aankopen nu ook mogelijk voor geëmigreerde NL-ers

Eindelijk is er een oplossing voor naar het buitenland (en dus ook FR) geëmigreerde ex-ingezetenen van NL die na de emigratie hun in NL lopende lijfrente- of pensioenpolis willen laten ingaan bij hun NL-verzekeringsmaatschappij. De meeste van die verzekeringsmaatschappijen weigerden dit tot nu toe omdat ze geen uitkeringscontract wilden afsluiten met iemand in het buitenland. Dit probleem is meerdere malen op dit forum aangekaart.

DNB zag het uitkeringscontract als een nieuw…

Doorgaan

Toegevoegd door Lucas Roos op 28 Februari 2018 om 15.30 — 7 commentaren

Foires aux vins 2017

De foires aux vins komen er weer aan. Wie zich goed wil voorbereiden zou op deze site kunnen kijken:

http://www.larvf.com/vins-foire-aux-vins-numero-septembre-automne-rvf-revue-vin-france-conseils-achat-affaires,4556485.asp

Het is wel een wat rommelige site met van die filmpjes die iedere keer weer opnieuw beginnen, maar met wat moeite kun je…

Doorgaan

Toegevoegd door Lucas Roos op 26 Augustus 2017 om 17.30 — 3 commentaren

Hoge Raad nuanceert recht van NL om conserverende aanslagen bij emigratie naar FR op te leggen.

De Hoge Raad heeft recentelijk in een arrest beslist dat Nederland conserverende aanslagen over pensioen en lijfrente mag opleggen bij emigratie naar FR, echter niet over de volle waarde van de betaalde premies:

1. Bij pensioenen mag de conserverende aanslag worden opgelegd over de premies die na 15 juli 2009 niet tot het loon zijn gerekend (anders gezegd: de werkgeverspremies die vrijgesteld zijn geweest en de werknemerspremies die in aftrek zijn gebracht).

2. Bij lijfrenten mag…

Doorgaan

Toegevoegd door Lucas Roos op 22 Augustus 2017 om 12.30 — 2 commentaren

Anti-hoest zelfhulpmiddelen voortaan alleen nog op recept

De Franse minister van volksgezondheid Agnès Buzyn heeft op 12 juli 2017 een flink aantal geneesmiddelen tegen de hoest en andere ongemakken met onmiddellijke ingang overgebracht van de categorie zelfhulpmiddelen naar de groep van geneesmiddelen die uitsluitend nog op recept verkrijgbaar zijn. Het gaat om middelen met de bestanddelen codéine, dextrométhorphane, éthylmorphine en noscapine. De reden die de minister voor deze maatregel geeft, is het misbruik van deze geneesmiddelen door…

Doorgaan

Toegevoegd door Lucas Roos op 4 Augustus 2017 om 15.30 — 24 commentaren

ZVW-premies terugvragen bij Belastingdienst Arnhem

Het kan voorkomen dat je uit Nederland uitkeringen ontvangt waarop loonheffing en ZVW-premies worden ingehouden. Met premies doel ik hier niet op de verdragsbijdragen maar op echte ZVW-premies. De uitkerende instantie verkeert dan in de veronderstelling dat je (nog) in NL sociaal verzekerd bent terwijl je in feite onder de Franse sociale verzekeringen valt, bijvoorbeeld omdat je hier zelfstandige (micro-entrepreneur) bent of omdat je verdragsgerechtigd bent. In het laatste geval betaal je…

Doorgaan

Toegevoegd door Lucas Roos op 21 Juni 2017 om 11.30 — 5 commentaren

WELKOM BIJ ONS FORUM

  * = inloggen nodig

✔️ PLAATS BERICHT

✔️ PLAATS ADVERTENTIE

✔️ BEKOSTIGING

✔️ DONEER

(LATEN WE SAMEN DE KOSTEN DRAGEN)

GESELECTEERD

Foto's

  • Foto's toevoegen
  • Alles weergeven

© 2021   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden

Anton Noë ...