www.nederlanders.fr

Hét netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk

Hoe zit 't eigenlijk met de nieuwe Loi Agriculture et Alimentation?

Alle kranten, zelfs belgische en nederlandse, hebben melding gemaakt van de nieuwe Loi Alimentation, zoals de wet gemakshalve in de pers wordt genoemd, die op 1 februari jl. van kracht is geworden. Eigenlijk heet de wet voluit: "Wet inzake evenwichtige handelsrelaties in de landbouw en een gezonde en duurzame voeding" oftewel kortweg "Loi Agriculture et Alimentation". Daarin wordt onder andere geregeld dat boeren, die altijd het slachtoffer waren van de eeuwige prijzenoorlog tussen supermarkten, een betere beloning krijgen voor hun producten en hun arbeid.De media besteden echter in het algemeen slechts aandacht aan één aspect van de wet: de hogere prijzen van enkele merkartikelen. En dan ook nog merkartikelen die op het eerste gezicht niets van doen hebben met de franse landbouw, zoals onder meer Coca Cola, Nutella, Ricard pastis en Senseo koffiepads. Het betreft echter populaire producten die vaak worden gebruikt in aanbiedingen. Die leiden tot prijzenoorlogen en daar wil de regering van af. Het betreft volgens de betreffende minister slechts zo'n 500 artikelen op een totaal van 13000 levensmiddelen en het zal gemiddeld hooguit 50 cent per persoon per maand schelen. Zie voor een lijst van merkartikelen die bijvoorbeeld duurder zijn geworden Le Parisien.

Logisch dat de media vooral aandacht besteden aan de hogere prijzen van sommige merkartikelen, want de prijzen van levensmiddelen zijn voor de doorsnee lezer zeer interessant. Uit het door president Macron georganiseerde Nationale Debat blijkt nu al dat Fransen één onderwerp het allerbelangrijkste vinden: hun koopkracht.

De nieuwe wet, die tot stand is gekomen na maandenlange onderhandelingen tussen alle betrokken partijen (regering, supermarkten en boeren; alleen supermarktketen Leclerc was tegen), heeft echter veel meer doelstellingen dan een einde maken aan de prijzenoorlog tussen supermarkten en een betere beloning voor boeren. De vier hoofddoelstellingen zijn:

1. Aan boeren de juiste prijs betalen, zodat zij op een menswaardige manier van hun arbeid kunnen leven, alsmede het voorkomen van prijzenoorlogen tussen supermarkten.
2. De voedingswaarde van levensmiddelen, de volksgezondheid en het milieu verbeteren.
3. Het bevorderen van gezonde, veilige en duurzame voeding voor iedereen.
4. Het bevorderen van het dierenwelzijn.

Ad 1. Juiste prijs voor boeren en voorkomen van prijzenoorlog:
- De prijs die de boeren voor hun producten ontvangen wordt niet meer vastgesteld door de supermarkten of door tussenhandelaren, maar door de boeren(organisaties) op basis van de productiekosten.
- Gedurende een
proeftijd van twee jaar wordt het prijsstunten met voedingsmiddelen aan banden gelegd en geldt een drempel waaronder supermarkten hun levensmiddelen niet kunnen verkopen. Deze drempel is 10% van de inkoopprijs. Supermarkten mogen hun voedingswaren dus niet meer met verlies verkopen. Dat betekent het einde van aanbiedingen als: twee voor de prijs van één. Maar drie voor de prijs van twee blijft mogelijk.Ad 2. Verbetering voedingswaarde, volksgezondheid en milieu:
- Een verbod op neonicotinoïden en vergelijkbare producten, die het zenuwstelsel van insecten (bijen) aantasten.
- Voor overige bestrijdingsmiddelen geldt een strenge scheiding tussen verkoop en voorlichting.
- Mensen die in de buurt wonen van gebieden waar bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, worden daartegen beschermd. Zie Actu-Environnement.com.
- Het gebruik van titaandioxide (kleurstof E171) wordt verboden. E171 heeft geen enkele voedingswaarde en wordt alleen gebruikt om allerlei voedingsmiddelen er frisser en aantrekkelijker te laten uitzien.


Ad 3. Gezonde, veilige en duurzame voeding voor iedereen:
- Per 1 januari 2022 moet 50% van de voedingsmiddelen die restaurants en school- en bedrijfskantines aanbieden afkomstig zijn van lokale productie of een keurmerk dragen (bijvoorbeeld bio).
- Maatregelen om het verspillen van voedsel drastischer tegen te gaan. Zo worden bijvoorbeeld kantines aangemoedigd om voedsel dat ze niet gebruiken te schenken aan restos du coeur.
- Restaurants moeten speciale herbruikbare of biologisch afbreekbare verpakkingen in huis hebben om aan gasten aan te bieden die niet alles van hun maaltijd kunnen opeten en maaltijdresten mee naar huis willen nemen.
- In 2025 komt er een verbod op plastic om voedingsmiddelen en maaltijden in te verpakken.
- Met ingang van 2020 geldt een verbod op plastic rietjes, alsmede een verbod op plastic flessen water in schoolkantines.Ad 4. Bevorderen van dierenwelzijn:
- Verdubbeling van de straffen op de mishandeling van slachtvee tijdens het transport naar en het slachten in het abattoir: een jaar gevangenisstraf en een boete van €15000.
- Dierenbeschermingsorganisaties kunnen zich in een proces als civiele partij stellen (die schadevergoeding kan vorderen), wanneer bij een controle in een abattoir is gebleken dat dieren er worden mishandeld.
- Aanstelling in ieder abattoir van een speciale functionaris ter bescherming van de slachtdieren. Daarnaast krijgt iedere abattoir-medewerker de officiële status van klokkenluider.
- Er zal op vrijwillige basis een proef worden gedaan met video-bewaking in abattoirs die hieraan willen meewerken.
- Alle legbatterijen, waarin legkippen in kooitjes worden gehouden, moeten op de duur verdwijnen. Er zullen geen vergunningen meer worden afgegeven voor nieuwe legbatterijen.


 


De nieuwe Loi Agriculture et Alimentation houdt dus nog wel iets meer in dan de meeste media ons willen doen geloven. Hoe de effecten ervan zullen uitpakken blijft afwachten. Daarvoor dient onder meer de proefperiode van twee jaar voor supermarkten met betrekking tot de minimum verkoopprijs van 10% boven de inkoopprijs.

Maar supermarktketen Leclerc, als enige tegen de wet, heeft al aangekondigd dat zij via de klantenkaart en het huismerk zal proberen op een legale manier onder de wet uit te komen. Daarmee andere supermarkten dwingend om hetzelfde te doen...

Bronnen: Notre Temps en Agriculture.gouv.frWeergaven: 798

Tags: (Klik voor berichten in dezelfde rubriek) 20190206, Geldzaken, Overheid

Reactie van wilsam op 6 Februari 2019 op 11.48

Ik las op EVMI (site voor management in de voedselindustrie) dat alle supermarkten tegen zijn, E.Leclerc en Carrefour worden met name genoemd. In hun ogen worden de multinationals gespekt en niet de boeren.

Volgens hetzelfde artikel zou Le Parisien een prijsstijging van 6,3% berekend hebben in plaats de € 0,50 per maand per persoon die FNSEA (de Franse boerenkoepel) noemt.

Reactie van jacqueline op 6 Februari 2019 op 12.18
Ik vraag me echt af hoe het geld van de veelgenoemde Nutella en coca cola bij de boeren terecht kan komen. Weer een burocratische laag erbij die dit moet regelen? Zoals iemand schreef de ingrediënten voor de nutella komen echt niet uit frankrijk’ geen enkele boer die hier wat aan zou kunnen verdienen en zo zijn er nog legio produkten in de lijst. Wie gaat dit verdelen en wie bepaalt wie krijgt wat.
Reactie van Herman op 6 Februari 2019 op 16.10

Mij is niet duidelijk of cocacola en nutella in de wet met name genoemd zijn, ik kan het mij niet voorstellen dat merknamen in een wet vermeld worden. Wel duidelijk is dat populistisch ingestelde pers en reageerders hiermee een wet ridiculiseren, die toch bedoeld is om de onderste laag voedingsproducenten te beschermen.  

Reactie van Theodora Besse op 6 Februari 2019 op 16.31


Wat me in deze twee reacties als eerste opvalt is dat er precies zo wordt gereageerd als in de media. Iedereen kijkt naar de stijgende prijzen (van sommige merkartikelen). Niemand toont zich  blij met de aandacht en de maatregelen voor het dierenwelzijn. Of met de verbetering van de voedingswaarde van levensmiddelen, beperking van en bescherming tegen bestrijdingsmiddelen en alle andere maatregelen in de wet die de volksgezondheid verbeteren.

Wat de duurdere merkartikelen betreft heb ik hierboven geprobeerd uit te leggen, dat ze weliswaar niets met het boerenbedrijf te maken hebben, noch met een betere beloning voor de boeren, maar dat het populaire producten zijn waarmee supermarkten graag stunten. En daar wil de regering nu juist van af, omdat dat de prijzenoorlog aanwakkert waarvan boeren vaak het slachtoffer zijn. Bovendien zijn Coca Cola, Ricard en diverse andere producten nu niet bepaald onmisbaar in een gezond voedingspatroon. Veel andere producten in de lijst hebben wel degelijk met boeren te maken, zoals camembert, yoghurt en melk(chocola). Óf de hogere prijzen ontmoedigen mensen misschien om deze producten, die geen voedingswaarde hebben, te kopen óf de verkoop ervan (bijvoorbeeld melkproducten) komt wel degelijk ten goede aan de boeren.

Wilsam, het artikel dat jij noemt heb ik uiteraard ook gelezen toen ik het artikel schreef. Er staat duidelijk: "Boeren, supermarkten, leveranciers en overheid spraken samen een pakket maatregelen af....

Nergens in het artikel staat dat "alle supermarkten tegen zijn", zoals jij beweert. In een ander artikel las ik dat alleen LeClerc tegen was. LeClerc wordt ook uitgebreid genoemd in het door jou genoemde artikel.

De 6,3% is het gemiddelde van de 24 producten die als een enigszins tendentieus "voorbeeld" in het artikel in Le Parisien worden genoemd. In totaal gaat het om ongeveer 500 producten! Van al die artikelen zouden de hogere kosten per persoon per maand slechts 50 cent bedragen.

Inderdaad moet het 50 cent per persoon per maand zijn en niet 50 cent per gezin per maand. Ik zal dat nog even verbeteren. Dankjewel.

Reactie van Theodora Besse op 6 Februari 2019 op 16.46


Sorry Herman, jij hebt gereageerd terwijl ik mijn reactie nog zat te schrijven. Uiteraard was mijn reactie dus niet voor jou bedoeld.

Inderdaad worden Coca Cola enzovoort niet in de wet genoemd. Het zijn slechts voorbeelden die één anonieme supereigenaar geeft in Le Parisien.

Reactie van Hans van den Bos op 6 Februari 2019 op 18.38
Hallo Theodora

Hoewel sommige zaken niet uit de Franse regie voortkomen, maar een uitvoering zijn van in de EU geïnitieerde regelingen (denk bijvoorbeeld aan roetjes en plastic verpakkingen), vind ik in deze regelingen veel positiefs zitten. De boeren zijn inderdaad de klos in de onderlinge ratrace voor de laagste prijzen tussen supers. En die paar Euro heb ik daar best voor over. Maar misschien is er ook een addertje onder het gras. De BTW wordt berekend over de verkoopprijs, dus profiteert de staat ook van deze prijsverhoging. Meer BTW inkomsten dus. Wel slim gedaan overigens.

Dank voor dit artikel Theodora.
Reactie van Herman op 6 Februari 2019 op 18.44
Precies Theodora, des te opvallender is het dat direct jan en alleman het allemaal focust op de relatie tussen boeren en cocacola.
Het doet me denken aan jaren geleden, toen de EU om boeren uit derdewereldlanden, lees voormalige koloniën, te beschermen tegen de American Fruit Compagnie, door kwaliteitseisen te stellen bij de overmatige import van bananen door AFC. Als gevolg van de geldende handelsovereenkomsten was het niet mogelijk importheffingen te hanteren. De enige mogelijkheid was door de kwaliteitseis van de vorm van de banaan te hanteren. Het gevolg was dat iedereen zich lacherig afvroeg of de EU niets aders te doen had dan zich bezig te houden met kromme of rechte bananen. Aan de achtergrond en het doel van de maatregel werd totaal geen aandacht aan besteed.
Reactie van Theodora Besse op 6 Februari 2019 op 19.24


Ik was persoonlijk vooral blij met de maatregelen die slachtvee beter moeten beschermen, zowel tijdens het transport als in het abattoir.

Mensen die roepen dat supermarkten niet zelf van de boeren kopen maar dat er tussenhandelaren tussen zitten, vergeten dat ook die tussenhandelaren hun producten moeten slijten aan supers. De super zet de tussenhandelaar onder druk en die zet op zijn beurt de boer onder druk.

Herman, een leuk verhaal! Toen ik het las, herinnerde ik me er heel vaag iets van. Eigenlijk vind ik dat kranten en tijdschriften hun lezers beter zouden moeten voorlichten over alle achtergronden. Dat doen kwaliteitskranten. Dat nu alle media uit een wet met zoveel verschillende aspecten slechts één onderdeel halen en dat dan op een tendentieuze manier brengen vind ik buitengewoon kwalijk. Daarom heb ik dit artikel ook geschreven, want ik vind dat mensen juist moeten worden voorgelicht. En niet naar de waan van de dag, die koopkracht heet. Er zijn andere dingen in het leven die ook belangrijk zijn.

 

Reactie van jacqueline op 6 Februari 2019 op 21.36
In antwoord op Theodora. Ik bedoel voornaamlijk dat ik mij afvraag hoe al dat extra geld besteed en verdeeld gaat worden. Als voorbeeld noemde ik de nutella want dat is een artikel wat razend populair is hier. Als ik naar mijn collega’s kijk is een leven zonder nutella bijna niet mogelijk. Genoemd wordt dat een pot zo’n dertig cent duurder wordt. Dat wordt uiteindelijk een hele pot geld die verdeeld moet gaan worden maar wie gaat dat doen, wie gaat bepalen welke boeren er wel recht op hebben wie niet. Het lijkt mij eerder een groots wespennest worden met veel willekeur.
Reactie van wilsam op 6 Februari 2019 op 22.22
Ik had inderdaad alleen maar de prijsstijging naar aanleiding van deze wet opgepikt. Mij viel toen de verschillende interpretaties op. Nog opvallender vond ik de zinsnede, waaruit ik opmaak dat de supermarkten het er niet mee eens zijn:

De supers vinden dat ze meer gaan verdienen op een fors aantal producten waar ze juist helemaal niet meer aan willen verdienen. “Ik heb niets tegen het landbouwbeleid en de herwaardering van het inkomen van onze landbouwers”, zegt Michel-Edouard Leclerc, topman van de grote supermarktformule E.Leclerc. “Maar vraag u toch ook eens af: waarom moeten wij net die producten duurder maken, die niet uit de landbouw komen maar geproduceerd zijn door multinationals.” De kas van multinationals spekken is pure stommigheid, vindt Leclerc: ‘c’est une connerie’ (da’s puur stom).

De andere artikelen uit de wet kan ik alleen maar toejuichen. Minder bestrijdingsmiddelen, minder verspilling, minder plastic en verbetering van omstandigheden in slachthuizen. Veel daarvan, zoals Hans al zegt, komt vanuit de EU.

Het blijft de vraag of wetgeving alleen helpt. Ik las vandaag, nu begeef ik me off-topic, dat in AH in België gaat stunten met 3 halen, 1 betalen. Het is in België wettelijk verboden om producten met verlies te verkopen. Volgens het artikel is het mogelijk om de wet te omzeilen via kortingen van de producent, of door in te kopen bij zichzelf.

Hieronder is plaats voor een reactie. Blijf bij het onderwerp. Wees constructief en vriendelijk. Uw kennis en ervaring worden op prijs gesteld.

Bent u de plaatser van dit bericht? Reageer dan ajb op de gegeven reacties en adviezen. Het kan geen kwaad om mensen te bedanken voor hun welgemeende reacties. Onze huisregels ...

Je moet lid zijn van www.nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van www.nederlanders.fr

-

Google advertenties

© 2019   Gemaakt door: Anton Noë (beheerder).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden