Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

Kijk een bij de Nedergids! De dienstverlener die je zoekt zul je daar vinden!                                                                                                                               Ben je dienstverlener in Frankrijk? Meld je dan aan!

In het belang van andere Nederlanders in de regio, evenals mogelijk ook elders, bericht ik het volgende:

Na positief advies van de Conseil d'État dd. 17 april 2015, evenals de verklaring van de Staatssecretaris voor budget, M. Christian Eckert van24 september van hetzelfde jaar, heeft de Direction générale des Finances publiques (DGFiP) op 20 oktober jl. in een perscommuniqué (No. 487) bepaald, dat in Frankrijk woonachtige particulieren, die onder de sociale verzekering vallen van een andere Staat binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland, in aanmerking komen voor teruggaaf van de in Frankrijk afgedragen sociale lasten, de z.g. 'prélèvements sociaux,' onder overlegging van een bewijsstuk. lk meen ervan te mogen uitgaan dat de Franse administratie richtlijnen heeft verstrekt aan de regionale belastingautoriteiten.

Niet alleen is door de Direction régionale des finances publiques, Division des Affaires Juridiques te CAEN (14) mijn verzoek, voorzien van bewijsstukken (formulier E121 voor mij en mijn echtgenote, alsmede copieën van European Health lnsurance Card (EHIC) van ons beiden, afgegeven door de nationale autoriteit, t.w.Zorginstituut Nederland), afgewezen doch zulks met de onterechte, onjuiste en zelfs insinuerende motivering, dat hen is gebleken dat wij waren ingeschreven bij de CPAM te Caen en er 'dus' van een onderwerping aan een dubbel regime geen sprake is, en dat:

TEKST

Vous n'êtes donc pas dans un cas de double affiliation vis-à-vis du régime de sécurité social français, tel que celui objet de la jurisprudence dite « De Ruyter », dont vous revendiquez l'application à votre endroit.

EINDE TEKST

Uiteraard zal ik gebruik maken van de legale mogelijkheden voor het aantekenen van bezwaar. Te dien aanzien heb ik mij reeds tot de 'conciliateur fiscal' van mijn Departement gewend (die binnen 30 dagen moet antwoorden) met de volgende brief (aangetekend A/R):  

TEKST

Madame, Monsieur le conciliateur fiscal,

Je viens de recevoir un rejet de ma réclamation d’un remboursement des prélèvements sociaux, demandé en vertu du fait que ma femme et moi sont obligatoirement assujettis à un système de sécurité  sociale néerlandaise.

Dans son rejet Mme C.B., Administratrice des Finances Publiques Adjointe, a estimé que puisque nous soyons affiliés auprès de La Caisse Nationale d’assurance Maladie française nous ne soyons « donc pas dans un cas de double affiliation vis-à-vis du régime de sécurité sociale français ».

Mme B. n’a pas tenu compte des faits suivants :

 1.           Que je suis retraité de la fonction publique néerlandaise et de ce fait obligatoirement assujetti au système de sécurité sociale néerlandaise ;

2.           Que nous sommes domiciliés en France et donc en conformité avec le règlement en matière de sécurité sociale européenne obligatoirement inscrits auprès du CPAM, suivant la déclaration de l’autorité compétente des Pays-Bas par le formulaire E121 NL ;

3.           Que le CPAM déclare les dépenses encourues auprès de l’autorité néerlandaise sous-mentionnée (voir annexe : Relevé de décompte annuel, texte néerlandais avec traduction française) ;

4.           Que j’ai apporté la preuve d’être assujetti au système de sécurité  sociale néerlandaise, notamment par la production des copies des cartes européennes d’assurance maladies (CEAM) de ma femme et moi, en anglais : European Health Insurance Card (EHIC), issus par l’autorité compétente néerlandaise « Zorginstituut Nederland » (Institut de Soins Néerlandais ZIN), anciennement nommé « Collège voor Zorgverzekeringen » (Collège d’Assurance de Soins CVZ).

Pour faciliter la tâche de l’Administration des Finances Publiques j’avais également envoyé en annexe de ma requête du 12 octobre 2015  le texte de la décision favorable de la cour administrative d’appel de Bordeaux, donnant gain de cause à un ressortissant néerlandais en estimant que : « M. B. fonctionnaire des Pays-Bas à la retraite, et son épouse sont affiliés au régime de sécurité sociale néerlandais en vertu de la législation de cet État, conformément au règlement (CEE) no. 1408/71 », ce qui est donc le cas exact de ma situation.

Je vous prie de m’accorder un rendez-vous, si possible à brève échéance, afin que je puisse vous donner de plus amples informations.

Veuillez croire, Madame, Monsieur le conciliateur fiscal, à ma parfaite considération.

EINDE TEKST

Dat mijn geval niet op zichzelf staat moge blijken uit het feit, dat een andere Nederlander in deze regio op gelijke wijze is behandeld.

Graag zou ik weten of anderen, in gelijke omstandigheden, inmiddels bericht hebben gekregen op een dergelijk verzoek, en zo ja of het positief, dan wel negatief was.

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Weergaven: 1243

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20160216, Geldzaken, Overheid

Reactie van Rodus op 16 Februari 2016 op 21.59

De DGFP Dordogne heeft positief beschikt over teruggave CSG-CRDS ingehouden over rente-inkomsten uit Nederland 2014.

De DGFP Charente heeft nadere bewijzen gevraagd betreffende het aangesloten zijn aan het sociale stelsel in Nederland. Overigens had ik die dezelfde stukken gestuurd als aan de DGFP Dordogne.

Aaanvullend heb ik de DGFP Charente een verklaring van de CPAM gestuurd:

"mon attestation de droits a l'assurance maladie". Op de achterkant van het attestation staat de "code gestion 90", dat refereert aan het kostenafrekenmodel binnen de EU.

Ik van de DGFP Charente nog geen reactie ontvangen.

Reactie van van de zuidwind op 17 Februari 2016 op 10.18

goede morgen, naar aanleiding van de attestation de droit cpam heb ik dat even nagekeken maar bij mij staat code gestion 70 en dat betreft de internationale afspraken en bilateraal. verder heb ik van 3 voorgaande jaren keurig een bedrag terug gekregen van de impots dankzij een voorbeeldbrief van mw. de bresse waarvoor nogmaals mijn dank vrgrt robbert

Reactie van Adri Derksen op 17 Februari 2016 op 12.02

Dit vond ik nog op internet:

Code Gestion

by Rachel Thomas-Bonnet | Sep 6, 2013 | Blog | 0 comments

All you ever wanted to know about the “code gestion” on your CPAM attestations, but never dared to ask…….

This year, more foreign residents than ever are finding themselves paying Prélèvements Sociaux.  These are basically social contributions that you pay on certain income, even if that income is exempt from income tax.

Nothing seems to be very clear about how it is applied, and to be honest, the local tax offices themselves don’t really appear to fully understand the ins and outs of it.

After spending a morning on the phone to both the CPAM and national tax helpline, things are becoming clearer.

Take a look at the paper attestation that accompanied your Carte Vitale, or download one from you “espace” on the CPAM website Amélie.  Look for a box entitled “CODE GESTION “.  This is a codification of your status for health cover.  The following codes are the most frequent for foreign residents:

70  This indicates a “Régime Migrant” .  The person is receiving a state pension, which gives them the right to health cover in France, without having to contribute anything.

What bearing does this have on the Prélèvements Sociaux?  Well according to the tax authorities, code 70 gives 100% exoneration from paying them.

Dat hadden ze dus zo kunnen navragen!

Reactie van Rodus op 17 Februari 2016 op 13.31

Heb het nagekeken, en inderdaad, er staat code 70. Type of leesfout, doet er niet toe.

Op de kopie naar de DGFP Charente staat het correcte nummer. Zij beschikken over teruggave 2011,2012 en 2013.

Reactie van Henny Verbeek op 17 Februari 2016 op 19.42
Van ons

Ons bezwaar is nog steeds niet beantwoord, niet negatief en niet positief. We wachten geduldig af....Het is in de Gard, belastingkantoor Le Vigan.
Reactie van Alfred Andrae op 17 Februari 2016 op 20.50

Werd al een paar maanden terug door mijn Franse belastingadviseur johan.hoogenberg@laposte.net benaderd met de mogelijkheid van deze belastingteruggave. Ik heb al antwoord van de belastingdienst Bordeaux ontvangen en het mij toe te komen bedrag is reeds in mindering gebracht op de in april te betalen inkomstenbelasting over 2013 (waren ze vergeten). Dat is dan wel weer jammer, maar je kunt niet alles hebben.

Reactie van Jeannette op 20 Februari 2016 op 17.33

Wat laat maar toch; ik ken meerdere dossiers en inderdaad zijn de verschillende belastingdiensten erg terughoudend en vragen een onomstotelijk bewijs van het feit dat je ten tijde van de afdrachten verplicht verzekerd was bij een niet Franse sociale verzekeringsbank.

Het feit dat je de CPAM gemeld hebt heeft hen direct tot conclusies geleid die niet terecht zijn.

Je EHIC-kaart of E121 formulier is niet voldoende bewijs.

Zorg voor een jaaropgave van inkomsten waarop de afdracht van Zvw-premies en/of andere sociale verzekeringen op vermeld staan.

Let ook goed op eventuele beroepstermijnen genoemd in de afwijzingsbrief en volg die op!

Reactie van Adri Derksen op 22 Februari 2016 op 10.00

Hartelijk dank voor alle bijdragen. Het is duidelijk dat er verschillend over wordt gedacht en gehandeld door de verschillende inspecteurs.Ik ik wens iedereen succes bij het binnen halen van de centjes voor zover de administratie nog niet over de brug is gekomen.

Jeannette, de IHIC kaart is wel een bewijs, want die kan alleen maar worden afgegeven door het land waar je verzekerd bent. Dat een inspecteur het niet als bewijs wil zien, is wat anders. Overigens heeft mijn inspecteur in eerste instantie juist expliciet om een E121 formulier gevraagd. Maar ook de jaaropgaaf cq afrekening is door hem, bij nader inzien of wat voor reden dan ook, terzijde gelegd! En had hij zich ècht laten voorlichten door de CPAM, dan had hij niet alleen moet horen dat wij daar genoteerd staan, maar ook, dat er op mijn attestation code 70 (betekent volgens 'Extrait du cahier des charges Sésam Vitale': Conventions internationales (CEE et conventions bilatérales)) voor twee met name genoemde personen staat. Ik houd het voorlopig dus op kwade wil en het feit dat de conciliateur niet alleen op hetzelfde adres is, maar de inspecteur kennelijk in zijn computer kan kijken (n.a.v. mijn vraag of een mail was aangekomen) belooft weinig goeds. Ik vrees dat het op een rechtzaak gaat uitdraaien. We houden de termijn nauwlettend in de gaten.

Overigens is er een vervolg oekaze van DGFiP no. 633 van 5 februari jl., waarin nogmaals herhaald wordt dat wie - kort gezegd-  elders betaalt niet alleen zijn prélèvements socieux terug krijgt, maar bovendien de aan de bron (produits de placement) ingehouden afdrachten alsnog voor restitutie kan opvoeren.

Reactie van Jeannette op 22 Februari 2016 op 13.39

Ik heb alleen maar aan willen geven wat de (verschillende) belastingkantoren als bewijs zien, ik heb geen oordeel willen geven wat al dan niet bewijs in dezen ís.

Veel succes overigens!

Reactie van Ingrid op 26 Maart 2016 op 18.35

Beste Adri,

Inmiddels zou de conciliateur hebben moeten reageren. 

Heb je iets vernomen en zo ja: wat?

Hartelijke groet en fijne Paasdagen!

Ingrid

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

SNELMENU

SPONSOR | ENTREPRISE

© 2021   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden