Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!


Let op! Het volgende Donderdag Café gaat open op donderdag 27 januari.

I. Pensioenen

Nederland: na jarenlang op hetzelfde niveau te zijn gebleven, ondanks de sterk gestegen kosten, dreigen met ingang van 1 januari 2020 forse kortingen op ambtenaren- en bedrijfspensioenen.

Frankrijk: president Macron heeft beloofd per 1 januari 2020 de pensioenen te verhogen. Er ligt nu een wetsontwerp, waarbij pensioenen tot €2000 bruto stelselmatig worden verhoogd met het percentage van de inflatie. Die bedraagt momenteel 1%. Gepensioneerden die bruto meer aan pensioen ontvangen krijgen er een deelpercentage bij (zie onderstaand schema). De nieuwe wet moet eerst nog door het parlement worden aangenomen, waarbij ongetwijfeld de nodige amendementen worden ingediend. Pas eind december zullen de definitieve tekst en de precieze cijfers bekend worden. Let wel: het betreft het bruto pensioen (niet het belastbare inkomen RFR) en het is onafhankelijk van welk inkomen een eventuele partner verwerft.

Bedrag bruto pensioen

Verhoging

Minder dan of gelijk aan €2.000

1 %

Hoger dan €2.000 en minder dan of gelijk aan €2.008

0,8 %

Hoger dan €2.008 en minder dan of gelijk aan €2.012

 

0,6 %

 

Hoger dan €2.012 en minder dan of gelijk aan €2.014

 

0,4 %

 

Hoger dan €2.014 

0,3 %

Alle gepensioneerden in Frankrijk gaan er dus iets op vooruit. Zie NotreTemps.com.


II. Bewijs-van-in-leven-zijn

Nederland: Gepensioneerde Nederlanders in het buitenland moeten eens per jaar zowel naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als naar hun pensioenfonds(en) per post een "Bewijs-van-in-leven-zijn" opsturen. Hoewel je dit formulier kunt downloaden van internet, waar je ieder jaar per email bericht van krijgt, krijgt iedereen desondanks ook een formulier per post toegestuurd, zowel van de SVB als van het pensioenfonds. Dat betekent in de meeste gevallen van de tienduizenden buitenlandse nederlandse pensioengerechtigden totaal onnodige extra kosten.

Het terugsturen van het Bewijs-van-in-leven-zijn mag niet per email. Het moet per post. Twee keer heb ik meegemaakt dat het formulier niet was ontvangen, één keer bij de SVB en een andere keer bij mijn pensioenfonds PFZW. Gelukkig bellen ze dan op, voordat ze je uitkering inhouden, om je te melden dat het formulier niet is ontvangen. Wijzer geworden bel ik hen tegenwoordig om te vragen of mijn formulier is aangekomen.

Frankrijk: gepensioneerde Fransen die in het buitenland wonen moesten eveneens ieder jaar per post een Bewijs-van-in-leven-zijn versturen naar alle pensioenfondsen, die hun een pensioen uitkeren. Sinds kort hoeft dat niet meer. Het is voldoende om een Bewijs-van-in-leven-zijn te sturen naar één instantie. Bovendien mag dat (met diverse veiligheidsmaatregelen omgeven) óók per email.
Zie Service-Public.fr en Boursorama.com.

III. Vraagtekens

Wanneer je dat allemaal leest, vraag je je als gepensioneerde werkelijk af, wat er mis is met het nederlandse pensioenstelsel en waarom Frankrijk wél de pensioenen kan verhogen, terwijl in Nederland de pensioenen al jarenlang niet zijn verhoogd en de kranten er nu zelfs vol staan met dreigende pensioenkortingen van 5 à 10%.

Ook dacht ik altijd dat Nederland op IT-gebied Frankrijk ver vóór was. Waarom kunnen franse gepensioneerden dan wel hun Bewijs-van-in-leven-zijn per internet naar één instantie opsturen en moeten Nederlanders in het buitenland dat per se per post en aan verschillende instanties doen?


Weergaven: 3222

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20191018, Geldzaken, Overheid


Overleden
Reactie van Susan op 20 Oktober 2019 op 13.17

Piet je kunt ook voorstellen tractor + aanhangwagen en dan met de oudjes naar Den Haag dan gaan de boeren ook weer een keer mee.

en dan al die wandelstokken omhoog!

Reactie van jaap op 20 Oktober 2019 op 13.44

@Hans

De gemiddelde levensverwachting in Nederland (man 80,2, vrouw 83,3 jaar) heeft minder te betekenen voor de pensioenen dan je in 1e instantie zou denken. Veel belangrijker voor de pensioenpot is de levensverwachting van een 65-jarige, die varieert per regio in Nederland en wel tussen de 19,3 en 20,5 jaar zie*** , de pensioenfondsen rekenen met 20,3 jaar vanaf 65 jaar (want je mag en kunt in NL nog steeds eerder (of later, maar dan krijg je meer) met pensioen dan op je AOW leeftijd)

Een eenvoudig rekensommetje leert dat de ca. 3 miljoen pensioengerechtigden voor elke maand dat  ze (we) langer leven, de pensioenfondsen ca. 3 miljard kosten (bij € 1000/maand), dus het verschil tussen levensverwachting en levensverwachting 65plus van ca 81 jaar en 85 jaar, is 150 miljard.

***

En de afname van 65+ers zal zeker NIET afnemen, mogelijk pas in 2041 een stabilisatie op 4,7 miljoen pensionado's en OOK de 80+ers zullen meer dan verdubbelen de komende 20 jaar.

hoeveel 65 jarigen in de toekomst? 

Vandaar dat zelfs meneer Knot niet kan vertellen wat er nu precies moet of kan gebeuren met de rekenrente, pensioenpotjes en dekkingsgraden.

Ik wens Macron dan ook veel succes met de betaalbaarheid vanzijn pensioenplannen, die NU AL ,op Italie na, het duurst zijn van alle landen in de EU

Reactie van Hans van den Bos op 20 Oktober 2019 op 14.44

Je hebt gelijk Jaap. Naar die cijfers had ik nog niet gekeken. Toch zijn er bij het ABP vreemde berekeningen

In het jaarverslag 2017, 2018 is nog niet gepubliceerd, valt te lezen dat de premie-inkomsten van het ABP 9,1 miljard zijn. Het totaal aan uitgekeerde pensioenen bedraagt 10,7 miljard. Dus het tekort in 2017 tussen ontvangen premies en pensioenuitkeringen was 1,6 miljard. Echter, er was ook sprake van een rendement van 38 miljard. Na aftrek van alle kosten resulteerde dit in een positief resultaat van 30,6 miljard. Bijna het bedrag dat wordt uitgegeven aan het drie jaar uitkeren van alle pensioenen! Moet dat geld dan maar opgepot blijven of werpt vadertje staat een begerig oog op onze pensioenpotten. Het zou niet de eerste keer zijn. De staat probeert ook al de pensioenfondsen te dwingen in te investeren in projecten die zij graag wil zoals huizenbouw en windmolenparken.
Hoezo staat het ABP er dan slecht voor? Twintig jaar een gemiddeld rendement van 7%. Dat is een even goed resultaat als miljardair Warren Buffet heeft behaald. De laatste behaalde vanaf 2011 een rendement van 55,9 % en het ABP 55%. Waarom doet men dan zo laatdunkend over het bedrijfsresultaat van het ABP? Natuurlijk, in het verleden behaalde resultaten zijn geen waarborg voor de toekomst. Maar een zeer vermogend pensioenfonds als het ABP blijkt al heel lang heel goed haar investeringsrisico's te kunnen spreiden en een prima resultaat neer te zetten. Een resultaat van 30 miljard per jaar lijkt mij toch wel een beetje overdreven! Een pensioenfonds is er niet om winsten te behalen, maar om op een verantwoorde wijze pensioenen uit te betalen.
De staat rekent toch ook met verwachte inkomsten teneinde de AOW te kunnen betalen? En zij hoeft niet aan rendementscriteria te voldoen.

Reactie van Theodora Besse op 20 Oktober 2019 op 15.45


Hans, bedankt voor de uitgebreide beantwoording van mijn vraag! Inmiddels is er een petitie ter ondertekening geopend op:

https://voorkompensioenkortingen.petities.nl/

Deze petitie verzoekt de Tweede Kamer om:

"1. Het bevorderen van een andere, meer reële maar nog steeds prudente rekenrente, gekoppeld aan meer regulering van het vermogensbeheer van de pensioenfondsen zodat dit degelijker, minder risicovol, goedkoper en duurzamer wordt.
2. Het verhogen van de AOW-uitkering, dat niet alleen een verlaging van het aanvullend pensioen zou compenseren, maar ook de inkomenspositie van degenen met geen of slechts een klein pensioen erop vooruit helpt."

Indien gewenst kan iedereen de petitie op genoemde website ondertekenen.


Reactie van jaap op 20 Oktober 2019 op 16.54

Hans, alles staat en valt met de te verwachten fondsresultaten en populatieontwikkeling over een periode van zeg, 30-50 jaar. En zelfs een constant rendement van 7% kán (let wel : kan, hoeft niet) een tekort betekenen. Vandaar dat de DNB zulke idiote eisen stelt en Knot ook niet weet waar hij over praat. Niemand weet dat namelijk en neemt men het zekere voor het onzekere, resultaat : onzinnige eisen.

Het verhaal dat de overheid ooit 2 grepen in de kas van het ABP heeft gedaan is maar deels juist, men heeft een tijdje niet de gehele pensioenpremie betaald en ondanks dat is er inderdaad voor de korte termijn voldoende capaciteit om de verplichtingen na te komen.

Over 2018 is trouwens wèl de zeer interessante statistische info van het ABP gepubliceerd:

https://www.abp.nl/images/Statistische-informatie-deelnemerspopulat...

Lees ze.

Even terug naar de plannen van Macron:

Frankrijk heeft zo'n beetje het kleinste pensioenpotje van de EU:

https://www.pensionfundsonline.co.uk/content/country-profiles/franc...

Macron (Frankrijk) geeft nu al 14% van het BBP uit aan "AOW", Nederland iets minder als 6%

https://data.oecd.org/socialexp/pension-spending.htm

Nederlands pensioenpotje in verhouding tot de wereld:

https://www.consultancy.nl/nieuws/17289/nederland-heeft-zesde-groot...

Het probleem ligt dus niet in Nederland

https://www.businessinsider.nl/zorgen-om-pensioen-nederland-de-tikk...

Reactie van Hans van den Bos op 20 Oktober 2019 op 17.24

Hallo Jaap

Die "greep uit de kas" zo blijf ik het noemen, want daar kwam het wel op neer, bedroeg wel 30 miljard. Daar kunnen we wel naar fluiten. Dat zou nu, na de verzelfstandiging van het ABP, niet meer mogelijk moeten zijn. maar de overheid heeft, als werkgever, wel een grote vinger in de pap.

Wij mogen best trots zijn op het Nederlandse pensioen systeem, wat als een der beste, zo niet het beste, systeem ter wereld wordt gezien. Honderd procent zekerheid heb je nooit. Voor hetzelfde geld stort een of andere idioot ons in een volgende oorlog. Maar ik ben van mening, en daar sta in niet alleen in, dat het ABP een robuust fonds is. En wie vijftig jaar vooruit kan kijken mag zich een god noemen! De economen hebben ons al regelmatig teleurgesteld.

Frankrijk mag zich inderdaad zorgen maken. En dat is echt niet het enige land. De grootte van de pensioenpot zegt niet alles, wel het beschikbare geld per persoon. De USA heeft 19 maal zo veel inwoners als Nederland, maar hun pensioenpot is maar 16 keer zo groot als dat van Nederland. Nederland komt ook daar als beste uit de bus.

Je kunt de pensioenen ook anders bezien. Hoe hoger het pensioen, hoe hoger de bestedingen van de gepensioneerden. En dat is goed voor de economie!

Reactie van jaap op 20 Oktober 2019 op 18.00

Volledig eens met je eindconclusie Hans. En helaas denkt Knot, dat-ie een god is.

En nu als laatste nog een plaatje om trots op te zijn als Nederlander (2 fondsen in de top 10 wereldwijd)

Reactie van Peter A. Schrage op 20 Oktober 2019 op 18.57

Vind het laatste commentaar van Hans eigenlijk wel een die hout snijdt. Als de overheid nu geld uit die (overheids)pensioenpot haalt of de bijdrage aan de fondsvorming uitstelt is eigenlijk niet zo relevant. Dat is een begrotings probleem net als de fondsvorming voor de AOW. Wat belangrijk is is de PENSIOENTOEZEGGING EN DE UITKERING DAARVAN. Of er Geld of geen geld zit in die ABP pot is in 1e instantie niet relevant. De Pensioengerechtigde heeft agv een (arbeids)overeenkomst met zijn werkgever, de Overheid in dit geval, recht op een pensioen (oudedagsvoorziening en nabestaanden regeling). Het probleem is daarom hoe is die gegarandeerde toezegging (denk aan de formule die ik eerder vermelde van 1,75% per dienstjaar x 40 = maximaal 70% van een inkomen bij geen wijziging van werkgever) met een zo groot mogelijke zekerheid te financieren.

Die toezegging (Defined Benefit) is een geweldig systeem MAAR GRUWELIJK KOSTBAAR. Het kost o.a. die overheid als werkgever en die niet niet alleen, heel veel geld om die garanties te kunnen waarborgen. De bijdrage van de werknemer aan een pensioenregeling was soms nihil maar gangbaar is (was) een percentage tussen de 5 en 10% van het salaris. Het verschil met de werkelijke kosten komt dus tlv de werkgever (lees dus ook Overheid als een van de grootste werkgevers van NL). De risico's om de toezegging te kunnen blijven handhaven zijn erg groot en vragen daarom om een conservatieve beleggings beleid. Vandaar het door velen bekritiseerde beleggingsbeleid. Een review van dit beleid is m.i. op z'n plaats omdat de werkelijk behaalde rendementen in de afgelopen jaren een zo streng benadering niet rechtvaardigen.

Reactie van Hans van den Bos op 20 Oktober 2019 op 19.01

Helemaal mee eens Peter.

Reactie van Krelis (06) op 21 Oktober 2019 op 8.57

Net gelezen in het Algemeen Dagblad:

"Nederlandse pensioenstelsel beste van de wereld.

Zie https://tinyurl.com/y6b333gr

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GRAND MERCI !!

SPONSOR | ENTREPRISE

Gebeurtenissen

© 2022   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden