Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

Op zoek naar een dienstverlener? Kijk een bij de Nedergids! 

Ben je dienstverlener in Frankrijk? Meld je dan aan!

Het salaris van Balkenende werd de norm voor (semi)-overheidsbazen. Ging hij daarna grossieren in commissariaten? Want daar wordt bepaald wat hoge bazen krijgen. Voor koningen bepaalt dat de (gekozen) volksvertegenwoordiging. Maar wat Verstappen, Aznavour, Ali B. of Serena Williams krijgen bepalen wij, dus de sport- en muziekfans. En: met een chirurg met zeven ton inkomen (die U opereert) discussieert U liever niet over zijn inkomen... Dit alles toont hoe "het volk" omgaat met "groot-verdieners". Wat iemand màg inkasseren wordt kennelijk vooral door passie en emotie bepaald. Wij lijken dus op die "hoge bazen". Klik op de link voor meer:

http://leon-de-marseille.blogspot.fr/2016/06/hoeveel-mogen-die-hoge-bazen-inkasseren.html

Weergaven: 939

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20160606, Geldzaken

Reactie van Leon Speetjens op 7 Juni 2016 op 12.07

Beste lezers,

Even als aanloopje: mijn inkomen hou ik goed geheim! En dat van vroeger nog meer. dat is dat..

"We" waren nooit ontevreden met onze beider inkomens. Zeker niet toen we een eigen bedrijf begonnen. Leuk en hard werken was het, en we hadden er geen dag spijt van.

Zo konden we als begin- 50-ers naar de Provence afreizen en het "baas zijn/hebben" achter ons laten. Overigens was aanleiding voor het zeer vroege vrijwillige pensioen: een stevige ziekte die gelukkig overging..

We gaven om ons heen hen die we konden helpen: wat slappe was. Met name de beginnende kleinkinderen.

Zeer actief levend in de zon, zagen we ons inkomen intussen drastisch zakken. Maar dat was grotendeels gepland en ons vermogen bleef bij andere mooi actief.

Ik zag tientallen jaren vele "heel hoge bazen": ik werkte er voor als medewerker (industrie en... overheid) en later freelancend als consultant. Bij tientallen grote bedrijven in meerdere landen: dus ik zag ze enorm zwoegen. En deed zelfs opdrachten om hun workload te analyseren en hun te adviseren hoe die te verlichten. Dan kom je er in detail achter dat zo'n hoge nog harder werkte dan je zelf deed.. Maar ja ik had zelf geen adviseur: te duur!

Ik ben nu al 25 outsider met pensioen en zag van afstand ook die enorme brede graaipartij ontstaan. Alles aan grenzen leek te verdwijnen: ook bij "veel lager dan hoog"!

Dat werd een nuttige extra-les bij het denken over inkomen en prestatie. Dat zou u kunnen merken bij het lezen van een blog. Want ik werkte ook kort bij het ABP een enorm pensioenfonds dat nu moet korten..

Het leek me goed om zelf af te trappen, dan hebben we dat gehad. En by the way: in Zwitserland was maar 25% voor een algemeen basisinkomen bleek uit het recente referendum. Dat waren natuurlijk precies die "hoge bazen" die tegen stemden! Of niet?

Laat van u horen: het moet u interesseren..

Groet, Leon Speetjens

Reactie van Martin 71 op 7 Juni 2016 op 16.18

Kan U niet beter een discussieforum oprichten voor deze  soort onderwerpen , ik zelf vind dit een goed plan

Reactie van Bert Pijnse van der Aa op 7 Juni 2016 op 17.13

Ik was bezig met onderzoek naar ' het sociaal ' contract en stuitte daarbij op het verhaal van de franse revolutie.  Een van de redenen die daarvoor worden gegeven is de ' graaicultuur' die ook toen heerste en de corruptie ( robespierre ) verder de lege staats kas. Het lijkt verdacht veel op deze tijd, waarin er genoeg aanwijzingen zijn voor een nieuwe revolutie. l'histoire se repète ?  

http://bertpijnsevanderaa.nl/proletariaat-2-0/

In een eerder artikel schrijf ik in relatie tot de Panama papers : " tenminste, voorzover het niet gaat over de Rolling Stones, BONO of voetballers" ; geef het volk brood en spelen gaat nog steeds op. Voor bestuurders en politici gelden andere wetten in de psychologie. Verder ; de overheid heeft veel publieke taken overgeheveld naar de private sector uit oogpunt van economie/ werkgelegenheid.  Dan willen de bestuurders ook daarbij behorende 'beloningen ' . ( zorg, kinderopvang, nutsbedrijven ) D'r is nog nooit een bestuurder geweest die uit altruïstische motieven zei : ' Doe mij maar wat minder ' (en als die er al is wordt ie per omgaande eruit geflikkerd.) 

Shopenhauer zei het al; niets verandert, alleen de hoedanigheid  

Reactie van Martin 71 op 7 Juni 2016 op 18.38

zo dat weten we ook weer,  hebben wij hier wat aan,nee   dus overbodige informatie heet zo iets 


Overleden
Reactie van Boudewijn Bolderheij op 7 Juni 2016 op 18.59
@@ Leon schreef:

"" in Zwitserland was maar 25% voor een algemeen basisinkomen bleek uit het recente referendum. ""

Een revolutionair idee, dat voor het eerst, ergens ter wereld, in stemming is gebracht.
En het haalt bij die eerste stemming al 25% van de stemmers.
Dat geeft de burger moed, dat het idee, binnen een redelijke termijn,
geaccepteerd gaat worden.


Boudewijn
Reactie van Peter A. Schrage op 7 Juni 2016 op 19.27

Vraag mij (al jaren) af wat het nut is blijkt

Vraag mij al jaren af wat het nut is van een discussie over de hoogte van een inkomen. Er zijn zelfs in de minder geciviliseerde werelden als de onze (wat een weelde om te kunnen discuteren over een dergelijk onderwerp in onze wereld) waar grote inkomens verscillen vanzelf sprekend zijn.

Gaat het over inkomen dat wordt verkregen uit belasting bronnen dan ben ik geneigd tot interesse. Voor het overige is en blijft het ook hier een kwestie van vraag en aanbod. Hoe schaarser hoe duurder....leg mij maar uit dat het een verkeerd idee is!

Reactie van Leon Speetjens op 8 Juni 2016 op 5.57

Beste Martin

Het is niet vereist om mee te doen aan deze discussie die wereldwijd vele interesseert omdat ook de inkomensongelijkheid toeneemt. Dus klik niet op de link als je het overbodig vindt. Je kunt ook leven zonder dingen te willen begrijpen, dat mag. maar laat ons dan even onze gang gaan. Mogelijk heb je er toch iets aan.

Groet

Leon Speetjens

Reactie van Leon Speetjens op 8 Juni 2016 op 6.51

Beste Bert,

interessant inderdaad die aanloop tot de franse revolutie. ook toen grote versplintering en individualisering en ik weet dat er ook enkele jaren vooraf gingen aan 1789 met veel slecht weer en hongersnood-achtige toestanden. Het was ook niet lang na de Gouden 17e eeuw toen Franrijk en Nederland (beide zeemachten) dus ook in een tijd van globalisering ook grote inkomensverschillen vertoonden.

Die graaicultuur toen ook heeft alles te maken met opgekomen technologie (de verre scheepvaart toen) die sommige enorme kansen op rijkdom bood. En je kunt dus ook zeggen dat het graaien diep in elk van ons zit: als de kans zich voordoet graait iedereen dus. Het is wel eens verklaard uit "het uit de hand lopen van onze overlevingsdrang". Verrijking betekent immers dat je de middelen vergaart om te zorgen dat je fraai overleeft en je onderscheidt van de massa. Die je dus ook minder kan doen omdat je ook middelen hebt om je te beschermen tegen dreiging.

Dat is dus niet zozeer psychologie maar meer "evolutionair en wat animaal" denken, de ingebouwde mechanismen van de naakte aap. Dat is dus geen HERHALING van de geschiedenis: dat zit continu IN ons, altijd. En als dan de geschiedenis ons kansen biedt (bijna steeds door technologische vernieuwing) krijgen onze diepe driften weer de overhand. Dat is m.i. de eeuwige parallel..En die gelden ook voor de overheidsdienaren, zie de Roi Soleil met zijn hofhouding indertijd.

Dus ik denk dat het niets met privatisering van de overheidstaken van doen heeft. Ook hier geldt dat je "grotere graaikansen" ziet ontstaan in die grote semi-overheidsbedrijven.

Verder denk ik dat er de overheidstaken even complex werden en modern als die in de private sector. Of moet je zelfs zeggen dat overheidstaken nog complexer zijn? Dus waarom zouden daar ook geen mannetjesputters gaan werken en zich "ontplooien"? Waar dus ook "graaien bij hoort"? Ik werkte in overheid en industrie en vond in beide sferen zeer uitdagende en veeleisende jobs. Bij de overheid is de publieke controle sterk en dat maakt het veel complexer en spannender. Dus overheidsmanagers moeten eigenlijk nog BETER zijn dan die andere.. En waarom mogen ze dan ook niet voor hun hoge verdienste worden beloond als die "andere"?

Wij burgers hebben een enorm collectief belang in welvaartsscheppen en ook welvaartstoebedeling toch? Zie de verschillen tussen Duitsland en Frankrijk nu: waar de overheid totaal vastloopt door middelmatigheid en ideologische gekte.

En altruisme bestaat best: maar is iets wat echt niet veel voorkomt. Eigenlijk bleef dat zo door de tijden heen: de mens blijft punt EEN een overlever en dus "concurrerend wezen". Maar steeds zien we bij het "doorslaan" dat ook nu weer gebeurde die "altruistische hang weer wat terugkomen. Nu in die participerende economie ook weer.

Mogelijk moet je ook toevoegen aan dat driftenpakket van de mens wat je schetst: die drift op veranderen, dat rusteloze dus, dat ook de uitsterving van onze soort voorkwam. Dat is ook iets van die pendelbeweging aangedreven door evolutionaire krachten. Waarom zou er in de overheid meer altruïsme moeten zijn? Natuurlijk zijn bestuurders ook dezelfde mensen!

Dus die Schopenhauer zag het niet slecht? Als je uitgaat van deze "achterliggende krachten" kun je ook verklaren waarom we nu Sanders en Trump zien! En ook Pegida, AfD, Five stars in Italië etc.. De bange have-nots komen massaal overeind. Maar we kennen alle wat de Russische (en andere) revoluties uiteindelijk bracht: graaiende topcommunisten.. En ook die werden weer gevloerd. Marx had dus ongelijk.. De verelendung dat zag hij goed maar het daarna komende "arbeidersparadijs" niet. Dat werd meer het panamese graaiparadijs..

Dus waarom ons dan zo opwinden over die hoge salarissen van enkele? wel dat doen we selectief: onze chou-chou`s de rijke artiesten mogen wel graaien. Wij kopen hun spullen en betalen vermogens voor het zien van hun kunstjes. Maar als dan een topper als Goshn zijn kunstje wil betaald zien dan worden we jaloers op hem. die nota-bene honderdduizend werkplekken schiep en in stand hield. welvaart dus voor zeer vele ook. Gekkigheid toch?

En beste Peter,

waarom moeten we anders kijken als het salarisgeld komt uit belastinggeld? Het geld voor het salaris van Goshn van Renault-Nissan komt ook uit de verkoopprijs van die Renault-autos, die wij kopen! Ja toch?

Ik denk omgekeerd: overheidsmanagers moeten nog BETER zijn dan industriemanagers. Omdat zij de publieke zaak managen die nog complexer is. En wat kan mij die die paar ton schelen als mijn land beter draait?

Ik begrijp die opwinding over belastinggeld dus niet. Die is m.i. puur emotioneel omdat belastinggeld zo'n negatieve kleur heeft. ook belachelijk: mijn oma zat er van in het bejaardenhuis.. En die was best lief en daar betaalde ik graag voor.

Dus dat traditionele onderscheid overheid-privaat snap ik ook niet. Ik denk dat maar een ding telt: prestatie en verdienste, dat moet overal beloond als eerste worden. Dat geldt ook bij mannen en vrouwen in gelijke banen toch? ook zo'n raar verschijnsel.

Of zijn we het toch eens?

Dank en groet,

Leon Speetjens

Reactie van Leon Speetjens op 8 Juni 2016 op 7.56

Beste Boudewijn,

je begreep mijn opmerking niet goed denk ik. De Zwitserse regering verwachtte ZELF meer dan 25% voorstemmers! Verder is het in Finland ook BESLOTEN in het parlement om dat per 2017 IN TE VOEREN!

En in Utrecht (dat moet jij toch weten!) start er in 2017 een proef  voor 8000 laagverdienende. Ook in Canada is er veel interesse.. en zelfs in de VS. 

Maar pas op: het is ook hier geen altruïsme : vele zien dat hopeloze uitkeringen en subsidiegedoe met die vele ambtenaren, die zeer complexe wetten/regels en die vele procedures. En die willen dus van AL DIE BUROCRATIE af! Dat levert de staat mogelijk zelfs besparingen op dus!

De discussie is ook in Frankrijk zeer serieus aan de gang zelfs bij rechts ook! dus terecht vinden vele dat het in elk geval anders moet. Niet weinige zien het als een oplossing voor deze TRANSITIEPERIODE waarin de techno0logieverandering vele in problemen brengt. Die staamn aan de kant en sommige nog jong en voor het leven.. 

Er zijn dus twee kampen die FUNDAMENTEEL anders denken;

-het linksere kamp ziet hierin soc. vrijheidsideaal. de staat geeft de mens de keuze: werken of niet... En zij zien het niet als overgangsoplossing maar voor eeuwig. Als punt van het "arbeidersparadijs" dus.

-de pragmatici zien het als de meest optimale oplossing NU. Waar we dan weer van af moeten later. Want die pruimen het niet dat mensen kunnen kiezen voor NIKSDOEN op andermans kosten.

Dus daar zijn we nog niet klaar mee. een franse aanhanger heeft het over een nogal lage uitkering die je dus bijna dwingt om er toch wat bij te gaan werken. Want die vreest ook een mentale verloedering... Wie zal het zeggen? Mensen gaan zich waarschijnlijk zeer verrassend gedragen. Ik denk dat een groot deel van de mensen met basisinkomen er iets bij blijven doen. Nog sterker: ik lees dat er nu al vele mensen (zowel ww-ers als gepensioneerden) onbetaalde Mantelzorgers zijn. En die gaan met een basisinkomen (dat is eigenlijk de AOW ook al!) echt niet ophouden met hun zorghulp.

Ik ben een voorstander omdat het mensen helpt in een tijd van frictie, maar ook hen die gewoon een baan of bedrijf willen helpt daarmee te starten. Waarbij die basisuitkering eigenlijk een basissubsidie is.. dus ook hier gaan we zeer verschillende reacties zien. Zij die "op het strand gaan liggen" en het daar bij laten en zij die het aangrijpen om heel hard te gaan proberen aan een beter leven te werken en die dit als OPSTAPJE zien.

dus pas op: de meeste voorstanders van een basisuitkering zijn er te vinden in het midden-rechtse kamp. En niet bij die oerconservatieven als de linkse vakbonden. De CGT in Frankrijk is er TEGEN! Die raken dan HUN stoelen kwijt....

Dus pas op: dat basisinkomen is meer een pragmatuisch antwoord op wrijvingen in een transitieperiode dan iets "ideologisch". Maar als beide "scholen" er hun idee in terug vinden dan gaat het lukken.

Dus Boudewijn waarom denk jij dat het zou moeten. En aan welke VORM denk jij? Want ook daar zijn vele verschillende ideeën over.

 Want dat het zoals jij schijft "op redelijke termijn geaccepteerd zal worden"  suggereert dat er weinig discussie is over HOE EN WAAROM. En dat is absoluut niet juist. Maar de grote problemen zullen waarschijnlijk er voor zorgen dat zowel "links als rechts" het pragmatisch eens zullen worden. Maar dus om totaal verschillende overwegingen.

Dat betekend dus ook dat je nu al weer moet denken aan.... het stoppen van die basisuitkering. Want zie het vergrijsde en ontgroende nederland maar van de 2e helft van de 21e eeuw. Zonder immigranten? Dat zal zo'n basisinkomen als snel ongewenst doen zijn... Want de wereld gaat als er geen immigratie komt er totaal anders uit zien in die landen: zie Japan, HET voorbeeld!

Dus basisinkomen is GEEN ideologisch iets, maar pragmatiek en tijdelijk. Voor zolang dat frictieprobleem zal bestaan. Daarna niet meer. En dat ziet Boudewijn denk ik heel anders..

OVERIGENS mis ik je commentaar op die mensen die de koning en topsporters wel vermogen willen laten verdienen maar industriebazen niet. Dat moet jij ons toch even uitleggen! Het laat nl zien hoe mensen echt redeneren. Inkonsekwent en vol emotie en dus is die discussie over topinkomens , zoals ook PETER schrijft, een vooral nogal vermakelijke opgewonden standje!

Dus dank Boudewijn en laat wat meer horen over... de blog: en de TOPINKOMENS. Meer "on topic" OK?

Groet, leon Speetjens

Reactie van Peter A. Schrage op 8 Juni 2016 op 9.49

Goedemorgen Leon,

Verschillen in inkomen een discussie die regelmatig op het politieke toneel verschijnt. De aard en intensiteit hangt af van de "richting waaruit de wind waait". Meestal gaan emoties ook nog een rol spelen. En laten we "welzijn" verdienen is emotioneel en daarmee de discussie over "hoeveel". De ethiek van het verdienen komt daar dan nog bij. Tel daarbij op dat kennis van en over hoe inkomens tot stand komen er (bijna) niet is, dan hebben we een lekker gecompliceerd plaatje, waar je uren over kunt babbelen, zoals blijkt.

Overigens verschillen in beloning tussen man/vrouw is uiteraard onzin. Dat het nog in bepaalde sektoren nog bestaat is belachelijk. 

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

SNELMENU

SPONSOR | ENTREPRISE

© 2021   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden