Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

70 miljard verdwenen (AWBZ); hoe krijgen wij dit terug?

Veel NL-ers in FR betalen hun belastingen nog in NL. Hieronder een interessant artikel, waarbij een ieder voor zichzelf kan inschatten of het interessant is om er werk van te maken, of niet. Hier is de link: https://irmaschiffers2014.wordpress.com/2016/03/25/70-miljard-verdw...;

Weergaven: 2027

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20160326, Geldzaken, Overheid

Reactie van Leon Speetjens op 26 Maart 2016 op 19.52

Dag Frea

dat geld is dus niet ZOEK maar aan iets anders (bv de Jeugdzorg?) besteed. Het is dus enkel niet bij de Zorg terecht gekomen. Overigens beslist niet iedereen waar premie die geïnd is naar toegaat. dat doet het parlement en dat staat in... de rijksbegroting. Die elk jaar weken wordt bediscussieerd in de 2e en 1e kamer.

Dus ik vrees dat "er werk van maken" geen juridische kwestie is van privaatrecht. Maar gewoon politiek een kwestie zal zijn.

Eerder denk ik dat dit "uitzending gemist" zal blijken te zijn.

Hoe dan ook ik heb ze niet en jij kennelijk ook niet. Dat valt dus weer mee.. Maar ik hoor graag HOE je daarvan dan werk zou kunnen maken... Ik ben weinig eigenwijs.

Dus ik vrees dat je "een canard" hebt gevangen.

Prettige Pasen

Leon Speetjens

Reactie van Fre@ op 26 Maart 2016 op 20.10

Dag Leon, wat ik ervan begrepen heb, is dat je via een modelbrief je gegevens kunt invullen en die opsturen naar deze werkgroep. Zij verzamelen alle binnengekomen brieven en sturen die in één keer allemaal tegelijk door. Of het een canard is weet ik niet, maar zou bekend kunnen worden als die brieven eenmaal geschreven en opgestuurd zijn naar de plek van bestemming. Wat het resultaat wordt is dus afwachten. Ik zelf heb er geen verwachtingen over, hoor. Maar niet geschoten is altijd mis, toch?

Overigens lees ik wel een ondertoon in dit artikel, namelijk dat het geld helemaal niet naar de zorg is gegaan en Jeugdzorg valt gewoon onder zorg, net als alle andere zorgmodellen. Daar is dus niets terecht gekomen, heb ik begrepen. Elders las ik (kan de link niet meer vinden) dat dit geld naar Brussel is verhuisd om Griekenland uit de brand te helpen, plus talloze andere zaken die niets met zorg te maken hebben. En eerlijk gezegd zie ik onze overheid daar wel voor aan...

Reactie van Wim van Teeffelen op 26 Maart 2016 op 23.55

Dit is de cruciale zin in de door Frea gegeven link: "Vorig jaar augustus heeft de Omkering www.de-omkering.org besloten dat deze teveel en ten onrechte betaalde premie terugbetaald dient te worden aan de belastingbetaler." Dat kunnen ze natuurlijk helemaal niet besluiten! Ik denk dat er had moeten staan dat deze privaatrechtelijke organisatie van mening is dat belastingbetaler iets te goed heeft van de belastingdienst. Dat mag, het is ieders goed recht om van mening te zijn dat er belasting moet worden teruggegeven aan de burger.  En j mag daar in Nederland brieven over schrijven, petities voor indienen, referenda voor organiseren en je kamerlid schriftelijke of mondelinge vragen laten stellen. Allemaal mogelijkheden voor de burger die zich tekort gedaan voelt.

Maar het slaat nergens op. Mag ik jullie het 'Kwartje van Kok' in herinnering roepen. 'Tijdelijk' vijfentwintig cent extra belasting op de benzine voor verbetering van wegen , betere doorstroming, fietspaden en openbaar vervoer. Dat kwartje is niet alleen niet tijdelijk gebleken, maar nu gewoon in de algemene middelen terecht gekomen met volledige medewerking en medeweten van het Nederlandse parlement. En dat geld wordt overal voor gebruikt, wie weet zelfs wel om de AWNZ-tekorten aan te vullen...

Staatrechtelijk heeft deze 'De Omkering' er niets van begrepen: Alle belastingen in NL worden vastgesteld door het Parlement en de inning is toevertrouwd aan de regering. Alle uitgaven van de rijksoverheid in NL worden vastgesteld door het Parlement. Indien er een verbinding moet worden gelegd tussen inkomsten en uitgaven, dan kan dat uitsluitend door het parlement worden gedaan. Indien deze verbinding er is en niet goed wordt uitgevoerd (belastinggeld wordt niet uitgegeven waarvoor het geoormerkt is) dan is er maar één partij die daar wat aan kan doen: het Parlement. Brieven schrijven en geld terugeisen van de belastingdienst is dan ook kansloos. Je moet bij het parlement zijn. Als ik jullie was zou ik de volgende keer betere parlementariërs kiezen, namelijk die personen die bereid zijn om €5400 terug te geven aan de belastingbetaler. Moet je er wel voor zorgen dat er een meerderheid van deze lieden in het parlement komen. Veel sterkte daarmee!

Inderdaad, een canard.

Wim 

Reactie van Harry van Wees op 27 Maart 2016 op 12.24

NIET

Reactie van Hans Carstens op 27 Maart 2016 op 12.38

Dit valt allemaal onder het hoofd Bestuurswetgeving.
Quote Mr. J. Brand, senior rechter Centrale Raad van Bestuur (CRvB) te Utrecht d.d. 19 nov. 2014: "In de bestuurswetgeving komen de woorden : eerlijkheid, rechtvaardigheid, billijkheid, proportionaliteit en redelijkheid niet voor, met die begrippen heb ik niets te maken en daar kunt u dus geen aanspraak op maken.".
De juridische vertegenwoordiger van de minister VWS, en dus de minister zelf (!) mag dus liegen, ontkennen en zeggen dat ze van niets weet en nog nooit iets heeft nagerekend over premies/bijdragen en eventuele diefstal daarvan via frauduleuze boekhouding procedures in Nederland.
Dus kan "onze" regering doen en laten wat ze willen, stelen, de zaak belazeren, onzin uitkramen en alles doen wat de wet verder verboden heeft in de andere wetsgebieden zoals strafrecht en civielrecht.
In/onder het bestuursrecht (Awb) valt ook de AWBZ en de toewijzing van geinde premies, dan wel buitenland bijdragen, aan het doel enige en unieke doel waarvoor die gelden zijn geind.
Of niet daaraan te besteden (diefstal).
Oftewel gewoon ordinair stelen uit de premiepot "voor andere aanwendingen" (quote Mr J.v.d. Bosch, Hfd Juridische zaken CVZ, schriftelijk gesteld).
Ook te veel betaalde premies buitenland, d.w.z. méér dan het maximum van de benodigde premies, waarvan het MAXIMUM exact is beschreven in artikel 30.1 van de EU-wet 883/2004, dienen aan de betalers weer terug te worden betaald.
Nederland lapt dat aan zijn laars.
De ministers van VWS, Soza en vooral FIN vreten dat op en geen hond die er naar kraait : zie boven.
De EU wetgeving is dus een wassen neus omdat Nederland aan de EU-commissie rapporteert WAT ze allemaal hebben ontvangen en HOEVEEL ze hebben uitgegeven maar NIET wat er met de premie- overschotten dan wel -tekorten is gebeurd of hoeveel daaruit is gejat in NL.
De BRUTO-bedragenstaan verhuld vermeld in het jarlijkse rapport van de officiele Parijse CLEISS (Centre Liaison Europeenne Information Securité Sociale) EU-organisatie, maar worden vermengd met andere zaken die er slechts zijdelings toe doen en de verantwoording vervagen.
Laat staan PER LAND van herkomst en de onderlinge SUBSIDIE van land naar land onder de hoed van de VWS/CVZ-boekhouding : NIETS.
We zijn dus rechteloos en kunnen worden geplunderd waar we bij staan.
De rechters in NL verkiezen deze "weeffouten" onder tafel te houden en deze vooral NIET te benoemen in de uitspraken van de bestuursrechtbanken (AMS, CRvB).
Laat staan er een uitspraak over te doen wanneer die fouten, zwendels en oplichterijen punt voor punt aan de rechtbanken worden voorgelegd, zoals ondergetekende heeft gedaan, met naam en toenaam, gedetaileerd beschreven en van cijfers voorzien.
Dat is de zogenaamde"OMERTA-strategie" van de overheid en dus van de rechtbanken.
Verzwijgen, wegkijken, verdoezelen, vooral niet zwart-op-wit vastleggen en hélemààl niet opnemen in de uitspraken, niets over terug laten vinden, nergens.
ERGO : onze Koninklijke Weg is : koop de grieken af met geld dat daarvoor niet is geind, betaal niemand terug die daar volgens de EU-wetgeving wel degelijk recht op heeft, niemand die er wat van kan zeggen, de Awb dekt alles af via het grote zwarte gat in die wetgeving over eeerlijkheid, rechtvaardigheid, billijkheid, redelijkheid en proportionaliteit die samen de basis vormen voor de rechtsstaat Nederland : behalve waar het het Bestuursrecht betreft.
Behalve waar het uw goed recht betreft.
Prettige Pasen.

Reactie van Evert van der Weide op 27 Maart 2016 op 13.30

Daar Nederland een rechtstaat is zijn er de geëigende wegen om iets aan te vechten als je het er niet mee eens bent en als de goede argumenten op tafel komen ontstaat er jurisprudentie en dat kan soms ten gunste komen aan grote groepen mensen. Overtuigd van je gelijk? Ga ervoor. Dat kwartje van Kok zit mij niet lekker. Voormalig vakbondsman die voor de rechten van arbeiders opkwam.

Reactie van Leon Speetjens op 27 Maart 2016 op 13.36

Beste Hans

waarop stemde jij? Wie zijn jouw volksvertegenwoordigers?

Richt een tegenpartij op of een PVRC; partij van de Regerings Corruptie of zo.

En leg uit hoe dit kan: zijn de wetten fout of de handhaving? Waarom is er gen aanklacht IN het parlement?

hopelijk is niet het antwoord: de parlementariërs zijn ook corrupt of zo. Want ze zijn EEN VOOR EEN gekozen door best aardige aantallen Nederlanders. Dus wie is het schuld??

Revolutie is nodig dat bedoelt Hans denk ik, anders snap ik niet wat zijn oplossing is.

Dank + groet en   svp help me uit de "omerta"!

Leon Speetjens

Reactie van Fre@ op 27 Maart 2016 op 16.48

Voor wat ik er alemaal bij ervaar, is dat de meeste politici corrupt zijn, althans, gebrainwashed, op welke manier dan ook. Vóór hun aantreden hoor je ze van alles beloven ten gunste van de burger, maar eenmaal op hun zetel kramen ze andere dingen uit en sta je als kiezer gewoon voor het blok. Maar dáár hadden we hem/haar niet voor gekozen! En toch gebeurt het en niet zoals we wilden. Kortom: je kunt kiezen wat je wilt, maar komt telkens bedrogen uit. Hoeveel nieuwe regeringsleiders hebben we al niet gehad en hebben we de negatieve zijde van hun medaille mee moeten maken? En dat blijft maar doorgaan! Dus je zou bijna kunnen concluderen dat kiezen niets helpt.

Uit verschilende richtingen heb ik info gelezen over dat elke nieuwkomer in de politiek zich alleen maar hogerop kan helpen als die vooraf een opleiding gedaan heeft in het Tavistock Institute in Engeland. En dat specifiek dáár het brainwashen begint, zodat alle parlementariërs met hun neuzen één kant op gericht zijn, en blijven, namelijk de richting in die de ultieme "elite" wil, namelijk dat er uiteindelijk één regering moet gaan komen, één geldsoort, en één soort burgerbevolking, en die bevolking moet dan ook nog te behappen zijn, en blijven. Hoe meer het die kant op gaat, op manieren die door Hans en Jan hierboven al zijn omschreven, hoe moeilijker het gaat worden voor de burgers om hiertegen in verweer te gaan, want wanneer alles langzaam aan gebeurt, valt het minder op en blijft men denken: Och, het zal allemaal wel meevallen. Ja, totdat het te laat is en dat hebben we dan met z'n allen ongemerkt laten gebeuren. Daarom vind ik groots opgezette protesten schitterend. Het is een stap de goede richting in. En hoe meer we massaal leren samen te werken in het verkrijgen van onze menselijke rechten, hoe verder we kunnen komen. Daarom ben ik van "massaal" gaan houden...

Reactie van Harry van Wees op 27 Maart 2016 op 17.23

Fre@, Van mij mag iedereen denken en zeggen/schrijven wat hij of zij wil. Mij komt het voor dat hierboven toch behoorlijk wat onzin tot waarheid wordt verheven.

Reactie van Fre@ op 27 Maart 2016 op 20.10

Aan je eerdere berichtje had ik al begrepen dat jij er heel anders naar kijkt, Harry. Meningen verschillen, maar om dat nu meteen te etiketteren als onzin gaat mij te ver. Ik bestempel jouw mening ook niet als onzin, maar als jij véél meer kennis van zaken hebt en alles hebt onderzocht, dan zou jouw etiket wel kunnen kloppen. Heb jij die kennis?

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

ENTREPRISE | SPONSORS

© 2022   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden