Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

€1.235 minder ABP pensioen door nieuwe heffingskorting

Goede morgen

Mijn man heeft een ABP pensioen tot onze verbijstering gaan wij nu omdat er een heffingskorting is veranderd maar liefts 1235euro per jaar er op achteruit.

Onmiddellijk een formulier aangevraagd met ondermeer tampon en handtekening van de franse belasting dat wij in Frankrijk belastingplichtig zijn.Onze vraag is wij kregen een afwijzing en het ingehouden bedrag gaat naar Zvz? Ik ben helaas vergeten op het formulier te vermelden dat wij een bedrijfje hebben en betalen aan de RSI volgens ons betalen wij dus dubbel tw aan de franse RSI en Nederland aan de ZWZ

Gaan dat wel vermelden hebben wij een punt?

Bij voorbaat onze dank Hetty van Soest

Weergaven: 4580

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20190311, Geldzaken, Overheid

Reactie van Max Boret op 19 Maart 2019 op 11.13

Dit is telefonische gebeurd. De belastingdienst heeft wel een schrijven verspreid, en dit is ontvangen, via het ABP.

En daar staat duidelijk in, dat je moet kwalificeren aan buitenlands belasting plichtige om voor heffingskortingen in aanmerking te komen.

Niet kwalificeren (dus, ondanks de uitspraak van het Europees Hof, moet je voldoen aan 90% belast inkomen in Nederland,) betekent: zeg maar dag met je handje met je heffingskorting.

Volgend jaar, bij aangifte inkomstenbelasting, terug vragen heeft natuurlijk ook geen nut. Niet kwalificeren, betekent geen heffingskorting! Dit verhaaltje is de wereld in geholpen, om zaken op de lange baan te schuiven!

Om nog even Theodora te antwoorden: ik heb bezwaar aangetekend, niet tegen de loonheffingskorting, want dat kon toen nog niet,

tegen de inkomstenbelasting 2017. Op advies van Lucas Roos, heb gevraagd om uitstel van motivatie. Het Europees Hof heeft weliswaar uitspraak gedaan over een hypotheekaftrek, maar in arrest is duidelijk te lezen dat dit doorgetrokken kan worden naar andere aftrekposten (zoals ziektekosten of heffingskortingen, althans dat is mijn interpretatie).

De staatssecretaris van financien zou begin dit jaar met een aanpassing van de wet komen. Maar niets gebeurde! (te duur??). Daarom heb ik de belastingdienst om een uitspraak op bezwaar gevraagd. Duidelijk was wat het antwoord zou zijn. Situatie is niet vergelijkbaar: de rechtbank heeft een uitspraak gedaan over hypotheekaftrek. Ik zou graag andere aftrekposten willen opvoeren. Dat voor het gedeelte wat in Frankrijk belast wordt wél, en voor het gedeelte wat in Nederland belast wordt géén aftrekposten mogen worden opgevoerd, 'vergeet' te belastingdienst te noemen. Naar rato aftrekposten toestaan, mag, volgens de belastingdienst ook niet. Ik lees in de uitspraak van het Europees Hof toch iets anders.

Discussie met de belastingdienst is verder niet mogelijk, er wordt niet gereageerd!

Dus dan kan je nog maar één ding doen, en dat is naar de rechter stappen.

Reactie van Theodora Besse op 19 Maart 2019 op 11.26


Succes Max, en laat nog een keer horen hoe het is afgelopen.

Reactie van Max Boret op 19 Maart 2019 op 11.28

Hierbij dank, zal wel volgend jaar worden!

Reactie van jaap op 19 Maart 2019 op 13.39

Max, je schrijft:

Ik neem aan dat het overgrote deel van de Nederlanders wel zo slim zijn om hun AOW in Frankrijk te laten belasten

("zijn" moet "is" zijn trouwens)Ik vraag me af of dat wel zo slim is, als je daardoor dus niet aan die 90% komt en dus niet in aanmerking komt voor algemene heffingskorting IN NL. Zoals ik al eerder schreef kun je niet van 2 walletjes snoepen, door zowel van de voordelige belasting wetten in NL als FR te profiteren.

Overigens als je in voorgaande jaren wèl kwalificerend was, en er verder niets veranderd is, blijf je kwalificerend (zoals ik ook al eerder schreef)

Reactie van Max Boret op 19 Maart 2019 op 14.18

Ik beweer niet dat je van twee walletjes mag snoepen. Het Europees Hof zegt ook, in de zaak C283/15: ', onder meer om cumulatie van belastingvoordelen te vermijden". (punt 47). Hetgeen natuurlijk logisch is.

het Hof stelt ook: '

32 Van discriminatie in de zin van het VWEU tussen ingezetenen en niet-ingezetenen kan slechts sprake zijn indien, ook al zijn zij woonachtig in verschillende lidstaten, komt vast te staan dat de twee categorieën belastingplichtigen zich, gelet op doel en inhoud van de betrokken nationale bepalingen, in een vergelijkbare situatie bevinden (zie arrest van 14 september 1999, Gschwind, C-391/97, EU:C:1999:409, punt 26)'.

iemand die in Nederland woont, en daar 100% belast wordt, mag bij de aangifte inkomstenbelasting aftrekposten opvoeren. iemand die in Frankrijk woont, en daar 100% belast wordt, mag daar aftrek hebben.

MAAR iemand die in Frankrijk woont en daar voor gedeelte van zijn/haar inkomen belasting betaald, mag voor dat gedeelte WEL in Frankrijk aftrekposten opvoeren, maar voor het gedeelte wat in Nederland belast dus geen aftrekposten opvoeren. Alleen als dat gedeelte 90% of meer is.

Daar maakt Nederland dus onderscheid, op woonland en op inkomen. Zie punt 32 van de zaak C283/15. En dat mag niet van het Hof.

Verder trekt het Hof de volgende conclusie:

) Het uit het antwoord op de eerste vraag voortvloeiende verbod geldt voor elke werklidstaat op het grondgebied waarvan een zelfstandige inkomen ontvangt op grond waarvan hij er een overeenkomstig recht op aftrek geldend kan maken, naar verhouding van het aandeel van dat inkomen dat de zelfstandige op het grondgebied van elk van de werklidstaten ontvangt. Daarbij is een „werklidstaat” iedere lidstaat die heffingsbevoegdheid heeft voor arbeidsinkomen dat door een niet-ingezetene op zijn grondgebied wordt ontvangen, ongeacht op welke plaats feitelijk arbeid wordt verricht.

Maw, naar rato, moet de Nederlandse staat aftrekposten toestaan. En dat weigert Nederland dus te doen.

Reactie van jaap op 19 Maart 2019 op 14.38

Max , je dendert maar door, lees eens goed wat er staat:

Overigens als je in voorgaande jaren wèl kwalificerend was, en er verder niets veranderd is, blijf je kwalificerend (zoals ik ook al eerder schreef)

Het gaat in dit onderwerp over de veranderde regels tav de algemene heffingskorting (wat vroeger belastingvrije voet was), hierboven staat dus dat er niets verandert als je al kwalificerend was.

Wil je zonder al te veel gezever in aanmerking komen voor deze heffingskorting, kun je dus zowel AOW als pensioen onder de NL belastingwetgeving laten vallen, zolang er geen definitieve uitspraak hierover is gedaan en eenieder voor z'n definitieve einde op deze wereld alsnog een beetje belastingvoordeel heeft.

Reactie van Max Boret op 19 Maart 2019 op 14.56

Jaap , je dendert maar door, lees eens goed wat er staat:

of je kwalificerend was of niet, iedereen die de aanvraag gedaan had en daar voor in aanmerking kwam kreeg die heffingskorting (en).

Dat i, sinds 1 januari, veranderd: nu moet je kwalificerend buitenlands belastingplichtig zijn om in aanmerking te komen voor heffingskorting (en). Dat is wel degelijk een verandering!

Nu moet voor 90% (en dit getal is dus discutabel door de uitspraak C283/15) belast zijn in Nederland om voor die heffingskortingen in aanmerking te komen. Dat was voorheen niet zo. Dat is wel degelijk een grote verandering!

Dus Jaap, dender maar lekker zelf door, en wat krom is Jaap, kan jij niet recht praten.

Dit is gewoon een regelrechte bezuiniging van het kabinet Rutte. Om te compenseren dat men in de toekomst aftrekposten toe te gaan staan, die nu niet gegeven worden? En ik wil ook nog wel zien wat de rechter vindt van het afschaffen van heffingskortingen, met bovengenoemd arrest in de hand.

Reactie van ineke blom op 6 September 2021 op 13.38

Beste medelezers, 

UPDATE ter informatie:

We zijn nu ruim 2 jaar verder en ik heb dus nu al geruime tijd genoten van mijn 20 euro frans pensioen per maand, naast mijn Nederlandse prepensioen van het PFZW. Het goede nieuws: Ik ben verzekerd via het CPAM en heb niets met het CAK of hoe het tegenwoordig ook mag heten in NL te maken. 

Fijne dag verder.

Ineke

Reactie van Max Boret op 6 September 2021 op 14.09

Bofferd!

Hierbij trouwens voorbeeldbrief van de Nederlandse vereniging gepensioneerden buitenland, inzake heffingskorting.

Ik had al bezwaar gemaakt bij de Nederlandse belastingdienst, maar die vond het niet nodig te reageren.

Dus een tweede keer, nu aangetekend, verstuurd.bezwaar%20heffingsdkorting.docx

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

SNELMENU

SPONSOR | ENTREPRISE

© 2021   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden