Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

||  PLAATS BERICHT  ||  PLAATS ADVERTENTIE   || 

Nieuwe bijeenkomst "Oud-worden-in-de-Morvan" zaterdag 26 nov'11

De werkgroep "Oud-worden-in-de Morvan" van Club-du-Morvan organiseert op zaterdag 26 november a.s. weer een bijeenkomst voor leden en andere belangstellenden. De keer komen de ontwikkelingen rond de pensioenen  en de AOW die veel leden in Nederland hebben opgebouwd aan de orde.  Als we oud willen worden in Frankrijk zullen we op een bepaald moment professionele zorg nodig hebben. De vraag is of we de dan in Frankrijk geboden zorg nog wel kunnen betalen. De trend is dat we steeds meer moeten gaan betalen voor zorg. Kees de Lange (ex-voorzitter van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen NBP  en lid van de Eerste Kamer voor de Nederlandse Partij 50PLUS) houdt een presentatie over de jongste ontwikkelingen op het terrein van pensioenen en de AOW in Nederland.  Het tweede deel van de bijeenkomst gaat over alternatieve woonvormen. Wat zijn de alternatieven als we om gezondheidsredenen, of om andere redenen, niet langer in ons vertrouwde huis in de Morvan kunnen blijven wonen? Else Kabout geeft een overzicht van de verschillende alternatieven. Levien de Putter (architect) zal ingaan op de mogelijkheden om i.h.k.v. het project "Eco Villages Avenir" van de Regioraad voor de Bourgogne woningen en voorzieningen voor senioren/ouderen te realiseren.

De bijeenkomst vindt plaats op zaterdagmiddag 26 november a.s. in de Salle Polyvalente in Montigny-en-Morvan; aanvang 13.30 uur (zaal open 13.00 uur).

Meer informatie op de website van Club-du-Morvan of bij de werkgroep "Oud-worden-in-de-Morvan". E-mail:   oudwordenindemorvan@clubdumorvan.com, Tel. 0386503394 

Weergaven: 491

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20111114, Bourgogne, Clubs, Verenigingen en Bijéénkomsten, Geldzaken

Reactie van Ben van Someren-Bouwman op 14 November 2011 op 17.25

Peter, heb je het dan over Nederlanders die permanent in Frankrijk wonen of heb je het dan ook over Nederlanders, die maar enkele maanden in Frankrijk wonen? Volgens mij zit daar verschil tussen. Nederlanders, die permanent in Frankrijk wonen en daar belastingplichtig zijn en bijdragen sociale verzekeringen afdragen, kunnen dan via de centre social een aanvuling op hun pensioen of andere vorm van inkomen aanvragen als blijkt, dat zij niet in hun basis levensonderhoud kunnen voorzien.

Mij ontgaat het wat een uiteenzetting op 26 november a.s. over de ontwikkelingen in Nederland op het gebied van de pensioenen en A.O.W. daaraan ook maar iets kan veranderen of toevoegen. Niemand kan ons vertellen wat we uiteindelijk straks maandelijks uitbetaald gaan krijgen.  Hoe uiteindelijk de kostenontwikkeling in Frankrijk zal zijn en welke ontwikkelingen er allemaal aan zitten te komen vind ik veel interessanter dan een uiteenzetting over de ontwikkelingen in Nederland. Uiteindelijk woon ik permanent in Frankrijk en dat geldt volgens mij voor een behoorlijk aantal van de leden van de Club du Morvan.

Reactie van Peter Rokers op 15 November 2011 op 10.07

Ik heb het in de eerste plaats  over Nederlanders die permanent in de Morvan wonen, maar hun oudedagsvoorziening (AOW, pensioen, etc.) in Nederland hebben opgebouwd.  En over Nederlanders die overwegen om permanent in de Morvan te komen wonen.  Om gelukkig oud te kunnen worden in de Morvan zullen we ook naar onze financiele situatie moeten kijken. Er is op dit moment in Nederland veel te doen over de pensioenen en de AOW. Veel pensioenfondsen zitten in de problemen. Er is sprake van dat de pensioenuitkeringen volgend jaar worden verlaagd. Ook rond de AOW is veel te doen.

Reactie van Ben van Someren-Bouwman op 15 November 2011 op 10.54

Peter, ik ben blij te constateren, dat het ook bij jou in de eerste plaats gaat om de permanent wonende Nederlanders.

Echter, ik blijf mij verbazen over je bezig willen houden met de financiële situatie in relatie tot de ontwikkelingen in Nederland. Het is voor een ieder van ons duidelijk, dat de uitkeringen onder druk staan en naar alle waarschijnlijkheid ook lager zullen gaan worden. Zeker weten doen we het niet. De financiële situatie van een ieder van ons bezien in relatie tot de financiële - en prijs ontwikkelingen in Frankrijk lijt mij veel interessanter en noodzakelijker. Op het moment, dat wij besloten ons permanent te vestigen, wisten we, dat er per jaar voorafgaand aan onze pensioenleeftijd 2% van onze A.O.W. uitkering af zal gaan en dat er over de uiteindelijke uitkering nog een buitenlandkorting zal plaatsvinden. Deze informatie is bij iedereen bekend en de club kan daaraan niets veranderen. Dat is aan de politiek in Nederland.

Zij die overwegen zich in de Morvan permanent te willen gaan vestigen, hebben in eerste instantie eigen verantwoordelijkheid in het meenemen van hun financiële situatie in de besluitvorming. Zij weten heel goed wat ze krijgen en als een buitenlandkorting in negatieve zin werkt op hun begroting, dan moeten ze niet gaan emigreren, want daar heb je het dan over. De Club du Morvan kan daarin niets betekenen en moet daarin ook niets willen betekenen.

We denken grotendeels hetzelfde, maar verschillen over de rol die de Club zou moeten spelen.

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

ENTREPRISE | SPONSORS

Uw donatie is nodig

© 2023   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden