Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

Wie kan mij wegwijs maken in het Franse Ziekenfonds CPAM?

Ik woon in Frankrijk en ben in het bezit van een Carte Vitale (ALD - Longue Duree).

Mijn Frans is helaas niet goed genoeg om het Franse ziekenfonds systeem onder de knie te krijgen. Wanneer ben ik voor wat en voor hoeveel procent verzekerd? Hoe werkt dat? Wat en hoe kan ik declareren etc. Is het verstandig een mutuel af te sluiten? Of bestaat er een doorkies nr waar ik bv met mijn vragen in het Engels terecht kan? 

Wie kan mij verder helpen?

Ik hoor graag, met dank

Sophia Benjamins 

Weergaven: 1822

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20200627, Contact Gezocht, Geldzaken

Reactie van Franca op 27 Juni 2020 op 11.01

Beste Sophia

Als u al een carte vitale heeft (zelfs ALD) dan moet u al met het "franse ziekenfonds bekend zijn" Zou me anders niet kunnen voorstellen hoe u aan die carte vitale gekomen bent...Op de site Ameli.fr kunt u inloggen met het nummer dat op uw CV staat en kunt u precies zien wat u terugkrijgt voor ieder bezoek aan medecin en/of pharmacie...

Een mutuel is voor iedereen persoonlijk maar een ALD wordt altijd al 100% vergoed...dus daarvoor niet nodig..

Reactie van Jako op 27 Juni 2020 op 11.06

Voor je ALD ben je 100% verzekerd via de CPAM, voor al het overige 60-70%. Declaraties gaan i.h.a. automatisch, daar heb je de Carte Vitale voor.  Anders kun je de 'feulle de soins' inleveren op je lokale CPAM kantoor en krijg je het terug. Alleen jij weet of je de overige kosten zelf kunt dragen of dat een aanvullende verzekering noodzakelijk is. I.h.a. moet alleen verzekeren tegen risico's waarvan je zelf de kosten niet kunt dragen. Je kunt een account aanmaken bij Ameli  dan kun je online zien welke kosten zijn vergoed en wat je evt zelf nog moet betalen.

Reactie van edith janzen op 27 Juni 2020 op 12.27

Correspondentie met CPAM, dwz met AMELI.fr gaat-via je eigen ruimte- per tekst, dus alle tijd om woorden op te zoeken, vertaal en hulp programma s op je eigen moment te raadplegen. Door heel Fr. zijn er steunpunten, doorgaans in de Mairie, waar men je kan helpen, als een account aanmaken niet lukt en nog veel meer vragen. Mutueel vraag. Doorgaans zijn de prijzen van zorg in Fr. niet hoog, dus de 30 % van de (niet-ADL) kosten wegen voor velen niet op tegen de maandelijkse premie. Voorbeeldje, ik had een onderzoek in AMC, 30 minuten consult plus echo. In een prive kliniek in Fr. precies hetzelfde plus nog bloedonderzoek en 2 pagina's verslag. In Amsterdam was ik 360 euro kwijt, in mijn kliniek hier was het 68 euro. 30 % daarvan was voor eigen kosten. Een mutuelle vervult ook een psygologische rol, zoals gerust gevoel, solidariteit met ? etc, sommigen zullen niet uitsluitend naar de kosten-baten kijken. Op dit forum is al erg veel gediscusieerd over dit verschijnsel.

Reactie van Harry van Wees op 27 Juni 2020 op 12.50

Franca, je schrijft:”

 “Een mutuel is voor iedereen persoonlijk maar een ALD wordt altijd al 100% vergoed...dus daarvoor niet nodig..

Dat is erg kort door de bocht en niet juist.

Er bestaat een lijst met een dertigtal chronische ziekten. Als je een van die ziekten onder de lede hebt kan de huisarts een aanvraag doen bij de CPAM om de status van ALD te verlenen. Als dat gebeurt krijg je de kosten met betrekking tot die aandoening 100% vergoed. Voor alle ander medische behandelingen krijg je net zoveel, of net zo weinig, vergoed. Een verzekering bij een mutuele is dan veelal een goede optie.

Reactie van Peter A. Schrage op 27 Juni 2020 op 13.06

Denk dat Harry de beste samenvatting geeft. ALD voorgesteld door huisarts en "goedgekeurd" door o.a. CPAM geeft 100% vergoeding. Overige medische kosten buiten de ALD worden vergoed tot ongeveer een niveau van 70%. Aanvullende vergoeding(en) via een Mutuelle en daar zijn er velen van in LDF, die ieder een enorme hoeveelheid aan dekking bieden tegen een al of niet prijzige premie. Het persoonlijke budget bepaalt de keuze van de dekking, denk ik.

Reactie van leroux op 27 Juni 2020 op 13.31

je kan 100% verzekerd zijn bij de cpam voor meerdere ziektes (mijn man - hoge bloeddruk en kanker) - maar de rest is niet verzekerd voor 100% - je hebt dan wel een mutuelle nodig - als je een arts neemt die een tarief hoger heeft is normaal - kan je een gedeelte terugkrijgen via de mutuelle

Reactie van Theodora Besse op 27 Juni 2020 op 13.40


Misschien dat het volgende verhaaltje, dat ik speciaal heb geschreven voor dergelijke vragen, je kan helpen:

"Om te beginnen moet je weten dat het basiszorgverzekeringssysteem in Frankrijk heel anders is geregeld dan in Nederland. Het franse basiszorgstelsel is vastgelegd in de Wet PUMa (Loi de la Protection Universelle Maladie). In het algemeen kun je stellen dat de basisverzekering vrijwel alles vergoedt. Maar niet volledig, zoals in Nederland. (Aan de andere kant betaal je hier ook geen jaarlijkse eigen bijdrage.) In de basisverzekering zijn voor alle medische verrichtingen en voor bezoeken aan artsen, specialisten en tandartsen en voor hun medische handelingen basistarieven vastgesteld. Die zijn laag. Van die lage tarieven vergoedt de basisverzekering (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) in het algemeen 70%.

Omdat de vastgestelde basistarieven zo laag liggen, rekenen veel specialisten en tandartsen véél meer dan het basistarief. Toch krijg je als patiënt maar 70% van het basistarief vergoed. Alleen wanneer je lijdt aan een erkende chronische ziekte (ALD = Affection de Longue Durée), krijg je 100% van de basisvergoeding terug. ("Erkend" wil zeggen dat de ziekte op een vastgestelde lijst met chronische ziektes voorkomt.) Zie voor de lijst met erkende chronische ziektes bijvoorbeeld Service Public. De overschrijdingen van de tarieven door specialisten komen dan nog steeds (gedeeltelijk) voor eigen rekening. Zie Ameli.fr.

Ook voor hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld hoortoestellen en brillen waren in het verleden bijzonder lage basisvergoedingen vastgesteld, waardoor je als patiënt heel veel moest bijbetalen. Per 1 januari 2020 zijn nieuwe vergoedingen voor brillen en mondprotheses ingegaan, waardoor je daarvoor (althans voor bepaalde goede modellen) niets meer hoeft bij te betalen, wanneer je tenminste naast je basisverzekering ook een aanvullende verzekering hebt. In 2021 volgen de hoortoestellen. Je moet wel kenbaar maken dat je in het kader van deze nieuwe regeling een bril, mondprothese of hoortoestel wilt aanschaffen!

Omdat de vastgestelde basistarieven zo laag liggen, rekenen veel specialisten en tandartsen véél meer dan het basistarief. Toch krijg je als patiënt maar 70% van het basistarief vergoed. Alleen wanneer je lijdt aan een erkende chronische ziekte (ALD = Affection de Longue Durée), krijg je 100% van de basisvergoeding terug. ("Erkend" wil zeggen dat de ziekte op een vastgestelde lijst met chronische ziektes voorkomt.) Zie voor de lijst met erkende chronische ziektes bijvoorbeeld Service Public. De overschrijdingen van de tarieven door specialisten komen dan nog steeds (gedeeltelijk) voor eigen rekening. Zie Ameli.fr.

Voor al die niet-vergoede ziektekosten kun je een aanvullende verzekering afsluiten. Die wordt in Frankrijk aangeduid met "complémentaire", hoewel vaker het woord "mutuelle" wordt gebruikt. (Voor CMU-verzekerden bestaat er de CMU-C(omplémentaire), die per 1 november 2019 is gewijzigd in CSS (Complémentaire Santé Solidaire)). Zie Droit-Finances.com. (Als verdragsgerechtigde (een Nederlander die AOW en/of pensioen of een uitkering uit Nederland ontvangt) kom je niet in aanmerking voor de CMU en de CSS.))

Ook deze aanvullende verzekeringen zijn anders geregeld dan in Nederland. De premie wordt bepaald naar leeftijd en zij werken (behalve de CSS) met percentages. Je kunt je bijvoorbeeld voor 100% verzekeren, voor 200% of voor 300%. Dan vult de mutuelle de 70% vergoeding van de basisverzekering aan tot respectievelijk deze percentages. Wanneer een specialist bijvoorbeeld 2,5 keer de vastgestelde basisvergoeding vraagt, krijg je met een 300%-verzekering alles vergoed, maar met een 100%-verzekering slechts het vastgestelde basisbedrag. Een voordeel van de meeste mutuelles à 300% is ook dat je in een ziekenhuis recht hebt op een eenpersoonskamer (voorzover beschikbaar).

Bij sommige mutuelles kun je ook bij lagere verzekerings-percentages tegen bijbetaling kiezen voor het recht op een eenpersoonskamer. Daarnaast bieden mutuelles vaak een verzekering aan die alleen geldt voor ziekenhuisopname. De premie daarvoor is uiteraard lager.

Maar... mutuelles (behalve de CSS) rekenen in Frankrijk premie naar leeftijd. Voor 65-plussers zijn deze premies niet mis. En wanneer de CPAM een bepaald medicijn of een behandeling niet vergoedt, vergoedt ook de mutuelle niets.

Je kunt je als verdragsgerechtigde ook in Nederland laten behandelen. Met de EHIC-kaart (aan te vragen bij o.a. het CAK) heb je recht op de voorzieningen van de NL basisverzekering. Maar eventuele bijkomende kosten moet je zelf betalen, want de franse basisverzekering vergoedt geen ziektekosten in het buitenland en de mutuelle dus ook niet.

Extra aandacht verdient de CMUNF (Club van Medische Uitvoerders voor Nederlanders in Frankrijk). Deze vereniging is opgericht door verzekeringskantoor Butet en De Jong (met enkele NL-sprekende medewerkers), met als doel om lagere premies te kunnen bedingen bij mutuelles. Bovendien geeft de CMUNF voorlichting over medische zorg aan Nederlanders die in Frankrijk wonen. Ook aan April-international.com (Frans, Duits en Engels), waar de CMUNF haar ziektekostenverzekering heeft ondergebracht, zijn diverse NL-sprekende medewerkers verbonden.

Deze gids biedt ook veel informatie voor NL verdragsgerechtigden, evenals de FANF-website. De gids is inmiddels wel verouderd, ZIN is bijvoorbeeld CAK geworden, maar hij biedt nog steeds veel nuttige informatie.

(De CPAM gaat over de basisverzekering voor burgers in het algemeen. Voor agrariërs is dat de MSA (Mutualité Sociale Agricole). Voor mensen zonder (voormalig) arbeidsinkomen (werk, pensioen) bestaat de CMU (Couverture Maladie Universelle). Daarvoor kun je eventueel in aanmerking komen wanneer je minimaal drie maanden legaal in Frankrijk verblijft, bij immigratie een ziektekostenverzekering hebt en kunt aantonen dat je voldoende middelen van bestaan hebt om geen beroep te hoeven doen op de franse openbare kas. Voor de CMU (en dus de CSS) komen verdragsgerechtigden zoals bovenvermeld niet in aanmerking.)"

Reactie van Mieke V. op 27 Juni 2020 op 13.55

Sophia, je vraagt of er een engelstalige hulplijn is bij CPAM. Nou die is er. Het tel. is 3646 en anders 08 11 36 36 46. 5 dgn pw van 8.30 tot 17.30.

Reactie van Theodora Besse op 27 Juni 2020 op 14.12


Dankjewel Mieke, ik heb je info aan mijn artikel toegevoegd.

Reactie van sophia benjamins op 27 Juni 2020 op 15.43

Dank dank voor uw reacties die ik tot nu toe heb ontvangen. Sommige zijn zeker verhelderend.

Ik woon ruim 3 jaar officieel in Frankrijk, heb meerdere 'makkes' waarvan er 2 op de lijst van de 30 chronische ALD zouden moeten staan.

Maar zelfs mijn huisarts kon mij niet vertellen welke. Dat vind ik uiteraard heel vreemd en dat stemt mij niet vrolijk. Vooral ook omdat deze Maison de Santé buiten mijn woongebied valt en ik dus officieel niet bij dit centrum ingeschreven mag staan. Dit weet ik pas sinds gisteren! 

Uiteraard heb ik een Ameli account, bij mijn profiel staat een e-mailadres dat ik niet herken, niet de mijne, en kan hem dus ook niet wijzigen. Vreemd.

En het is zeker niet zo, dat je ineens 100% verzekerd bent voor alle ándere ziektes, maar weer wél als deze oorzaak zijn van, en voortvloeien uit die ene ziekte die je al had. Helaas ben ik ben geen dokter.  

Voorbeeld:

* Voor versleten knieën naar Toulouse, 2 x 2 uur rijden. Ik word door vele Fransen aangeraden een taxi te nemen, maar wel met een voorschrift van de dokter. Riant denk ik, deze regeling. Dokter zegt dat zij hooguit alléén toestemming kan geven voor ritten NA de operatie, dus niet ervoor.

Ben in het bezit van een 'kreupelkaart' (handicapées)) én een opvouwbare scootmobiel, dus het is niet lang gissen hoe 'mobiel' ik nu al ben. 

* Kuuroorden bestaan per aandoening. Advies: laat je (helemaal gratis!) 14 dagen opnemen in een (Thermal wellness centre). Goed voor lijf en spieren, voor kortom alles dat pijn doet. Leuk! Denk ik dan. Jammer dus, Niets van waar. Onderdak zelf dokken (terecht, lijkt me,maar goed).

Van al deze wilde indianen verhalen, van blij worden met een dode mus.... dáár wil ik dus vanaf. En daarom wilde ik meer informatie over hoe het ziekenfonds hier in Frankrijk nou eigenlijk werkt. 

Uit ervaring weet ik helaas, dat zelfs de medewerkers van Ameli e.e.a. zelf ook niet altijd weten. 

Ik zal zeker contact opnemen met het Engelse tel. nr.  Nogmaals dank!

Sophia Benjamins

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

PLAATS BERICHT...

COVIDNIEUWS

SPONSOR | ENTREPRISE

Foto's

  • Foto's toevoegen
  • Alles weergeven

© 2021   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden