Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

Wat te overwegen bij het emigreren naar Frankrijk

Beste mensen,


ik will jullie om informatie vragen over het emigreren naar Frankrijk.

Mijn man is sinds enkele jaren gepensioneerd en wij wonen al een aantal jaren in Frankrijk/Vienne. In januari gaan wij naar Nederland om alles op een rij te zetten. Daaronder valt ook een huis te verkopen.

Mijn vraag is zijn er belangrijke dingen waarop gelet moet worden?

Bij het af-en aanmelden, in welke volgorde moet dat gebeuren en wat zijn belangrijke aandachtspunten als het om het pensioen gaat en hoe werkt het met de Franse belasting?

Wat wordt gevraagd bij het opzeggen van de ziekenfonds , welke Franse ziekenfonds kunnen jullie aanbevelen.

Ik weet echt niet wat we moeten verwachten vandaar is elke informatie wat het emigreren naar Frankrijk betreft welkom.

Weergaven: 3801

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

2091216, Overheid

Reactie van yolande kok op 16 December 2019 op 5.30

Wij hebben ons jaren geleden uitgeschreven en zijn permanent in Frankrijk komen wonen. Uitschrijven uit Nederland gewoon doen bij je gemeente en je pensioenfondsen laten weten welke stap je gaat nemen. Zij zullen je verder helpen. Je auto nog niet uitschrijven en anders heb je nog maar 2 weken om deze in Frankrijk in te schrijven en te verzekeren. Bij bijv Generali beaune zit Maartje en spreekt Nederlands. Wij hebben ons hier laten helpen door passe-partout, een bureau in de côté d’or die verder helpt bij het invullen van belastingformulier en ook andere adviezen kan geven,ook over verzekeringen en ziektekostenverzekering. Zeer aan te bevelen want de Franse papiermolen is enorm...zorg ook dat je rijbewijs en paspoort opnieuw verlengd worden. Ik denk dat er nog wel meer aanvullende informatie zal volgen maar ik zou mij zeker laten helpen door een bureau zoals ik al eerder heb geadviseerd. Succes verder

Reactie van Theodora Besse op 16 December 2019 op 8.35


Yvonne, jullie zijn dus al enkele jaren zogenaamde "spookemigranten", oftewel mensen die hier wonen, maar zich niet hebben laten uitschrijven uit Nederland en hier geen belasting betalen, maar in Nederland. Jullie hadden geld kunnen besparen door je te laten uitschrijven (zoals in NL wettelijk verplicht is) en hier belasting te betalen, want de franse belasting is lager. Bovendien hebben julie al die jaren de volledige ziektekostenpremie in Nederland betaald, terwijl je man als gepensioneerde eigenlijk verplicht verzekerd is via het CAK in Nederland, met een bijdrage die ongeveer 0,9 van de NL premie bedraagt.

Voor nieuwelingen heb ik een speciaal overzicht opgesteld van de wijze waarop het franse ziektekostensysteem in elkaar steekt. Omdat je man gepensioneerd is blijven jullie volgens het EU-verdrag toch (als verdragsgerechtigde) onder het CAK in NL vallen. Je moet daarom ook het CAK waarschuwen dat jullie gaan emigreren en per welke datum! Je krijgt dan een formulier toegestuurd, waarmee je je moet melden bij de CPAM. Het voordeel van verdragsgerechtigd zijn is dat je er desgewenst ook voor kunt kiezen je in Nederland te laten behandelen (alleen basiszorg).

Hieronder mijn overzicht van het franse ziektekostensysteem. Ik waarschuw maar vast dat het voor nieuwelingen in Frankrijk erg ingewikkeld is. Daarom is het advies van Yolande om deskundige hulp te zoeken zeker aan te bevelen!

Om te beginnen moet je weten dat het basiszorgverzekeringssysteem in Frankrijk heel anders is geregeld dan in Nederland. Het franse basiszorgstelsel is vastgelegd in de Wet PUMa (Loi de la Protection Universelle Maladie). In het algemeen kun je stellen dat de basisverzekering vrijwel alles vergoedt. Maar niet volledig, zoals in Nederland. (Aan de andere kant betaal je hier ook geen jaarlijkse eigen bijdrage.) In de basisverzekering zijn voor alle medische verrichtingen en voor bezoeken aan artsen, specialisten en tandartsen en voor hun medische handelingen basistarieven vastgesteld. Die zijn laag. Van die lage tarieven vergoedt de basisverzekering (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) in het algemeen 70%.

De CPAM gaat over de basisverzekering voor burgers in het algemeen. Voor agrariërs is dat de MSA (Mutualité Sociale Agricole). Ondernemers zijn nu nog verzekerd via de RSI (Régime Sociale des Indépendants), dat echter "in staat van ontbinding" verkeert. Per 1 januari 2020 zullen ook alle ondernemers (behalve agrariërs) onder de CPAM vallen. Voor mensen zonder (voormalig) arbeidsinkomen (werk, pensioen) bestaat de CMU (Couverture Maladie Universelle). Daarvoor kun je in aanmerking komen wanneer je minimaal drie maanden legaal in Frankrijk verblijft, bij immigratie een ziektekostenverzekering hebt en kunt aantonen dat je voldoende middelen van bestaan hebt om geen beroep te hoeven doen op de franse openbare kas.

Omdat de vastgestelde basistarieven zo laag liggen, rekenen veel specialisten en tandartsen véél meer dan het basistarief. Toch krijg je als patiënt maar 70% van het lage basistarief vergoed. Alleen wanneer je lijdt aan een erkende chronische ziekte (ALD = Affection de Longue Durée), krijg je 100% van de basisvergoeding terug. ("Erkend" wil zeggen dat de ziekte op een vastgestelde lijst met chronische ziektes voorkomt.) Zie voor de lijst met erkende chronische ziektes bijvoorbeeld Service Public. De overschrijdingen van de tarieven door specialisten komen dan nog steeds (gedeeltelijk) voor eigen rekening. Zie Ameli.fr. Ook voor hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld hoortoestellen en brillen waren bijzonder lage basisvergoedingen vastgesteld waardoor je als patiënt heel veel moest bijbetalen. In 2021 komt een definitief einde aan de lage vergoedingen voor hoortoestellen, brillen en mondprotheses. De nieuwe vergoedingen zijn gedeeltelijk al ingegaan en worden verder uitgebreid in 2020.

Voor al die niet-vergoede ziektekosten kun je een aanvullende verzekering afsluiten. Die wordt in Frankrijk aangeduid met "complémentaire", hoewel vaker het woord "mutuelle" wordt gebruikt. (Voor CMU-verzekerden bestaat er de CMU-C(omplémentaire), dat per 1 november 2019 is gewijzigd in CSS (Complémentaire Santé Solidaire)).

Ook deze aanvullende verzekeringen zijn anders geregeld dan in Nederland. De premie wordt bepaald naar leeftijd en zij werken (behalve de CSS) met percentages. Je kunt je bijvoorbeeld voor 100% verzekeren, voor 200% of voor 300%. Dan vult de mutuelle de 70% vergoeding van de basisverzekering aan tot respectievelijk deze percentages. Wanneer een specialist bijvoorbeeld 2,5 keer de vastgestelde basisvergoeding vraagt, krijg je met een 300%-verzekering alles vergoed, maar met een 100%-verzekering slechts het vastgestelde basisbedrag. Een voordeel van de meeste mutuelles à 300% is ook dat je in een ziekenhuis recht hebt op een eenpersoonskamer (voorzover beschikbaar).

Bij sommige mutuelles kun je ook bij lagere verzekerings-percentages tegen bijbetaling kiezen voor het recht op een eenpersoonskamer.

Daarnaast bieden mutuelles vaak een verzekering aan die alleen geldt voor ziekenhuisopname. De premie daarvoor is uiteraard lager.

Maar... mutuelles (behalve de CSS) rekenen in Frankrijk premie naar leeftijd. Voor 65-plussers zijn deze premies niet mis. En wanneer de CPAM een bepaald medicijn of een behandeling niet vergoedt, vergoedt ook de mutuelle niets.

Je kunt je als verdragsgerechtigde (een Nederlander die AOW en/of pensioen of een uitkering uit Nederland ontvangt) ook in Nederland laten behandelen. Met de EHIC-kaart heb je recht op de voorzieningen van de NL basisverzekering. Maar eventuele bijkomende kosten moet je zelf betalen, want de basisverzekering vergoedt voor verdragsgerechtigden geen ziektekosten in het buitenland en de mutuelle dus ook niet.

Extra aandacht verdient de CMUNF (Club van Medische Uitvoerders voor Nederlanders in Frankrijk). Deze vereniging is opgericht door verzekeringskantoor Butet en De Jong (met enkele NL-sprekende medewerkers), met als doel om lagere premies te kunnen bedingen bij mutuelles. Bovendien geeft de CMUNF voorlichting over medische zorg aan Nederlanders die in Frankrijk wonen. Ook aan April-international.com (Frans, Duits en Engels), waar de CMUNF haar ziektekostenverzekering heeft ondergebracht, zijn diverse NL-sprekende medewerkers verbonden.

Deze gids (Wonend in Frankrijk, zorgverzekerd via Nederland) biedt ook veel informatie voor NL verdragsgerechtigden, evenals de FANF-website. De gids is inmiddels wel verouderd, ZIN is bijvoorbeeld CAK geworden, maar biedt nog steeds veel nuttige informatie.

Evenals Yolanda zou ik een ruime tijd nemen voordat je de officiële emigratie laat ingaan. Bijvoorbeeld per 1 maart of 1 april 2020. Dan heb je ruim de tijd om alles per die datum soepel te regelen. Ik hoop dat je hier iets mee kunt, Yvonne. Veel succes met alles.

Reactie van Nigella op 16 December 2019 op 9.31

@Theodora: je schrijft dat er voor CMU verzekerden de CMU-C bestaat (nu CSS), maar iedereen die weinig inkomen heeft kan een beroep doen op de CMU-C. Die mogelijkheid is er niet alleen voor CMU verzekerden.

Reactie van Theodora Besse op 16 December 2019 op 9.40


Klopt Nigella, ik had ook een link moeten geven naar waar de CSS uit de doeken wordt gedaan. Maar je begrijpt misschien dat door de uitgebreidheid van mijn antwoord en alle veranderingen die ik in mijn standaardstuk moest aanbrengen, dat er helaas bij is ingeschoten. Hierbij alsnog:

https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/79331-complementaire...

Reactie van Wil Louwers op 16 December 2019 op 9.41

@Yvonne, wellicht ten overvloede, maar welgemeend: zorg dat je de Franse taal goed beheerst. Hoewel 'goed beheerst' nog niet zo veel zegt, zou ik als criterium willen hanteren dat je een telefoongesprek kunt voeren, waarbij duidelijk wordt dat je elkaar begrijpt, als je je al door het keuzemenu hebt kunnen worstelen...... Als je teksten te lezen krijgt die je niet (helemaal) begrijpt kan ik je de site DeepL aanraden. Die geeft redelijk goede tot goede vertalingen, in elk geval beter dan GoogleTranslate! En in ieder geval succes met de overwegingen en keuzes.

Reactie van Dienke Cazemier op 16 December 2019 op 9.54

Wat ik nog steeds niet begrijp is wat er op tegen is, die 'spookemigranten.' We vallen toch onder de EU en mogen wonen waar we willen en belasting betalen waar we willen? Als je er ook voor kiest een onderkomen in NL aan te houden, juist vanwege het feit dat je denkt in de toekomst ooit terug te keren naar NL, dan is het toch ook niet 'fout' om in NL belasting en je ziektekostenverzekering te betalen, hoogstens ben je een dief van je eigen portemonnee, begrijp ik? Rust er een boete op het niet uitschrijven uit NL? Daar lees ik nooit wat over. 

Reactie van yvonne op 16 December 2019 op 10.18
Lieve mensen, bedankt voor jullie snelle reacties op mijne vragen. Vooral mijn man is verbaasd waar rekening mee moet worden gehouden. Wij zullen het aan hand van jullie info uit gaan werken.
Nog een vraag erbij.....want op de site van het CAK vonden wij dat na het invullen het formulier 121 het woonland, dus Frankrijk, medische kosten met Nederland afrekent. Maar er wordt gesproken over het wonen in een verdragsland. Is dat het zelfde dan permanent wonen?
Dus ja ziekenfonds opzeggen eind december gaat niet door.......
En wij gaan ons zeker verder laten helpen door een bureau. Dat is ook een goede idee. Bedankt!
Het france van mijn man is heel goed maar de france manier van telefoneren is vaak bizarre.
Reactie van Maria op 16 December 2019 op 10.18

@Dienke. Je bent verplicht je te laten uitschrijven uit de Basisregistratie Personen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegeven...

Hoe de controle is op naleving weet ik niet maar als je b.v. een (sociale) huurwoning in NL aanhoudt dan lijkt de kans groot dat een buurtje die woning voor zoonlief wel wil hebben.

Reactie van Hilde van der Ploeg op 16 December 2019 op 10.32

@theodora. Kan ik uit jouw helder verhaal (waarvoor dank) ook concluderen dat het niet mogelijk is een micro-entreprise (met de daarbij behorende inschrijvingen bij de diverse instanties) op te richten op een Frans adres als je nog een uitkering (bijv. WW) uit Nederland ontvangt? Het lijkt mij van niet omdat je dan Nederlands belastingplichtig bent en bij het oprichten van ME moet je uiteraard Frans belastingplichtig zijn. 

Reactie van Jako op 16 December 2019 op 10.33

Je gebruikt als 'spookemigrant' (openbare-) voorzieningen in Frankrijk zonder daarvoor te betalen. Hetzelfde geldt voor het zorgsysteem, je betaalt in Nederland, maar gebruikt het systeem in Frankrijk.

Daarnaast wordt een inschrijving op een NL adres vaak slechts misbruikt om de opbouw AOW gratis door te laten lopen. Daar is hier overigens geen sprake van, en het mislukt ook vaak omdat de instanties bij het aanvragen van AOW een onderzoek doen en een overheid relatief simpel kan achterhalen of je werkelijk in Nederland verbleef in de jaren dat je ook een andere woning had. In dat geval wordt er een boete uitgedeeld en moet je 'vrijwillig' AOW premie betalen over de jaren dat je niet werkelijk in Nederland woonde.

Het omgekeerde is overigens ook lastig: wanneer je een woning in Nederland aanhoudt, maar formeel in Frankrijk woont blijkt die woning plotseling bijna onverzekerbaar omdat de risico's voor een 2e woning die bijna altijd leeg staat veel groter zijn. Dat geldt overigens ook als je wel in Nederland blijft ingeschreven, maar er niet echt woont. Ook in dat geval kan de verzekering moeilijk doen bij een schadeclaim.

Je mag niet belasting betalen waar je wilt, daar zijn strikte regels voor. De belastingdienst bepaalt waar je belasting moet betalen, in principe is dat waar je woont.

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

SNELMENU

SPONSOR | ENTREPRISE

© 2021   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden