Nedergids! De dienstverlener die je zoekt zul je daar vinden!

Ben je dienstverlener in Frankrijk? Meld je dan aan!

Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

Je wordt 65 en bent reeds een aantal jaren in het bezit van een optrekje in LdF en dan, na rijp beraad, besluit je naar Frankrijk te emigreren dus je leest en leest en leest op zoek naar de juiste procedures.

Voorzien van alle benodigde en juiste papieren ga je dan, je kunt ze ook opsturen, maar besluit het persoonlijk te doen, naar de CVZ in Diemen op woensdag 15 januari , je bent toch in Amsterdam, en wordt zeer vriendelijk ontvangen en kunt uitleggen dat je een aantal maanden neemt voor je definitief "overgaat" om e.e.a. naadloos in elkaar te laten overgaan, CVZ heeft tijd nodig evenals CPAM en legt dit uit aan de, zeer vriendelijke dame van CVZ.

De normale procedure, het verkrijgen van formulier E 121, neemt 6 à 8 weken in beslag en CPAM heeft eenzelfde tijdsspanne nodig dus de gekozen datum van 01- 05- 2014 lijkt redelijk.

En dan ga je terug naar Frankrijk, op zondag, lekker rustig rijden en dan, het lijkt voorbestemt, wordt het maandag met al zijn gewoontes, de buren zeggen bonjour, de koeien laten weten dat ze er zijn en de factice deponeert het e.e.a. in je box en wat vinden we daarin, JAWEL, een formulier E 121 gedateerd ÉÉN dag na je bezoek aan het CVZ.

Aldus Hulde Hulde Hulde aan het CVZ

Weergaven: 3700

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20140120, Geldzaken, Gezondheid, Sport en Spel, Overheid

Reactie van Idzo Jansen op 21 Januari 2014 op 12.06

Toen mijn vrouw en ik besloten om van onze tweede woning een “maison primaire” te maken en ons gelijktijdig bij de Franse instanties gingen melden , wisten we niet dat we over ons Nederlands pensioen ook nog Nederlandse heffingen verschuldigd waren. Foutje !

Wel hadden we mekaar beloofd dat , als een van ons de wens had om terug te keren naar Pays Bas, om welke reden dan ook…. we dit zouden doen. Of dat ooit zal gebeuren wordt overigens steeds twijfelachtiger, toch is het een geruststellende gedachte dat we in die situatie zonder problemen aanspraak kunnen maken op de ZvW en AWBZ voorzieningen. Zekerheid kost altijd geld n’est ce pas? Net als bij een zware hypotheek, die je voorziet van een risicoverzekering om bij plotseling overlijden de overblijvende echtgenoot in staat te stellen in de woning te blijven wonen. Wanneer dit niet gebeurd dan ben je de risicopremie ook kwijt , toch?

Ik ben er overigens wel van overtuigd , dat vele ontevreden, soms boosaardige reacties onder deze CvZ -noemer worden ingegeven door dezelfde onwetendheid die ons ook trof? Tja en soms worden wetten gewijzigd en vallen lieden net tussen de wal en het schip?

En ach het blijven natuurlijk wel “ambtenaren/formulierenfabrieken ?” met veel chefs/leidinggevenden/managers ?

Ik stelde het CvZ onlangs een “papieren” een-regelige vraag en kreeg binnen 14 dagen schriftelijk antwoord terug in vier met veel tekst bedrukte A-viertjes waarop drie handtekeningen prijkten! Na lezing en herlezing had ik nog steeds geen antwoord ontdekt.

By mail deed ik daar vervolgens kond van et voilà , na twee dagen belde mij een aardige dame op met de mededeling , dat zij graag haar brief even persoonlijk wou toelichten. Dát noem ik nou service !

Haar antwoord op mijn vraag luidde: Nee. En dat wilde ik horen. Kortom…….?

Reactie van Emile van der Sluijs op 21 Januari 2014 op 12.10

Wees maar niet te blij. De problemen komen no wel. Emile

Reactie van ineke blom op 21 Januari 2014 op 12.22

Eh! Mijn man en ik hebben allebei een klein bedrijfje .Mijn man heeft pensioen vanuit NL. We betalen in NL belasting over het Nederlandse inkomen, we betalen in Frankrijk belasting over het Franse inkomen. Zitten beiden in de RSI Die wordt berekend over het Franse inkomen. Het Nederlandse inkomen geven we wel op aan l'impot, maar wordt hier niet belast omdat NL dat al doet. Onze comptable zegt dat het klopt. Het Nederlandse inkomen telt niet mee voor de premie RSI omdat het niet in Frankrijk belast wordt.

Reactie van edith janzen op 21 Januari 2014 op 12.22

Als je zo snel iets opgestuurd krijgt, ga je wantrouwig worden, toch? En ja, dat snel opsturen van dat formulier betekent alleen dat de ontvanger het dan heel vlot getekend terug kan sturen en dat er des te eerder centjes binnenkomen bij CVZ.  Andersom duurt het wel lang, als je onterecht 'verdragsgerechtigd' bent aangemerkt door CVZ (zij zetten jouw handtekening wel even op dat formulier S1?) en terugbetaling gedaan moet worden. Als dat nou ook eens binnen stel een week zou kunnen? Hulde inderdaad voor iemand die snel werkt zodat de baas ook snel geld binnen kan krijgen.

Reactie van Hans Carstens op 21 Januari 2014 op 14.33

Rob van Schijndel : Hulde voor het snel vrstrekken van een E121 ?
Brgrijp je het nou nog steeds niet ?
Het CVZ is er als de kippen bij om iemand, razendsnel, onnadenkend en maar deels ingelicht, ten onrechte vertrouwend op hun "goede bedoelingen", in te lijven als lijfeigene annex betaalvee tegen woekerpremies ( 6.000 € ) op basis van de NL zorgkosten, voor 2.300 € gemiddelde kosten in Fr.!!!! ), die ineens geen premie heten omdat het "premie"-woord rechten geeft die je niet krijgt, dus er legaal iets anders mee bedoeld wordt versus het woord "bijdrage" dat weer legaal die rechten omzeilt.
Dat alles voor niet- juridisch geschoolden, die de CVZ-trukendoos-van-Pandora niet overzien voor ze stom genoeg ondoordacht dat formuliertje ondertekeken.
Het CVZ+VWS+Min.v.Fin+Soza+EU-HOF schenden met de hele zaak een zeer principieel basisprincipe nummer 1 :
De zorgkosten die gemaakt worden in het woornland door/voor aldaar wonende verdragsgerechtigde nederlanders MOETEN DOOR DIE verdragsgerechtigden zelf kostenneutraal worden opgebracht (solidariteits principe).
Dat wil zeggen : zonder verdere inmenging van of relatie met de zorgkosten en de belastingwetgeving in het paspoortland.

Dat principe is in de praktijk finaal vernietigd door de franse zorgkosten slinks WEL te koppelen aan de NL zorgkosten en de NL-belastingtarieven via de wijzigingswet van 19-12-2006 in NL staatsblad nr 249.

Het gevolg is een zwaar vervalste wetgeving in NL die "volgzaam" wordt uitgevoerd door CVZ, het buitengebeuren van het Min. van VWS onder toezicht van Dir. Zorg van VWS hr Klein Essink, die continu o.a. het FANF overleg het riet in stuurt met grote modderkluiten in brieven zonder enige inhoud " Beste Guus".

De introductie van de "woonlandfactor" was de tweede verreikende mis-stap in de opening van een tweede Pandora-box die verder de weg opende tot regelrechte fraude, misleiding en afpersing van torenhoge premies zonder tegenprestatie, met wetgevende kracht van het CRvB in Nl die daar van harte aan meewerkte gezien hun uitspraken.
De woonlandfactor zelf wordt hevig gemanipuleerd op basis van onvergelijkbare kostenjaren (2008 al3 basis voor 2011, 2010 voo 2013 !!) en op basis van niet juist ( te laag) gespecificeerde zorgkosten-cijfers van uit NL in de kosten vergelijking van de wlf-berekiningswijze, waarin ter verhoging van het beoogde wlf-% vele kosten in NL NIET zijn vermeld en daarmee de woekerpremie dus weer verder wordt opgekrikt.

Hulde voor CVZ ? Laat me niet lachen, het is om te huilen !

Dus vechten we door voor herstel van de "betalingsbalans" op zorggebied tussen de woonlanden als Fr. en Nl.
Ondanks dat de lokale Bestuursrechtbank in Amsterdam niet thuis geeft en de alle feiten en argumentatie "vergeet" te vermelden in haar "dienstwillige" oordeel t.b.v. de vriendjes bij CVZ op een dikke kilometer afstand van die rechtbank.
We vechten door voor het herstellen van het BASISPRINCIPE :
- de kosten voor het woonland opgebracht worden door het woonland,
- volgens de regels die EU 883/2004 ren 987/2009 nu stellen,
- ONGEACHT de FISCALE status-regels van NL,
- ONGACHT de wittejassen-criminaliteit in NL die 20-25 van de kosten (90-95 miljard €) opslokt in NL
- ongeacht de Zvw-wetgeving in NL die niets uitstaande heeft met de CPAM wetgeving in Frankrijk
- ongeacht valse argumenten voor het misbruiken van de AWBZ-kreet voor betalingen/verstrekkingen aan zorgtoeristen in NL, die doorberekend zouden moeten worden aan het woonland
- ongeacht dat die "AWBZ"-kosten slinks NIET worden doorbelast aan het woonland en "dus" gelden als alibi om de AWBZ-premie alsnog te innen in het buitenland (t.b.v. de Min.v.Fin. in NL).

En nog een hele trits van die soort zwendels uit de doos van Pandora er bij die ik hier maar niet eens verder detailleer, zoals het laten verdwijnen van gelden uit uw bijdragen aan CVZ voor andere doeleinden dan die waarvoor ze bestemd zijn (ordinaire diefstal) via het Zorgvezekeringsfonds in NL.

Dus Hulde aan CVZ ? Dan kun je net zo goed een ereboog oprichten voor een andere organisatie met gelijksoortige doelstellingen uit een naburig land.

Nog afgezien van het bezwendelde EU-basisprincipe nr 2 :
Over vrije vestiging en integratie innen de EU voor de burgers in de EU :
DAT principe is om zeep gehopen via de edelachtbare rechters van het EU-HOF die het recht op vrije keuze hebben beknot en daarmee de vrij vestigingsrechten in EU van de EU burgers.
Dank zij het misleide gevecht tegen het onjuiste wetgevingsmillimetertje-regeltje te koste van 600.000 euro proceskosten ( haags advocaten bureau, strategisch foutje, te dicht bij de overheid).
Ook daar is het laatste woord nog niet over gezegd en het laatste gevecht nog niet gevoerd, ondanks dat dat WEL zo wordt voorgespiegeld door CVBZ-adepten 'unter uns'.

Die Basisprincipes MOETEN heringevoerd worden.
CVZ of niet, Zvw-wetgeving artikel huppeldepup of niet, EU-HOF of niet, CRvB uitspraken of niet, Schippers en Dijselbloem of niet, de valse claim over al die zogenaamd toegewezen bezwaarschriften of niet, machteloze ombudsman ( die deze klachten niet blijkt te willen behandelen ) of niet.
Het MOET.
PUNT UIT.

Reactie van Rob van Schijndel op 21 Januari 2014 op 15.06

Maar hoe moet het dan (sorry, ik heb alleen de laatste twee regels gelezen, ik neem aan dat je in het voorgaande hebt aangegeven dat je het er niet mee eens bent, zonder met een oplossing te komen)?

Het allergrootste gedeelte van mijn cliënten zijn blij met het feit dat ze na emigratie gewoon verzekerd zijn tegen de ziektekosten. Dat ze zowel in Frankrijk als Nederlad gebruik kunnen maken van de zorg.

Ik neem aan dat je de optie ¨iedereen moet het zelf maar uitzoeken met een particuliere ziektekostenverzekering¨ ook geen goede oplossing vindt. Want wat moet er dan met die grote groep emigranten gebeuren die een minder goede gezondheidssituatie (of geschiedenis hebben)? Die zouden dan niet kunnen emigreren, en dat zou niet overeenstemming de vrije vestiging zijn.

Groet, Rob

Reactie van Max Boret op 21 Januari 2014 op 16.20
@Rob: ik kan me jouw standpunt wel berijpen hoor en jou wordt ook niets verweten.
Feit blijft wel, en ik hoop dat je het met mij eens bent, dat je in Frankrijk recht hebt op het zorgpakket van Frankrijk. En Nederland int de bijdragen!
Hoe kan iemand, die woonachtig is in Frankrijk, dan aangeslagen worden voor de Awbz. Maar de Awbz bestaat niet in Frankrijk. Als die wel zou bestaan, en je zou die zorg kunnen krijgen als je die nodig hebt, dan klopt het verhaal.
Trouwens Veel Nederlanders zijn hier geaard, moet 1 van de huisgenoten dan terug naar Nderland om zorg via de Awbz te krijgen?
Reactie van roelof op 21 Januari 2014 op 18.24

Hallo ik ben nieuw op deze site,maar heb wel diverse discussies gevolgt voor wat de CVZ betreft.

Mijn conclusie je wordt er niet vrolijk van als je alleen in mijn geval 94% AOW  krijgt.

Voor zover ik begrijp uit andere discussies hierover probeer er vanaf te komen,en dat zou kunnen als

je een klein inkomen hebt in Frankrijk en er natuurlijk woont.Frankrijk belast spaargeld/dividend

en winst op aandelen met bel. en cociale premies en ziet dit dus als inkomen.

Mijn vraag hier is, is mijn constatering juist dan is dit mischien een manier om aan het CVZ  te

ontsnappen, al begrijp ik dat niet iedereen er wat aanheeft.

graag uw reactie     b.v.b.d.

Reactie van Ada op 21 Januari 2014 op 20.11

Nu iedereen even eten is, wil ik sommigen er op wijzen dat als je deze teksten interessant vind je ze moet opslaan.

Dit type draadjes hebben nu en dan de neiging om zomaar verdwenen te zijn van de site. Het zou jammer zijn als je de soms waardevolle teksten niet meer kunt lezen. Dit is al eens eerder gebeurd en vandaar mijn waarschuwing.

Warme groet Ada

Reactie van Jacques op 21 Januari 2014 op 20.13

Ik twijfel aan de ervaring dat je geen sociale premies betaald over je inkomen uit Nederland.Ik heb van diverse mensen gehoord dat je geen belasting betaald over je (wereld)inkomen maar wel op basis van dat inkomen aangeslagen wordt voor de sociale contributies en dat is hoog.Voor mij is Frankrijk te duur om daar permanent te leven.Het is denk ik zaak dat een ieder daar afhankelijk van zijn persoonlijke situatie zich terdege over informeert. Mogelijk dat vanaf volgend jaar de zaak nog verder op zijn kop gezet wordt als het wereldinkomen in Europa als grondslag voor de belasting gaat dienen. Ik weet daar als econoom te weinig van maar misschien dat het interessant is dat een fiscaal expert onder ons daar eens een forumgesprek over op kan zetten.

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

ENTREPRISE | SPONSORS

Gebeurtenissen

© 2022   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden