Nedergids! De dienstverlener die je zoekt zul je daar vinden!

Ben je dienstverlener in Frankrijk? Meld je dan aan!

Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

Zoals elk jaar wil ik graag aandacht vragen voor het jaarverslag van het Nederlands Ondersteuningsfonds, dat zich in het zuiden van Frankrijk inzet voor het verlenen van hulp aan permanent in Frankrijk gevestigde Nederlanders die hulp behoeven en geen beroep kunnen doen op de Nederlandse dan wel Franse overheid of familie en vrienden. De voorwaarden voor hulpverlening en voorbeelden van de wijze waarop hulp wordt verleend vindt u op: www.nederlandsondersteuningsfonds.fr. ;

                                                          Jaarverslag 2020-2021

In de periode 2020-2021 had het Nederlands Ondersteuningsfonds 14 cliënten en ontvingen 7 cliënten maandelijks financiële ondersteuning. In een aantal gevallen werd incidenteel steun verleend. De cliënten van het fonds ontvangen op hun verjaardag een financiële gift en in de maand december ‘een kerstuitkering’, waarvan de hoogte afhankelijk is van de individuele omstandigheden. Voor 2 cliënten betaalt het fonds de kosten van de mutuelle.

Uitgangspunt bij het bepalen of (financiële) hulp wordt verleend is de vraag of een beroep kan worden gedaan op de Franse of Nederlandse overheid, dan wel familie van de aanvrager van hulp. Alleen als andere hulp niet voorhanden blijkt, verleent het Ondersteuningsfonds financiële hulp in de vorm van een maandelijkse bijdrage dan wel een renteloze lening, op voorwaarde dat een schuldbekentenis wordt ondertekend. Het streven is er altijd op gericht cliënten zodanig te begeleiden, dat zij op termijn weer op eigen benen kunnen staan.
Het Ondersteuningsfonds verstrekt geen zakelijke leningen.

Sinds het uitbreken van de Covid-crisis wordt vanzelfsprekend met alle cliënten van het fonds nauw contact onderhouden. Allen maken het naar omstandigheden goed en zijn veilig in hun woonomgeving. Tijdens de confinement waren de contacten voornamelijk telefonisch. Omdat vrijwel al onze cliënten alleen wonen, was/is de morele hulp per telefoon erg belangrijk voor hen.

Enkele bestuursleden hebben tijdens de confinement boodschappen voor hun cliënten gedaan en toen één van onze oudere cliënten een ernstig auto-ongeluk kreeg en, hoewel ongedeerd, volledig van slag was, is ook onmiddellijk hulp verleend. Waar noodzakelijk is geholpen bij het maken van vaccinatie-afspraken.

Tegen de verwachting in ontving het fonds in het afgelopen jaar geen extra aanvragen als gevolg van de Covid-crisis en was dit één van de rustigste jaren in de geschiedenis van het fonds. Om die reden staan in dit jaarverslag geen voorbeelden van nieuwe situaties waarin hulp is verleend.

Naast de maandelijkse financiële hulp aan een aantal cliënten als tegemoetkoming in de kosten van huisvesting of de mutuelle blijft het fonds bijdragen in de kosten van de opleiding van twee dochters van een cliënte, die in de afgelopen periode lager zijn uitgevallen omdat de meisjes thuis woonden in plaats van in een internaat. Voorts draagt het fonds bij in de kosten van een huisvesting van een jongeman die aan de École des Mines in Saint Étienne, voor ingénieur civil des mines studeert.

Dankzij de goede contacten met De Nederlandse Club en de ANM is het netwerk van het Ondersteuningsfonds vergroot en zal het naar wij hopen mogelijk zijn nog beter tegemoet te komen aan nieuwe verzoeken om hulp, al dan niet gerelateerd aan de Covid-crisis.

Association déclarée Loi 1901. Objectif: aider les Néerlandais nécessiteux. SIRET : 452 721 459 00025 www.nederlandsondersteuningsfonds.fr Siège social/postadres: Westerzee France SARL, 107 Avenue du Pierrefeu, 06560 Valbonne, France nlondersteuningsfonds@gmail.com

Financiën

Het jaar 2020 werd afgesloten met een negatief saldo van 7.702,- (in 2019 + 2.349,-). Het negatieve saldo kan dankzij de reserves van het fonds worden opgevangen.
In totaal werd in 2020 22.521,- aan donaties ontvangen (in 2019 26.140,-).

Het fonds keerde in 2020 24.348,- aan financiële steun uit (in 2019 28.363-).
Op de aan een aantal cliënten op basis van een reconnaisance de dette verleende leningen wordt volgens afspraak afgelost.

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering op 11 juni 2021.

R.M. de Gans, voorzitter.

Weergaven: 461

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20210614, Clubs, Verenigingen en Bijéénkomsten

Reactie van Luc Jansen op 14 Juni 2021 op 14.25
Goed doel. Uw donatie waard.
Reactie van Peter Jan op 14 Juni 2021 op 19.48

Het lijkt mij een goed idee om een Iban nummer te noteren. Mooi doel en duidelijke verantwoording in weinig regels. 

Reactie van Nederlands Ondersteuningsfonds op 14 Juni 2021 op 20.47

Dank voor je suggestie Peter Jan.

Het IBAN-nummer van het fonds staat op de website. 

Dit bericht is niet bedoeld om donaties te vragen, maar om zo veel mogelijk mensen te informeren over het bestaan en de werkwijze van het fonds.

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

ENTREPRISE | SPONSORS

© 2022   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden