Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

I. Pensioenen

Nederland: na jarenlang op hetzelfde niveau te zijn gebleven, ondanks de sterk gestegen kosten, dreigen met ingang van 1 januari 2020 forse kortingen op ambtenaren- en bedrijfspensioenen.

Frankrijk: president Macron heeft beloofd per 1 januari 2020 de pensioenen te verhogen. Er ligt nu een wetsontwerp, waarbij pensioenen tot €2000 bruto stelselmatig worden verhoogd met het percentage van de inflatie. Die bedraagt momenteel 1%. Gepensioneerden die bruto meer aan pensioen ontvangen krijgen er een deelpercentage bij (zie onderstaand schema). De nieuwe wet moet eerst nog door het parlement worden aangenomen, waarbij ongetwijfeld de nodige amendementen worden ingediend. Pas eind december zullen de definitieve tekst en de precieze cijfers bekend worden. Let wel: het betreft het bruto pensioen (niet het belastbare inkomen RFR) en het is onafhankelijk van welk inkomen een eventuele partner verwerft.

Bedrag bruto pensioen

Verhoging

Minder dan of gelijk aan €2.000

1 %

Hoger dan €2.000 en minder dan of gelijk aan €2.008

0,8 %

Hoger dan €2.008 en minder dan of gelijk aan €2.012

 

0,6 %

 

Hoger dan €2.012 en minder dan of gelijk aan €2.014

 

0,4 %

 

Hoger dan €2.014 

0,3 %

Alle gepensioneerden in Frankrijk gaan er dus iets op vooruit. Zie NotreTemps.com.


II. Bewijs-van-in-leven-zijn

Nederland: Gepensioneerde Nederlanders in het buitenland moeten eens per jaar zowel naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als naar hun pensioenfonds(en) per post een "Bewijs-van-in-leven-zijn" opsturen. Hoewel je dit formulier kunt downloaden van internet, waar je ieder jaar per email bericht van krijgt, krijgt iedereen desondanks ook een formulier per post toegestuurd, zowel van de SVB als van het pensioenfonds. Dat betekent in de meeste gevallen van de tienduizenden buitenlandse nederlandse pensioengerechtigden totaal onnodige extra kosten.

Het terugsturen van het Bewijs-van-in-leven-zijn mag niet per email. Het moet per post. Twee keer heb ik meegemaakt dat het formulier niet was ontvangen, één keer bij de SVB en een andere keer bij mijn pensioenfonds PFZW. Gelukkig bellen ze dan op, voordat ze je uitkering inhouden, om je te melden dat het formulier niet is ontvangen. Wijzer geworden bel ik hen tegenwoordig om te vragen of mijn formulier is aangekomen.

Frankrijk: gepensioneerde Fransen die in het buitenland wonen moesten eveneens ieder jaar per post een Bewijs-van-in-leven-zijn versturen naar alle pensioenfondsen, die hun een pensioen uitkeren. Sinds kort hoeft dat niet meer. Het is voldoende om een Bewijs-van-in-leven-zijn te sturen naar één instantie. Bovendien mag dat (met diverse veiligheidsmaatregelen omgeven) óók per email.
Zie Service-Public.fr en Boursorama.com.

III. Vraagtekens

Wanneer je dat allemaal leest, vraag je je als gepensioneerde werkelijk af, wat er mis is met het nederlandse pensioenstelsel en waarom Frankrijk wél de pensioenen kan verhogen, terwijl in Nederland de pensioenen al jarenlang niet zijn verhoogd en de kranten er nu zelfs vol staan met dreigende pensioenkortingen van 5 à 10%.

Ook dacht ik altijd dat Nederland op IT-gebied Frankrijk ver vóór was. Waarom kunnen franse gepensioneerden dan wel hun Bewijs-van-in-leven-zijn per internet naar één instantie opsturen en moeten Nederlanders in het buitenland dat per se per post en aan verschillende instanties doen?


Weergaven: 3225

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20191018, Geldzaken, Overheid

Reactie van Krelis (06) op 18 Oktober 2019 op 22.37

Het is m.i niet geheel correct het Franse staatspensioenn te vergelijken met de pensoenfondsen. Een vergelijk tussen het Franse staatspnsioen en de Nederlandse AOW lijhkt mij meer op z'n plaats.

Een wat zien we dan:

https://www.ad.nl/economie/hoogste-stijging-aow-in-20-jaar-uitzonderlijke-groei~a4634d9d/

Reactie van Krelis (06) op 18 Oktober 2019 op 22.40

staatspnsioen = staatspensioen en lijhk=lijkt

excuses

Reactie van Wilna Maijenburg op 18 Oktober 2019 op 22.41

Wij sturen al sinds een paar jaar de verklaring naar de SVB per internet, maar voor het pensioen van mijn man moest het nog altijd per post. Nu is zijn pensioenfonds samengegaan met een ander fonds en stond er in de brief dat als je Digide hebt ook bij hun kunt inloggen. Misschien volgend jaar ook per internet. Bij mijn SVB kun je inloggen, wijst zich vanzelf. 

Reactie van Janny O. op 18 Oktober 2019 op 22.50

Theodora, zoals Krelis al schrijft, je haalt wel een beetje de AOW en pensioen door elkaar. Het klopt dat de pensioenen in de meeste branches al jaren niet meer verhoogd worden, maar de AOW wordt echt ieder jaar verhoogd. De AOW groeit gelijk met het minimumloon en het minimumloon is weer gelinkt aan de gemiddelde CAO verhogingen.

Reactie van Krelis (06) op 18 Oktober 2019 op 23.01

Overigens kreeg ik kort geleden een bericht van één van mijn Nederlandse pensioenfondsen dat het jaarlijks opzenden van een bewijs van leven niet meer nodig is, daar kennelijk straks het bewijs van leven gestuurd naar de SVB automatisch terecht gaat komen bij de Nederlandse pensioenfondsen.

Ook wij hebben het reusachtig naar ons zin (al ruim 18 jaar) in Frankrijk, maar zeggen dat dit soort zaken in Frankrijk beter geregeld is gaat me een stapje te ver.

Reactie van Theodora Besse op 19 Oktober 2019 op 7.52


De NL en de FR pensioenstelsels zijn inderdaad niet helemaal vergelijkbaar, maar om het FR pensioenstelsel te vergelijken met de AOW gaat mij te ver. De AOW bedraagt maandelijks €1300 bruto (voor een alleenstaande). Dat is inclusief vakantiegeld. FR gepensioneerden, hoe hoog hun pensioen ook is, zullen er allemaal iets op vooruitgaan, met het inflatiepercentage als basis. In Nederland zijn alle pensioenen al sinds jaren bevroren en dreigen er nu zelfs kortingen, terwijl Nederland een van de welvarendste landen van de EU is en de pensioenfondsen uit hun voegen barsten van de miljarden euro's.

Het FR basispensioenstelsel is wellicht enigszins te vergelijken met de AOW, maar er bestaat ook een frans aanvullend pensioenstelsel (Agirc-Arrco). Nogmaals: alle gepensioneerden, ongeacht hun inkomen, gaan er stelselmatig op vooruit.

Wat het opsturen van het levensbewijs betreft, wist ik niet dat dat tegenwoordig ook per internet kan, althans naar de SVB. Uiteraard kan ik inloggen bij de SVB. Bij PFZW moet het nog steeds apart en per post.

Overigens heeft de FR CNAV (Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse) met diverse EU-landen en met Israël bilaterale overeenkomsten gesloten over het maandelijks automatisch uitwisselen van overlijdensgegevens. Gepensioneerden in die landen hoeven dus niet meer een levensbewijs op te sturen naar het land waaruit zij hun pensioen ontvangen. Die landen zijn: Duitsland, België en Luxemburg, Denemarken, Italië, Spanje en Israël. Sinds 2018 vinden onderhandelingen plaats met Polen, Nederland, Zwitserland en Portugal om tot dezelfde regeling te komen. Wie weet zijn we volgend jaar al van het levensbewijs verlost...

Reactie van Theodora Besse op 19 Oktober 2019 op 8.03


Ik vergat een link te geven mbt. de bilaterale overeenkomsten tussen CNAV en pensioeninstellingen in andere EU-landen en Israël. Zie onder meer het artikel in LePetitJournal.com, getiteld: "Certificats d'existence – Ça bouge!"

Reactie van Max Boret op 19 Oktober 2019 op 9.26

Van het ABP krijg ik elk jaar een verzoek tot bewijs van leven in te sturen. Via het contactformulier, op de site van het ABP, is de mogelijkheid dit per mail te doen!

Dus dat het ABP alleen de verklaring van in leven zijn per post accepteert is onjuist!

Reactie van edith janzen op 19 Oktober 2019 op 9.35

Aan deze kant ook, bewijsvaninlevenzijn per (interne) mail.Voor alle fondsen.

Reactie van Jako op 19 Oktober 2019 op 9.42

In bijna alle gevallen is het Franse pensioen exact gelijk aan de AOW regeling in Nederland. Er is in Frankrijk namelijk helemaal geen pensioenpot (uitzonderingen daargelaten), maar de pensioen uitkering wordt jaarlijks ingehouden op het loon van de werkenden, net als AOW in Nederland. Aangezien er niets is gespaard is er dus ook helemaal geen dekkingsgraad, die is nul, en er is dus geen last van een laag rendement.

Dit systeem loopt snel vast bij een op die manier gefinancierd bedrijfspensioen als een bedrijf krimpt (post, spoorwegen) omdat er na verloop van tijd meer gepensioneerden dan werkenden zijn en die laatsten de pensioenlasten niet meer kunnen betalen. Dan grijpt de staat in, die de pensioenaanspraken overneemt, maar op exact dezelfde manier gefinancierd wordt: volgens een piramidespel.

Het gaat goed zo lang steeds meer werkenden toetreden tot het proces waar weinig gepensioneerden gebruik van maken. Nu zijn er sowieso al weinig werkenden in Frankrijk omdat de arbeidsparticipatie laag is en onder die arbeidsparticipanten een hoge werkloosheid heerst. Tegelijk is de pensioenleeftijd in Frankrijk nog steeds laag, terwijl de gemiddelde levensverwachting van de bevolking snel stijgt.

Je kunt er dus op wachten tot het Franse systeem zichzelf opblaast. Vandaar dat Macron heel voorzichtig een eerste begin van een hervorming van het Franse pensioenstelsel wil doorvoeren waarna het land alweer plat ligt.

En daarom heeft Frankrijk een staatsschuld van boven de 100% BBP waar Nederland op de helft zit.

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GRAND MERCI !!

SPONSOR | ENTREPRISE

© 2022   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden