Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

Een initiatief van leden van Nederlanders.fr

Beste Medelanders,

Er is al veel gezegd over de woonlandfactor die absurd hoog is.

Ik betaal voor zijn tweeen inmiddels bijna 7500 euro per jaar!!!

Zoals bekend moet de basis voor de berekening zijn de totale kosten van de basisverzekering ten opzichte van die van Nederland.

Zoals bekend worden de uitkeringen op basis van de mutuelles ook door de uitvoerende instantie CPAM en Ameli verwerkt. De mutuelle voor werkenden is verplicht maar niet voor niet werkenden en wij kunnen ook geen aanspraak maken op dekking vanuit een mutuelle die gekoppeld is aan de basisverzekering.

Ik heb het bange vermoeden dat Frankrijk de uitkeringen uit de mutuelles gewoon optelt bij die van de basis verzekering, waardoor die idioot hoge woonlandfactor ontstaat.

Ik heb op de site van de CAK , met een mogelijkheid om een online vraag te stellen, gevraagd hoe de woonlandfactor berekent wordt en dat daarbij toch de mutuelles buiten beschouwing blijven.

Ik vraag jullie hetzelfde te doen en ook bezwaar aan te tekenen tegen de jaarafrekening van de CAK zoals ik nu heb gedaan.

Met velen krijgen we eerder een correct antwoord dan dat ze je individueel als enige klager proberen af te schepen.

groet Harry Zwolle

h.zwolle@gmail.com

Weergaven: 2285

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

2020025, Geldzaken, Overheid

Reactie van Anton Noë, beheerder en gastheer op 5 Februari 2020 op 11.54

Dames en Heren bezoekers, beste gebruikers van dit forum,

Het lijkt mij dat dit onderwerp de aandacht van meer Nederlanders in Frankrijk heeft.

Een zoekactie op de term "Woonlandfactor" levert al een flinke hoeveelheid bezorgde berichten en reacties op en ik vermoed dat meer bezoekers en leden van het forum graag meer duidelijkheid hebben over de berekeningsgrondslagen en de juistheid daarvan.

Mogelijk dat dit bericht tot een collectieve actie kan leiden die in het belang is van meerdere Nederlanders in Frankrijk.

Ik hoop dan ook dat dit bericht en de reacties hierop tot meer inzicht in dit onderwerp zal leiden en - wie weet ? - zal dit tot een gezamenlijke actie leiden.

NLFR is graag bereid om een duidelijk dossier aan te leggen (een pagina n de website) om deze actie te ondersteunen.

Reactie van Suzanne op 5 Februari 2020 op 21.56

https://www.hetcak.nl/woonlandfactor

M.i. een heel duidelijke uitleg van de berekening.

Een overzicht van de kosten per sector:

Zorgkosten 2018

De zorgkosten per persoon komen in 2018 uit op 5.805 euro.

Reactie van Harry zwolle op 5 Februari 2020 op 22.14

Suzanne bedankt voor je bijdrage, de site van CAK is transparant over de Nederlandse kosten, maar mijn verhaal gaat over hoe Frankrijk deze kosten berekend en doorgeeft aan Nederland, met andere woorden, de grafisch vormgegeven kostenverdeling zxou iuk willen weten van de Franse kosten, uitgesplitst naar kosten voor de basisverzekering en kosten voor de aanvullende verzekeringen, de mutuelles.

Ik vermoed dus dat Frankrijk, daar waar ze alleen uit moeten gaan van de totale kosten van de basis verzekering, uitgaan van kosten van basisverzekering plus mutuelles.

Hier is niets over te vinden.

Nederland behoort de berekeningen van Frankrijk te controleren maar gebeurt dat ook?

In de opsomming van de diverse kostensoorten zijn ook eigen bijdragen en aanvullende verzekeringen opgenomen.

Er staat nergens waar de eindsom op gebaseerd is en dus weten we ook niet of de basis van het verdrag gerespecteerd wordt.

Reactie van Suzanne op 5 Februari 2020 op 22.54

Waarom hebben jullie de berekening voor 2019 veranderd?

Om de woonlandfactor te kunnen berekenen zijn wij afhankelijk van informatie uit uw woonland over de zorgkosten. Maar bij steeds meer landen wordt het een probleem om de juiste informatie te krijgen. Daarom is voor 2019 een andere bron gebruikt: de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Wat is er anders in de berekening voor 2019?

De WHO-cijfers* zijn iets anders berekend dan de cijfers die we in vorige jaren van uw woonland kregen. Zouden we de WHO-cijfers gebruiken om de woonlandfactor opnieuw te berekenen? Dan zou dat een flinke verhoging van de woonlandfactor kunnen opleveren en dat is niet wenselijk. Daarom gebruiken we de WHO-cijfers alleen om de woonlandfactor aan te passen (ook wel: te indexeren). Stijgen de zorgkosten in uw woonland volgens de WHO meer dan de zorgkosten in Nederland? Dan wordt de woonlandfactor hoger. En andersom: stijgen de zorgkosten in Nederland harder dan in uw woonland? Dan daalt de woonlandfactor.

Op de CAK site staat dat er voor 2019 gebruik gemaakt is van WHO cijfers en dus niet van de gegevens aangeleverd door een land. Wellicht is te achterhalen waarmee bij de WHO cijfers rekening wordt gehouden.

Reactie van Suzanne op 5 Februari 2020 op 23.02

In mijn eerdere bericht met de grafiek heb ik niet vermeld waar ik dit grafiekje vandaan heb. Daarom deze link

https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2020/record-zorguitgaven-...

Reactie van Theodora Besse op 6 Februari 2020 op 9.28


Ik vraag me ook al jaren af, uit pure nieuwsgierigheid, hoe die gemiddelde zorgkosten berekend worden en wat er allemaal in zit en of dat laatste in beide landen gelijk is.

In ieder geval betalen we in Frankrijk nog steeds een lagere verdragsbijdrage dan we in Nederland betaalden aan zorg en ook de inkomstenbelasting is hier lager. Ook hoef je als verdragsgerechtigde geen €385 eigen risico per persoon per jaar te dragen, zoals in Nederland. Daartegenover vergoedt de Sécu veel minder dan de basisverzekering in Nederland. Verder moet je hier als gepensioneerde veel meer betalen voor een aanvullende verzekering, omdat de premie daarvoor in Frankrijk mede wordt berekend op basis van leeftijd. In Nederland had ik geen aanvullende verzekering nodig, omdat ik genoeg had aan de basisverzekering. Hier betaal ik €115 per maand aan de op mijn leeftijd bijna noodzakelijke mutuelle.

Ik kan me er niet meer druk om maken. Ik heb (samen met de zorgtoeslag die ik uit Nederland ontvang) meer dan genoeg, zeker als ik op tv de zwaar ondervoede en uitgedroogde kindertjes in de Hoorn van Afrika zie, waar weer een verschrikkelijke droogte heerst.

Toen ik mijn bedrijfje nog had betaalde ik in Frankrijk ook heel veel aan sociale lasten over mijn bruto wereldinkomen (CSG, CRDS enzovoort) en ik kreeg geen zorgtoeslag uit Nederland. Sociale lasten betalen we als verdragsgerechtigden niet in Frankrijk.

Tel je zegeningen.
 

Reactie van Janny O. op 6 Februari 2020 op 10.02

@Theodora en Harry, volgens mij zit er niets anders op dan de berekeningen van de WHO uit te pluizen. Die gegevens worden gebruikt om het te berekenen. Misschien dat op deze manier het over de hele wereld zo goed als mogelijk gelijk berekend wordt. 

@Harry, je vindt de bijdrage heel erg hoog, maar heb je enig idee wat er in Nederland afgedragen wordt? Als je een baan hebt betaalt je werkgever ook nog een substantieel bedrag, wat je zelf nooit ziet. In Nederland is het totaal (werkgevers en werknemersdeel) ongeveer 12% van je bruto inkomen. Daar komt dan nog bij je ziektekostenverzekering van laten we zeggen € 110 p.p. Bij een bruto inkomen van € 30.000 is dat ook €6240 + 2x 385 euro eigen risico, totaal € 7000. Dan heb je nog geen extra verzekering voor tandarts en bijv. fysio.

Reactie van Hans van den Bos op 6 Februari 2020 op 11.04

Ik verbaas me nergens meer over. In ieder geval is die woonlandfactor de oorzaak van een vermindering in de netto inkomsten. Ik begrijp de reactie van Janny niet. Mensen die te maken hebben met de woonlandfactor betalen een percentage van de ziektekosten in Nederland. Dat is dus 90% van wat men in Nederland betaalt. (nominale premieZVW + inkomensfhanekleijke premie ZVW +inkomensafhankelijke premie WLZ).

Reactie van Harry zwolle op 6 Februari 2020 op 11.59

Om de discussie zuiver te houden:

De bijdrage is inkomensafhankelijk en natuurlijk is in euro's het nadeel dat een te hoge woonlandfactor oplevert natuurlijk veel lager dan iemand die maximaal betaalt.Dan kan het overigens voor die inwoners net zo goed belangrijk zijn. 

Waar het volgens mijn laatste gegevens om gaat:

Minister Bruins heeft in de staatscourant de nieuwe woonlandfactoren aangegeven en welke gegevens leidend zijn bij de kosten vergelijking , nl via de World Health Organization. 

Verder staat er in deze artikelen in de staatscourant: citaat " Op welke zorg kunt u aanspraak maken? U en Uw gezinsleden hebben in uw nieuwe woonland aanspraak op medische zorg zoals die daar wettelijk is geregeld U heeft dan dezelfde rechten en plichten als de andere inwoners die in dat land wettelijk verplicht verzekerd zijn. Kent Uw woonland bijvoorbeeld eigen bijdragen voor medische zorg dan gelden die ook voor U". einde citaat.

Voor Nederlandse inwoners geldt de wettelijke verplichting van de basisverzekering en voor de inwoners van Frankrijk, de niet werkenden, eveneens.

Werkenden hebben een verplichte mutuel, aanvullend verzekerd dus, maar daar kunnen wij geen aanspraak op maken tenzij apart afgesloten en daar premie in Frankrijk voor betalen.

Dit betekent, daar waar premie betaald moet worden door de Nederlandse inwoners van Frankrijk, deze premie mijns insziens alleen berekend kan worden uit de totale kosten van de wettelijke verplichtingen, de basisverzekering dus en niets anders.

Als je de totale gezondheidskosten bij elkaar veegt en daaruit een vergelijkingsfactor berekent dan zal je , daar waar aanvullende verzekeringen een groot deel van de kosten uitmaken, zoals in Frankrijk, een onzuivere factor krijgen en betalen de Nederlandse inwoners van Frankrijk die aanvullend een mutuel hebben dubbel omdat in de component "aanvullende verzekerings kosten extra premie is versleuteld door de onzuivere woonlandfactor.

De site van de WHO is niet makkelijk uitpluisbaar maar op wikipedia kwam ik tegen dat de WHO voor 2017 opgaf, dat de totale kosten per inwoner van Fr. $ 5370,- waren, en dat daarvan 77% door de overheid werd gedragen, met andere woorden 77% zou dan de wettelijke basisverzekering zijn. Als we dit terugrekenen naar Euro's per inwoner dan is dat euro 3762,-

Voor Nederland zouden de kosten per inwoner uit moeten komen op een lager bedrag dan hierboven door Jeanette {de 5805,- euro} aangegeven, maar naar verhouding niet zo laag als in Frankrijk omdat in Nederland de overheid , denk ik, meer dan de 77% , dan in Frankrijk, voor zijn rekening neemt omdat het aandeel van aanvullende verzekeringen veel lager is dan in Frankrijk.

Dit houdt voorlopig op basis van wat ik nu denk te weten dat de verhouding van 77% voor een onzuivere woonfactor zorgt. 

Hopelijk reageren heel veel medelanders , het belang is groot!!

En dat geldt voor meerdere landen.

Harry

Reactie van Sequoia op 6 Februari 2020 op 12.32

@ Harry, 2 keer die €3762,- uit 2017 is toch een dikke €7500,-? Als je daar nog de jaarlijkse stijging van een paar procent bij neemt, dan kom je precies op het bedrag wat jullie nu betalen...

Als je in een land wil wonen waar de zorg bij de top 10 van de wereld behoort, dan moet je ook gewoon aftikken lijkt me.. En anders staan er in de linkjes hierboven nog genoeg landen in europa waar je onder de €200,- per jaar "zorg" kunt krijgen. Tajikistan, Kirgizie, Oezbekistan, Armenié...

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

SNELMENU

SPONSOR | ENTREPRISE

© 2021   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden