Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

 

||  PLAATS BERICHT  ||  PLAATS ADVERTENTIE   || 

Begin september deed ik u kond dat ik in het avis d'impôt 2019 was aangeslagen inzake "Prélèvements Sociaux" terwijl mijn "impôts sur le revenue" was vastgesteld op 0 € (i.v.m. betaalde belasting over mijn ABPpensioen in Nederland). Daarbij heb ik beloofd u van e.e.a. op de hoogte te houden.

Ik heb een bezwaarschrift ingediend, waarin ik een ontheffing (dégrèvement) terzake van de opgelegde "prélèvement sociaux" heb verzocht, onder aanvoering dat ik in Nederland al aan het CAK heb betaald en voorts gezien de uitspraak van het Europese Hof van Juistitie in de zaak C-372/18 van 14/03/2019 tussen de "Ministre de l'Action et des Comptes public contre M. et Mme.  Raymond Dryer (https://www.cleis.fr/docs/jurisprudence/c372-18.html).

Op 09/10/2019 ontving ik van de "l'inspecteur principal" namens "La Directrice Départemental des Finances Publiques" een oekaze (of daarmee vergelijkbaar schriftuur) inhoudende dat "après un examen attentif, il a été décidé d'accepter votre demande et de vous accorder un dégrèvement de .....€" oftewel men is volledig teruggekomen op de opgelegde aanslag.

Doe er in voorkomend (gelijk) geval uw voordeel mee. Het desbetreffende bezwaar c.q. verzoekschrift heb ik voor eventuele belangstellenden voorhanden.

Weergaven: 1430

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20191011, Geldzaken, Overheid

Reactie van Dick van Duyn op 11 Oktober 2019 op 23.28
Gefeliciteerd!
Reactie van jones op 12 Oktober 2019 op 6.39

Is dit ook zoiets? Mijn moeder ontvangt een pensioen naast haar AOW en betaalt

een behoorlijk bedrag aan het CAK iedere maand.

Maar ze betaalt ook per 16 september 2019

een behoorlijk bedrag aan de belasting iedere maand 

in Frankrijk over dat pensioen.

Reactie van Theodora Besse op 12 Oktober 2019 op 6.54


Jones, je moeder is dus verdragsgerechtigd. Je vertelt niet waaraan ze dat maandelijkse bedrag betaalt. Zijn dat Impôts of Prélèvements sociaux? Als verdragsgerechtigde valt ze onder het sociale systeem van Nederland. Zij hoeft dus geen sociale lasten (prélèvements sociaux) te betalen in Frankrijk, want die betaalt ze al aan het CAK in Nederland. Je kunt in de EU slechts onder het sociale systeem van één lidstaat vallen. Je kunt de prélèvements sociaux tot drie jaar terugvorderen.

Reactie van jones op 12 Oktober 2019 op 7.15

Dank Theodora, ja ze betaalt dat aan de Prélèvements a la source,( of is dat heel wat anders ? ) per september ging dat in. De boekhouder vertelde ons dat ze dit iedere maand gingen inhouden en dat is dus nu gebeurd. Dus nu?? Maar ook elke maand dus aan het CAK. Een bezwaarschrift sturen zoals Franklin zegt? Dan heel graag dat bezwaarschrift en hoe te handelen.

Dank

Reactie van Theodora Besse op 12 Oktober 2019 op 8.09


Jones, je zou aan de boekhouder moeten vragen of het inkomstenbelasting (impôts) betreft of sociale lasten (prélèvements sociaux). Want je moeder is, omdat ze in Frankrijk woont, wél belastingplichtig in Frankrijk! Prélèvements à la source wordt gebruikt voor de inkomstenbelasting die in Frankrijk met ingang van 1-1-2019 als vóórheffing maandelijks wordt ingehouden op het inkomen. Maar dit onderwerp van Franklin gaat specifiek over de prélèvements sociaux, niet over de prélèvements impôts

Veel mensen verwarren sociale lasten met belasting, omdat je ze allebei aan de belastingdienst betaalt. Zolang jij kennelijk niet weet waarvoor ze de vóórheffing "à la source" betaalt (belasting of sociale lasten), heeft het geen zin om een bezwaarschrift in te dienen. Ik krijg de indruk (temeer omdat er een boekhouder bij is betrokken) dat het gaat om prélèvements impôts (inkomstenbelasting). In dat geval valt er helemaal geen bezwaar te maken!

Reactie van jones op 12 Oktober 2019 op 8.37

Heel helder en dank voor je uitleg!

Reactie van Peter A. Schrage op 12 Oktober 2019 op 10.02

Als toevoeging: in de "prelevement a la source"zit waarschijnlijk ook een deel "sociaux". Het is daarom misschien verstandig om de opbouw van het bedrag van de voorheffing (het deel van de inkomstenbelasting en het deel van de sociale lasten) te vragen. Onder het belasting regime worden de jaarlijkse bedragen op de aanslag apart genoemd, wat uiteindelijk een totaal verschuldigd bedrag wordt. Op basis van de totaalaanslag (IB + Sociale lasten) is volgens mij de maandelijkse (voor)heffing die nu van toepassing is vastgesteld. Ik moet dat vaststellen omdat als ik mijn maandelijkse voorheffing van dit jaar op een jaarbedrag omreken, kom ik uit op ongeveer het bedrag van de aanslag van vorig jaar. (=IB + Sociale Lasten). Mijn veronderstelling gaat ervan uit dat we het over dezelfde "prevelement sociaux" hebben dwz. de CSG/CRDS

Reactie van Marcel op 12 Oktober 2019 op 15.08
Net als in NL betaal je voorheffing (inhouding van belasting en sociale lasten) op je inkomen. Net als in NL krijg je het jaar daaropvolgend je definitieve aanslag (meestal rond augustus), nadat je je Declaration des Revenues (meestal ergens in maart/april) hebt verstuurd en net als in NL krijg je dan iets terug als je teveel betaald hebt of een aanslag voor bijbetaling als je in de voorheffing te weinig hebt betaald. In je definitieve FR aanslag staat keurig aangegeven hoeveel je moet betalen aan inkomstenbelasting impots sur les revenues (IR) en hoeveel je moet betalen aan Prelevements Sociaux). Heel helder en duidelijk.
Die voorheffing is dus helemaal niet definitief maar indicatief en gebaseerd op een schatting van beide soorten belastingen (ik ga er hierbij van uit dat je inkomen niet uit een Franse dienstbetrekking komt maar bv uit NL). Je kan hem zelfs geheel eigenhandig manipuleren (termijnen en bedragen) in je eigen espace particulier op gouv.impots.fr. onder het tabje Prelevements sociaux. Daar kan je hem zelfs uitzetten als je dat wilt, en dan val je dus terug in het systeem van achteraf in één keer betalen. Je mag zelf kiezen.
Mijns inziens is er dus bij de prelevements niets om je zorgen over te maken, je kan zelf bepalen hoeveel je vooraf wil betalen en achteraf krijg je de calculatie heel helder toegestuurd.
Of je betalingsplichtig bent in FR of in NL voor je sociale lasten, is een andere discussie, op dit forum al tig keer besproken.
Reactie van Peter A. Schrage op 12 Oktober 2019 op 15.23

@Marcel...volgens mij gaat de discussie niet over wat er ingehouden resp. betaald (of belastingplicht in LDF en/of NL) moet worden maar of hetgeen dat wordt ingehouden resp. betaald moet worden als voorheffing in Frankrijk wel correct is.

Reactie van Franklin Toonen op 12 Oktober 2019 op 19.40

Het gaat er -even kort door de bocht-  om of Frankrijk het recht heeft om prélèvement sociaux (lees voor het gemak sociale lasten) te heffen indien u reeds in Nederland aan het CAK heeft betaald. De in mijn bericht genoemde uitspraak van het Europees Hof heeft die vraag met "NEEN" beantwoord. Indien u in een andere lidstaat al sociale lasten heeft betaald over het hele jaar mag Frankrijk die niet nog eens heffen. Indien in zo'n geval  Frankrijk elke maand van u een prélèvement sociaux inheeft gehouden dan kunt u dat terugvragen.

Voor u allen onderstaand de integrale tekst inzake de "Acceptation de votre réclamation":

"Vous m'avez adressé une réclamation concernant l'imposition désignée plus haut. Après un examen attentif, il a été décidé d'accepter votre demande et de vous accorder un dégrèvement de .... €.

Le montant dégrevé vous sera automatiquement remboursé si vous avez déjà payé cet impôt, et si vous êtes, par ailleurs, à jour de vos paiements.

Si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir des précision sur cette décision auprès de l'agent chargé de votre dossier dont les coordonnées figurent ci-dessus.

Vous pouvez également vous adresser au conciliateur fiscal du département, dont les coordonnées figure dans le cadre plus haut pour lui faire part de toutes difficultés survenues dans le traitement de votre demande.

Je me tiens à votre disposition pour toute question sur ce courrier et je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée."

Volgt ondertekening.

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

ENTREPRISE | SPONSORS

Uw donatie is nodig

© 2023   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden