NEDERLANDERS.FR

Hét netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk

Van het Nederlands Ondersteuningsfonds ontving ik het verzoek om deze

informatie met leden en bezoekers van dit forum te delen

Zoals elk jaar vraag ik ook dit jaar aandacht voor het jaarverslag van het Nederlands Ondersteuningsfonds, waarin voorbeelden zijn vermeld van de wijze waarop (financiële) hulp wordt verleend aan permanent in het zuiden van Frankrijk gevestigde landgenoten die om welke reden dan ook in de problemen zijn geraakt.

Voor aanvullende informatie over het fonds verwijs ik naar de website:

www.nederlandsondersteuningsfonds.fr.

                                         JAARVERSLAG 2017-2018

In de periode 2016-2017 had het Nederlands Ondersteuningsfonds achttien cliënten en ontvingen zes cliënten maandelijks financiële ondersteuning. In een aantal gevallen werd incidenteel hulp verleend. De cliënten van het fonds ontvangen op hun verjaardag een financiële gift en in de maand december een ‘kerstuitkering’, waarvan de hoogte afhankelijk is van de individuele omstandigheden. Voor een viertal cliënten betaalde het fonds de kosten van de mutuelle.

In 2017 zijn twee cliënten van het fonds na een kort ziekbed overleden.

Uitgangspunt bij het bepalen of (financiële) hulp wordt verleend is altijd de vraag of een beroep kan worden gedaan op de Franse of Nederlandse overheid, dan wel familie van de aanvrager van hulp. Alleen als andere hulp niet voorhanden blijkt verleent het Ondersteuningsfonds (financiële) hulp, in de vorm van een maandelijkse bijdrage dan wel een renteloze lening, op voorwaarde dat een schuldbekentenis wordt ondertekend. Het streven is er altijd gericht cliënten zodanig te begeleiden, dat zij op termijn weer op eigen benen kunnen staan.

Onderstaand enkele voorbeelden van hulpverlening door het Ondersteuningsfonds in de periode 2017-2018.

Het fonds is al een aantal jaren betrokken bij het wel en wee van een alleenstaande vrouw met drie kinderen. Helaas werd het tijdelijke arbeidscontract van de vrouw niet verlengd. Ook dit jaar betaalde het fonds de levering van een vrachtwagen openhaard-hout, zodat zij en haar kinderen in de winter geen kou behoeven te lijden. Daarnaast betaalt het fonds de kosten van de vervolgopleiding van haar twee dochters. Voor haar jongste zoon betaalt het fonds de kosten van de kantine.

Zorgen zijn er over het welzijn van een 70-jarige vrouw, die al jaren cliënte is van het fonds. De vrouw lijdt aan depressies en heeft meerdere malen geruime tijd in een psychiatrische kliniek doorgebracht. Het fonds had voor haar een veilige woonomgeving in een complex voor ouderen gevonden en was bereid in financiële zin bij te dragen om haar verhuizing mogelijk te maken, op voorwaarde dat haar kinderen ook een bijdrage zouden leveren. Helaas bleken de kinderen daartoe niet bereid op het moment waarop de huurovereenkomst moest worden ondertekend, waarna de verhuizing geen doorgang kon vinden met als gevolg dat zij is blijven wonen in een omgeving waarin zij zich geïsoleerd voelt. Omdat de kinderen nadrukkelijk hebben aangegeven zelf een oplossing voor hun moeder te willen vinden, is de bemoeienis van het fonds bij het vinden van andere huisvesting afgenomen. Na een jaar is nog geen oplossing gevonden en de vrouw is recent wederom in een psychiatrische kliniek behandeld. Een lid van het bestuur bezoekt haar zeer regelmatig en doet wat zij kan om haar het leven gemakkelijker te maken.

Een bestuurslid van het fonds heeft enkele jaren geleden voor een nog jong echtpaar, dat door onfortuinlijke omstandigheden in financiële problemen was geraakt en met hoge schulden werd geconfronteerd, met de schuldeisers onderhandeld en een regeling getroffen. De resterende schuld werd in een renteloze lening omgezet en door het fonds afgelost. Het echtpaar heeft de lening inmiddels aan het fonds terugbetaald, zij hebben een nieuwe werk- en woonomgeving gevonden en kunnen hun financiën zelf goed beheren. Helaas lijkt het noodlot dit echtpaar te achtervolgen. In de maand dat zij hun schuld aan het fonds aflosten werd bij de vrouw borstkanker geconstateerd.

Aan een nog jonge vrouw, die vreesde na haar echtscheiding het gezag over haar dochter kwijt te raken, werd advies gegeven waarna de rust min of meer weerkeerde. De rechtszitting waarover zij zich grote zorgen maakte werd uitgesteld en er is nog geen nieuwe datum. Het fonds houdt contact met haar.

Een bestuurslid van het fonds heeft contact met een dame die in een maison de retraite verblijft. Haar woning staat te koop en zij is zelf niet meer in staat het verkoopproces te begeleiden. Het fonds houdt contact met haar in de Verenigde Staten wonende neef.

Grote zorgen zijn er over de geïsoleerdheid, gezondheid en veiligheid van een 95-jarige man, die nog een zeer helder hoofd heeft en absoluut geen hulp wenst. Het bestuurslid dat hem regelmatig bezoekt heeft hem op het hart gedrukt dat het voor zijn veiligheid en gezondheid belangrijk is hulp te aanvaarden. De boodschap lijkt te zijn overgekomen. Inmiddels wordt voor zijn dagelijkse maaltijd gezorgd en een ‘vriendin van vroeger’ zou bereid zijn voor hem te komen zorgen. Het fonds volgt de situatie.

Een tweetal aanvragers van hulp is verwezen naar Aneas in Parijs, omdat zij niet woonachtig zijn in het werkgebied van het Nederlands Ondersteuningsfonds. Eén aanvraag om financiële steun bij de herstart van een Thais restaurant is afgewezen omdat het fonds niet in zakelijke activiteiten investeert. Aan het verzoek om hulp in de vorm van dagelijkse begeleiding van een aan ALS lijdende vrouw kon helaas niet worden voldaan. Zij is verwezen naar de plaatselijke assistente sociale en een professionele organisatie.

Vijftig jaar Nederlands Ondersteuningsfonds

Het vijftigjarig jubileum van het Nederlands Ondersteuningsfonds werd door het huidige bestuur, twee oud-voorzitters en enkele oud-bestuursleden gevierd met een geanimeerde lunch, waarbij veel herinneringen zijn opgehaald en waarvan de kosten uiteraard door de aanwezigen persoonlijk zijn betaald.

Algemeen

Het Nederlands Ondersteuningsfonds verleent niet alleen financiële steun. De bestuursleden van het fonds bezoeken regelmatig (veelal oudere) Nederlanders die vereenzaamd zijn, bieden een luisterend oor, verlenen assistentie bij het afwikkelen van juridische of administratieve kwesties en begeleiden cliënten bij dokter- of ziekenhuisbezoeken, afspraken met instanties et cetera.

Financiën

Het Nederlands Ondersteuningsfonds sluit het jaar 2017 af met een negatief saldo van € 8.186,- (In 2016 + € 1.266,-).
 In totaal werd in 2017 € 21.308,- aan donaties ontvangen. (In 2016 € 29.906,-). Het fonds keerde in het jaar 2017 € 23.237,- aan steun uit. (In 2016 € 24.674,-)

Namens het bestuur,

R.M. de Gans, Voorzitter

8 juni 2018

Weergaven: 257

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20180911, Ledenservice

Hieronder is plaats voor een reactie

  • Blijf bij het onderwerp.
  • Wees constructief en vriendelijk.
  • Uw kennis en ervaring worden op prijs gesteld.

Onze huisregels ...

Bent u de plaatser van dit bericht? Reageer dan ajb op de gegeven reacties en adviezen.


Je moet lid zijn van NEDERLANDERS.FR om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van NEDERLANDERS.FR

© 2020   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden

Anton Noë ... google.com, pub-1033432903517354, DIRECT, f08c47fec0942fa0