Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

||  PLAATS BERICHT  ||  PLAATS ADVERTENTIE   || 

Hallo forum,

Ik ben op zoek naar mensen die ervaring hebben met het aangeven in Frankrijk van 'n erfenis uit Nederland. Bij afwezigheid van een verdrag tussen beide landen ter voorkoming van dubbele belasting valt deze erfenis onder de Franse regeling 'droits de mutation à titre gratuit', waarbij Frankrijk alleen (het meerdere) heft als de Franse aangifte hoger uitvalt dan de Nederlandse.

Ik loop tegen (o.a.) 2 problemen aan die kunnen zorgen voor 'n veel hogere Franse grondslag voor de berekening van de belasting, waardoor de Franse aanslag de Nederlandse riskeert te overstijgen.

1) In de erfenis zit 'n huis in Nederland. Voor de Nederlandse fiscus kan de WOZ-waarde worden opgegeven. In Frankrijk dien je de marktwaarde op te geven (wat leidt tot 'n dure taxatie!). Mijn vraag is: zou de Franse ook fiscus genoegen nemen met de WOZ-waarde?

2) In de erfenis zit ook inboedel. Die is oud en is in Nederland vrijwel niets meer waard. Daar is de Nederlandse fiscus zich ook wel van bewust en die zal geen bezwaar maken tegen opgave van 'n minimaal geschat bedrag. In Frankijk verlangt men echter een waardebepaling door openbare verkoop of door veilingmeester/notaris/deurwaarder etc. Bij afwezigheid hiervan neemt de Franse fiscus 5% van het actief. Met een huis in de erfenis leidt dat meteen 'n enorm, volledig fictief bedrag. Wat te doen?

Hoe gaat de Franse fiscus om met dit soort zaken? Men verlangt hier (volgens de bij de aangifte gevoegde instructies) dingen die hier gebruikelijk zijn, met een berekening alsof de erfenis uit Frankrijk zou komen. Maar de werkelijke afwikkeling van de erfenis geschiedt zoals in Nederland gangbaar is en dat leidt tot ontbreken van gegevens die hier wel verlangd worden. Tenzij je extra kosten gaat maken...

Alvast mijn hartelijke dank voor enige reactie van iemand die eerder of vaker met dit bijltje gehakt heeft!

Judith

Weergaven: 2050

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20230228, Geldzaken, Overheid

Reactie van Willem Drenth op 1 Maart 2023 op 7.51
@Judith Verberne
Contacteer
https://www.frankrijknotaris.nl/
Reactie van edith janzen op 1 Maart 2023 op 9.55

Algemene regel is dat een taxatie, door een beedigde taxateur of notaris, zo hoog of zo laag kan uitvallen als de opdrachtgever vraagt. Ik heb uit eigen ervaring gezien dat de franse fiscus de taxatie volgt die gemaakt wordt door een nietfranse taxateur. Als de franse fiscus accoord gaat met het verschijnsel 'alsof het een franse erfenis betreft'', zit je goed, de onroerend goed prijzen liggen hier lager dan in NL. Taxatie kost wat, maar als dat je een korting op een aanslag kan opleveren, loont dat. Verder is mijn ervaring dat de franse fiscus vrijwel niets weet van dit soort zaken, ook hun eigen teksten niet begrijpt bij de aangiftes. Dus het advies om eens bij de Impots langs te gaan, werkt niet. Mij werd geadviseerd om alles maar te laten zoals het was (info geprobeerd te halen in 3 verschillende departementen), geen aangifte ervan te doen etc. Ze slaan alleen aan als er een flink bedrag op je franse rekening verschijnt, dan worden ze wakker en willen weten waar dat vandaan komt, en waarom. Advies, zie of je ergens terecht kunt bij een van de bekende nl belastingadviseurs in Fr. Mooier kunnen we het niet maken.

Reactie van Jeannette op 1 Maart 2023 op 10.18

Ik begrijp iets niet.
De successie wordt vastgesteld volgens de Nederlandse regels want het onroerend goed ligt in Nederland. Er kan natuurlijk niet opeens een andere hoogte van de erfenis uit komen.

Is er niet de mogelijkheid de aangifte aan de hand van de aangifte van de notaris te doen?
Er moet toch een afrekening zijn van de Nederlandse successie voor de belasting?
Bovendien geldt in Frankrijk dat een notaris een onroerend goed in Frankrijk taxeert in overleg met de erfgenamen en behoorlijk met de natte vinger, dat is natuurlijk nooit een verkoopwaarde of marktwaarde. Ik heb nog nooit meegemaakt dat de gewone meubels werden opgenomen in de successie en dat daar een bedrag voor stond.

Verder zijn de vrijstellingen veel hoger en de tarieven veel lager in Frankrijk, dus zal er normaal gesproken voor Frankrijk niets meer te heffen over zijn, Frankrijk mag inderdaad heffen na Nederland. De Nederlandse tarieven zijn hoger.

Rob van Schijndel is jurist en gespecialiseerd in Nederlands en Franse belastingaangiftes: https://ma-deuxieme-vie.com/frankrijk/21/1244/0/rob-van-schijndel

Monique Rombouts is ook niet verkeerd als tip; zij kan je wellicht weer verwijzen naar iemand in Frankrijk die de aangifte kan invullen, Rob van Schijndel heeft het meestal heel erg druk en reageert niet altijd snel. Monique is bijzonder vriendelijk en behulpzaam een eerste telefonisch consult is bovendien gratis.
Of anders naar je plaatselijke notaris, die doet in Frankrijk altijd de aangifte namens de erfgenamen.

Wat Edith zegt; voor de Franse fiscus valt niets meer te halen, zij willen enkel een verantwoording voor het ontvangen bedrag. 

Dergelijke aangiftes worden niet bij je eigen kantoor gedaan, daar zit inderdaad geen enkele kennis over deze formulieren. Een erfenis van onder de 50.000 euro uit het buitenland hoeft te worden opgegeven.

Reactie van Janny O. op 1 Maart 2023 op 10.30

In Nederland wordt de waarde van het huis bepaald aan de hand van de WOZ waarde. Die si bekend, dus de waarde van de erfenis lijkt me in Nederland niet zo moeilijk.

Maar zoals gezegd, neem contact op met Rob van Schijndel. Als Judith de enige erfgename is dan is het misschien slim de afhandeling te laten doen door bijv. mevr. Rombouts. (Misschien is dat station al gepasseerd)

Reactie van Jeannette op 1 Maart 2023 op 10.40

Gebruik je wel het juiste formulier trouwens bedenk ik mij nu?
Daar staat dat een notaris verplicht het formulier moet invullen overigens als er sprake is van onroerend goed, dus toch maar eerst naar Monique...

Reactie van Judith op 1 Maart 2023 op 11.42

Dank voor de vele reacties.

Ik heb de frankrijknotaris al benaderd, maar die hebben helaas niet op tijd tijd. Had ik van hun bestaan maar eerder geweten, want in ben hier al maanden mee bezig.

Ik heb ook Rob van Schijndel benaderd. Advies: niet aangeven, hoewel dit wel dient te gebeuren, tenzij er in Frankrijk iets verschuldigd is.

Maar daar zit nou juist 't dilemma: pas als je beide belastingbedragen hebt weet je of er ook iets verschuldigd is in Frankrijk. En tevens, zoals terecht al opgemerkt werd, moet je 't natuurlijk kunnen verantwoorden als er opeens een groot bedrag vanuit 't buitenland op je bankrekening wordt bijgeschreven. Niet aangeven is geen optie. De boetes liegen er ook niet om. Ik heb trouwens enige maanden geleden de dienst voor non-résidents al 's benaderd met vragen. Als ze goed georganiseerd zijn (...), zijn ze van deze erfenis dus op de hoogte.

Er zijn meerdere erfgenamen, maar ik ben de enige die in Frankrijk woont en dus tegen dit probleem aanloopt. Er is geen notaris die de boedel afhandelt in Nederland. Die heeft alleen een Verklaring van Erfrecht opgesteld en 't Kadaster afgehandeld.

Jeannette, de Franse fiscus hanteert andere regels dan de Nederlandse om de grondslag te bepalen waarover belasting wordt geheven. Dat is nou juist 't heikele punt. Zo mag je hier bijv. maar maximaal 1500€ aftrekken voor de uitvaart, en geen bloemen etc. Die bedragen maken 't verschil niet, maar een huis tegen marktwaarde en 'n inboedel tegen 5% van het gehele actief maakt 'n héél groot verschil. In Nederland is het tarief wel hoger en is de vrijstelling lager, maar de belastinggrondslag waarover de belasting wordt berekend is veel lager.

Het formulier is wel 't juiste formulier (2705-SD). Het is 'n standaard formulier voor erfenissen in Frankrijk (plus een extra formulier waarop de Nederlandse belasting met de Franse verrekend wordt, 2740-SD). Als er in Frankrijk onroerend goed is, dan is afwikkeling door 'n notaris verplicht (al was 't alleen maar vanwege de eigendomsregistratie in het Kadaster). Maar het o.g. ligt in Nederland.

Reactie van Janny O. op 1 Maart 2023 op 11.54

Misschien kan Mireille Bosscher je helpen? www.bosscher-advies.nl

Reactie van willem op 1 Maart 2023 op 13.00
Uit eigen ervaring en permanent en belastingplichtige in Fr… belasting betaald over huis/inboedel in Nl ( aangifte gedaan bij belastingdienst.. en erfbelasting voldaan) en heb het geld in Fr in een assurance Vie gestort. En hoefde hier geen aangifte te doen bij de belasting, omdat aangifte in Nl is gedaan en betaald!
Reactie van Jeannette op 1 Maart 2023 op 13.26

Precies WIllem, want de tarieven zijn hoger in Nederland en dus valt er voor Frankrijk niets meer te halen.
Maar aangifte is boven de 50.000 officieel wel verplicht in Frankrijk, ook al zal de aanslag 0 zijn. 


Je hebt 1 jaar om aangifte te doen en kunt ook nog om uitstel vragen, zoals gemeld moet een notaris de aangifte doen.

Ik zou niet moeilijk doen over de waarde bepalingen, de grondslag is natuurlijk wat je ontvangen hebt en die waarde is al in Nederland bepaald. Denk je dat de Franse fiscus om een taxatie gaat vragen? En de veilingwaarde van een Ikeabankstel van 10 jaar oud? Er is voor hen niets te halen, dat weet de fiscus ook. Bovendien is een taxatie voor een erfenis nooit de marktwaarde natuurlijk, ook niet in Frankrijk, ik zou me er niet zo druk om maken.

Afijn, ga naar Mireille, inderdaad een goede tip van Janny!

En anders naar je plaatselijke notaris, die kan eerst om uitstel vragen, bij mij heeft de aangifte jaren geduurd.

Reactie van Judith op 1 Maart 2023 op 14.00

Jeannette, de tarieven zijn niet per sé hoger maar ánders in Nederland. Het hangt er maar van af (van de hoogte van de erfenis maar ook de relatie tot de overledene bijv.) óf de belasting ook hoger uitvalt. Zo stopt Nederland bij 20% maar in Frankrijk is het hoogste tarief maar liefst 45%. En de schijven zijn erg ongunstig in Franrijk, op 20% zit je zo, véél eerder dan in Nederland (dat heft de gunstige Franse aftrek op).

Een notaris hóeft in Nederland helemaal geen aangifte te doen. De belastingdienst stuurt de erfgenamen 'n aangiftebiljet. Die kun je zelf invullen, of je kunt dat door 'n specialist laten doen (fiscalist/notaris etc). In Nederland bepaalt de notaris (evt. aan de hand van testamenten) wie de erfgenamen zijn en je moet bij hem/haar aankloppen voor 'n Verklaring van Erfrecht die jou als erfgenaam aanwijst (heb je nodig om bijv. toegang te krijgen tot de bankrekening van de overledene maar ook voor tal van andere zaken). De notaris regelt, op verzoek, ook de wijziging bij het Kadaster als er o.g. is. Maar de verdeling van de boedel kunnen de erfgenamen helemaal zelf afwikkelen als ze dat willen. Dit is 'n wezenlijk verschil met Frankrijk waar, naar waar ik geloof, de notaris altijd eraan te pas komt, maar in ieder geval bij o.g. in Frankrijk.

De grondslag is juist níet wat ontvangen wordt. De grondslag is een 'geknutseld' bedrag dat de belastingdienst gebruikt voor berekening van de erfbelasting. Het is het vermogen van de overledene met allemaal zaken die daar bij worden geteld of af worden getrokken. En daar zit tussen Nederland en Frankrijk verschil in. De Franse aanslag kan wel degelijk hoger uitvallen.

Ik denk dat het in ieders belang is geen foute informatie te verstrekken. Ik ben geen expert, helaas, en ervaring met de Franse fiscus aangaande 'n erfenis uit Nederland heb ik ook niet, anders had ik hier geen vragen gesteld, maar wat ik hier hierboven geschreven heb weet ik wel. Heb er al héél veel over gelezen.

Ik moet sowieso 'n voorlopige aanslag indienen hier, want de Nederlandse aanslag is nog niet definitief, helaas, en dus staat het in Nederland te betalen bedrag nog niet vast.

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

ENTREPRISE | SPONSORS

Uw donatie is nodig

© 2023   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden