WebT@lk KennisC@fé
 
AANKONDIGING

Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!


Advies gevraagd over belasting in Frankrijk: man heeft Franse werkgever;vrouw Nederlandse

Hallo iedereen,

Per 1 mei ga ik in Frankrijk werken, op een wetenschappelijk instituut in Parijs. Het zal voor ongeveer 2 jaar zijn, en gedurende die  tijd ga ik met mijn gezin in de buurt van Parijs wonen.

Ik zal mijn salaris van het instituut ontvangen, mijn vrouw kan vanuit haar huidige werkgever in Nederland blijven werken. Zij ontvangt dus salaris vanuit Nederland.

Heeft iemand advies over de belasting die wij moeten betalen. Is het verstandig dat mijn vrouw een Nederlands adres behoud? 

Alvast hartelijk dank!

Roel

Weergaven: 1506

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20170224, Geldzaken, Overheid

Reactie van Peter A. Schrage op 25 Februari 2017 op 10.38

Voor uw echtgenote verandert er vwb belasting en soc,verz. niets omdat de werkgever niet verandert. De NL werkgever is verplicht loonbelasting en sociale lasten in te houden. Voor info over de sociale verzekeringen zie de webiste van de SVB https://www.svb.nl/Images/9030NX.pdf. Het is verstandig dat de werkgever een A1 (E101) aanvraagt ter voorkoming dat er op een of andere manier een "claim" ontstaat voor het betalen van sociale verzekeringen in Frankrijk (is goedkoper voor de werkgever dan opgenomen onder het Frans stelsel en de werknemer). De werknemer krijgt een kopie van de dergelijke verklaring mee. Hiermee is het mogelijk om opgenomen te worden in de basis ziektekostenvoorziening in Frankrijk en medische zorg te ontvangen indien nodig. Uw Franse werkgever moet u een Mutuelle aanbieden (is een aanvullende ziektekostenverzekering) en zij kan daar in worden opgenomen of om het eenvoudig te houden bij u laten meeverzekeren. Het door betalen in NL van de soc.lasten en misschien premie voor een aanvullende pensioen voorziening geeft daardoor geen "pensioenbreuk". Aangifte IB zowel in NL als in Frankrijk (omdat ze hier woont) maar geen belasting in Frankrijk omdat Nederland mag "aanslaan". Situatie is vergelijkbaar als "grensganger": wonen in het ene land en werken in het andere. Beetje administratieve rompslomp maar niet ingewikkeld. Andere (creatieve) oplossingen zijn niet aan te raden. Dit is de meest eenvoudige en "veilige" benadering.

Reactie van Theodora Besse op 25 Februari 2017 op 15.21

Twee jaar geen AOW-opbouw, dus later 4% korting op de AOW, ook voor echtgenote. Vrijwillige voortzetting gedurende twee jaar is mogelijk. Vraag de SVB. Daarentegen wellicht pensioenopbouw in Frankrijk. Dat kan heel voordelig uitpakken wanneer je na je pensionering alsnog in Frankrijk wilt gaan wonen.

Met de invoering van de wet PUMa (1 januari 2016) is meeverzekeren afgelopen. Iedereen in Frankrijk is zelfstandig zorgverzekerd. Maar hoe het zit met een voor een buitenlandse werkgever werkende echtgenote weet ik niet. Wanneer je uit Nederland bent uitgeschreven (en dat is verplicht wanneer je langer dan 8 maanden naar het buitenland vertrekt), ben je niet meer in Nederland zorgverzekerd. De ZVW geldt alleen voor inwoners van Nederland.

Misschien slim om een deskundige te raadplegen. De eerste die me te binnen schiet is Rob van Schijndel (Zuid-Frankrijk). Hij werkt ook op afstand. Zo'n advies kost wel iets, maar dan kun je alle vragen stellen en weet je precies waar je aan toe bent. Pas dan kun je verantwoorde beslissingen nemen. Rob is zowel qua opleiding als ervaring internationaal georiënteerd op het gebied van belastingrecht en sociaal-verzekeringsrecht. Succes met alles.

Reactie van Peter A. Schrage op 25 Februari 2017 op 17.25

We gaan uit van een tijdelijke uitzending naar het buitenland (echtgenoot werkt vooralsnog 2 jaar in Frankrijk) Voor de partner is dan sprake van detachering  als (ook op afstand) werken voor een NL werkgever. In deze constructie betaald deze NL werkgever het salaris en is dan inhoudings (belastingplicht) in NL. Als de A1 wordt aangevraagd kan zonder verdere "problemen" deelname aan het NL sociale verzekeringssysteem blijven bestaan (er is geen pensioenverlies o.a.), omdat er sprake is van detachering. De arbeidsovereenkomst eindigt hiermee niet. Opname in het Franse stelsel is zowel voor de werkgever als de werknemer een kostbare zaak (plus minus 50% werkgeverslasten en meer dan 40% werknemersbijdrage). Vrijwillige voortzetting van de AOW is eveneens veel kostbaarder dan premiebetalen. Als er een aanvullend pensioenregeling is dan vindt geen onderbreking in de opbouw van de pensioenvoorziening plaats (geen NL pensioenverlies). Ziektekosten als opgemerkt met de A1 is geregeld want men heeft "recht" om opgenomen te worden in de Franse basisvoorziening, terwijl de rechten in het thuisland (ook als je langer dan 8 maanden uit NL bent: reden de A1 zorgt daarvoor, want er is sprake van detachering. De A1 regeling (vroeger E-101) heeft het doel om deelnemer te blijven van het "thuisland"systeem. Zij geldt in principe voor een periode van 2 jaar en kan -als de sociale verzekeringssystemen van beide landen daarmee accoord gaan verlengd worden tot maximaal 5 jaar). Eventueel kan er dan een aanvullende regeling (mutuelle of complementaire voorziening worden getroffen. Ben er bijna van overtuigd dat die mutuelle van de echtgenoot soelaas biedt voor een redelijke premie. Het is wel belangrijk de afspraken tussen werkgever en werknemer schriftelijk te regelen als aanvulling op de bestaande arbeidsovereenkomst. Dit ter voorkoming van misverstanden en teleurstellingen in de toekomst. In deze schriftelijke aanvullend deel op de arbeidsovereenkomst kan eventueel ook afgesproken worden dat de te definiëren "extra"kosten ivm het tijdelijke verblijf buiten NL geheel of gedeeltelijk zullen worden vergoed. Ook is het misschien raadzaam te definiëren welk arbeidsrecht van toepassing zal zijn tijdens de detacheringsperiode. Logisch zou zijn het Nederlandse arbeidsrecht.

 

Reactie van Matty Willigenburg op 26 Februari 2017 op 9.07
En als je het exact wilt weten: vraag een expert, dat kost wat, maar levert meestal meer op!
Reactie van Lucas Roos op 26 Februari 2017 op 11.42

@Peter, ik moet helaas je bovenstaande uiteenzetting tegenspreken wat de belastingen betreft. In tegenstelling tot de sociale verzekeringen zijn de belastingen niet Europees gecoördineerd. Waar iemand belasting betaalt, wordt bepaald door de nationale fiscale regels en eventueel (in het geval van Nederland en Frankrijk) door het belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting. Noch in de Franse, noch in de Nederlandse regels in de loon- en inkomstenbelasting, noch in het belastingverdrag komt de term of het begrip ‘detachering’ voor. Ook de Nederlandse fiscale regels voor grensarbeiders gelden niet want de echtgenote woont en werkt in één land, te weten: Frankrijk. Zij is geen grensarbeider. De fiscale regels zijn in een dergelijk geval simpel: artikel 7.2 van de Wet IB 2001 bepaalt dat NL mag heffen over het door buitenlandse belastingplichtigen (dat worden Roel en zijn echtgenote) genoten inkomen uit werk (en woning) in NL Welnu, de echtgenote gaat werken in FR, naar ik aanneem voor de volledige werktijd, dus NL heeft geen heffingsbasis. Er is geen in NL genoten looninkomen meer. Zelfs het belastingverdrag komt hier niet aan te pas. Dubbele belasting kan zich niet voordoen. Frankrijk heeft het exclusieve heffingsrecht over de inkomsten van de echtgenote en wel op basis van de eigen fiscale wetgeving.
De NL-werkgever is dus ook niet langer inhoudingsplichtig voor de loonbelasting (wel voor de premieheffing in geval van detachering zoals je terecht schrijft). Artikel 2, lid 3, van de Wet op de loonbelasting bepaalt namelijk dat die wet niet van toepassing is op een volledig buiten NL uitgeoefende dienstbetrekking.
Wat de inkomstenbelasting betreft, moet de echtgenote in Frankrijk samen met Roel aangifte doen op hetzelfde biljet. De ‘huishouding’ krijgte een aanslag voor beiden. Meestal is de gezamenlijke inkomstenbelasting in Frankrijk bij echtparen lager dan in Nederland. In NL hoeft de echtgenote – behoudens overige inkomsten – in principe geen aangifte te doen en in ieder geval geen belasting te betalen over de in FR verdiende looninkomsten uit NL. Uiteraard moet er wel een M-biljet worden ingevuld voor beide partners, zowel in het jaar van emigratie als in het jaar van remigratie.
@Roel. Ik kan me voorstellen dat het bovenstaande je doet duizelen. Daarom sluit ik me aan bij de adviezen van Theodora en Matty: zoek een goede belastingadviseur/deskundige internationale premieheffing. Ik zou niet te bescheiden zijn om mezelf aan te bevelen, ware het niet dat mijn praktijk meer dan vol zit.

Reactie van Lucas Roos op 26 Februari 2017 op 11.44

Correctie: M-aangifte OVER het jaar van emigratie en het jaar van remigratie.

Reactie van Roel op 26 Februari 2017 op 13.30

Hartelijk dank voor alle uitgebreide reacties. Ik ben net nieuw op deze website, en het is goed te zien dat de reacties zó ondersteundend zijn.

Ik ga - samen met mijn vrouw-  alles goed lezen, en nadenken en het lijkt me inderdaad een goed idee om een adviseur in te schakelen. 

Ik zal later een update geven over hoe ik dit opgelost heb; voor iedereen die (ooit) voor hetzelfde vraagstuk zal staan.

Reactie van Theodora Besse op 26 Februari 2017 op 13.44

Wat een vriendelijk dankwoord, Roel. En fijn dat je nog met een update wilt komen. Ben benieuwd wat er uitkomt. In ieder geval: veel geluk in dit mooie en interessante, maar vaak ook merkwaardige land. 

Reactie van Peter A. Schrage op 26 Februari 2017 op 13.51

@ Lucas... in tegenstelling tot hetgeen u formuleert "lees" ik de toelichting op de vraag van Roel, dat de echtgenote en ik citeer: "mijn vrouw kan vanuit haar huidige werkgever in Nederland blijven werken. Zij ontvangt dus salaris vanuit Nederland". Op grond van deze opmerking concludeerde ik dat, omdat zij inkomen in Nederland uit een Nederlandse dienstbetrekking van een Nederlandse inhoudingsplichtige organisatie ontvangt en er een werkgever/werknemer relatie is resp. blijft bestaan, is m.i. belastingplicht in NL van toepassing.  Het woonland doet dan niet terzake alleen voor het deel van het doen van aangifte. Op zich ook een logische situatie overigens. Is deze interpretatie niet terecht dan ga ik met u mee.

Reactie van Lucas Roos op 26 Februari 2017 op 14.28

@ Peter. Het hangt er inderdaad van af of het woordje 'in' slaat op werken (zoals jij veronderstelt) of op de werkgever (zoals ik aanneem). Ik heb inderdaad begrepen dat de echtgenote vanuit Frankrijk gaat werken (hetgeen in dit digitale tijdperk vaak best kan) en dat ze ook hier in Frankrijk komt wonen. Als ze in Nederland blijft werken, maar hier komt wonen heb je gelijk: dan wordt ze buitenlands belastingplichtig in NL en moet ze volgens artikel 7.2 Wet IB2001 in NL daar belasting over betalen. Ze wordt dan in FR binnenlands belastingplichtig, moet wel hier het NL-inkomen aangeven maar dat NL-inkomen wordt dan hier niet (dubbel) belast. Het telt wel mee voor het tareif dat verschuldigd is over het wel in FR te belasten inkomen.

Als ze - zoals jij veronderstelt - in NL blijft werken, blijft ze voor de sociale verzekeringen gewoon in NL verzekerd. Maar dan geldt ook niet hetgeen je hierboven beschreef over detacheringen. Er is dan nl. geen sprake van een detachering. Bij een detachering is altijd sprake van een zendstaat (waar de werkgever is gevestigd) en een andere werkstaat (waar de werknemer werkt).

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

WELKOM BIJ ONS FORUM

✔️ PLAATS BERICHT

✔️ PLAATS ADVERTENTIE

✔️ BEKOSTIGING

  * = inloggen nodig

GESELECTEERD

Foto's

  • Foto's toevoegen
  • Alles weergeven

© 2021   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden

Anton Noë ...