www.nederlanders.fr

Hét netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk

Jan de Voogd
  • Man
  • Zuid-Holland
  • Nederland
  • Berichten
  • Gebeurtenissen
  • Groepen
  • Foto's
  • Fotoalbums

De vrienden van Jan de Voogd

  • patrick
 

De pagina van Jan de Voogd

Recente activiteiten

Jan de Voogd heeft gereageerd op blogbijdrage Premies CSG/CRDS worden gewone belastingen van Lucas Roos
"via deze link:  curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211708&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4281331"
Donderdag
Jan de Voogd heeft gereageerd op blogbijdrage Premies CSG/CRDS worden gewone belastingen van Lucas Roos
"Terugvorderen is mogelijk voor wie niet verzekerd is onder het Franse wettelijke ziektekostenstelsel. Dat is uit uw bericht niet duidelijk."
Donderdag
Jan de Voogd heeft gereageerd op blogbijdrage Premies CSG/CRDS worden gewone belastingen van Lucas Roos
"Het EHvJ deed snel, heden, uitspraak op de prejudiciële vraag van het Hof van Beroep Nancy. De Franse regering verliest (van de klagende Dreyers die onder het Zwitserse stelsel verzekerd waren). Het EHvJ oordeelt: als er geheven wordt voor APA…"
Donderdag
Jan de Voogd heeft gereageerd op blogbijdrage CSG/CRDS nieuwe uitspraak bestuursrechter Straatsburg van Jeannette
"Het EHvJ heeft uitspraak gedaan in de zaak Dreyer, op basis van prejudiciële vragen van Cour d'appel de Nancy. De Franse regering verliest opnieuw: APA en CPH zijn geen sociale bijstand maar vallen onder het stelsel van sociale zekerheid…"
Donderdag
Jan de Voogd heeft gereageerd op blogbijdrage Einde sociale heffingen voor CAK-betalers en 2de-huiseigenaren? van Lucas Roos
"Alsnog bezwaar maken tegen de heffing of inning van de 7,5% Prélévement de Solidarité over vermogensinkomsten zoals deze is ingevoerd per 1.1.2019? Mijns inziens wel: Annexe 9 , blz 169 van de PLFSS 2019 bevat een passage van…"
26 Jan
Jan de Voogd heeft gereageerd op blogbijdrage Einde sociale heffingen voor CAK-betalers en 2de-huiseigenaren? van Lucas Roos
"De KBB regeling zal eerst bij Beleidsbesluit (ergens in dit voorjaar??), en later bij wet, uitsluitend gewijzigd worden ter aanpassing van arrest X. Dat Beleidsbesluit is inde maak. Gezien de beperking tot arrest X situaties is de wijziging van…"
25 Jan
Jan de Voogd heeft gereageerd op blogbijdrage Einde sociale heffingen voor CAK-betalers en 2de-huiseigenaren? van Lucas Roos
"De rechtsgang via de EC is administratief eenvoudig (en kostenloos) , maar vaak even traag als via de nationale rechter (waarbij je eveneens moet afwachten of er prejudiciële vragen aan het EHvJ worden gesteld). De een zou het een kunnen doen,…"
25 Jan
Jan de Voogd heeft gereageerd op blogbijdrage Verdragsgerechtigden en 2de-huisbezitters: omzetting Franse sociale premies in extra heffing van belasting, 7,5% op vermogensinkomsten van Lucas Roos
"IK acht de reparatiewetgeving , dus in verband met de Prélevement de solidarité, nog steeds discutabel. In de PLFSS2019 is weliswaar gesteld dat deze PdS naar de algemene middelen vloeit, maar er is tegelijk wel een bestemming van…"
24 Jan
Jan de Voogd heeft gereageerd op blogbijdrage Woonlandfactor Frankrijk daalt in 2019 van Theodora Besse
"Het is zeer de vraag of het mogelijk is om te kiezen voor verdragsgerechtigde-status. Immers het arrest Van Delft stelt dat uit de objectieve omstandigheden volgt of je wel of niet verdragsgerechtigd bent. Wat m.i. wel mogelijk is, is: 1. je hebt…"
8 Nov 2018
Jan de Voogd heeft gereageerd op blogbijdrage Woonlandfactor Frankrijk daalt in 2019 van Theodora Besse
"Voor werkenden in Portugal is het Portugese wettelijke ziektekostenstelsel verplicht, en dat heeft dan voorrang op het verdragsrecht krachtens art. 11 en 31 van Vo883/2004. Of een B&B houder als werkende wordt gezien in het kader van die…"
8 Nov 2018
Jan de Voogd heeft gereageerd op blogbijdrage Woonlandfactor Frankrijk daalt in 2019 van Theodora Besse
"Bijdrage ZVW (aan CAK) zou niet aan de orde hoeven te zijn indien men in Portugal op grond van de inkomsten uit B&B ( en dus als werkende) ziektekostenverzekerd zou zijn naar het wettelijke stelsel van Portugal. Dit ware na te gaan, ook in…"
7 Nov 2018
Jan de Voogd heeft gereageerd op blogbijdrage Woonlandfactor Frankrijk daalt in 2019 van Theodora Besse
"@Theodora 1. Wat betreft het arrest X citeer je niet de essentiële overweging van het EHvJ. En daar zijn wel degelijk drie staten in het geding: Spanje als woonstaat, en Nederland en Zwitserland waaruit het arbeidsinkomen komt. Die luidt als…"
6 Nov 2018
Jan de Voogd heeft gereageerd op blogbijdrage Woonlandfactor Frankrijk daalt in 2019 van Theodora Besse
"Het arrest Gschwind van het EHvJ keurde goed dat Duitsland voor "inkomen grotendeels door de (herkomst)staat Duitsland belast" uitlegde als : ten minste 90 % van het wereldinkomen.  Het pro rata verdelen van fiscale voordelen in het…"
6 Nov 2018
Jan de Voogd heeft gereageerd op blogbijdrage Woonlandfactor Frankrijk daalt in 2019 van Theodora Besse
"Wat de KBB regeling betreft: die houdt in dat buitenlandse belastingplichtigen (dus met enig inkomen uit Nederland) recht krijgen op de fiscale voordelen van Nederland, waaronder heffingskortingen, als ten minste 90% van hun wereldinkomen door…"
6 Nov 2018
Jan de Voogd heeft gereageerd op blogbijdrage Franse belasting van Henri
"Het is de vraag of de boetebepalingen van Frankrijk in dezen nog wel (steeds) voldoen aan het evenredigheidsvereiste zoals het EHvJ dat uitlegt. In concreto: als de boete beduidend veel hoger is (niet gekwantificeerd overigens door het EHvJ) dan de…"
15 Aug 2018
Jan de Voogd heeft gereageerd op blogbijdrage Loonheffing AOW uitkering bij werken in Nederland van Ruud van der Ham
"IK leid af dat er een (nominale) premie aan de zorgverzekeraar betaald moet worden, en dus gaat de SVB uit van verzekeringsplicht onder de ZVW voor Ruud - kennelijk vanwege arbeid in Nederland - en niet van verdragsgerechtigdheid (als…"
10 Aug 2018

Profielgegevens

In welke regio in Frankrijk woont u of heeft u een (tweede) huis of bent u in het bijzonder geinteresseerd?
Nederland
Als u zakelijke of professionele belangen heeft licht deze dan hier toe. In welke branche bent u actief?
nvt

Prikbord

Je moet lid zijn van www.nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van www.nederlanders.fr

  • Nog geen reacties!
 
 
 

Google advertenties

© 2019   Gemaakt door: Anton Noë (beheerder).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden