Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

Berekening en woonlandfactor 2019 aangepast (0.8316)

Beste mensen.

Na een WOB verzoek, diverse brieven aan CAK, parlement en de minister van Volksgezondheid, waarin ik om uitleg vroeg over de berekening van de woonlandfactor, in het licht van de verschuiving van onderdelen van de zorg naar de gemeenten, kreeg ik recent antwoord.
De wijze van berekening en daarmee de woonlandfactor worden aangepast. 't Is niet mijn verdienste maar misschien heb ik eraan bijgedragen, zo denk ik maar.

De rekenmethode is nu (iets) minder natte vingerwerk.

Staatscourant 30 oktober 2018

Weergaven: 2503

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20181108, Geldzaken, Overheid

Reactie van Theodora Besse op 8 November 2018 op 16.27


Zie dit bericht dd. 5 november jl. Misschien heeft jouw veelvuldige correspondentie Henk, er inderdaad aan bijgedragen.


Reactie van Max Boret op 8 November 2018 op 17.10

In principe zou je er van uit mogen gaan dat je in Frankrijk 83,16% verzekerd mag zijn basisverzekering in Nederland, immers de bijdrage is ook 83,16% van de Nederlandse basisverzekering, hoewel mijn zoon in Nederland voor veel minder, dan het door de Staat vastgestelde bedrag, verzekerd is.

Reactie van Jeannette op 8 November 2018 op 22.05

Nee Max, in principe mag je ervan uitgaan dat dezelfde zorg in Frankrijk 0,8316 kost van wat er in Nederland voor betaald wordt.

Reactie van Rob van Schijndel op 9 November 2018 op 9.41
Twee maanden geleden heb ik ook een bezwaarschrift ingediend tegen de woonlandfactor 2017 / jaarafrekening 2017. Reactie ontvangen dat ze er binnen twee maanden op reageren.

Maar gelukkig is daar inderdaad de nieuwe rekenmethode. Zodra ik een antwoord heb op het ingediende bezwaarschrift, zal ik dat delen op dit forum.
Reactie van Max Boret op 9 November 2018 op 9.59

@Jeanette, waarom wordt er dan vermeld dat je 83,16% van het (door het CAK vastgestelde) bedrag van de basisverzekering moet betalen.

In dat geval mag je er toch van uitgaan dat je in Frankrijk 83,16% van de Nederlandse basisverzekering aan zorg krijgt.

Reactie van Henk op 9 November 2018 op 11.25

@Piet van Wilpen, Ik zal je de desgewenst de hele correspondentie sturen. 't Is wat te veel om dit allemaal op het forum te zetten.

Moet eerst een vriend van je worden;)

Reactie van Rob van Schijndel op 9 November 2018 op 12.04
Ik heb bezwaar aangetekend tegen de berekening van de woonlandfactor.
Reactie van Theodora Besse op 9 November 2018 op 12.11

Heremetijd Max, weet je nu nog niet dat de woonlandfactor dient om te becijferen wat jouw medische zorg in Frankrijk kost aan de NL staat? Die moet immers het totaal van de zorgkosten van alle verdragsgerechtigden vergoeden aan de woonlanden? En daar betaal jij de verdragsbijdrage voor, niet om verhoudingsgewijs minder zorg te krijgen dan Fransen.

Integendeel, je betaalt de verdragsbijdrage om recht te hebben op dezelfde basiszorg als iedereen in Frankrijk. Het vervelende is natuurlijk wel dat de franse basiszorg veel minder vergoedt (70% van vastgestelde tarieven, die door specialisten meestal worden overschreden) dan de NL basiszorg (100%), waardoor je er hier bijna toe wordt gedwongen om een aanvullende verzekering te nemen. Die gaat in Frankrijk naar leeftijd en is dus voor de meeste verdragsgerechtigden bijzonder duur.

Daar komt bij dat een deel van de zorgkosten van de NL zogenaamde "spookemigranten" in Frankrijk en van NL vakantiegangers ook meetellen voor de hoogte van de gemiddelde zorgkosten in Frankrijk in een bepaald jaar. Daardoor wordt de woonlandfactor ook hoger. In feite betalen verdragsgerechtigden dus een deel van de zorgkosten van  spookemigranten en van vakantiegangers.

Reactie van Jeannette op 9 November 2018 op 12.53

Max; Lees artikel 1 van de link die Theodora heeft doorgestuurd in haar bericht hierover:

Artikel 6.3.1, eerste lid, van de Regeling zorgverzekering (Rzv) bepaalt dat de voor een persoon, bedoeld in artikel 69, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet (hierna te noemen: verdragsgerechtigde) verschuldigde bijdrage wordt berekend door de grondslag van de bijdrage te vermenigvuldigen met een verhoudingsgetal dat wordt berekend uit de verhouding tussen de gemiddelde uitgaven voor zorg voor een persoon ten laste van de sociale ziektekostenverzekering (hierna te noemen: zorgkosten) in het woonland van deze persoon en de gemiddelde uitgaven voor zorg voor een persoon uit hoofde van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) in Nederland. Dit is de woonlandfactor.

Maar er is hoop voor jou; Je kunt bezwaar maken, je bent niet de eerste of de enige, zie de reacties in dit draadje.......

Reactie van Max Boret op 9 November 2018 op 13.00

Ik lees ook dit op de site van het CAK

Bijdragen Zvw, woonlandfactoren en heffingskortingen 2018


Nominale bijdrage Zorgverzekeringswet
• per maand: € 109,33 (dit bedrag dient als basis voor de toepassing van de
woonlandfactor).

Is het bedrag van €109,33 niet gelijk aan wat je betaalt in Nederland voor de basisverzekering?

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

ENTREPRISE | SPONSORS

© 2022   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden