Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

||  PLAATS BERICHT  ||  PLAATS ADVERTENTIE   || 

Geacht Forum,

In aansluiting op de vraag van het zojuist aangemelde lid Corzas met de vraag; “Meer inzicht in de organisatie van het leven in Frankrijk”; zoek ik ook een antwoord.

En wel:

 

Sinds gisteren hebben we een nieuwe burgemeester. Dat was ook hard nodig J

Dit is besloten, (lees; geheime), met een vergadering in besloten kring, dit onder het excuus van Covid 19.

Zes bij elkaar getrommelde dorpelingen allen zonder enige bestuurservaring en vier “gevestigde” oud-leden,  ‘kiezen’ (lees; bepalen), dan de al voorbestemde burgemeester.

En zo is het dan gegaan gedurende bijna twee uur kissebisse. De uitslag was dan ook unaniem 10 votes bij 11 aanwezigen.

Vlaggen uit bij het gemeentehuis en de aankondiging was snel rond gestuurd.

 

Vanwege mijn Nederlandse achtergrond waar het benoemen van een burgemeester totaal anders verloopt en mogelijk ook eerlijker, heb ik geen idee van hoe het er in deze “franse democratie” eraan toegaat.

 

Mijn vraag; is er op dit medium een ervaringsdeskundige/insider die hierover het fijne van deze materie kan vertellen?

 

Ik ben benieuwd en nieuwsgierig dit uit een betrouwbare bron te vernemen, Jozef

Weergaven: 949

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20200524, Overheid

Reactie van willem op 25 Mei 2020 op 6.30

Beste Jozef. Ik neem aan dat je begin dit jaar ook al in Frankrijk woonde en in maart dan ok gebruik gemaakt hebt van je stemrecht. Je vertelt niet of je gestemd hebt en of dit het team is van jouw keuze. Toen heb je een gemeenteraad gekozen. Daarna is het aan de gemeenteraad om te bepalen wie de burgemeester wordt. 
Het lijkt mij niet zo ingewikkeld. Normaal sluit het allemaal beter op elkaar aan en weet je het een week na de eerste verkiezingsdag maar nu is dat wat later geworden. 
Grote kans dat je dus zelf op de nieuwe burgemeester gestemd. William

Reactie van Frans op 25 Mei 2020 op 7.42

Beste Jozef, ik kan je redenering helemaal niet volgen, waar zit bvb de oneerlijkheid? Hoe kan het beter geregeld dan zo?  De dorpsbewoners kiezen HUN vertegenwoordigers, helemaal vrij, en  die 11 verkozenen kiezen uit hun eigen groep ( door jullie gekozen ) de burgemeester.

Hoe of wat weet jij van een eventueel kissebisse, je was er toch niet bij?  In een dorp, is er wat "keuze" van de burgemeester betreft hééél weinig speelruimte en mogelijkheden.  En die 6 bij mekaar getrommelde dorpelingen, dat zijn diegenen die de dorpelingen verkozen hebben,  zijn er in een dorp zoveel mensen die wèl ervaring hebben?

Ikzelf zit in een gemeentebestuur hier en kan je uit eigen ervaring vertellen dat daar niets eenvoudig is, zelfs voldoende mensen vinden die verantwoordelijkheid willen nemen is al een hele klus, en ALLES moet je leren!

Hoe het elders geregeld is speelt geen enkele rol, je kunt zoals in sommige landen de burgemeester rechtstreeks laten kiezen door de dorps-of stedelingen en die man of vrouw dan opzadelen met raadsleden waar hij of zij met geen mogelijkheid kan werken, is dat beter of eerlijker?

Als de uitslag bij jou unaniem was, gelukkig maar, beter dan 5 tegen 6!

Bij jou is dat al gebeurd, bij mij komt er een 2° scrutin om 1 ( één ) iemand aan te duiden om de 11 rond te maken, dat zijn de regels, en ondertussen zijn dezen zonder bestuurservaring hard bezig om die ervaring op te doen, dit is mooi om te zien en mee te maken!  En eenvoudig is het nooit, noch in dit land noch elders.

Reactie van Hans van den Bos op 25 Mei 2020 op 7.53
Hallo Jozef
In principe is de installatievergadering openbaar. Omdat samenkomst van meer dan tien personen nu verboden is, heeft de regering tijdelijk vrijstelling gegeven van deze regel. Het is aan de gemeenteraad om de burgemeester en wethouders uit hun midden te benoemen. Die zijn eigenlijk van te voren in de partij al aangewezen. Van de vergadering moet een verslag worden geschreven de " compte rendu". Die is openbaar en kan door iedereen worden ingezien. De vergadering is dus nu wel besloten, maar niet geheim. In deze vergadering worden ook de commussies benoemd.
De democratie is in Frankrijk anders dan in Nederland geregeld maar bestaat dus wel. De uitvoering ervan laat in kleine dorpen wel eens te wensen over. Belangenvertrengeling komt veel voor en valt, gezien het kleine aantal beschikbare kandidaten, ook nauwelijks te voorkomen.
Reactie van Sandra op 25 Mei 2020 op 8.38
Heb zelf zojuist zaterdagavond als gemeenteraadslid meegestemd om een burgemeester te kiezen. Daar is niks geheims aan en ook de jaren zonder Covid was er weinig belangstelling van dorpsgenoten om bij de verkiezing aanwezig te zijn ! Er is geen gekissebis en ieder raadslid deponeerd in dezelfde box als voor de gemeenteraadsverkiezingen de naam van de persoon van zijn keuze. Et voila, degene met de meeste stemmen is de burgemeester en op dezelfde wijze worden de adjoints gekozen. Bij drie keer eenzelfde aantal stemmen voor twee leden wordt het aan de oudste persoon toegewezen.
Reactie van Hans van den Bos op 25 Mei 2020 op 8.51
@ Sandra
Meestal worden de functies van burgemeester en wethouders al van te voren vastgesteld. Dat kan ook, omdat voor kleine gemeentes een regeling bestaat om het bestuur uit éèn lijst te laten bestaan. Dan zitten er dus geen tegenstanders in de raad hetgeen het bestuur vergemakkelijkt, maar wel wat afbreuk doet aan de democratie. We mogen vooral niet vergeten dat er in Frankrijk heel veel zelfstandige gemeentes bestaan met een heel klein aantal inwoners. Een gemeente van 60 inwoners is geen uitzondering.
Reactie van Mieke op 25 Mei 2020 op 9.55

Zelfs de persoon met de minste stemmen kan burgemeester worden als dat de keus is van de raadsleden.  

Reactie van Hans van den Bos op 25 Mei 2020 op 11.48
De interesse voor de dorpsdemocratie is behalve voor de stemming voor de gemeenteraad inderdaad niet groot. Maar vergeet niet dat iedereen iedereen kent en dat men via derden toch heel goed weet wat er aan de hand is. Wij hebben hier een paar keer per jaar een bijeenkomst van het dorp waar de raad over de plannen praat. Omdat er dan gratis drank en hapjes worden geserveerd is belangstelling dan wel groot . We hebben ook een site die veel info geeft.
Reactie van Jozef op 26 Mei 2020 op 11.51

Beste leden,

Een eerste reactie is; mijn dank te betuigen aan allen die hun bijdrage hebben geleverd op mijn vraag over de gemeenteraadsverkiezing in Frankrijk.

 

Mijn reacties op de verschillende bijdragen zijn:

@ Willem,

 Ja Willem op 15 maart heb ik gestemd op iemand die zich al een tijdje warm liep om burgemeester te willen zijn. Hij heeft die andere zes lieden opgetrommeld die ik niet ken. Deze hebben zich dan op die lijst doen plaatsen. Ergo voor mij onbekenden.

Mijn stem is dus naar de reeds voorbestemde burgemeester gegaan.

 

@ Frans,

mijn mening Frans is, dat het allemaal oneerlijk is, komt door het systeem in Frankrijk.

Dat je mijn redenering niet kunt volgen neem ik je niet kwalijk.

Je hebt gelijk dat wat je schrijft: De dorpsbewoners kiezen HUN vertegenwoordigers,

en daar zit nou net mijn bezwaar.

De candidaten die worden niet gekozen maar melden zich aan bij de prefectuur zonder enige screening en staan dan op de lijst en daarmee verkiesbaar.

En verder; Nee ik was er niet bij. Op de convocatie staat letterlijk:

« Suite au COVID 19 Le Conseil Municipal se tiendra à HUIS CLOS. » Dit is dan ook in rood geschreven.

Ik schreef – kissebisse – want in 2 uur (gesloten) bijeen zijn een keuze maken wat al beslist is kan in 2 – 5 minuten.

Omdat beste Frans je zelf in een gemeentebestuur zit is de rest van je inbreng ietwat gekleurd.

Dat de uitslag unaniem is bewijst naar mijn mening dat alles voorgekookt is.

 

@ Hans van den Bos,

Over die vrijstelling heb ik nergens wat van gelezen maar ik neem het van je aan. Blijft dan toch dat het een openbare aangelegenheid mag zijn.

Uit je reacties blijkt dat we op één lijn zitten over de gang van zaken en democratie.

Die ‘compte rendu’ heb ik nog niet gezien. De 2 uur kissebisse waat ik al aanhaalde zal dan wel over de verdeling van de ‘commissies’ gegaan zijn. Het verdelen van de knikkers. Ik ben benieuwd wie wat gaat doen van deze club.

In je reactie naar Sandra schrijf je ook van ‘voorbestemming’. Ik gebruikte het woord ‘voorgekookt’ voor dezelfde stelling.

Met veel (alles) van wat je in je reactie naar mij en Sandra schrijft ben ik het eens. Het gaat in Frankrijk nou eenmaal anders.

 

@ Sandra,

Geheim of besloten, publiekelijk betekent voor mij een open structuur. Wanneer dan het mom COVID 19 uit de kast getoverd wordt geeft dat bij mij bedenkingen.

Temeer omdat het een structuur is, ik hoop was nu er een andere burgemeester is gekomen, in dit dorp zo min mogelijk officiële mededelingen werden gedaan. Bijvoorbeeld; van de laatste 3 of 4 gemeenteraadsvergaderingen is niets aangekondigd. Ook niets bekend over wat en dergelijke. Dit terwijl er grote aankopen met gemeenschapsgeld zijn gedaan voor nutteloze zaken. Is dat niet geheimzinnig?

Ik ben het met je eens dat er weinig belangstelling is voor gemeenteraadsvergaderingen. Men is niet betrokken en dat komt goed uit voor ‘bestuurders’.

 

De opmerking van Hans van den Bos dat de belangstelling er wèl is bij de nieuwjaarsborrel kan ik onderschrijven. De salle de fête is dan bijna te klein. Het is dan de gelegenheid om (toen) de hand te schudden van het gemeentebestuur en een praatje te maken, wens te uiten of wat dan ook informeel te bespreken. Ik laat dan ook mijn neus zien uit beleefdheid en ben na het aanhoren van veel onzin weer snel weg uit een bedompte sfeer.

De buitenlucht en vrije natuur doet me dan meer plezier.

 

Tot slot; eenieder mag zijn mening en standpunt hebben en ik neem het niemand kwalijk anders over publieke zaken en dingen te denken dan ikzelf,

S’apelle LIBERTé.

Jozef

Reactie van Sandra op 26 Mei 2020 op 15.31
@Jozef, het spijt mij te lezen wat de ervaringen in uw gemeente zijn. Ik durf te zeggen dat het hier absoluut niet zo gaat. Zo zijn onze gemeenteraadsleden zoveel mogelijk geselecteerd per hameau zodat er vanuit alle hoeken van de gemeente een vertegenwoordiger is. Het feit dat het niet loopt zoals u zou willen ligt meer in de bewoners die voor deze gemeenteraadsleden hebben gekozen.

Helaas staan de beste stuurlui kennelijk altijd aan wal en hebben zij altijd wat te zeuren over de mensen die zich wel inzetten voor hun gemeente !!!

Als het niet bevalt stel u dan verkiesbaar en probeer wat te veranderen !
Reactie van Frans op 26 Mei 2020 op 16.04

Beste Jozef, toch een aanvulling:  Covid 99 is GEEN MOM, is een DWINGENDE NOODZAAK .

Nog iets:  een bestuur kan ook kiezen, zoals hier, in mijn dorp en bestuur, om héél open te zijn en als bestuur wezenlijk niets meer te betekenen dan om het even wie.  Zelfs dan is de inbreng en de belangstelling van niet-gemeenteraadsleden soms niet zo groot, soms wel verheugend, dat hangt van de plaatselijke omstandigheden af.  Voor een bestuurder als bvb Trump , een dictator, komt het goed uit als er geen concurrentie is, en als die er is wordt die monddood gemaakt, ook in dorpen zijn er burgemeesters die de Trump van .... genoemd worden, gezien hun egocentrische ingesteldheid, ook die zijn gekozen door dezen die hem of haar achteraf verguizen...

Bestuurders die echt ieders zaken zo goed mogelijk willen behartigen kijken uit naar betrokkenheid als die ontbreekt is echt verantwoord werken heel moeilijk.

Nog iets, het allerbelangrijkste: om het even waar, in welk land ook, onder welke regelgevingen of het ontbreken daarvan ook, uiteindelijk hangt ALLES af van de integriteit van diegenen die hun schouders eronder zetten, van niets anders. Dit heeft mijn "werkend leven" in vele landen en omgevingen en regeringen en bedrijven me geleerd, zo eenvoudig is het ....

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

ENTREPRISE | SPONSORS

Laatste nieuws uit Frankrijk

© 2024   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden