Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

aken, Overheid

Als inwoner van Frankrijk moeten we nu hier belasting gaan betalen. De Franse belastingsdienst heeft zelf mij gecontacteerd. Ter voorkoming van een dubbele belasting, vraag ik nu natuurlijk de in Nederland betaalde belasting terug. In Nederland betaalden we geen belasting over de AOW. Maar hier in Frankrijk willen zij daar nu ook belasting over heffen. Ze willen dat ook nog over over 2013, 2014 en 2015. Is deze beslissing juist? Kan iemand mij hier iets over vertellen? 

Weergaven: 6701

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20160520, Geldzaken, Overheid

Reactie van nigrum op 20 Mei 2016 op 12.26

niet helemaal duidelijk:in NL betaalde u géén belasting, kunt u dus ook niet terug vorderen;

en, wanneer u geen belasting hebt betaald in NL wordt de AOW belast in FR.

Reactie van Rick Harreman op 20 Mei 2016 op 12.53

Inderdaad niet duidelijk, geen belasting betaald in Nederland ? Woonden jullie toen al in Frankrijk? Ontheffing gekregen vanuit belastingdienst te Heerlen ? Dan had U sinds verblijf in Frankrijk elk jaar belastingaangifte moeten doen ik Frankrijk. 

Reactie van Theodora Besse op 20 Mei 2016 op 13.12

Inderdaad is het zonder verdere gegevens onmogelijk om op deze vraag te antwoorden. Jullie hebben AOW. Dat betekent dat jullie verdragsgerechtigd zijn. Heb je naast de AOW nog een pensioen? Is dat een NL overheidspensioen of een bedrijfspensioen? Of is dat (ook) een frans pensioen? Hebben jullie een bedrijf in Frankrijk?

Uitleg: de franse belastingdienst heft niet alleen belasting over het inkomen, maar ook 6,6% sociale lasten. Maar als je verdragsgerechtigd bent, mogen ze geen sociale lasten (CSG, CRDS) heffen, omdat je niet onder het franse maar onder het NL sociale stelsel valt.

Als je inkomen enkel bestaat uit AOW uit Nederland, betaal je in Frankrijk helemaal geen belasting (te laag inkomen). Maar als jullie ook nog een bedrijf in FR hebben of een pensioen uit FR ontvangen, dan wordt het een ander verhaal. Dan vallen jullie onder het FR sociale stelsel en betaal je sociale lasten. Dus graag meer info.

Reactie van Annie van Strien op 20 Mei 2016 op 14.44

ALTIjD belasting betaald in Nederland, over het pensioen.

Wij betaalden tot op heden belasting in Nederland. Maar nooit over de AOW.

Ter voorkoming van een dubbele belasting Ned. Frankrijk, vraag ik nu natuurlijk de in Nederland betaalde belasting terug (zoals ook al in mijn bericht aangegeven, maar vermoedelijk hebt u dat niet gelezen). 

Maar hier in Frankrijk (ik weet niet in hoe verre de ambtenaren hier kennis hebben wat de AOW is) willen ze nu ook belasting heffen op de AOW.

Uiteraard hebbenn we daarnaast een pensioen van het ABP. Daar hoort belasting over betaald te worden, ongeacht of dat nu Frankrijk is of Nederland.

Reactie van Jako op 20 Mei 2016 op 14.59

Klinkt logisch: ABP=overheidspensioen, in Nederland belast. Overige inkomsten: belastbaar in Frankrijk. Elke inwoner van Frankrijk moet verplicht aangifte inkomstenbelasting doen, ook als geen belasting verschuldigd is.

Reactie van ineke blom op 20 Mei 2016 op 15.09

Wij betalen over ons NL inkomen (ABP, PGGM (opvolger) en AOW) belasting in NL, geen sociale lasten. Ik weet niet of AOW onbelast is, zou kunnen, maar ik heb er nooit op gelet.

Wij betalen over de inkomsten van ons bedrijf in FR de lasten in FR, dus belasting én sociale lasten.

Geven netjes in FR op dat de NL inkomsten al in NL zijn belast, dus geen dubbele belasting.

Reactie van Ada op 20 Mei 2016 op 15.20

Theodora, dus als we in NL onze Zin betalen betekent dit dat we onder het nl stelsel vallen, ondanks de CPAM? Ik heb een ja/nee vraag hierover gekregen en die luidt: dépense de santé sont-elles prises en charge d'un orginisme de sécu sociale étranger. Zeg ik dan ja of nee?

sorry dit is Off topic, maar het gaat er hier een beetje over. 

Dank Ada1

Reactie van Theodora Besse op 20 Mei 2016 op 15.31

Ada, je vraag verbaast me, omdat je al zo lang in Frankrijk woont en er hier al zó vaak over is geschreven.

Heel kort (want inderdaad off-topic): Verdragsgerechtigde NLers hebben recht op medische basiszorg in Frankrijk (en in NL) ten laste van Nederland. Dat wordt in Frankrijk geregeld via de CPAM, die bv. de carte vitale uitgeeft. Frankrijk brengt de ziektekosten van alle verdragsgerechtigde NLers jaarlijks in rekening bij NL. Om die reden vallen verdragsgerechtigde NLers onder het NL sociale stelsel en hoeven zij hier volgens EU recht geen sociale premies (CSG/CRDS) te betalen.

Reactie van Theodora Besse op 20 Mei 2016 op 16.43

La Colline, jullie hebben toch een bedrijf in FR (CdH of gîtes)? Daardoor ben je in FR verzekerd en betaal je hier ook sociale premies. Net als ik overigens. Ik weet niet of jullie de AOW leeftijd al hebben bereikt, want je profiel is privé, maar als dat zo is dan ben je door je bedrijf niet verdragsgerechtigd. En ben je dus CSG/CRDS verschuldigd.

Behalve wanneer je de CdH niet in een FR bedrijfsvorm hebt gegoten, maar het als losse bijverdienste doet. In dat geval ben je, als je AOW hebt, verdragsgerechtigd, betaal je aan ZIN de verdragsbijdrage en hoef je geen CSG/CRDS te betalen.

Ik vermoed trouwens, maar ik weet helemaal niets van belasting, dat Annie en partner belastingvrijstelling in NL hadden, omdat Frankrijk daarover mocht heffen (????). Aangezien zij ook een bedrijf in Frankrijk hebben en dus hier basisverzekerd zijn (dus niet verdragsgerechtigd), zouden zij daarom ook FR sociale premies zijn verschuldigd over hun NL inkomen. Of dat alleen de AOW betreft  of ook het pensioen weet ik niet.

Nogmaals: ik heb van belastingen geen flauw benul en ik hoop dat een belastingexpert verder op alle vragen antwoord gaat geven. Ik haak af.

Reactie van Peter A. Schrage op 20 Mei 2016 op 16.47

Opnieuw (ten dele) het "probleem" aangifte doen en agv daarvan belasting betalen of niet.

Als je in een land permanent woont (de werkelijk woonplkaats dus) vraagt het woonland om AANGIFTE te doen van het (wereld) inkomen. Op basis van de aangifte wordt bepaald of er belasting (en sociale lasten) verschuldigd zijn of niet.

De belangrijkste redenen zijn meestal simpel je hebt inkomen uit werk/pensioen/rente etc etc. Het wordt wat ingewikkelder als er ook vanuit andere landen inkomen wordt ontvangen. Men wil wel weten hoeveel (wereldinkomen) maar het kan zijn dat er een verdrag is tussen de landen die bepalen of het inkomen uit het ene land belastingplichtig is in het andere land.

Nederland heeft ook een dergelijk  verdrag jaren geleden overeengekomen met Frankrijk (het verdrag schijnt in discussie te zijn maar het is nog niet veranderd). Dit verdrag zegt grosso modo, dat Frankrijk het recht heeft om belasting te heffen op niet publiekrechtelijke uitkeringen zoals AOW en aanvullend pensioen en nog een aantal uitkeringen/opbrengsten etc. Op publiekrechtelijke uitkeringen zoals een publiekrechtelijk pensioen van het ABP heft Nederland de belasting, omdat dit in het verdrag met Franrkijk is uitgesloten voor Frankrijk. Frankrijk wil wel weten hoeveel die uitkering is ivm het vaststellen van de belasting over de rest van de uitkeringen die wel in Frankrijk belast zijn. Dit heet officieel het progressie voorbehoud.

Het kan daarom zijn dat er in meerder landen belasting (b.v in NL over publiekrechtelijk pensioen en in Frankrijk over de AOW) betaald dient te worden op DAT DEEL van het inkomen dat voor het betreffende land daarvoor in aanmerking komt. Eventueel ingehouden (de bron)belasting mag worden teruggevorderd of een aanvraag indienen in Heerlen, om de inhouding te laten vervallen.

Blijft wel weer de verplichting om aangifte te doen....betalen is en blijkt iets anders..zelfs als Frankrijk (of Nederland) niets te heffen hebben.

Tis niet eenvoudig......

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

SNELMENU

SPONSOR | ENTREPRISE

© 2021   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden